ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ထိုင္းဘုရင့္ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အား ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြြးေႏြး 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ထိုင္းဘုရင့္ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အား ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြြးေႏြး 

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ- ၈ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္သည္ ယေန႔နံနက္ ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ၌ ထိုင္းဘုရင့္ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Air Chief Marshal Chaiyapruk Didyasarin အား ဂုဏ္ျပဳ တပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳႀကဳိဆိုသည္။ 

ဦးစြာ ဂုဏ္ျပဳႀကဳိဆိုပြဲသို႔ ထိုင္းဘုရင့္ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Air Chief Marshal Chaiyapruk Didyasarin သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ေရာက္ရွိလာရာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္က ႀကဳိဆိုႏႈတ္ ဆက္သည္။ထို႔ေနာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ႏွင့္ထိုင္းဘုရင့္ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔သည္ အေလးျပဳခံစင္ျမင့္ သို႔သြားေရာက္၍ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖဲြ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကိုခံယူသည္။ 

ယင္းေနာက္ ထိုင္းဘုရင့္ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ႏွင့္အတူ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖဲြ႕အား စစ္ေဆးၿပီး ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုပဲြသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္မိတ္ဆက္ ေပးၾက သည္။ 

ထို႔ေနာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္သည္ ထိုင္းဘုရင့္ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဦး ေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အား ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။ 

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ႏွင့္အတူ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းေအာင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ထုိင္းဘုရင့္ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထုိင္းဘုရင့္ေလတပ္စစ္သံမွဴး Group. Captain Pruit Tugesuinႏွင့္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ 

ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျမန္မာ-ထုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံေလတပ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံမႈတုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ားေစလႊတ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာမ်ား အျပန္အလွန္ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ က ထိုင္းဘုရင့္ ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Air Chief Marshal Chaiyapruk Didyasarin အား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေလ)၏ ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ေလသူရဲေတာင္ပံတံဆိပ္ကုိ တပ္ဆင္ေပးအပ္သည္။ ထုိသို႕ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေလသူရဲေတာင္ပံတံဆိပ္မွာ ျပည္ပတပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ တစ္ဦးအား ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ဂုဏ္ျပဳေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေနာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ႏွင့္ ထုိင္းဘုရင့္ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႕သည္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ား အျပန္ အလွန္ေပးအပ္၍ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းဓာတ္ပုံရုိက္ၾက သည္။ 

၎ေနာက္ ထုိင္းဘုရင့္ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ မွတ္တမ္း တင္လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။ 

ထုိ႕ေနာက္ ေန႕လည္ပုိင္းတြင္ ထုိင္းဘုရင့္ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ႏွင့္ဇနီးတုိ႕က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊနန္းေတာ္ဟုိတယ္၌ ဂုဏ္ျပဳေန႔လယ္စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ၿပီး အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါ ထုိင္းဘုရင့္ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕သည္ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ ေတာ္ေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေမာ္ႏွင့္ ကာကြယ္ ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ံုး(ေလ)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထုိင္းႏုိင္ငံစစ္သံမွဴးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေလဆိပ္တြင္ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

 

(Unicode Version)

 

ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော် ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ် အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး 

နေပြည်တော် ၊ ဇန်နဝါရီ- ၈ 

ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်သည် ယနေ့နံနက် ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ၌ ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ် Air Chief Marshal Chaiyapruk Didyasarin အား ဂုဏ်ပြု တပ်ဖွဲ့ဖြင့် ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည်။ 

ဦးစွာ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ် Air Chief Marshal Chaiyapruk Didyasarin သည် မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာရာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်က ကြိုဆိုနှုတ် ဆက်သည်။ထို့နောက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)နှင့်ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ်တို့သည် အလေးပြုခံစင်မြင့် သို့သွားရောက်၍ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူသည်။ 

ယင်းနောက် ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ်သည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) နှင့်အတူ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့အား စစ်ဆေးပြီး ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် အရာရှိကြီးများနှင့် အပြန်အလှန်မိတ်ဆက် ပေးကြ သည်။ 

ထို့နောက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်သည် ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ် ဦး ဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။ 

တွေ့ဆုံပွဲသို့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော် နှင့်အတူ စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းအောင်နှင့် တပ်မတော်(လေ)မှ အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ် နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်စစ်သံမှူး Group. Captain Pruit Tugesuinနှင့် တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက်ကြသည်။ 

တွေ့ဆုံပွဲတွင် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံလေတပ်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေအနေများ၊ သင်တန်းသားများစေလွှတ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာများ အပြန်အလှန်ဖလှယ်ရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော် က ထိုင်းဘုရင့် လေတပ်ဦးစီးချုပ် Air Chief Marshal Chaiyapruk Didyasarin အား မြန်မာ့တပ်မတော်(လေ)၏ ဂုဏ်ထူး ဆောင်လေသူရဲတောင်ပံတံဆိပ်ကို တပ်ဆင်ပေးအပ်သည်။ ထိုသို့ ဂုဏ်ထူးဆောင်လေသူရဲတောင်ပံတံဆိပ်မှာ ပြည်ပတပ်မတော်အကြီးအကဲ တစ်ဦးအား ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဂုဏ်ပြုပေးအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)နှင့် ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ်တို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်များ အပြန် အလှန်ပေးအပ်၍ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြ သည်။ 

၎င်းနောက် ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ်က ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်း တင်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။ 

ထို့နောက် နေ့လည်ပိုင်းတွင် ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)နှင့်ဇနီးတို့က နေပြည်တော်ရှိ ရွှေနန်းတော်ဟိုတယ်၌ ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပြီး အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည် တော်လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ရာ နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မြင့်မော်နှင့် ကာကွယ် ရေးဦးစီး ချုပ်ရုံး(လေ)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံစစ်သံမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ 

Recent News