ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္လာေရာက္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းက ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး၊ ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္ - ၃၀

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)  ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိ ေနေသာ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Apirat Kongsompong အား ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆုိသည့္အခမ္းအနားကုိ ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

ဦးစြာ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Apirat Kongsompong သည္ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပရာ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္သုိ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာရာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းက ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းႏွင့္ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္  General Apirat Kongsompong တုိ႔သည္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကုိ ခံယူၾကၿပီး ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ကုိ စစ္ေဆးသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ႏွင့္ ထုိင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏ ခ်ီတက္အေလးျပဳျခင္းကုိခံယူၿပီး အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္အရာရိွႀကီးမ်ားအား အျပန္အလွန္ မိတ္ဆက္ေပးၾကသည္။

အဆုိပါ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိပြဲသုိ႔ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းႏွင့္အတူ ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴဳး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး  ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Apirat Kongsompong ႏွင့္အတူ ထုိင္းဘုရင့္တပ္္မေတာ္မွ စစ္တုိင္းမွဴးမ်ား၊အရာရွိႀကီးမ်ား ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္စစ္သံမွဴး တုိ႕တက္ေရာက္ၾကသည္။

၎ေနာက္ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Apirat Kongsompong က ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Apirat Kongsompong ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ၾကာရွည္စြာရွိခဲ့သည့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပုိမုိတုိးတက္ ခုိင္မာေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား  တားဆီးႏွိမ္နင္းႏုိင္ေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ေရး၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ား အားပူးေပါင္းတားဆီးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တုိ႕အား ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းႏွင့္ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ တို႔သည္ အထိမ္းအမွတ္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ေပးအပ္ၾကၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကသည္။

ညပုိင္းတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းသည္ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Apirat Kongsompong ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ  Aureum Place Hotel  ၌ ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံသည္။

ညစာမသုံးေဆာင္မီတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္တို႕က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားမ်ား အျပန္အလွန္ေျပာၾကား ၾကၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ညစာသုံးေဆာင္ၾကသည္။ ညစာသုံးေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ျပည္သူ႕ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးကြပ္ကဲမႈေအာက္ ျမ၀တီေတးဂီတအဖြဲ႕မွ ႏွစ္ႏုိင္ငံေတး သီခ်င္းမ်ား၊ အကပေဒသာမ်ားျဖင့္ သီဆုိကျပေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။ ညစာသံုးေဆာင္ အၿပီးတြင္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေပးအပ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သီဆိုကျပေဖ်ာ္ေျဖၾကေသာ ျမ၀တီေတးဂီတအဖြဲ႕မွ စစ္သည္၊ စစ္သမီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပန္းျခင္းမ်ား အသီးသီးေပးအပ္ၾကၿပီး အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်လာရောက်၊ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းက ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၊ ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ

နေပြည်တော်၊ ဇန် - ၃၀

ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)  ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး ရောက်ရှိ နေသော ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Apirat Kongsompong အား ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကြိုဆိုသည့်အခမ်းအနားကို ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။

ဦးစွာ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Apirat Kongsompong သည် ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပရာ ဇေယျာသီရိဗိမာန်သို့ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာရာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်။

ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်  General Apirat Kongsompong တို့သည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကို ခံယူကြပြီး ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ကို စစ်ဆေးသည်။

ယင်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) နှင့် ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်တို့သည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ ချီတက်အလေးပြုခြင်းကိုခံယူပြီး အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်အရာရှိကြီးများအား အပြန်အလှန် မိတ်ဆက်ပေးကြသည်။

အဆိုပါ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့်အတူ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူုး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး  ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Apirat Kongsompong နှင့်အတူ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်မှ စစ်တိုင်းမှူးများ၊အရာရှိကြီးများ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကြည်းတပ်စစ်သံမှူး တို့တက်ရောက်ကြသည်။

၎င်းနောက် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Apirat Kongsompong က ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

ဆက်လက်ပြီး ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Apirat Kongsompong ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။

ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ကြာရှည်စွာရှိခဲ့သည့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပိုမိုတိုးတက် ခိုင်မာအောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ နယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဓာတုပစ္စည်းများ  တားဆီးနှိမ်နင်းနိုင်ရေးအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်ရေး၊ လူကုန်ကူးမှုများ အားပူးပေါင်းတားဆီးဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်ကြား လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး တို့အား ရင်းရင်း နှီးနှီးဆွေးနွေးကြသည်။

တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် တို့သည် အထိမ်းအမှတ်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြပြီး အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။

ညပိုင်းတွင် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Apirat Kongsompong ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား နေပြည်တော်ရှိ  Aureum Place Hotel  ၌ ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။

ညစာမသုံးဆောင်မီတွင် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်တို့က နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ အပြန်အလှန်ပြောကြား ကြပြီး အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ညစာသုံးဆောင်ကြသည်။ ညစာသုံးဆောင်နေစဉ်အတွင်း ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးကွပ်ကဲမှုအောက် မြဝတီတေးဂီတအဖွဲ့မှ နှစ်နိုင်ငံတေး သီချင်းများ၊ အကပဒေသာများဖြင့် သီဆိုကပြဖျော်ဖြေကြသည်။ ညစာသုံးဆောင် အပြီးတွင် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြသည်။ ထို့နောက် သီဆိုကပြဖျော်ဖြေကြသော မြဝတီတေးဂီတအဖွဲ့မှ စစ်သည်၊ စစ်သမီးများအား ဂုဏ်ပြုပန်းခြင်းများ အသီးသီးပေးအပ်ကြပြီး အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

Recent News