ရင္ေသြးငယ္မ်ား ဥာဏစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅

အေရွ႕ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ား ဥာဏစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ သံလြင္ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ရာ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္းမင္းထြန္းႏွင့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္ႏွင့္မိသားစုမ်ား တက္ ေရာက္ၾကသည္။

ဦးစြာ တုိင္းမွဴးႏွင့္အဖဲြ႕၀င္မ်ားက ကေလးငယ္မ်ား၏ ဥာဏစြမ္းရည္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနမႈမ်ားအား ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအား လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Recent News