AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက သတင္းအမွားမ်ား ထုတ္လႊင့္ေနမႈအေပၚအသိ ေပးျခင္း 

AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက သတင္းအမွားမ်ား ထုတ္လႊင့္ေနမႈအေပၚအသိ ေပးျခင္း 

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ - ၃၁ 

 

၁။ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ နယ္ေျမခံျပည္သူလူထု၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသလုံၿခဳံေရးကို တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန သည့္ ငျမင္းေဘာ္၊ ေက်ာင္းေတာင္၊ ဂုပၸိ၊ ခထီးလွရဲစခန္းမ်ားအား ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ၎တုိက္ခိုက္မႈေနာက္ပိုင္း၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးယႏၲရားကုိ ပ်က္ျပားေစရန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ပ်က္ျပားေစရန္ရည္ရြယ္၍ ရဲစခန္းမ်ားအား တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ ရန္ကုန္-စစ္ေတြ ျပည္ေထာင္စုကားလမ္းႀကီးေပၚ၌ မုိင္းေထာင္/မုိင္းဆြဲတုိက္ခိုက္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ေဒသအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရဲစခန္းမွဴးမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ားထံ က်ည္ဆံထည့္ထားသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္စာမ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ လက္ေတြ႕ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ 

၂။ ၎ကဲ့သို႔ ဥပေဒမဲ့ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ျပည္သူလူထုမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေနရၿပီး ၎တုိ႔၏ အတင္းအဓမၼေစခုိင္း ေနမႈမ်ားအား လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ေနရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎အေျခအေနအား အခြင့္ေကာင္းရယူ၍ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားအား အကာအကြယ္ရယူကာ တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရးစစ္ေၾကာင္းမ်ားအား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ မုိင္းေထာင္/မုိင္းဆြဲတုိက္ခိုက္ျခင္းစသည့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ မ်ားကို ျပဳလုပ္သည့္အျပင္ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္အနီးထိေတြ႕တုိက္ပြဲအၿပီး AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကိုယ္တုိင္ရြာသားမ်ားအသြင္ေဆာင္၍လည္းေကာင္း၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာေနေဒသ ခံတုိင္းရင္းသားမ်ားအား ေျခာက္လွန္႔၍ မဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ား ေျပာဆုိခိုင္း၍လည္းေကာင္း လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ website မ်ားတြင္တင္ကာ ျပည္သူလူထုအထင္အျမင္လြဲမွားေစရန္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ၀ါဒျဖန္႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ 

 

၃။ ထင္ရွားေသာ သာဓကအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၂၃ ရက္ ည ၇ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ တိမ္ညိဳရဲကင္းစခန္းမွ စခန္းမွဴး ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚ၌ စာေရးဆရာမ ႏြယ္သာဂီဆုိသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “တပ္မေတာ္ အေပၚ ျပည္သူလူထုအထင္အျမင္လြဲမွားရန္ရည္ရြယ္၍” မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံ Live ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပေျပာဆုိခဲ့သျဖင့္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အဆုိပါအမ်ိဳးသမီးမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ျခင္းမရွိဘဲ လား႐ႈိးၿမိဳ႕တြင္ေနထုိင္ကာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လ်က္ရွိသျဖင့္ တရားဥပေဒအရ အေရးယူ ႏုိင္ေရးအမႈဖြင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ မတ္ ၂၉ ရက္ တိမ္ညိဳ-ေအာက္သကန္ ေက်းရြာ တုိက္ပြဲျဖစ္စဥ္၌လည္း လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာႏွင့္ website မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က လုပ္ႀကံတုိက္ပြဲ ဖန္တီး၍ အေၾကာင္းမဲ့ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာေန အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး အပါအ၀င္ ေဒသခံမ်ား ေသဆုံး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္သကန္ေက်းရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူကုိယ္တုိင္ေျဖၾကားေနမႈအား မတ္ ၂၉ ရက္ႏွင့္ ၃၀ ရက္တို႔တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

၄။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ကိုယ္တုိင္ေဒသခံမ်ား အသြင္ယူ လုပ္ႀကံ၀ါဒျဖန္႔ေနျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္၍ မဟုတ္မမွန္လိမ္လည္ ေျပာဆုိ ၀ါဒျဖန္႔ ေနျခင္းမ်ားအား ႐ုိးသားေသာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု အေန ျဖင့္ ယုံၾကည္ျခင္း မျပဳၾကပါရန္ႏွင့္ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားေတြ႕ရွိ/သတင္းရရွိပါက ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို အေထာက္ အကူျပဳေသာအားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားထံသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းေပးပို႔ ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံတုိက္တြန္းသတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။ 

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ 

 

(Unicode Version)

 

AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများက သတင်းအမှားများ ထုတ်လွှင့်နေမှုအပေါ်အသိ ပေးခြင်း 

နေပြည်တော်၊ မတ် - ၃၁ 

၁။ AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများအနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် နယ်မြေခံပြည်သူလူထု၏ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးကို တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ သည့် ငမြင်းဘော်၊ ကျောင်းတောင်၊ ဂုပ္ပိ၊ ခထီးလှရဲစခန်းများအား ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်း၌ နိုင်ငံတော်၏ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးယန္တရားကို ပျက်ပြားစေရန်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ပျက်ပြားစေရန်ရည်ရွယ်၍ ရဲစခန်းများအား တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ရန်ကုန်-စစ်တွေ ပြည်ထောင်စုကားလမ်းကြီးပေါ်၌ မိုင်းထောင်/မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ ဒေသအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေသည့် ရဲစခန်းမှူးများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ရာအိမ်မှူးများထံ ကျည်ဆံထည့်ထားသည့် ခြိမ်းခြောက်စာများပေးပို့ခြင်း၊ လက်တွေ့ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ 

၂။ ၎င်းကဲ့သို့ ဥပဒေမဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့် ၎င်းတို့နှင့် နီးစပ်ရာ ပြည်သူလူထုမှာ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေရပြီး ၎င်းတို့၏ အတင်းအဓမ္မစေခိုင်း နေမှုများအား လိုက်ပါလုပ်ဆောင်နေရကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများအနေဖြင့် ၎င်းအခြေအနေအား အခွင့်ကောင်းရယူ၍ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများအား အကာအကွယ်ရယူကာ တပ်မတော်လုံခြုံရေးစစ်ကြောင်းများအား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ မိုင်းထောင်/မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းစသည့် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ် များကို ပြုလုပ်သည့်အပြင် ကျေးရွာ၊ ရပ်ကွက်အနီးထိတွေ့တိုက်ပွဲအပြီး AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများကိုယ်တိုင်ရွာသားများအသွင်ဆောင်၍လည်းကောင်း၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာနေဒေသ ခံတိုင်းရင်းသားများအား ခြောက်လှန့်၍ မဟုတ်မမှန်သတင်းများ ပြောဆိုခိုင်း၍လည်းကောင်း လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာများနှင့် website များတွင်တင်ကာ ပြည်သူလူထုအထင်အမြင်လွဲမှားစေရန် မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံဝါဒဖြန့်လုပ်ဆောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ 

၃။ ထင်ရှားသော သာဓကအနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ် ၂၃ ရက် ည ၇ နာရီခွဲခန့်တွင် မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ တိမ်ညိုရဲကင်းစခန်းမှ စခန်းမှူး သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရသည့် ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်၌ စာရေးဆရာမ နွယ်သာဂီဆိုသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက “တပ်မတော် အပေါ် ပြည်သူလူထုအထင်အမြင်လွဲမှားရန်ရည်ရွယ်၍” မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံ Live ထုတ်လွှင့်ဖော်ပြပြောဆိုခဲ့သဖြင့် လက်တွေ့မြေပြင်စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ အဆိုပါအမျိုးသမီးမှာ ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ လားရှိုးမြို့တွင်နေထိုင်ကာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လျက်ရှိသဖြင့် တရားဥပဒေအရ အရေးယူ နိုင်ရေးအမှုဖွင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် မတ် ၂၉ ရက် တိမ်ညို-အောက်သကန် ကျေးရွာ တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်၌လည်း လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာနှင့် website များတွင် တပ်မတော်က လုပ်ကြံတိုက်ပွဲ ဖန်တီး၍ အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ကျေးရွာနေ အမျိုးသမီး ၂ ဦး အပါအဝင် ဒေသခံများ သေဆုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံဖော်ပြခဲ့ သည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်သကန်ကျေးရွာမှ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူကိုယ်တိုင်ဖြေကြားနေမှုအား မတ် ၂၉ ရက်နှင့် ၃၀ ရက်တို့တွင် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သတင်းထုတ်ပြန်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ 

၄။ သို့ဖြစ်ပါ၍ AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများ၏ ကိုယ်တိုင်ဒေသခံများ အသွင်ယူ လုပ်ကြံဝါဒဖြန့်နေခြင်းနှင့် ဒေသခံများအား ခြိမ်းခြောက်၍ မဟုတ်မမှန်လိမ်လည် ပြောဆို ဝါဒဖြန့် နေခြင်းများအား ရိုးသားသော ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထု အနေ ဖြင့် ယုံကြည်ခြင်း မပြုကြပါရန်နှင့် ထိုသို့လုပ်ဆောင်နေမှုများတွေ့ရှိ/သတင်းရရှိပါက ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို အထောက် အကူပြုသောအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနနှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထံသို့ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သတင်းပေးပို့ ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံတိုက်တွန်းသတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။ 

တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ 

 

Recent News