တပ္မေတာ္(ၾကည္း) ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္း(ဗထူး)ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္း၊ အမွတ္စဥ္(၁၂၂) သူရတပ္ခြဲ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

တပ္မေတာ္(ၾကည္း) ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္း(ဗထူး)ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္း၊ အမွတ္စဥ္(၁၂၂) သူရတပ္ခြဲ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ - ၅

တပ္မေတာ္(ၾကည္း) ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္း(ဗထူး) ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္း၊ အမွတ္စဥ္(၁၂၂) သူရတပ္ခြဲသင္တန္းဆင္းဂုဏ္ျပဳ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ဗထူးတပ္ၿမိဳ႕၊ တပ္မေတာ္(ၾကည္း)ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္း(ဗထူး)စစ္ေရးျပကြင္း၌ က်င္းပရာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရ စည္သူ မင္းေအာင္လႈိင္ ကုိယ္စား ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သီရိပ်ံခ်ီ စုိး၀င္း တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား သည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)၏ ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေရွ႕ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၊ ဗထူးတပ္နယ္မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ သင္တန္းဆင္းဗုိလ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ၎င္းတုိ႔၏ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သီရိပ်ံခ်ီ စုိး၀င္းသည္ ဗုိလ္ေလာင္းတပ္ခြဲမ်ား၏ အေလးျပဳျခင္းကုိခံယူၿပီး ဗုိလ္ေလာင္း တပ္ခြဲမ်ားအား စစ္ေဆးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာင္းဆင္း ဗုိလ္ေလာင္းတပ္ခြဲမ်ား၏ အေႏွးေလွ်ာက္၊ အျမန္ေလွ်ာက္ျဖင့္ ခ်ီတက္အေလးျပဳျခင္းကုိ ခံယူသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သီရိပ်ံခ်ီ စုိး၀င္းက တပ္မေတာ္(ၾကည္း) ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း (ဗထူး) ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁၂၂) သူရတပ္ခြဲမွ အေကာင္းဆုံး ဗုိလ္ေလာင္းဆု ရရွိသူ ဗုိလ္ေလာင္းအမွတ္၊ ၁၅၇ ဗုိလ္ေလာင္း ဇင္၀င္း အား ေငြဓားဆုခ်ီးျမႇင့္သည္။

၎ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)က သင္တန္းဆင္း ဗုိလ္ေလာင္းမ်ားအားမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။  

ဒီေန႔ဟာ ဒို႔တပ္မေတာ္အတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္စစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ ေပးႏိုင္သည့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း (ဗထူး)၊ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၂၂) သင္တန္းဆင္းတဲ့ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ “တပ္မေတာ္(ၾကည္း)တြင္ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေသာ အရာရွိမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္စုတစ္စုကို ပိုင္ႏိုင္စြာကြပ္ကဲ၍ စစ္ေျမျပင္တြင္ တုိက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ေစရန္” ဆိုသည့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း)ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း(ဗထူး)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ား တတ္ေျမာက္ကြၽမ္းက်င္အပ္သည့္ အေျခခံစစ္ပညာမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈပညာရပ္မ်ား၊ စစ္ဦးစီး/စစ္ေရး/စစ္ေထာက္ဆုိင္ရာ သိရွိလိုက္နာ ရမွာမ်ားကို စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို စြဲၿမဲစြာ မွတ္သားၿပီး တာ၀န္က်ရာ တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ား အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္က ေပးအပ္လာသည့္တာ၀န္မ်ားကို ဦးလည္မသုန္ ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ မွာၾကားလိုေၾကာင္း။

တပ္မေတာ္တြင္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဒို႔တပ္မေတာ္၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္  ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိက အင္အားစုႀကီးအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို သိရွိထားရန္လိုေၾကာင္း၊ ဒို႔တပ္မေတာ္ကို ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္တုိ႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္(BIA)အျဖစ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ထား၀ယ္စစ္ေၾကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရေၾကာင္းခ်ီတပ္ဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္ေၾကာင္း ေတြခြဲကာ ဗမာျပည္ အတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(BIA) ခ်ီတက္ရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္သန္ျပင္းျပသည့္ ျပည္သူလူထုအေပါင္းသည္လည္း ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္၏ စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည့္အတြက္ လ်င္ျမန္စြာ အင္အားေတာင့္တင္းလာခဲ့ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရင္း အင္အားေတာင့္တင္း လာခဲ့သည့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (BIA) ကို ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္(BDA)၊ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာ့အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(BNA)ႏွင့္၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္(PBF)အျဖစ္ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ခိုင္မာသည့္ အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစုႀကီးအျဖစ္ ျပည္သူႏွင့္အတူ လက္တြဲကာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို ရယူ ေပးခဲ့ေၾကာင္း။

လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတို႔အတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးတာ၀န္မ်ား တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ့အေရးမ်ားကို သမိုင္းေပးတာ၀န္မ်ားအရ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆုံး႐ႈံးရေတာ့မည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲရေတာ့မည့္ အႏၲရာယ္အသြယ္သြယ္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုေရွ႕က ခုိင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ကာကြယ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ားကို ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲကာ ျပည္လုံးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏို္င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေပၚေပါက္လာသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ပါတီစုံပါ၀င္တဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ (၂)ႀကိမ္လုံး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ဖို႔ အဘက္ဘက္က အကူအညီ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ပထမအႀကိမ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီသက္တမ္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အႏိုင္ရပါတီထံ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ ဒုတိယအစိုးရသက္တမ္း ကာလတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို မူေဘာင္အတြင္းက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးပုံစံမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဘယ္လိုပဲေျပာင္းလဲေစကာမူ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးတာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း။

ယေန႔တြင္ ရဲေဘာ္တို႔ကို ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာအသီးသီးတြင္ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားအျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲေဘာ္တို႔ကို ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ယခုသင္တန္းကေန အေျခခံမွ်သာ သင္ၾကားပို႔ခ်လိုက္တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၆၀) သင္တန္းဆင္းပြဲ တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လႈိင္က “ေခါင္းေဆာင္မႈနယ္ပယ္ဆိုတာ က်ယ္ေျပာလွတာေၾကာင့္ ရဲေဘာ္တို႔ ျဖတ္သန္းရမယ့္ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕နဲ႔ သီအုိရီေတြကို ေကာင္းစြာ အသုံးခ်ၿပီး မိမိေခါင္းေဆာင္ ကြပ္ကဲရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔အတူ ေပးအပ္လာတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္ေတြကို ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္း လက္ေအာက္ငယ္သားေတြရဲ႕ ႐ိုေသေလးစားမႈ၊ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈ၊ သစၥာရွိစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ရယူဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္တယ”လုိ႔ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း။ ရဲေဘာ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဒီအခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕ နယ္ပယ္တြင္ တိက်စြာ လုိက္နာက်င့္သုံးသြားမည္ဆုိလ်င္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ ယုံၾကည္ေလးစား အားကိုးခံၾကရသည့့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ရရွိႏိုင္ၾကမွာပဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲေဘာ္တို႔အေနျဖင့္ မိမိကြပ္ကဲရမည့့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ားအေပၚ မွန္ကန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္အတူ ဖခင္သဖြယ္စိတ္ထား၊ ေခါင္းေဆာင္သဖြယ္စိတ္ထားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္တို႔သည္ လက္ေအာက္ကို ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေနရာတြင္ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ျခင္း၊ စည္းကမ္းေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ မွန္ကန္စြာ ေခါင္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္သလို ေခါင္းေဆာင္မႈအဂၤါရပ္ ၁၆ ခ်က္နဲ႔အညီ က်င့္ၾကံသင္ယူ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အထူးမွာၾကားလိုေၾကာင္း။

ဒို႔တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံတကာတပ္မေတာ္မ်ားလိုပဲ တိက်ခိုင္မာသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးက႑အတြက္ အေရးပါသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တာႏွင့္အညီ ရဲေဘာ္တို႔အေနျဖင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ အမိန္႔နာခံတတ္မႈ၊ အထက္ေအာက္အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ စိတ္တို႔ကိုေမြးျမဴၿပီး တပ္မေတာ္သားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ေနထုိင္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ခ်မွတ္ထားသည့္စည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ားကို မိမိကိုယ္တုိင္ တိက်စြာလိုက္နာၿပီး မိမိကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားကိုလည္း တိက်စြာ လိုက္နာတတ္ေစေရး ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သား တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းမွသည္ တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႕အလိုက္ လိုက္နာသြားမွသာလွ်င္ ရဲေဘာ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္းေကာင္းမြန္ၿပီး တုိက္စြမ္းရည္ထက္ျမက္သည့္ တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္လာ မွာပဲျဖစ္ေၾကာင္း။                                                                       

ဒို႔တပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ထုံး၊ လုပ္နည္း၊ စည္းကမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာ ၾကရသလို ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ နယ္ဘက္ဥပေဒမ်ားကိုလည္း တိက်စြာ လိုက္နာၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ စစ္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ထိေတြ႕တုိက္ခိုက္မႈ စည္းမ်ဥ္း(Rules of Engagement-ROE) ကိုလည္း တိက်စြာ လိုက္နာသြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကမည့္ ရဲေဘာ္တို႔အေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ စစ္ဘက္၊ နယ္ဘက္ဥပေဒမ်ားကို သိရွိေအာင္ေလ့လာၿပီး မိမိကုိယ္တုိင္ စံနမူနာျပ လုိက္နာက်င့္သုံးကာ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားပါ လိုက္နာေစေရး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ မွာၾကားလိုေၾကာင္း။

ဒို႔တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာႏွင့္အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအျပင္ ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒမ်ားကို တိက်စြာလုိက္နာၾကမွသာ စြမ္းရည္ ထက္ျမက္သည့္ Standard Army ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီလုိ တည္ေဆာက္ သည့္ေနရာတြင္ တပ္မေတာ္သားအားလုံး က်န္းမာၾကံ့ခိုင္မႈ၊ စစ္နည္းဗ်ဴဟာကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ပညာရည္ျမင့္မားေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ တုိးတက္ေစေရးအတြက္လည္း တစ္ဦး တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းမွအစ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအားလုံး အၿမဲမျပတ္ ေလ့က်င့္ေနရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေခတ္မီတပ္မေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သားျပည့္၀မႈ (Training)၊ ေခတ္မီလက္နက္မ်ား အသုံးျပဳႏိုင္မႈ (Equipment)၊ လူအင္အားျဖည့္တင္းမႈနဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈ (Personnel)၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိမႈ (Information)၊ စစ္ေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား မွန္ကန္စြာ က်င့္သုံးႏိုင္မႈ (Doctrine)၊ မွန္ကန္စြာ တပ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္မႈ(Organization)၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားျပည့္စုံမႈ (Infrastuacture)နဲ႔ လုံေလာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈ (Logistic) စတဲ့ ကာကြယ္ေရး စြမ္းအား(Defence Capability)ကို တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း။

ရဲေဘာ္တို႔သည္ တပ္မေတာ္၏ အဓိကလုပ္ငန္းႀကီးသုံးရပ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္၊ ေလ့က်င့္ေရးတာ၀န္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းတာ၀န္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႐ုပ္၀တၳဳပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာၾက့ံခိုင္ေနရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ၾကံ့ခိုင္ေရးေကာင္းရန္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ ကိုယ္လက္ၾကံ့ခိုင္ေရးကစၿပီး အဖြဲ႕လုိက္ေဆာင္ရြက္ရေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ ထားသည့္  ရည္မွန္းခ်က္ အတိုင္း ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေနရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစမည့္ အျပဳအမူ၊ အေနအထိုင္ကအစ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္း၊ အရက္ေသစာႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား သုံးစြဲျခင္း လုံး၀(လုံး၀) မျပဳလုပ္ရန္ အေလးအနက္ထား မွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ ၾကံ့ခုိင္မႈျဖစ္ေစသည့္ သုတ၊ ရသ စာေပမ်ားအျပင္ ဒို႔ႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ သမိုင္း၀င္တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏွင့္ကမၻာက ထင္ရွားသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အေၾကာင္းမ်ားပါေသာ စာအုပ္၊ စာေပမ်ားကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈေလ့လာရန္ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာဖတ္ျခင္းသည္ အေတြးအေခၚႏွင့္ အယူအဆ မ်ားကို ျမင့္မားေစသည့္အျပင္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ အသိပညာေကာင္းမြန္မႈမ်ားကို ရရွိ ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရဲေဘာ္တို႔ကိုယ္တုိင္ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္သလို လက္ေအာက္ စစ္သည္မ်ားကိုလည္း က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာေအာင္ အစဥ္ေလ့က်င့္ ေပးေနရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဒါမွသာ စစ္ေျမျပင္တြင္ တုိက္ပြဲတစ္ရာ၊ ေအာင္ပြဲတစ္ရာ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

တပ္တစ္တပ္၏ စြမ္းရည္ျမင့္မားလာေအာင္ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလ့က်င့္ေရးတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ေလ့က်င့္ေရးဆုိၿပီး အေျခခံအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ ရဲေဘာ္တို႔ တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းကလည္း “ရဲေဘာ္တို႔ကို တစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင့္ေရာ အဖြဲ႕လိုက္အေနျဖင့္ပါ” လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလုိက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီလုိသင္ၾကား ေပးလိုက္သည့္ အတတ္ပညာမ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့ေအာင္ အၿမဲတမ္းေလ့က်င့္ရမည္၊ အၿမဲတမ္း စစ္ေရးသတိရွိရမည္၊ အၿမဲတမ္း တိုက္ပြဲ၀င္ အသင့္ျဖစ္ရမည္ ဆိုသည့္ ၿမဲ သုံး ၿမဲကို လက္ကိုင္ထားၿပီး ေလ့က်င့္ေနရန္လိုေၾကာင္း၊ ဒို႔တပ္မေတာ္ကို အေရအတြက္မွ အရည္အခ်င္းသို႔ ဆိုသည့္ ေလ့က်င့္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ အညီ တစ္ဦးခ်င္းမွသည္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လုံး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစရန္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျခခံေလ့က်င့္ေရးကစၿပီး တပ္ရင္းအဆင့္၊ ဗ်ဴဟာ အဆင့္ႏွင့္ တပ္မအဆင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ငယ္ မ်ားျဖစ္ေသာ ရဲေဘာ္တို႔အေနျဖင့္လည္း ေလ့က်င့္မွ ကြၽမ္းက်င္၊ ကြၽမ္းက်င္မွယုံၾကည္၊ ယုံၾကည္မွရဲရင့္၊ ရဲရင့္မွေအာင္ပြဲဆင္ ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္း မိမိဦးေဆာင္ရေသာ တပ္စု၊ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အၿမဲမျပတ္ ေလ့က်င့္ေနရန္ အေလးအနက္ထား မွာၾကားလိုေၾကာင္း။

ဒီလို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့့့္ျခင္းကေနတစ္ဆင့္ တပ္ဖြဲ႕စိတ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္း စည္းစည္းလုံးလုံး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္ သာလည္းစံ၊ နာလည္းခံဆုိသည့္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ျဖစ္ေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္း႐ုံးေရးဆိုတာ အင္အားရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စည္းလုံး ညီၫြတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စည္း႐ုံးေရး စြမ္းရည္ဆိုတာကေတာ့ တပ္တြင္းစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးေရာ တပ္ျပင္ျပည္သူမ်ားကိုပါ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ စည္း႐ုံးႏိုင္သည့္ စြမ္းအားပဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီစြမ္းအားရရွိရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းကို တိက်စြာ လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာမည္ဆုိလ်င္ စည္း႐ုံးေရးစြမ္းရည္ ေကာင္းမ်ား ရရွိလာမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီေနရာတြင္ တပ္ျပင္စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးရရန္ တပ္တြင္း စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးသည္ အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိယ့္အတြင္းတြင္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ မရွိလ်င္ ကိုယ့္၏ျပင္ပကို စည္း႐ုံးရန္ဆိုတာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆုိတာ သတိျပဳၾက ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း။

ထို႔ေၾကာင့္ တပ္တြင္းစည္းလုံးညီၫြတ္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ တပ္မွဴးေကာင္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မိဘသဖြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ညီၫြတ္မွ်တတဲ့ အမိန္႔ႏွင့္ တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္း၊ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ စည္း႐ုံးျခင္း၊ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီလုိအေျခခံေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေရပက္မ၀င္သည့္ တပ္တြင္း စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ရင္း တပ္ျပင္စည္း႐ုံးေရး တည္ေဆာက္မႈကိုလည္း တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ ရဲေဘာ္တို႔အေနျဖင့္ တာ၀န္က်ရာ နယ္ေျမအသီးသီးတြင္ရွိသည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တစ္သားတည္းက်ေအာင္ ျပဳမူေနထိုင္ သြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊  ထို႔အျပင္ ရဲေဘာ္တုိ႔အေနျဖင့္ စစ္သည္ေတာ္က်င့္၀တ္ ႏွင့္အညီ ေနထုိင္က်င့္ၾကံၿပီး မိမိနယ္ေျမအလိုက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တတ္ႏိုင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းအလိုက္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားရင္ဆိုင္ရပါက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ အားႀကိဳးမာန္တက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ အေလးအနက္ထား မွာၾကား လိုေၾကာင္း။

ဒို႔တပ္မေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အသက္ေသြး ေခြၽးေျမာက္ျမားစြာရင္းၿပီး ကာကြယ္ေပးေနသည္ဆိုတာ သမိုင္းတြင္ အထင္ရွားေတြ႕ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္က်ေရာက္စဥ္ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား၏  ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္ဆိုးမ်ားအျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း အယူ၀ါဒေရးအရလည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးအေရးရလည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရး အရလည္းေကာင္း စသည့္အေျခအေန အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေပၚကတစ္ဆင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမ်ားကို လက္နက္စြဲကိုင္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ရာမွ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားသည္လည္း စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဆုိတာကို ရဲေဘာ္တို႔ အသိပဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား  အျမန္ဆုံးႏွင့္ ထာ၀ရ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ရာတြင္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းမႈရွိရန္လုိအပ္ၿပီး တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းမႈ ရွိမွသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကို အေျခခံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ(၆)ရပ္ခ်မွတ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

ဒို႔တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေစေရး၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား လုိလားေတာင္းတေနေသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူ႕လက္၀ယ္သုိ႔ အပ္ႏွင္းႏိုင္ေရး ႀကိဳပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္း ေအးေအးျဖင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ စစ္တုိင္းနယ္ေျမ ၅ ခုကို စစ္ေရးဆိုင္ရာ  လႈပ္ရွားမႈအားလုံး တစ္ဖက္သတ္ရပ္ဆုိင္းေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလို မိမိတုိ႔ဘက္က စစ္ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအားလုံး ရပ္ဆုိင္းထားခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ၀ါဒ(၆)ရပ္အနက္မွ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတုိင္း ကတိတည္ရန္၊  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို  အျမတ္မထုတ္ရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာရန္ဆိုသည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ကို အေလးထားလိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို သတိေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကို အေျခခံၿပီး ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ သြားရမွာျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္လည္း (NCA)လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္လက္ရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ မြန္ျမတ္ေသာ အစဥ္အလာ ေကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ မိမိဘ၀တုိးတက္ေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈအဂၤါရပ္ ၁၆ ခ်က္ႏွင့္အညီ က်င့္ၾကံႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ သြားၾကရန္၊ မိမိႏွင့္ မိမိကြပ္ကဲေခါင္းေဆာင္ရသည့္ တပ္ဖြဲ႕ကို စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ လုိက္နာေနထိုင္ၿပီး အမိန္႔နာခံမႈေကာင္းမြန္ေနေအာင္ ေလ့က်င့္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္၊ တပ္မေတာ္၏ အဓိကလုပ္ငန္းႀကီးသုံးရပ္ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိ္င္ရာ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေနေရး အစဥ္ေလ့က်င့္သြားၾကရန္၊ စည္း႐ုံးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိတပ္ဖြဲ႕တြင္းသာမက တပ္ျပင္စည္း႐ုံးေရးအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ေတြ႕ပါသည့္ စည္း႐ုံးေရးႏွင့္ လက္ေတြ႕မပါသည့္ စည္း႐ုံးေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အသုံးျပဳလုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔အတြက္ အမ်ဳိးသားေရးမူ၀ါဒျဖစ္သည့္ ဒို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္၊ “အနာဂတ္ရဲ႕စစ္ေခါင္းေဆာင္” ဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း တပ္မေတာ္က အားကိုးရသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၾကံဳေတြ႕လာႏိုင္သည့္ မည္သည့္ အခက္အခဲကိုမဆို ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားၿပီး ေပးအပ္လာသည့္တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ သြားၾကရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သီရိပ်ံခ်ီ စုိး၀င္းသည္ ဗုိလ္ေလာင္း တပ္ခြဲမ်ား၏ အေလးျပဳျခင္းကို ခံယူၿပီးေနာက္ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားသည္။

စစ္ေရးျပအခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သီရိပ်ံခ်ီ စုိး၀င္းသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးတို႔ႏွင့္အတူ ရိပ္သာဧည့္ခန္းမ၌ ထူးခြၽန္ဆုရ ဗုိလ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိဘမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ၍ ဂုဏ္ျပဳအမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

တပ်မတော်(ကြည်း) ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း(ဗထူး)ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၁၂၂) သူရတပ်ခွဲ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

နေပြည်တော်၊ ဧပြီ - ၅

တပ်မတော်(ကြည်း) ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း(ဗထူး) ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၁၂၂) သူရတပ်ခွဲသင်တန်းဆင်းဂုဏ်ပြု စစ်ရေးပြအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ဗထူးတပ်မြို့၊ တပ်မတော်(ကြည်း)ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း(ဗထူး)စစ်ရေးပြကွင်း၌ ကျင်းပရာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေ စည်သူ မင်းအောင်လှိုင် ကိုယ်စား ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သီရိပျံချီ စိုးဝင်း တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြား သည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)၏ ဇနီး ဒေါ်သန်းသန်းနွယ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၊ ဗထူးတပ်နယ်မှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ ဖိတ်ကြားထားသူများ၊ သင်တန်းဆင်းဗိုလ်လောင်းများနှင့် ၎င်းင်းတို့၏ မိဘဆွေမျိုးများ တက်ရောက်ကြသည်။

အခမ်းအနားတွင် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သီရိပျံချီ စိုးဝင်းသည် ဗိုလ်လောင်းတပ်ခွဲများ၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူပြီး ဗိုလ်လောင်း တပ်ခွဲများအား စစ်ဆေးသည်။ ထို့နောက် ကျောင်းဆင်း ဗိုလ်လောင်းတပ်ခွဲများ၏ အနှေးလျှောက်၊ အမြန်လျှောက်ဖြင့် ချီတက်အလေးပြုခြင်းကို ခံယူသည်။

ယင်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သီရိပျံချီ စိုးဝင်းက တပ်မတော်(ကြည်း) ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း (ဗထူး) ဗိုလ်လောင်း သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၂၂) သူရတပ်ခွဲမှ အကောင်းဆုံး ဗိုလ်လောင်းဆု ရရှိသူ ဗိုလ်လောင်းအမှတ်၊ ၁၅၇ ဗိုလ်လောင်း ဇင်ဝင်း အား ငွေဓားဆုချီးမြှင့်သည်။

၎င်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)က သင်တန်းဆင်း ဗိုလ်လောင်းများအားမိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။  

ဒီနေ့ဟာ ဒို့တပ်မတော်အတွက် မျိုးဆက်သစ်စစ်ဘက် ခေါင်းဆောင်ငယ်များကို မွေးထုတ် ပေးနိုင်သည့် တပ်မတော်(ကြည်း) ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း (ဗထူး)၊ ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၂၂) သင်တန်းဆင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ကြောင်း၊ “တပ်မတော်(ကြည်း)တွင် အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော အရာရှိများဖြစ်ပေါ်လာစေရန်နှင့် ခြေလျင်တပ်စုတစ်စုကို ပိုင်နိုင်စွာကွပ်ကဲ၍ စစ်မြေပြင်တွင် တိုက်ပွဲဝင်နိုင်စေရန်” ဆိုသည့် တပ်မတော်(ကြည်း)ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း(ဗထူး)၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အညီ ခေါင်းဆောင်ငယ်များ တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်အပ်သည့် အခြေခံစစ်ပညာများ၊ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ကွပ်ကဲမှုပညာရပ်များ၊ စစ်ဦးစီး/စစ်ရေး/စစ်ထောက်ဆိုင်ရာ သိရှိလိုက်နာ ရမှာများကို စာတွေ့၊ လက်တွေ့ သင်ကြားပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများကို စွဲမြဲစွာ မှတ်သားပြီး တာဝန်ကျရာ တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ့များတွင် စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်ငယ်များ အဖြစ် နိုင်ငံတော်နှင့် တပ်မတော်က ပေးအပ်လာသည့်တာဝန်များကို ဦးလည်မသုန် ထွန်းပေါက်အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားကြရန် မှာကြားလိုကြောင်း။

တပ်မတော်တွင် စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်ငယ်များအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည် ဖြစ်သည့်အတွက် ဒို့တပ်မတော်၏ သမိုင်းကြောင်းနှင့် ခေတ်အဆက်ဆက်တွင်  နိုင်ငံတော်၏ အဓိက အင်အားစုကြီးအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများကို သိရှိထားရန်လိုကြောင်း၊ ဒို့တပ်မတော်ကို ၁၉၄၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် ရဲဘော်သုံးကျိပ်တို့၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(BIA)အဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့လက်အောက်က လွတ်မြောက်ရန်အတွက် ဂျပန်တပ်မတော်နှင့်အတူ ထားဝယ်စစ်ကြောင်း၊ မော်လမြိုင် စစ်ကြောင်းနှင့် ရေကြောင်းချီတပ်ဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ကြောင်း တွေခွဲကာ ဗမာပြည် အတွင်း ဝင်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(BIA) ချီတက်ရာ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်ပြင်းပြသည့် ပြည်သူလူထုအပေါင်းသည်လည်း ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်၏ စစ်ကြောင်းများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည့်အတွက် လျင်မြန်စွာ အင်အားတောင့်တင်းလာခဲ့ပြီး နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေးကြီးကို အောင်မြင်စွာ ဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲရင်း အင်အားတောင့်တင်း လာခဲ့သည့် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (BIA) ကို ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဗမာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်(BDA)၊ ၁၉၄၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဗမာ့အမျိုးသားတပ်မတော်(BNA)နှင့်၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် မျိုးချစ်ဗမာ့တပ်မတော်(PBF)အဖြစ် အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ခိုင်မာသည့် အမျိုးသားရေးအင်အားစုကြီးအဖြစ် ပြည်သူနှင့်အတူ လက်တွဲကာ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကို ရယူ ပေးခဲ့ကြောင်း။

လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရများနှင့်အတူ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးတာဝန်များ တစ်နည်းအားဖြင့် နိုင်ငံ့အရေးများကို သမိုင်းပေးတာဝန်များအရ အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာ ဆုံးရှုံးရတော့မည့် အခြေအနေမျိုးမျိုးနှင့် ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲရတော့မည့် အန္တရာယ်အသွယ်သွယ် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရချိန်များတွင်လည်း နိုင်ငံတော်အတွက် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုရှေ့က ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ကာကွယ်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ပြင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အခြေခံ အုတ်မြစ်များကို ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီး ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ် ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး အတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲကာ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြီး အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ပေါ်ပေါက်လာသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပါတီစုံပါဝင်တဲ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ (၂)ကြိမ်လုံး အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ဖို့ အဘက်ဘက်က အကူအညီ ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ပထမအကြိမ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီသက်တမ်းတွင် နိုင်ငံတော်အာဏာကို အနိုင်ရပါတီထံ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လွှဲပြောင်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ယခုပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ဒုတိယအစိုးရသက်တမ်း ကာလတွင်လည်း နိုင်ငံတော်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် လိုအပ်ချက်များကို မူဘောင်အတွင်းက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံရေးပုံစံများ၊ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းများ ဘယ်လိုပဲပြောင်းလဲစေကာမူ တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးနှင့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်း။

ယနေ့တွင် ရဲဘော်တို့ကို ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဖြစ် ခန့်အပ်ပေးပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာအသီးသီးတွင် ခေါင်းဆောင်ငယ်များအဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင် ရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရဲဘော်တို့ကို ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ယခုသင်တန်းကနေ အခြေခံမျှသာ သင်ကြားပို့ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆၀) သင်တန်းဆင်းပွဲ တွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေစည်သူ မင်းအောင်လှိုင်က “ခေါင်းဆောင်မှုနယ်ပယ်ဆိုတာ ကျယ်ပြောလှတာကြောင့် ရဲဘော်တို့ ဖြတ်သန်းရမယ့် နယ်ပယ် အသီးသီးမှာ စာတွေ့၊ လက်တွေ့နဲ့ သီအိုရီတွေကို ကောင်းစွာ အသုံးချပြီး မိမိခေါင်းဆောင် ကွပ်ကဲရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့အတူ ပေးအပ်လာတဲ့ ရည်မှန်းချက်တာဝန်တွေကို ကျေပွန်အောင် ဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာလည်း လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ ရိုသေလေးစားမှု၊ ယုံကြည်ကိုးစားမှု၊ သစ္စာရှိစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကို ရယူဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်တယ”လို့ မှာကြားခဲ့ကြောင်း။ ရဲဘော်တို့အနေဖြင့် ဒီအချက်များကို လက်တွေ့ နယ်ပယ်တွင် တိကျစွာ လိုက်နာကျင့်သုံးသွားမည်ဆိုလျင် လက်အောက်ငယ်သားများ၏ ယုံကြည်လေးစား အားကိုးခံကြရသည့် ခေါင်းဆောင်မှုကို ရရှိနိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ကြောင်း၊ ရဲဘော်တို့အနေဖြင့် မိမိကွပ်ကဲရမည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မိသားစုဝင်များအပေါ် မှန်ကန်သည့် ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အတူ ဖခင်သဖွယ်စိတ်ထား၊ ခေါင်းဆောင်သဖွယ်စိတ်ထားဖြင့် အုပ်ချုပ်မှသာ အောင်မြင်မှုကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါ့ကြောင့် ရဲဘော်တို့သည် လက်အောက်ကို ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်သည့်နေရာတွင် ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်း၊ စည်းကမ်းကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ကျောသားရင်သားမခွဲခြားဘဲ မှန်ကန်စွာ ခေါင်းဆောင်ရန် လိုအပ်သလို ခေါင်းဆောင်မှုအင်္ဂါရပ် ၁၆ ချက်နဲ့အညီ ကျင့်ကြံသင်ယူ လုပ်ဆောင်သွားရန် အထူးမှာကြားလိုကြောင်း။

ဒို့တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတကာတပ်မတော်များလိုပဲ တိကျခိုင်မာသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားသည့် တပ်မတော်တစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍအတွက် အရေးပါသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာနှင့်အညီ ရဲဘော်တို့အနေဖြင့် စည်းကမ်းလိုက်နာမှု၊ အမိန့်နာခံတတ်မှု၊ အထက်အောက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုနှင့် ရဲဘော်ရဲဘက် စိတ်တို့ကိုမွေးမြူပြီး တပ်မတော်သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် နေထိုင်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ချမှတ်ထားသည့်စည်းကမ်း၊ ဥပဒေများကို မိမိကိုယ်တိုင် တိကျစွာလိုက်နာပြီး မိမိကွပ်ကဲ အုပ်ချုပ်ရသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုဝင်များကိုလည်း တိကျစွာ လိုက်နာတတ်စေရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်သား တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်းမှသည် တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ့အလိုက် လိုက်နာသွားမှသာလျှင် ရဲဘော်တို့ အုပ်ချုပ်တဲ့ တပ်ဖွဲ့များသည်လည်း စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်းကောင်းမွန်ပြီး တိုက်စွမ်းရည်ထက်မြက်သည့် တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ့များ ဖြစ်လာ မှာပဲဖြစ်ကြောင်း။                                                                       

ဒို့တပ်မတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် တပ်မတော်သားများသည် တပ်မတော်၏ လုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်း၊ စည်းကမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို တိကျစွာလိုက်နာ ကြရသလို နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထားသည့် နယ်ဘက်ဥပဒေများကိုလည်း တိကျစွာ လိုက်နာကြရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် စစ်ဆင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်တွင် နိုင်ငံတကာ စစ်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှု စည်းမျဉ်း(Rules of Engagement-ROE) ကိုလည်း တိကျစွာ လိုက်နာသွားရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ခေါင်းဆောင်ငယ်များ ဖြစ်ကြမည့် ရဲဘော်တို့အနေဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် စစ်ဘက်၊ နယ်ဘက်ဥပဒေများကို သိရှိအောင်လေ့လာပြီး မိမိကိုယ်တိုင် စံနမူနာပြ လိုက်နာကျင့်သုံးကာ လက်အောက် ငယ်သားများပါ လိုက်နာစေရေး ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားရန် မှာကြားလိုကြောင်း။

ဒို့တပ်မတော်သားများသည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအပြင် ပြဋ္ဌာန်းထားသောဥပဒေများကို တိကျစွာလိုက်နာကြမှသာ စွမ်းရည် ထက်မြက်သည့် Standard Army ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်လျက်ရှိရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီလို တည်ဆောက် သည့်နေရာတွင် တပ်မတော်သားအားလုံး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှု၊ စစ်နည်းဗျူဟာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပညာရည်မြင့်မားအောင် စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်စေရေးအတွက်လည်း တစ်ဦး တစ်ဖွဲ့ချင်းမှအစ တပ်ဖွဲ့များအားလုံး အမြဲမပြတ် လေ့ကျင့်နေရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ခေတ်မီတပ်မတော်အဖြစ် တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် လေ့ကျင့်သားပြည့်ဝမှု (Training)၊ ခေတ်မီလက်နက်များ အသုံးပြုနိုင်မှု (Equipment)၊ လူအင်အားဖြည့်တင်းမှုနဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်များ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှု (Personnel)၊ သတင်းအချက်အလက်များရရှိမှု (Information)၊ စစ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ မှန်ကန်စွာ ကျင့်သုံးနိုင်မှု (Doctrine)၊ မှန်ကန်စွာ တပ်ဖွဲ့စည်းနိုင်မှု(Organization)၊ အခြေခံအဆောက်အဦများပြည့်စုံမှု (Infrastuacture)နဲ့ လုံလောက်သော အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှု (Logistic) စတဲ့ ကာကွယ်ရေး စွမ်းအား(Defence Capability)ကို တည်ဆောက်အကောင်အထည်ဖော်လျက် ရှိကြောင်း။

ရဲဘော်တို့သည် တပ်မတော်၏ အဓိကလုပ်ငန်းကြီးသုံးရပ်ဖြစ်သော နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးတာဝန်၊ လေ့ကျင့်ရေးတာဝန်နှင့် ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတာဝန်ဆိုသည့် အချက်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်နေရန် အထူးလိုအပ်ကြောင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်ရေးကောင်းရန်အတွက် တစ်ဦးချင်းဆောင်ရွက်ရသည့် ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးကစပြီး အဖွဲ့လိုက်ဆောင်ရွက်ရသော လေ့ကျင့်ခန်းများကိုလည်း သတ်မှတ် ထားသည့်  ရည်မှန်းချက် အတိုင်း လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်နေရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေမည့် အပြုအမူ၊ အနေအထိုင်ကအစ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်း၊ အရက်သေစာနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများ သုံးစွဲခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ) မပြုလုပ်ရန် အလေးအနက်ထား မှာကြားလိုကြောင်း၊ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုဖြစ်စေသည့် သုတ၊ ရသ စာပေများအပြင် ဒို့နိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော သမိုင်းဝင်တိုက်ပွဲများနှင့် မြန်မာနှင့်ကမ္ဘာက ထင်ရှားသည့် စစ်ခေါင်းဆောင် အကြောင်းများပါသော စာအုပ်၊ စာပေများကို ရှာဖွေဖတ်ရှုလေ့လာရန် လိုအပ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ စာဖတ်ခြင်းသည် အတွေးအခေါ်နှင့် အယူအဆ များကို မြင့်မားစေသည့်အပြင် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် အသိပညာကောင်းမွန်မှုများကို ရရှိ စေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ခေါင်းဆောင်ငယ်များဖြစ်သည့် ရဲဘော်တို့ကိုယ်တိုင် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သလို လက်အောက် စစ်သည်များကိုလည်း ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာအောင် အစဉ်လေ့ကျင့် ပေးနေရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ဒါမှသာ စစ်မြေပြင်တွင် တိုက်ပွဲတစ်ရာ၊ အောင်ပွဲတစ်ရာ ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း။

တပ်တစ်တပ်၏ စွမ်းရည်မြင့်မားလာအောင် လေ့ကျင့်ရေးနှင့် တည်ဆောက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လေ့ကျင့်ရေးတွင် တစ်ဦးချင်း လေ့ကျင့်ရေးနှင့် အဖွဲ့လိုက်လေ့ကျင့်ရေးဆိုပြီး အခြေခံအားဖြင့် နှစ်မျိုးရှိကြောင်း၊ ရဲဘော်တို့ တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည့် တပ်မတော်(ကြည်း) ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းကလည်း “ရဲဘော်တို့ကို တစ်ဦးချင်းအနေနှင့်ရော အဖွဲ့လိုက်အနေဖြင့်ပါ” လိုက်ပါလုပ်ဆောင်တတ်စေရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလိုက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီလိုသင်ကြား ပေးလိုက်သည့် အတတ်ပညာများကို မမေ့မလျော့အောင် အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ရမည်၊ အမြဲတမ်း စစ်ရေးသတိရှိရမည်၊ အမြဲတမ်း တိုက်ပွဲဝင် အသင့်ဖြစ်ရမည် ဆိုသည့် မြဲ သုံး မြဲကို လက်ကိုင်ထားပြီး လေ့ကျင့်နေရန်လိုကြောင်း၊ ဒို့တပ်မတော်ကို အရေအတွက်မှ အရည်အချင်းသို့ ဆိုသည့် လေ့ကျင့်ရေးမူဝါဒနှင့် အညီ တစ်ဦးချင်းမှသည် တပ်မတော်တစ်ရပ်လုံး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန် လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းများတွင် အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးကစပြီး တပ်ရင်းအဆင့်၊ ဗျူဟာ အဆင့်နှင့် တပ်မအဆင့် လေ့ကျင့်ခန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့ကျင့်ပေးလျက် ရှိကြောင်း၊ ခေါင်းဆောင်ငယ် များဖြစ်သော ရဲဘော်တို့အနေဖြင့်လည်း လေ့ကျင့်မှ ကျွမ်းကျင်၊ ကျွမ်းကျင်မှယုံကြည်၊ ယုံကြည်မှရဲရင့်၊ ရဲရင့်မှအောင်ပွဲဆင် ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း မိမိဦးဆောင်ရသော တပ်စု၊ တပ်ဖွဲ့များကို အမြဲမပြတ် လေ့ကျင့်နေရန် အလေးအနက်ထား မှာကြားလိုကြောင်း။

ဒီလို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့ကျင့်ခြင်းကနေတစ်ဆင့် တပ်ဖွဲ့စိတ်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ရဲဘော်အချင်းချင်း စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြင့် သာလည်းစံ၊ နာလည်းခံဆိုသည့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ဖြစ်စေမှာဖြစ်ကြောင်း၊ စည်းရုံးရေးဆိုတာ အင်အားရှိအောင် တည်ဆောက်ခြင်း၊ စည်းလုံး ညီညွတ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး စည်းရုံးရေး စွမ်းရည်ဆိုတာကတော့ တပ်တွင်းစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးရော တပ်ပြင်ပြည်သူများကိုပါ တပ်မတော်နှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် စည်းရုံးနိုင်သည့် စွမ်းအားပဲဖြစ်ကြောင်း၊ အဲဒီစွမ်းအားရရှိရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စည်းကမ်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာမည်ဆိုလျင် စည်းရုံးရေးစွမ်းရည် ကောင်းများ ရရှိလာမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီနေရာတွင် တပ်ပြင်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးရရန် တပ်တွင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေးသည် အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုယ့်အတွင်းတွင် စည်းလုံးညီညွတ်မှု မရှိလျင် ကိုယ့်၏ပြင်ပကို စည်းရုံးရန်ဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သတိပြုကြ ရမှာဖြစ်ကြောင်း။

ထို့ကြောင့် တပ်တွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုတည်ဆောက်ရာတွင် ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ တပ်မှူးကောင်းစိတ်ဓာတ်ဖြင့် မိဘသဖွယ် အုပ်ချုပ်ခြင်း၊ ညီညွတ်မျှတတဲ့ အမိန့်နှင့် တာဝန် ပေးအပ်ခြင်း၊ စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စည်းရုံးခြင်း၊ သာတူညီမျှ အခွင့်အရေးပေးခြင်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီလိုအခြေခံကောင်းများနှင့် ရေပက်မဝင်သည့် တပ်တွင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို တည်ဆောက်ရင်း တပ်ပြင်စည်းရုံးရေး တည်ဆောက်မှုကိုလည်း တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်နက် ရဲဘော်တို့အနေဖြင့် တာဝန်ကျရာ နယ်မြေအသီးသီးတွင်ရှိသည့် ပြည်သူလူထုနှင့် တစ်သားတည်းကျအောင် ပြုမူနေထိုင် သွားကြရန် လိုအပ်ကြောင်း၊  ထို့အပြင် ရဲဘော်တို့အနေဖြင့် စစ်သည်တော်ကျင့်ဝတ် နှင့်အညီ နေထိုင်ကျင့်ကြံပြီး မိမိနယ်မြေအလိုက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် တတ်နိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းအလိုက် တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များရင်ဆိုင်ရပါက အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်းများ အပါအဝင် ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ အားကြိုးမာန်တက် ကူညီဆောင်ရွက် သွားကြရန် အလေးအနက်ထား မှာကြား လိုကြောင်း။

ဒို့တပ်မတော်သည် လွတ်လပ်ရေးနဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် အသက်သွေး ချွေးမြောက်မြားစွာရင်းပြီး ကာကွယ်ပေးနေသည်ဆိုတာ သမိုင်းတွင် အထင်ရှားတွေ့ရ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ လက်အောက်ကျရောက်စဉ် သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုများ၏  နောက်ဆက်တွဲ ရလဒ်ဆိုးများအဖြစ် လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်း အယူဝါဒရေးအရလည်းကောင်း၊ လူမျိုးအရေးရလည်းကောင်း၊ ဘာသာရေး အရလည်းကောင်း စသည့်အခြေအနေ အကြောင်းအရာ များ ပေါ်ကတစ်ဆင့် ခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံတော်အစိုးရများကို လက်နက်စွဲကိုင် ဆန့်ကျင်ခဲ့ရာမှ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများသည်လည်း စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဆိုတာကို ရဲဘော်တို့ အသိပဲဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ  အမြန်ဆုံးနှင့် ထာဝရ ချုပ်ငြိမ်းစေရန် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ တည်ဆောက်ရာတွင် တည်ငြိမ်ရေးနှင့် အေးချမ်းမှုရှိရန်လိုအပ်ပြီး တည်ငြိမ်းအေးချမ်းမှု ရှိမှသာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင် မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါ့ကြောင့် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို အခြေခံတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒ(၆)ရပ်ချမှတ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်(NCA) လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း။

ဒို့တပ်မတော်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်လုပ်ဆောင် လျက်ရှိကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးမြောက်စေရေး၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ လိုလားတောင်းတနေသော ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကို ပြည်သူ့လက်ဝယ်သို့ အပ်နှင်းနိုင်ရေး ကြိုပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားလိုကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေဖြင့် နောက်ကြောင်း အေးအေးဖြင့် ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ စစ်တိုင်းနယ်မြေ ၅ ခုကို စစ်ရေးဆိုင်ရာ  လှုပ်ရှားမှုအားလုံး တစ်ဖက်သတ်ရပ်ဆိုင်းပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလို မိမိတို့ဘက်က စစ်ရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုအားလုံး ရပ်ဆိုင်းထားချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး မူဝါဒ(၆)ရပ်အနက်မှ သဘောတူစာချုပ်များအတိုင်း ကတိတည်ရန်၊  ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်များကို  အမြတ်မထုတ်ရန် ဒေသခံပြည်သူများအပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရန်နှင့် နိုင်ငံတော်က ထုတ်ပြန်ထားသည့် တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရန်ဆိုသည့် အချက်လေးချက်ကို အလေးထားလိုက်နာရန် လိုအပ်ကြောင်းကို သတိပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို လျှောက်လှမ်းရာတွင် တပ်မတော်အနေဖြင့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကို အခြေခံပြီး ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်ဆောင်ရွက် သွားရမှာဖြစ်သကဲ့သို့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာ တွင်လည်း (NCA)လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက်ရပ်တည် လုပ်ဆောင်သွားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုကြောင်း။

နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် သမိုင်းကြောင်းနှင့်ယှဉ်သော် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ မွန်မြတ်သော အစဉ်အလာ ကောင်းများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာစေရန်နှင့် မိမိဘဝတိုးတက်အောင်မြင်ရန် အတွက် ခေါင်းဆောင်မှုအင်္ဂါရပ် ၁၆ ချက်နှင့်အညီ ကျင့်ကြံကြိုးစားလုပ်ဆောင် သွားကြရန်၊ မိမိနှင့် မိမိကွပ်ကဲခေါင်းဆောင်ရသည့် တပ်ဖွဲ့ကို စည်းကမ်းဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာနေထိုင်ပြီး အမိန့်နာခံမှုကောင်းမွန်နေအောင် လေ့ကျင့် ဆောင်ရွက်သွားကြရန်၊ တပ်မတော်၏ အဓိကလုပ်ငန်းကြီးသုံးရပ် ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင် နိုင်ရန်အတွက် ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်နေရေး အစဉ်လေ့ကျင့်သွားကြရန်၊ စည်းရုံးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိတပ်ဖွဲ့တွင်းသာမက တပ်ပြင်စည်းရုံးရေးအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်တွေ့ပါသည့် စည်းရုံးရေးနှင့် လက်တွေ့မပါသည့် စည်းရုံးရေး နည်းလမ်းများနှင့်အညီ အသုံးပြုလုပ်ဆောင်သွားကြရန်၊ နိုင်ငံတော်၏ လွတ်လပ်ရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အတွက် အမျိုးသားရေးမူဝါဒဖြစ်သည့် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ကြရန်၊ “အနာဂတ်ရဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း တပ်မတော်က အားကိုးရသည့် စစ်ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်စေရန်အတွက် ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့် မည်သည့် အခက်အခဲကိုမဆို ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားပြီး ပေးအပ်လာသည့်တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင် သွားကြရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သီရိပျံချီ စိုးဝင်းသည် ဗိုလ်လောင်း တပ်ခွဲများ၏ အလေးပြုခြင်းကို ခံယူပြီးနောက် စစ်ရေးပြအခမ်းအနားမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်။

စစ်ရေးပြအခမ်းအနားအပြီးတွင် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သီရိပျံချီ စိုးဝင်းသည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးတို့နှင့်အတူ ရိပ်သာဧည့်ခန်းမ၌ ထူးချွန်ဆုရ ဗိုလ်လောင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိဘများအား တွေ့ဆုံ၍ ဂုဏ်ပြုအမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

Recent News