ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္း ဗထူးတပ္ၿမိဳ႕ရွိ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမ်ားၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး၊ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ၊ လြိဳင္ေကာ္တပ္နယ္မွအရာရွိ၊စစ္သည္၊မိသားစုမ်ားအားေတြ႕ဆံုအမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္း ဗထူးတပ္ၿမိဳ႕ရွိ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမ်ားၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး၊ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ၊ လြိဳင္ေကာ္တပ္နယ္မွအရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအားေတြ႕ဆံုအမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ - ၆

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေရွ႕ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ ဗထူးတပ္နယ္မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ဗထူးတပ္ၿမိဳ႕ရွိ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမ်ားအား သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးအားေပးသည္။

ဦးစြာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား တပ္ရင္း႐ံုးမ်ား၌ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဦး၊ ေရး၊ ေထာက္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္ မ်ားကို တင္ျပၾကရာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)က လိုအပ္ခ်က္မ်ားေမးျမန္း၍ အေသးစိတ္ေပါင္းစပ္ၫႇိႏိႈင္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ တပ္ရင္းမ်ားအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)  ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဗထူးတပ္ၿမိဳ႕ရွိ ေအာင္ေျမစၾကာမဂၤလာ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္သို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳၿပီး အလွဴေငြမ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းႏွင့္ ဇနီးေဒၚသန္းသန္းႏြယ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေလးေဒသ ေဖာင္ေတာ္ဦးျမတ္စြာဘုရားသို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ ၾကရာ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)  ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ငါးဆူကို ပန္း၊ ေရခ်မ္း ကပ္လွဴ ပူေဇာ္ၿပီး ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳကန္ေတာ့၍ အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းရာ ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႕၀င္မ်ားက လက္ခံရယူၿပီး ဓမၼလက္ေဆာင္မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။ ယင္းေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား သည္ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။ ၎ေနာက္ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကၿပီး ေဖာ္ေတာ္ဦးျမတ္စြာဘုရား ရင္ျပင္ေတာ္ရွိ စိန္ႏွင့္ ျမေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၲကုမုဒ အမွဴးျပဳေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳၿပီး သကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ၀တၳဳေငြမ်ားကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)  ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းသည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ လြိဳင္ေကာ္ တပ္နယ္သို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ  ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္(လြိဳင္ေကာ္)အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွဴးက နယ္ေျမေဒသလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပရာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)က လိုအပ္သည္မ်ားကို အေသးစိတ္မွာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) က  တပ္နယ္မွ တပ္ရင္းမွဴး၊ တပ္ခြဲမွဴးမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းကာ ေပါင္းစပ္ၫႇိႏိႈင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၿပီးေျမာက္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက လုိလားေတာင့္တ ေနေသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူ႕လက္၀ယ္သို႔အေရာက္ အပ္ႏွင္းႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ေပးအပ္ထားသည့္လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ မူ၀ါဒမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အခက္အခဲ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီတင္ျပေရး၊ တရားမ၀င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ လံုး၀မရွိေစေရးတုိ႔အား အေသးစိတ္ မွာၾကားသည္။

၎ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုသို႔ သြားေရာက္၍ ေဆး႐ံုတက္ ေရာက္ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိေသာ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေမးျမန္း အားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားေပးအပ္သည္။ ဆက္လက္၍ လူနာ ထမင္းစားေဆာင္၊ စားခ်က္ေဆာင္ႏွင့္ ေဆး႐ံုအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး၍ လိုအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ၫႇိႏိႈင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)က ေဆး႐ံုရွိ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း ဗထူးတပ်မြို့ရှိ နယ်မြေခံတပ်ရင်းများကြည့်ရှုစစ်ဆေး၊ အင်းလေး ဖောင်တော်ဦးဘုရား ဖူးမြော်ကြည်ညို၊ လွိုင်ကော်တပ်နယ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစု များအားတွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား

နေပြည်တော်၊ ဧပြီ - ၆

ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့် ဗထူးတပ်နယ်မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ လိုက်ပါလျက် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ဗထူးတပ်မြို့ရှိ နယ်မြေခံတပ်ရင်းများအား သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးအားပေးသည်။

ဦးစွာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား တပ်ရင်းရုံးများ၌ တာဝန်ရှိသူများက ဦး၊ ရေး၊ ထောက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ် များကို တင်ပြကြရာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)က လိုအပ်ချက်များမေးမြန်း၍ အသေးစိတ်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက် ပေးသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် တပ်ရင်းများအတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြသည်။

ယင်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)  နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဗထူးတပ်မြို့ရှိ အောင်မြေစကြာမင်္ဂလာ ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်သို့ သွားရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီး အလှူငွေများဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြသည်။

ဆက်လက်၍ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် ဇနီးဒေါ်သန်းသန်းနွယ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ အင်းလေးဒေသ ဖောင်တော်ဦးမြတ်စွာဘုရားသို့ သွားရောက်ဖူးမြော် ကြရာ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)  နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဖောင်တော်ဦးဘုရားရုပ်ပွားတော်မြတ်ငါးဆူကို ပန်း၊ ရေချမ်း ကပ်လှူ ပူဇော်ပြီး ဖူးမြော်ကြည်ညိုကန်တော့၍ အလှူငွေများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းရာ ဘုရားဂေါပက အဖွဲ့ဝင်များက လက်ခံရယူပြီး ဓမ္မလက်ဆောင်များ ပြန်လည်ပေးအပ်သည်။ ယင်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ သည် ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။ ၎င်းနောက် မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြပြီး ဖော်တော်ဦးမြတ်စွာဘုရား ရင်ပြင်တော်ရှိ စိန်နှင့် မြကျောင်းတိုက်ဆရာတော် မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တကုမုဒ အမှူးပြုသော သံဃာတော်များအား သွားရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီး သင်္ကန်းနှင့် လှူဖွယ် ပစ္စည်းများ၊ ဝတ္ထုငွေများကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)  ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် လွိုင်ကော် တပ်နယ်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ  ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်(လွိုင်ကော်)အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်မှူးက နယ်မြေဒေသလုံခြုံရေးဆိုင်ရာများအား ရှင်းလင်း တင်ပြရာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)က လိုအပ်သည်များကို အသေးစိတ်မှာကြားသည်။

ယင်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) က  တပ်နယ်မှ တပ်ရင်းမှူး၊ တပ်ခွဲမှူးများအား တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်များကို မေးမြန်းကာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးပြီး တပ်မတော်အနေဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များပြီးမြောက်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများက လိုလားတောင့်တ နေသော ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကို ပြည်သူ့လက်ဝယ်သို့အရောက် အပ်နှင်းနိုင်ရေး ကြိုးပမ်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ပေးအပ်ထားသည့်လုပ်ငန်း တာဝန်များ၊ ညွှန်ကြားချက်၊ မူဝါဒများကို အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် အခက်အခဲ လိုအပ်ချက်များရှိပါက အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီတင်ပြရေး၊ တရားမဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှု လုံးဝမရှိစေရေးတို့အား အသေးစိတ် မှာကြားသည်။

၎င်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် လွိုင်ကော်မြို့ရှိ တပ်မတော်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်၍ ဆေးရုံတက် ရောက်ကုသမှုခံယူလျက်ရှိသော အရာရှိ၊ စစ်သည်များအား တစ်ဦးချင်း ရင်းရင်းနှီးနှီး မေးမြန်း အားပေးစကားပြောကြားပြီး စားသောက်ဖွယ်ရာများပေးအပ်သည်။ ဆက်လက်၍ လူနာ ထမင်းစားဆောင်၊ စားချက်ဆောင်နှင့် ဆေးရုံအတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)က ဆေးရုံရှိ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအတွက် ချီးမြှင့်ငွေများ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

Recent News