တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လႈိင္ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ ၊ မတ္ ၂၇

ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးတုိ႔ကို တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္အျဖစ္ ၿမဲၿမံစြာခံယူလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ ေခတ္မီတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူမင္းေအာင္လိႈင္က ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္စစ္ေရးျပကြင္းႀကီး၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ နံနက္ ၅ နာရီတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား၌ ပါ၀င္ခ်ီတက္ၾကမည့္ ယႏၲရားတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) စစ္သည္မ်ား၊ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) အမ်ဳိးသမီးစစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ အမ်ဳိးသမီး စစ္ေရးျပတပ္ခြဲတို႔သည္ စစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ားအလိုက္ သစ္တပ္စစ္ေရးျပကြင္း၌ စတင္စု႐ံုး ေရာက္ရွိ ေနရာယူၾကၿပီး စစ္ေရးျပအစီအစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ဦးစြာ ဗဟိုစစ္တီး၀ိုင္းအဖဲြ႕သည္ စစ္ေရးျပကြင္းႀကီးအတြင္းရွိ သတ္မွတ္ေနရာ၌ ေနရာယူသည္။

ထို႔ေနာက္ ယႏၲရားစစ္ေၾကာင္းအား စစ္ေၾကာင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေဇာ္မိုး ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထုတ္ အင္းေလးအမ်ဳိးအစား စစ္သုံးဂ်စ္ကားမ်ား၊ အလတ္စားတင့္ယာဥ္မ်ား၊ တင့္ဖ်က္ ေခ်မႈန္းေရးယာဥ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ သံခ်ပ္ကာယႏၲရားတပ္ဖဲြ႕ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး ကုိယ္စားျပဳတပ္ခြဲ၊ ယာဥ္တင္အေျမာက္ႀကီးမ်ား၊ အတဲြလိုက္ပစ္ဒံုးယာဥ္မ်ား၊ မိုးေလ၀သတိုင္းတာေရး ေရဒါယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေဟာင္၀စ္ဇာအေျမာက္ယာဥ္မ်ားပါ၀င္သည့္ အေျမာက္တပ္ဖဲြ႕ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး ကုိယ္စားျပဳတပ္ခြဲ၊ ေလေၾကာင္းရန္တာလတ္ပစ္ဒံုးယာဥ္မ်ား၊ ေရဒါယာဥ္မ်ားႏွင့္ တာတိုပစ္ဒုံးပစ္ခတ္ေရးယာဥ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႕အရာရွိခ်ဳပ္႐ံုး ကိုယ္စားျပဳတပ္ခြဲ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထုတ္ Miltruck ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ယာဥ္တင္စစ္ေရးျပ တပ္ခြဲမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထုတ္ ေရသယ္ယာဥ္၊ ဆီသယ္ယာဥ္ႏွင့္ မီးသတ္ယာဥ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ တပ္ခြဲမ်ားက ေနျပည္ေတာ္စစ္ေရးျပကြင္းအတြင္း ခ်ီတက္ေနရာယူၾကသည္။

ယင္းေနာက္ စစ္ေရးျပမွဴးႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္တင္ ဦးေဆာင္၍ အလံေတာ္အဖြဲ႕၊ ၎ေနာက္မွ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္သူ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲ၊ ေထာက္ပံ့ႏွင့္ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ စစ္လက္နက္ပစၥည္းၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲတို႔ပါ၀င္သည့္ အေနာ္ရထာစစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္၀င္းထြန္း ဦးေဆာင္သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ေရ)ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲ၊ ေဆး၀န္ထမ္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး ကိုယ္စားျပဳစစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္႐ုံး ကုိယ္စားျပဳစစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ေရ)ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ(၁)တို႔ပါ၀င္သည့္ က်န္စစ္သားစစ္ေၾကာင္း ၊ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္ထြန္းႏုိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲ၊ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ အေရွ႕ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ ႀတိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ တို႔ပါ၀င္သည့္ ဘုရင့္ေနာင္ စစ္ေၾကာင္း ၊ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စိန္ထြန္း ဦးေဆာင္သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ေလ) ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခဲြ၊ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ေလ)ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပ တပ္ခြဲ(၁)တို႔ပါ၀င္သည့္ ေအာင္ေဇယ်စစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္ဟိန္း၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ဖြဲ႕ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲတို႔ပါ၀င္သည့္ ဆင္ျဖဴရွင္စစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ စစ္တီး၀ိုင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ စုရပ္မွ စစ္ေရးျပကြင္းႀကီးသုိ႔ အစီအစဥ္အတုိင္းခ်ီတက္ၾကသည္။

ထိုသို႔ခ်ီတက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)၏ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္၊ ညိႇႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)၏ ဇနီး ေဒၚသက္သက္ေအာင္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ၏ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းေအး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)၏ဇနီး ေဒၚေအးေအးသန္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၏ဇနီးတို႔က ဂုဏ္ျပဳပန္းကံုးမ်ားစြပ္၍ ႀကိဳဆိုၾကသည္။

အလားတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မိသားစုမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးတို႔မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္ မိသားစုမ်ား၊ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားကလည္း စစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ား ခ်ီတက္ရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႀကိဳဆိုကာ ဂုဏ္ျပဳပန္းကံုးမ်ား စြပ္ၾကသည္။

ထိုကဲ႔သို႔စစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ားမွ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၁၀၅၃၁ ဦးတို႔သည္ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ အျပည့္ျဖင့္ စစ္ခ်ီေတးမ်ားကို သံၿပိဳင္ဟစ္ေၾကြးသီဆို ခ်ီတက္လာၾကၿပီး စစ္ေရးျပကြင္းႀကီးအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနရာယူၾကသည္။

အဆိုပါ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔စစ္ေရးျပအခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခံု႐ံုးဥကၠ႒ဦးမ်ိဳးၫြန္႔၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ၫိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (BIA) ဗိုလ္ရန္ႏုိင္တပ္မွ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္ တတိယအဆင့္ တပ္သားေဟာင္းႀကီး အဘ ဦးေက်ာ္ဇုိင္(ဘ) ဦးေက်ာ္ဇံ၊ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစားအရာရွိႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သီဟသူရဘြဲ႔၊ သူရဘြဲ႔၊ သူရဲေကာင္း မွတ္တမ္း၀င္တံဆိပ္ ရရွိၾကေသာ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားႏွင့္အေမြခံမ်ား ၊ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႕စစ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ဗဟိုအႀကံေပးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားစစ္သံ႐ံုးမ်ားမွ စစ္သံမွဴးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းတုိ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးေရးရာအသင္းႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းတို႔မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရးတပ္မ်ားမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ စစ္ခ်ီသီခ်င္း၊ စစ္သည္ေတးသီခ်င္း၊ ကဗ်ာ၊ ၀တၳဳတုိ၊ ၀တၳဳရွည္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုရရွိၾကသူမ်ား၊ ေရေၾကာင္းလူငယ္၊ ေလေၾကာင္းလူငယ္သင္တန္းမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္သူ နည္းျပမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လႈိင္သည္ တပ္မေတာ္ေန႔စစ္ေရးျပအခမ္းအနားက်င္းပသည့္ စစ္ေရးျပကြင္းႀကီးသို႔ ျမင္းစီးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ၿခံရံလ်က္ ေရာက္ရွိၿပီး အေလးျပဳခံစင္ျမင့္၌ ေနရာယူရာ စစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ားမွ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား အေလးျပဳၾကသည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ စစ္ေရးျပစစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ားအား လိုက္လံစစ္ေဆးသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳၾကရာ ဗဟိုစစ္တီး၀ိုင္းအဖြဲ႕က ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို တီးမႈတ္သည္။ ယင္းေနာက္ က်ဆုံးေလၿပီးေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား အေလးျပဳၾကၿပီး စစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ားမွ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက သစၥာေလးခ်က္ကို သံၿပိဳင္ညီညာ ရြတ္ဆိုၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ တပ္မေတာ္ေန႔သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ေန႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးသမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လုိအပ္ခ်က္၊ ျပည္သူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္ပါက တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား ေသြးစည္းခ်စ္ၾကည္စြာ ေပါင္းသင္း ေနထုိင္ခဲ့ၾကၿပီး ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္မွာ ၀င့္ထည္စြာရပ္တည္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္ စုစည္းတည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည့္ အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ အေလာင္းမင္းတရားတုိ႔လက္ထက္တြင္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ၿပီး စြမ္းရည္ျမင့္မားသည့္တပ္မေတာ္ကို တည္ေထာင္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္ရန္စလာေသာ ရန္သူဟူသမွ် ကို တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကမၻာမွာျမန္မာဟု ၀င့္ၾကြားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စည္းလုံးညီၫြတ္မႈမ်ားၿပိဳကြဲ၍ တုိင္းျပည္၏ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္မ်ား ဆုတ္ယုတ္ လာသည့္ အေျခအေနတြင္ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တုို႔က က်ဴးေက်ာ္စစ္ ၃ ႀကိမ္ဆင္ႏႊဲတုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစၿပီး ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံး သူ႕ကြၽန္ဘ၀ေရာက္ခဲ့ရၿပီး စုစည္း ညီၫြတ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ႔ကြၽန္ဘ၀က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႕အား ေတာ္လွန္တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း စည္းလုံးညီၫြတ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘဲ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔၏ ႏွိမ္ႏွင္းျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ စစ္ေရးအရဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည့္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္လာျခင္းေၾကာင့္ သခင္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္သည့္ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ထက္သန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္တစ္စုသည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္တပ္မေတာ္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္တုိ႕ထံတြင္ စစ္ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾက ေၾကာင္း၊ သခင္ေအာင္ဆန္း (ေခၚ) ဗိုလ္ေတဇ ဦးေဆာင္သည့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တုိ႕သည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ( BIA ) ကို ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းမွ စစ္ေၾကာင္း ၄ ေၾကာင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရာတြင္ ခ်ီတက္ရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျပင္းျပေသာ ရဟန္းရွင္ လူျပည္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ထဲသို႕ ၀င္ေရာက္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕တုိ႕ကုိ တုိက္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႕ထက္ ဆုိး၀ါးသည့္ ဖက္ဆစ္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ပူးေပါင္းမႈကိုရယူၿပီး တြန္းလွန္ တုိက္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကိုစတင္ခဲ့သည့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၂၇ ရက္ေန႔အား ေတာ္လွန္ေရးေန႕ဟုေခၚေ၀ၚခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းမွ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သည့္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက “တပ္မေတာ္ေန႕” အျဖစ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီအစိုးရလက္ထက္ ႏို္င္ငံေရးအင္အားစုအခ်ဳိ႕က စစ္ၿပီးေခတ္မွာ က်န္ခဲ့သည့္လက္နက္မ်ားကို အမွီျပဳၿပီး လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲျဖင့္ အာဏာရယူေရး လမ္းစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တစ္၀န္းလံုး ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ားႏွင့္ စစ္မီး ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ၿပိဳကြဲလာေၾကာင္း၊ ကုိလုိနီဘ၀က လြတ္ေျမာက္စ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသစ္ကို ေတာင့္တင္းခုိင္မာေအာင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈမျပဳႏုိင္မီမွာပင္ မတည္မၿငိမ္ ကာလမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

အာဏာရရွိေရးဆုိသည့္ ၀ါဒစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲမ်ားကို အေျခခံသည့္ လက္နက္ကိုင္အာဏာလုပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ၿပိဳကြဲခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ အဆုိး၀ါးဆံုး အေျခအေနအထိျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေရာင္စံုေသာင္းက်န္းသူမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ရန္ကုန္အစိုးရဟု ေလွာင္ေျပာင္သတ္မွတ္ေခၚဆုိေနခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္က ရွိသည့္ အင္အားျဖင့္ ယင္းအေျခအေနဆုိးႀကီးမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားၾကားမွ အသက္၊ ခႏၶာ၊ ေသြး၊ ေခြၽး မ်ားစြာ စြန္႕လႊတ္စေတးၿပီး က်ားကုတ္က်ားခဲ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ျခင္းသည္ တုိင္းျပည္အေပၚ အစဥ္သစၥာေစာင့္သိၿပီး အမ်ဳိးသားေရးကိုဦးထိပ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္၏ စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖစ္သည္ကို ျပသခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိအခ်ိန္က တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ လူငယ္လူရြယ္၊ ရဟန္းရွင္ လူအားလံုးက တပ္မေတာ္ကုိ အဘက္ဘက္မွ အားျဖည့္ကူညီေပး ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေသာင္းက်န္းသူေခ်မႈန္းေရးမွာ မ်ားစြာထိေရာက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသို႕ အင္အားမ်ားျပားလွသည့္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္တြင္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းသို႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ ေရာက္လာသည့္ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ား၊ ႏုိင္ငံအေနာက္ျခမ္း ရခုိင္ေဒသမွ မူဂ်ာဟစ္ကုလားဆုိး အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိပါ တုိက္ထုတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္ျခင္းမွာလည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဓိကအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္သည့္ နယ္ေျမတည္တံ့ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေသာ ျပည္ပ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို ေခ်မႈန္းႏိုင္မႈအျဖစ္ ျမန္မာ့သမိုင္းေမာ္ကြန္းတြင္ ထင္ရွားစြာရွိေနေၾကာင္း၊ ထုိသို႕ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး ျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္အရပ္ရပ္ကို ထိပါးလာမႈမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတုိ႕အတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ အေျခအေနဆုိးမွ ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားေရးတို႕တြင္ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲလံု႕လတုိ႕ျဖင့္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမွာ တပ္မေတာ္၏ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈက႑တြင္ သမုိင္းမွတ္တိုင္တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညီၫြတ္မႈမရွိပါက ဆုံး႐ႈံးမႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ရမည္ကုိသင္ခန္းစာယူၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ထုိအခ်ိန္က အာဏာရႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးျဖစ္သည့္ ဖဆပလအတြင္း ႏွစ္ျခမ္းကြဲခဲ့မႈ၊ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္ရန္ တပ္မေတာ္အား အိမ္ေစာင့္အစုိးရအျဖစ္ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့မႈ၊ အိမ္ေစာင့္အစုိးရအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိသည့္ သန္႔ရွင္းဖဆပလ အစိုးရအား အာဏာျပန္လည္အပ္ႏွင္းခဲ့မႈ၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ခြဲထြက္ေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျပည္နယ္ေဒသအခ်ဳိ႕ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခြဲထြက္ခြင့္ေတာင္းဆုိလာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးၿပိဳကြဲၿပီး လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆုံး႐ႈံးရမည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရမႈ၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အေျချပဳၿပီး ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဆူပူအုံၾကြမႈႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆုံး႐ႈံးရမည့္အေျခအေနဆုိးမ်ား ေပၚေပါက္လာ သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္းခဲ့ရမႈ၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ဒီမုိကေရစီအေျခခံမူမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ ၇ ရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့မႈ၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္သည့္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရထံ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာအရပ္ရပ္ကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့မႈ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ ပထမဒီမုိကေရစီ အစိုးရသက္တမ္းလြန္ေျမာက္၍ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္သည့္ ဒုတိယဒီမုိကေရစီ အစိုးရသက္တမ္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ခုိင္ခိုင္မာမာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ ပါ၀င္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေရး မွာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုလိုအပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးဆုိသည္မွာ တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေအးခ်မ္းသာယာျခင္း၊ စည္ပင္၀ေျပာျခင္း၊ တရားမွ်တ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ေလာကီေကာင္းက်ဳိးသုခအျဖာျဖာကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ မိမိပါတီအင္အားေတာင့္တင္းေရး၊ ပါတီ၏ႏိုင္ငံေရးအာဏာရရွိေရး၊ ရရွိၿပီး ျဖစ္သည့္ အာဏာတည္ၿမဲေရးတုိ႕ကုိ အစဥ္တစ္စုိက္ဦးစားေပးေနရသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံ ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္မႈမ်ဳိး၊ တစ္ခါတစ္ရံ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို လစ္လ်ဴ႐ႈမႈမ်ဳိးရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း မယိမ္းယိုင္ေစရန္၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို မထိပါးေစရန္၊ မ်က္ေျခမပ်က္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေပးရမည့္ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု တစ္စု အမွန္တကယ္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႕၏ သစၥာကို ထာ၀စဥ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ အစဥ္အလာေကာင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တပ္မေတာ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးလာမႈမ်ားအား တပ္မေတာ္၏စိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံ၍ ကာကြယ္ရန္တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႕၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အစဥ္ေရွး႐ႈလ်က္ အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္ျဖစ္သည့္ ဒုိ႕တာ၀န္အေရးသံုးပါးကုိ ထိပါးလာေသာ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမွန္သမွ်ကို တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္ေျမျပင္၊ ေရျပင္ႏွင့္ ေ၀ဟင္ကို က်ဴးေက်ာ္လာသည့္ ရန္စြယ္ဟူသမွ်ကို ကာကြယ္ တုိက္ထုတ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)တစ္၀ိုက္၊ မံုးကုိးေဒသ၊ ေလာက္ကိုင္ ေဒသ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းမႈကိစၥရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါး လာသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္က ကာကြယ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီအခ်ဳိ႕အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရးစြက္ဖက္မႈမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး မရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာကိုအသိေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ား မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ေနထုိင္ၾကသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕အေနျဖင့္ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တာ၀န္ရွိသလုိ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးအေၾကာင္းျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္လာမႈမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးႏိုင္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ စိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံ၍ ကာကြယ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာပထ၀ီႏိုင္ငံေရးမွာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္သိရွိေအာင္ ေလ့လာေနၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ကမၻာ့တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ လြတ္လပ္၍ တက္ၾကြၿပီး ဘက္မလုိက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒက်င့္သံုးမႈ၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဖက္မပ်က္ေပါင္းဖက္ဆက္ဆံေရးကို ေရွး႐ႈမႈ၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး မူမ်ားကိုေစာင့္ထိန္းမႈ စသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဖာ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႕ေနာက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ(၆)ရပ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားေရးဦးတည္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကလုိအပ္ေသာ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သည္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ ျဖင့္ အာဃာတအစြဲအလမ္းမ်ားမထားဘဲ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအဆက္ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရာတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအယူ၀ါဒကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူလုိၿပီး တူညီသည့္ သေဘာထားရွိေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၈ ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ က်န္သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚတိုက္တြန္းေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႕ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးစြမ္းပကားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ (၂၁)ရာစု စစ္ေျမျပင္တြင္ နည္းပညာသာလြန္သည့္ တပ္မေတာ္ကသာ စစ္ပြဲကို ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ (၂၁)ရာစု ေခတ္သစ္စစ္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲႏိုင္သည့္တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကုိ ယူထားရသည့္အေလ်ာက္ ကာကြယ္ေရးစြမ္းပကားမ်ား ျမင့္မားေအာင္ တိုက္စြမ္းရည္ တိုက္စြမ္းအားရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုက္စြမ္းအားရွိသည့္တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေအာင္ လက္နက္ယႏၲရားမ်ား တပ္ဆင္ၿပီး တုိက္စြမ္းရည္တုိးတက္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႕မွာ ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္အရည္အေသြးမ်ားကို ပိုမိုအသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္နည္းဗ်ဴဟာ၊ စစ္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲေနသည့္ေခတ္ႏွင့္ အမီလုိက္ႏုိင္ေအာင္ ေလ့လာ၊ ေလ့က်င့္၊ လုိက္နာဆုိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စစ္ေရးတစ္ခုတည္းသာမကဘဲ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတုိ႕ကိုပါ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္၍ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသားတုိင္းတြင္ပါ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၲရာယ္မ်ားမွ လံုၿခံဳေအာင္ ကာကြယ္႐ံုမွ်မက ျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြား၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားကိုပါ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္သြားၾကရမွာျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္၏ “ အား” သည္ ျပည္တြင္းမွာသာရွိေၾကာင္း၊ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ ရွိသူ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံကာကြယ္ေရးအတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈမွာ အလြန္တန္ဖုိးရွိေသာ တုိင္းျပည္၏ “အား” ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားတြင္ ဗလငါးတန္ျပည့္စံုၿပီး တုိင္းျပည္ခ်စ္စိတ္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္လုိစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးျပဳသူမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႕ျဖစ္၍ ေရေၾကာင္းလူငယ္၊ ေလေၾကာင္းလူငယ္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသလုိ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ စိတ္၀င္စားသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိလည္း တကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရးတပ္ UTC မ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး အေျခခံစစ္ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစၿပီး ပါတီစံုဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရာတြင္ ပထမသက္တမ္းကာလ ေရြးခ်ယ္ခံအစိုးရ သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံက ေျပာင္းလဲရသည့္အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ မရင့္က်က္ေသးမႈအေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အခက္အခဲမ်ားေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအရလည္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္ပမွ သြင္းကုန္မ်ားျပားၿပီး ပို႕ကုန္ႏွင့္ မမွ်တသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြျပခဲ့ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပီျပင္မႈ ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပထမသက္တမ္းကာလတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း အတုိင္းအတာတစ္ခုထိသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား တြင္ တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ၿပီး အားသြန္ခြန္စိုက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ပါတီစံုဒီမုိကေရစီေခတ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳရသည့္ ပါတီ၏မူ၀ါဒ၊ ရပ္တည္ခ်က္၊ ဦးေဆာင္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႕ခြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိသလုိ၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား လည္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပး ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ စားေရးလုိအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို ထုိက္သင့္သေလာက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္၍ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္ကူညီရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ ျပည္သူလူထု၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀င္ေငြရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ထုတ္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္၀င္ေစရန္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္က သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမအလုိက္ ေဒသခံလူထုအတြက္ ထုိသို႕အားေပးကူညီျခင္းျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ၿမိဳ႕ျပသို႕ လူစီး၀င္မႈမ်ား ျပည္ပသို႕သြားေရာက္လုပ္ကုိင္မႈမ်ား ေလ်ာ့က် သက္သာေစႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈသည္ တပ္မေတာ္အတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစသလုိ တပ္မေတာ္ခြန္အားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လႈိင္အား စစ္ေရးျပမွဴးႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္တင္ ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ားမွ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေဇာ္မိုး ဦးေဆာင္ေသာ ယႏၲရားတပ္ဖဲြ႕မ်ားက အစီအစဥ္အတိုင္း စစ္ေၾကာင္းပုံျဖင့္ခ်ီတက္အေလးျပဳၾကၿပီး စစ္ေရးျပကြင္းႀကီးအတြင္းမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာၾကသည္။

ထိုသို႔ခ်ီတက္အေလးျပဳခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ ၄ စီးက ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ေလ)အလံမ်ားကို အသီးသီး ခ်ိတ္ဆြဲ၍ အစဥ္လိုက္ပ်ံသန္းၾကသည္။ အထူးတာ၀န္တပ္ဖြဲ႕(အမ်ဳိးသမီး)ကိုယ္စားျပဳစစ္ေရးျပတပ္ခြဲမွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား၊ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ေရတပ္စစ္ဆင္ေရးအထူးတပ္ဖြဲ႕ ( Navy SEALs)မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားက ရဟတ္ယာဥ္မ်ားေပၚမွ အျမန္ဆင္းႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ေျမျပင္ေပၚသို႔ အသီးသီးဆင္းသက္ၾကၿပီး စစ္ေရးျပ စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ပါခ်ီတက္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ ၁ စီးႏွင့္ အေပါ့စား သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးရဟတ္ယာဥ္ ၃ စီးတုိ႔က အမ်ဳိးအစားမတူညီေသာ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အုပ္ဖြဲ႔လ်က္ပံုစံျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အေပါ့စားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ ၃ စီးက Vic Formation ပံုစံျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ ၅ စီးက Arrow Head Formation ပံုစံျဖင့္ ပ်ံသန္း၍၎မွ ၂ စီးတြဲလ်က္ ဘယ္ညာခြဲထြက္ ပ်ံသန္းျခင္း၊ ၃ စီးတြဲ ေနာက္ကြၽမ္းထိုးပ်ံသန္းျခင္း၊ အလတ္စားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ ၃ စီးတုိ႕က အမ်ဳိးအစားမတူညီေသာပုိ႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္မ်ားအုပ္ဖြဲ႔လ်က္ပံုစံျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အေပါ့စားသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ ၁ စီးႏွင့္ အေပါ့စားအေမာင္းသင္ဂ်က္တုိက္ ေလယာဥ္ ၄ စီးတုိ႔က Arrow Head Formation ပံုစံျဖင့္ ပ်ံသန္းၿပီး အေမာင္းသင္ဂ်က္ တုိက္ေလယာဥ္ ၄ စီးမွ ေရာင္စံုမီးခုိးမ်ားထုတ္လႊတ္ပ်ံသန္း၍ လည္းေကာင္း၊ တိုက္ခိုက္ေရးဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ၄ စီးက Box Formation ပုံစံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္ ၅ စီးက Arrow Head Formation ပံုစံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘက္စုံသုံး တုိက္ခုိက္ေရးဂ်က္ေလယာဥ္ ၅ စီးက Arrow Head Formation ပံုစံျဖင့္ ေကြ႕ပတ္ပ်ံသန္း၍ ေရွ႕တူ႐ႈ အရပ္မ်က္ႏွာမွ ယပ္ေတာင္ သဏၭာန္ခြဲထြက္ကာ မီးက်ည္မ်ားပစ္လႊတ္၍ လည္းေကာင္း အသီးသီးသ႐ုပ္ျပပ်ံသန္းၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား အေလးျပဳၾကသည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လႈိင္သည္ စစ္ေရးျပကြင္းႀကီးမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားကို နံနက္ ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပက်င္းပေသာ ေနျပည္ေတာ္စစ္ေရးျပကြင္းႀကီးတြင္ ခံ့ညားစြာစိုက္ထူထားသည့္ ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တို႔ကို တည္ေထာင္ခဲ႔ၾကေသာ မင္းသုံးပါးတို႔၏ ေၾကး႐ုပ္တုႀကီးမ်ားကိုလည္းေကာင္း ၊ တပ္မေတာ္ေန႔ မီး႐ွဴးတိုင္ႏွင့္ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ႀကီးကိုလည္းေကာင္း၊ ၀င့္ထည္စြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည့္အျပင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္အလံ၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္အလံ၊ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) အလံမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးအလံမ်ား၊ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ တပ္မဌာနခ်ဳပ္ အသီးသီးႏွင့္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္ပါ ေရာင္စုံအလံမ်ား တလြင့္လြင့္ လႊင့္ထူထားၾက သည္တို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္(၇၂)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ စုရပ္ သစ္တပ္ စစ္ေရးျပကြင္းအနီးရွိ ရန္ကုန္-မႏၲေလးကားလမ္းမႏွင့္ ပင္ေလာင္းလမ္းဆုံတြင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ ထက္ျမက္ၿပီး ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ တက္ၾကြေစမည့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ေလ)စစ္သည္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈပုံရိပ္မ်ားကို ေဖာ္ၾကဴးထားေသာ ပိုစတာႀကီးမ်ားကို စိုက္ထူထားရွိ၍ စစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ားခ်ီတက္ရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း တပ္မေတာ္၏ေဆာင္ပုဒ္မ်ားအား ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားစိုက္ထူထားၿပီး စာတန္းမ်ားကိုလည္း ခ်ိတ္ဆြဲထားရွိသည္။ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႕စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသတင္းမီဒီယာမ်ားကလည္း စိတ္ပါ၀င္စား စြာျဖင့္ လာေရာက္ သတင္းရယူခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Recent News