ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ရဲတပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္၊အိမ္ေထာင္သည္လုိင္းခန္းအား AAအၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္၊တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရး စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ပစ္ကူပစ္အားသုံး၍ စစ္ကူေပးျပန္လည္တုိက္ခိုက္ခဲ့၊ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအက်အဆုံးမ်ားစြာျဖင့္ကစဥ့္ကလ်ားဆုတ္ခြာထြြက္ေျပး

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ရဲတပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္၊ အိမ္ေထာင္သည္လုိင္းခန္းအား AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္၊ တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရး စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ပစ္ကူပစ္အားသုံး၍ စစ္ကူေပးျပန္လည္တုိက္ခိုက္ခဲ့၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အက်အဆုံးမ်ားစြာျဖင့္ ကစဥ့္ကလ်ားဆုတ္ခြာထြက္ေျပး

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ - ၁၀

AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးအျမတ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ သႀကၤန္ကာလမတုိင္မီ တပ္ဌာနခ်ဳပ္/စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားအား အလစ္အငုိက္တုိက္ခုိက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေၾကာင္း AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား လိုလားႏွစ္သက္ျခင္းမရွိသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သတင္းပို႔ခ်က္အရ မိမိတပ္မ်ား၊ စခန္းမ်ား၊ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္း မ်ားအေနျဖင့္ အသင့္အေနအထားျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအား ေန႔ညမျပတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိစဥ္ ယေန႔ဧၿပီ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီခန္႔မွစ၍ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အနီးရွိ ရဲတပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္အနီး ေလွဆိပ္လုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း ၁ ေၾကာင္းအား AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက လက္နက္ႀကီး/ လက္နက္ငယ္ မ်ားျဖင့္ အင္အားအလုံးအရင္းသုံးတစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀င္ေရာက္တုိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္။

တုိက္ပြဲအစပုိင္း ဧၿပီ ၉ ရက္ ည ၁၀ နာရီ ၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ ရဲတပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္၏ အေနာက္ဘက္၊ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ႏွင့္အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တို႔မွ လက္နက္ႀကီး/လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ ေႏွာက္ယွက္တုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ျပန္လည္တုိက္ခိုက္၍ ရင္ဆုိင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားခဲ့ေသာ္လည္း နံနက္ ၃ နာရီခန္႔မွစ၍ ေျမာက္ဘက္ျခမ္း၌ စုဖြဲ႕ထားသည့္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအင္အားစုမ်ား အနက္မွ အခ်ိဳ႕သည္ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူရယူလ်က္ ရဲတပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ဗဟုိကင္းသုိ႔ အိမ္ေထာင္သည္လုိင္းမ်ားကိုျဖတ္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္သိမ္းပိုက္ရန္ ပစ္အားသုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္လာခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ရဲတပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္လုံၿခဳံေရးစစ္ေၾကာင္းမ်ားအျပင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ လုံၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းကလည္း ပစ္ကူပစ္အားသုံး၍ ဟန္ခ်က္ညီစစ္ကူေပးတုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ေလေၾကာင္းႏွင့္လက္နက္ႀကီးပစ္ကူရယူ တုိက္ခိုက္ရာ ရဲတပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ ဗဟုိကင္းေနရာသို႔ ဦးတည္တုိက္ခိုက္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအင္အားစုမ်ား နံနက္ ၅ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။ အဆုိပါဆုတ္ခြာသြားေသာအဖြဲ႕သည္ ေလွဆိပ္လုံၿခဳံေရးေနရာသို႔ တုိက္ခိုက္ေနသည့္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ထပ္မံပူးေပါင္း၍ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ အေျချပဳသည့္ ယာယီေျခကုပ္ေနရာအား တုိက္ခိုက္ရာ မိမိတပ္မ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျပန္လည္ ခုခံတုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္ကူစစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းလ်က္ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အေျမာက္ပစ္ကူရယူ၍ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းခဲ့သျဖင့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သုိ႔ အက်အဆုံးမ်ားစြာျဖင့္ ကစဥ့္ကလ်ား ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။ 

အထက္ပါျဖစ္စဥ္တြင္ ရဲတပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရဲမိသားစု၀င္ အခ်ိဳ႕က်ဆုံး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ မိသားစု၀င္အခ်ဳိ႕ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ ဘက္မွ အရာရွိ/စစ္သည္အခ်ိဳ႕ က်ဆုံးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ပဏာမစိစစ္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားေသာ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား တပ္မေတာ္ လုံၿခဳံေရး စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ထက္ၾကပ္လုိက္လံတုိက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းလ်က္ရွိရာ ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔တြင္ ရန္ကုန္-စစ္ေတြျပည္ေထာင္စုကားလမ္းေပၚရွိ လကၠာေက်းရြာအနီးတြင္ လုံၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ မိမိတပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရးစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အရပ္၀တ္မ်ား ၀တ္ဆင္ထားသည့္ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ႏွင့္ ၂ နာရီခန္႔ၾကာ ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၎အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားရာ အေရွ႕ဘက္အနီးရွိ လကၠာေက်းရြာအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ေက်းရြာအတြင္း ထက္ၾကပ္ လုိက္လံရွင္းလင္းရာ  ရြာအတြင္းေဒသခံ႐ုိးသားသည့္ ရြာသူ/ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ တပ္ေဖ်ာက္ ထားေသာ ရြာခံမဟုတ္သည့္ မသကၤာဖြယ္ရြာသား ၂၃ ဦးကို အရွင္ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ၎ ၂၃ ဦးအား ေက်းရြာရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ရြာခံမ်ားအားျပသရာ ၎တို႔ရြာသားမ်ား မဟုတ္သည့္ မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ဆက္လက္စစ္ေဆးခ့ဲရာ ၎တုိ႔မွာ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မွ သာထြန္းစံ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၃၅ ဦး ပါအဖြဲ႕မွ သိန္းထြန္းစိန္ပါ ၁၃ ဦး၊ စိစစ္ဆဲ ၁၀ ဦး၊ ေပါင္း ၂၃ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔ထံမွ သိမ္းဆည္းရမိသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရသိရွိရၿပီး အေသးစိတ္အား ဆက္လက္စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာမ်ား လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိေသာ ရဲစခန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခထီးလွ၊ ငျမင္းေဘာ္၊ ဂုပၸိႏွင့္ ေက်ာင္းေတာင္ ရဲစခန္းမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ မတ္ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယိုးတ႐ုတ္ ရဲစခန္းအားလည္းေကာင္း တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုို႔အျပင္ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားသည္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေနအိမ္မ်ားေပၚတြင္ ေနရာယူၿပီး တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရးစစ္ေၾကာင္းမ်ားအား ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕၊ ရြာမ်ားတြင္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေအာင္ ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအား ထိခိုက္ပ်က္စီးေအာင္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ယခုတုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္လည္း နယ္ေျမေဒသႏွင့္ျပည္သူလူထုအား အကာအကြယ္ေပးလ်က္ ရွိသည့္ ရဲတပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္သည္ လုိင္းခန္းမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈလုပ္ရပ္မ်ားအား ျပည္သူလူထု သိရွိေစရန္ သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရအဖြဲ႕

(Unicode Version)

မြောက်ဦးမြို့ရှိ ရဲတပ်ရင်းဌာနချုပ်၊ အိမ်ထောင်သည်လိုင်းခန်းအား AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများက ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်၊ တပ်မတော်လုံခြုံရေး စစ်ကြောင်းများက ပစ်ကူပစ်အားသုံး၍ စစ်ကူပေးပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့၊ သောင်းကျန်းသူများ အကျအဆုံးများစွာဖြင့် ကစဉ့်ကလျားဆုတ်ခွာထွက်ပြေး

နေပြည်တော်၊ ဧပြီ - ၁၀

AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများသည် နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေးအမြတ်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်လျက် သြင်္ကန်ကာလမတိုင်မီ တပ်ဌာနချုပ်/စစ်ကြောင်းနှင့် မြို့ရွာများအား အလစ်အငိုက်တိုက်ခိုက် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိကြောင်း AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများအား လိုလားနှစ်သက်ခြင်းမရှိသည့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ သတင်းပို့ချက်အရ မိမိတပ်များ၊ စခန်းများ၊ ဌာနချုပ်များနှင့် လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်း များအနေဖြင့် အသင့်အနေအထားဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအား နေ့ညမပြတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိစဉ် ယနေ့ဧပြီ ၁၀ ရက် နံနက် ၃ နာရီခန့်မှစ၍ မြောက်ဦးမြို့အနီးရှိ ရဲတပ်ရင်းဌာနချုပ်နှင့် လေးမြို့မြစ်အနီး လှေဆိပ်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေသည့် တပ်မတော် စစ်ကြောင်း ၁ ကြောင်းအား AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများက လက်နက်ကြီး/ လက်နက်ငယ် များဖြင့် အင်အားအလုံးအရင်းသုံးတစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။

တိုက်ပွဲအစပိုင်း ဧပြီ ၉ ရက် ည ၁၀ နာရီ ၅ မိနစ်ခန့်တွင် ရဲတပ်ရင်းဌာနချုပ်၏ အနောက်ဘက်၊ အနောက်မြောက်ဘက်နှင့်အရှေ့မြောက်ဘက်တို့မှ လက်နက်ကြီး/လက်နက်ငယ်များဖြင့် လာရောက် နှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပြန်လည်တိုက်ခိုက်၍ ရင်ဆိုင် ထိန်းချုပ် ထားခဲ့သော်လည်း နံနက် ၃ နာရီခန့်မှစ၍ မြောက်ဘက်ခြမ်း၌ စုဖွဲ့ထားသည့် AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအင်အားစုများ အနက်မှ အချို့သည် လက်နက်ကြီးပစ်ကူရယူလျက် ရဲတပ်ရင်းဌာနချုပ်ဗဟိုကင်းသို့ အိမ်ထောင်သည်လိုင်းများကိုဖြတ်၍ အကြိမ်ကြိမ်သိမ်းပိုက်ရန် ပစ်အားသုံးပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်လာခဲ့သည်။

သို့ဖြစ်၍ ရဲတပ်ရင်းဌာနချုပ်လုံခြုံရေးစစ်ကြောင်းများအပြင် မြောက်ဦးမြို့ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက် နေသည့် တပ်မတော် စစ်ကြောင်းကလည်း ပစ်ကူပစ်အားသုံး၍ ဟန်ချက်ညီစစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး လေကြောင်းနှင့်လက်နက်ကြီးပစ်ကူရယူ တိုက်ခိုက်ရာ ရဲတပ်ရင်းဌာနချုပ် ဗဟိုကင်းနေရာသို့ ဦးတည်တိုက်ခိုက်နေသည့် အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအင်အားစုများ နံနက် ၅ နာရီခွဲခန့်တွင် ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့သည်။ အဆိုပါဆုတ်ခွာသွားသောအဖွဲ့သည် လှေဆိပ်လုံခြုံရေးနေရာသို့ တိုက်ခိုက်နေသည့် AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများနှင့် ထပ်မံပူးပေါင်း၍ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ အခြေပြုသည့် ယာယီခြေကုပ်နေရာအား တိုက်ခိုက်ရာ မိမိတပ်များက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လည် ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် စစ်ကူစစ်ကြောင်းများနှင့် အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းလျက် လေကြောင်းနှင့် အမြောက်ပစ်ကူရယူ၍ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းခဲ့သဖြင့် သောင်းကျန်းသူများ မြောက်ဘက်နှင့် အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ အကျအဆုံးများစွာဖြင့် ကစဉ့်ကလျား ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်။ 

အထက်ပါဖြစ်စဉ်တွင် ရဲတပ်ရင်းဌာနချုပ်ရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့် ရဲမိသားစုဝင် အချို့ကျဆုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့် မိသားစုဝင်အချို့ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနှင့် တပ်မတော် ဘက်မှ အရာရှိ/စစ်သည်အချို့ ကျဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ပဏာမစိစစ်ချက်များအရ သိရှိရသည်။

ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားသော AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများအား တပ်မတော် လုံခြုံရေး စစ်ကြောင်းများက ထက်ကြပ်လိုက်လံတိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းလျက်ရှိရာ ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီခန့်တွင် ရန်ကုန်-စစ်တွေပြည်ထောင်စုကားလမ်းပေါ်ရှိ လက္ကာကျေးရွာအနီးတွင် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော မိမိတပ်မတော်လုံခြုံရေးစစ်ကြောင်းနှင့် အရပ်ဝတ်များ ဝတ်ဆင်ထားသည့် AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့နှင့် ၂ နာရီခန့်ကြာ ထိတွေ့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၎င်းအကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများသည် ထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားရာ အရှေ့ဘက်အနီးရှိ လက္ကာကျေးရွာအတွင်းသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့သဖြင့် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ကျေးရွာအတွင်း ထက်ကြပ် လိုက်လံရှင်းလင်းရာ  ရွာအတွင်းဒေသခံရိုးသားသည့် ရွာသူ/ရွာသားများနှင့် ရောနှော တပ်ဖျောက် ထားသော ရွာခံမဟုတ်သည့် မသင်္ကာဖွယ်ရွာသား ၂၃ ဦးကို အရှင်ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ ၎င်း ၂၃ ဦးအား ကျေးရွာရှိ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ရွာခံများအားပြသရာ ၎င်းတို့ရွာသားများ မဟုတ်သည့် မျက်နှာစိမ်းများဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသဖြင့် ဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၎င်းတို့မှာ AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့မှ သာထွန်းစံ ခေါင်းဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင် ၃၅ ဦး ပါအဖွဲ့မှ သိန်းထွန်းစိန်ပါ ၁၃ ဦး၊ စိစစ်ဆဲ ၁၀ ဦး၊ ပေါင်း ၂၃ ဦးဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့ထံမှ သိမ်းဆည်းရမိသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ စာရွက်စာတမ်းများအရသိရှိရပြီး အသေးစိတ်အား ဆက်လက်စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။

AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများသည် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာများ လုံခြုံရေးနှင့် ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လျက်ရှိသော ရဲစခန်းများဖြစ်သည့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ရှိ ခထီးလှ၊ ငမြင်းဘော်၊ ဂုပ္ပိနှင့် ကျောင်းတောင် ရဲစခန်းများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ မတ် ၉ ရက်နေ့တွင် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ယိုးတရုတ် ရဲစခန်းအားလည်းကောင်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူ များသည် ကျေးရွာများရှိ နေအိမ်များပေါ်တွင် နေရာယူပြီး တပ်မတော်လုံခြုံရေးစစ်ကြောင်းများအား ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ မြို့၊ ရွာများတွင် တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားအောင် ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ဒေသခံပြည်သူလူထုအား ထိခိုက်ပျက်စီးအောင် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ယခုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွင်လည်း နယ်မြေဒေသနှင့်ပြည်သူလူထုအား အကာအကွယ်ပေးလျက် ရှိသည့် ရဲတပ်ရင်းဌာနချုပ်နှင့် မိသားစုဝင်များနေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်သည် လိုင်းခန်းများအား ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများက ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရပ်များအား ပြည်သူလူထု သိရှိစေရန် သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေအဖွဲ့

Recent News