၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူလူငယ္မ်ား အတြက္ ေရေၾကာင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းလူငယ္ အေျခခံသင္တန္းမ်ားႏွင့္ တန္းျမင့္ သင္တန္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ 

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူလူငယ္မ်ား အတြက္ ေရေၾကာင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းလူငယ္ အေျခခံသင္တန္းမ်ားႏွင့္ တန္းျမင့္ သင္တန္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ 

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၂

 

 ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားကို ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကာလအတြင္းအသိပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ အားလပ္ရက္မ်ား အက်ဳိးရွိေစရန္၊ မိမိဝါသနာပါသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ေရေၾကာင္းပညာ၊ ေလေၾကာင္းပညာ ကြၽမ္းက်င္ေသာ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တပ္မေတာ္(ေရ)က ေရေၾကာင္းလူငယ္အေျခခံႏွင့္ တန္းျမင့္သင္တန္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္(ေလ)က ေလေၾကာင္း လူငယ္ အေျခခံႏွင့္ တန္းျမင့္သင္တန္းမ်ားကို ယေန႔တြင္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီး၌ တစ္ၿပိဳင္တည္း စတင္ ဖြင့္လွစ္ၾကသည္။ ေရေၾကာင္းပညာမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ စိတ္ဓာတ္စည္းကမ္း ေကာင္းမြန္၍ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္သည့္ ထူးခြၽန္ ထက္ျမက္ေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္၊ ေခတ္မီႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး က႑ အေရးပါေၾကာင္း လူငယ္မ်ားသိရွိ နားလည္ေစရန္၊ ေလွေလွာ္အားကစားနည္း၊ ရြက္တိုက္ အားကစားနည္းမ်ားအတြက္ ထူးခြၽန္သည့္ အားကစားသမားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တပ္မေတာ္(ေရ)က ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူလူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားအတြက္ ေရေၾကာင္းလူငယ္ အေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂ဝ၁၉)ႏွင့္ ေရေၾကာင္းလူငယ္တန္းျမင့္ သင္တန္းအမွတ္ စဥ္(၁/၂ဝ၁၉)တို႔ကို သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ မြန္ ျပည္နယ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ဟိန္းဇဲ၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္း ျပည္နယ္တြင္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕တို႔ရွိ ေရေၾကာင္း လူငယ္စခန္း မ်ား၌ စုစုေပါင္း သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ ၆၂ဝ ဦးတို႔ျဖင့္ အသီးသီးဖြင့္ လွစ္ၾကၿပီး အဆိုပါသင္တန္း ဖြင့္ပြဲမ်ားသို႔ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ တုိင္းမွဴးမ်ား၊ ဒုတိယ တုိင္းမွဴးမ်ားႏွင့္ ေရတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးမ်ား တက္ေရာက္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။ ေရေၾကာင္းလူငယ္အေျခခံ သင္တန္းႏွင့္ တန္းျမင့္သင္တန္းမ်ားတြင္ အေျခခံစစ္ေရးျပ ႏွင့္ အေျခခံေရတပ္သား ဘာသာရပ္၊ ေရေၾကာင္းလမ္းၫႊန္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ အသံုးခ်ေရေၾကာင္း လမ္းၫႊန္ႏွင့္ နကၡတၱ ေဗဒဆုိင္ရာမ်ား၊ ဂ်ီပီအက္စ္ အပါအဝင္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး ဆုိင္ရာမ်ား၊ အေျခခံ ေရတပ္သား အခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာ၊ အေျခခံေရကူးႏွင့္ ေလွေလွာ္ရြက္တိုက္နည္း တို႔ကို သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္း စခန္း ၁၂ ခုမွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားအား သင္တန္းေနာက္ဆံုးပတ္၌ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္စုစည္း၍ စခန္းေပါင္းစံုေတြ႕ဆံုပြဲႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

 

အလားတူ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသ သိပၸံပညာရပ္မ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈ တိုးပြားလာေစရန္၊ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို တတ္သိနားလည္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္လာေစရန္၊ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္မႈ ေကာင္းမြန္ျမင့္မားၿပီး စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ စုေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ အေလ့အက်င့္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ ဝါသနာပါရာ ေလ့က်င့္မႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တပ္မေတာ္(ေလ)က ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ေလေၾကာင္းလူငယ္ အေျခခံ သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂ဝ၁၉)ႏွင့္ ေလေၾကာင္းလူငယ္ တန္းျမင့္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂ဝ၁၉) တို႔ကို ယေန႔နံနက္ပုိင္း၌ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ နမ့္စန္ၿမိဳ႕၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး တြင္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕၊ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ စစ္ကုိင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ မံုရြာၿမိဳ႕ႏွင့္ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕၊ မေကြး တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တို႔ရွိ သင္တန္း စခန္းမ်ား၌ စုစုေပါင္း သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ အင္အား ၆၄ဝ ဦးျဖင့္ အသီးသီး ဖြင့္လွစ္ ၾကၿပီး ဖြင့္ပြဲမ်ားသို႔ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ တုိင္းမွဴးမ်ားႏွင့္ ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မွဴးမ်ား တက္ေရာက္၍ ဖြင့္လွစ္ေပး ၾကသည္။ ေလေၾကာင္းလူငယ္ အေျခခံႏွင့္ တန္းျမင့္သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား ပ်ံသန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ ပိုမိုရရွိေစရန္ အတြက္ Radio Control ေလယာဥ္ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ လက္ေတြ႕ပ်ံသန္းျခင္းမ်ား သင္ၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တန္းျမင့္သင္တန္းသား မ်ားကိုလည္း Grob-120 ေလယာဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ပ်ံသန္း ေမာင္းႏွင္ ေလ့က်င့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ ေလေၾကာင္းလူငယ္ အေျခခံသင္တန္းႏွင့္ တန္းျမင့္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂ဝ၁၉)၊ ေလေၾကာင္းလူငယ္အေျခခံ သင္တန္းႏွင့္ တန္းျမင့္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂ဝ၁၉) တို႔ကို ယေန႔မွ ေမ ၁၇ ရက္ထိ ရက္သတၱပတ္ ၄ ပတ္ၾကာ သင္ၾကားပို႔ခ်သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္းသင္တန္းမ်ားကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္မွ ေမ ၃ဝ ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္ ၆ ပတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္မွ ေမ ၂၂ ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္ ၄ ပတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္မွ ေမ ၂ဝ ရက္ထိ ရက္သတၱပတ္ ၄ ပတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဧၿပီ ၂၄ ရက္မွ ေမ ၁၉ ရက္အထိ ရက္သတၱ ပတ္ ၄ ပတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္မွ ေမ ၁၇ ရက္အထိ ၄ ပတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

(Unicode Version)

 

၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလူငယ်များ အတွက် ရေကြောင်းနှင့် လေကြောင်းလူငယ် အခြေခံသင်တန်းများနှင့် တန်းမြင့် သင်တန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ် 

နေပြည်တော် ဧပြီ ၂၂

 ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်မောင်မယ်များကို နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်ကာလအတွင်းအသိပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ အားလပ်ရက်များ အကျိုးရှိစေရန်၊ မိမိဝါသနာပါသည့် ပညာရပ်များကို လေ့လာဆည်းပူးနိုင်စေရန်နှင့် နိုင်ငံတော်အတွက် ရေကြောင်းပညာ၊ လေကြောင်းပညာ ကျွမ်းကျင်သော အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ ပေါ်ထွန်းလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ တပ်မတော်(ရေ)က ရေကြောင်းလူငယ်အခြေခံနှင့် တန်းမြင့်သင်တန်းများ၊ တပ်မတော်(လေ)က လေကြောင်း လူငယ် အခြေခံနှင့် တန်းမြင့်သင်တန်းများကို ယနေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အသီးသီး၌ တစ်ပြိုင်တည်း စတင် ဖွင့်လှစ်ကြသည်။ ရေကြောင်းပညာများကို စိတ်ပါဝင်စားပြီး နိုင်ငံတော်အတွက် စိတ်ဓာတ်စည်းကမ်း ကောင်းမွန်၍ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သည့် ထူးချွန် ထက်မြက်သော လူငယ်လူရွယ်များ ပေါ်ထွန်းလာစေရန်၊ ခေတ်မီနိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးတွင် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍ အရေးပါကြောင်း လူငယ်များသိရှိ နားလည်စေရန်၊ လှေလှော်အားကစားနည်း၊ ရွက်တိုက် အားကစားနည်းများအတွက် ထူးချွန်သည့် အားကစားသမားများ မွေးထုတ်ပေးရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် တပ်မတော်(ရေ)က ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလူငယ် မောင်မယ်များအတွက် ရေကြောင်းလူငယ် အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂ဝ၁၉)နှင့် ရေကြောင်းလူငယ်တန်းမြင့် သင်တန်းအမှတ် စဉ်(၁/၂ဝ၁၉)တို့ကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များ၌ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် တစ်ချိန်တည်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ပုသိမ်မြို့၊ မွန် ပြည်နယ်တွင် မော်လမြိုင်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ထားဝယ်မြို့၊ ဟိန်းဇဲ၊ မြိတ်မြို့ နှင့် ကျွန်းစုမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဗန်းမော်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် မန္တလေးမြို့၊ ကယားပြည်နယ်တွင် လွိုင်ကော်မြို့၊ ရှမ်း ပြည်နယ်တွင် ညောင်ရွှေမြို့တို့ရှိ ရေကြောင်း လူငယ်စခန်း များ၌ စုစုပေါင်း သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ ၆၂ဝ ဦးတို့ဖြင့် အသီးသီးဖွင့် လှစ်ကြပြီး အဆိုပါသင်တန်း ဖွင့်ပွဲများသို့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များမှ တိုင်းမှူးများ၊ ဒုတိယ တိုင်းမှူးများနှင့် ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်များမှ ဌာနချုပ်မှူးများနှင့် ဒုတိယ ဌာနချုပ်မှူးများ တက်ရောက်၍ ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။ ရေကြောင်းလူငယ်အခြေခံ သင်တန်းနှင့် တန်းမြင့်သင်တန်းများတွင် အခြေခံစစ်ရေးပြ နှင့် အခြေခံရေတပ်သား ဘာသာရပ်၊ ရေကြောင်းလမ်းညွှန် အခြေခံသဘောတရားများ၊ အသုံးချရေကြောင်း လမ်းညွှန်နှင့် နက္ခတ္တ ဗေဒဆိုင်ရာများ၊ ဂျီပီအက်စ် အပါအဝင် ရေကြောင်းသွားလာရေး ဆိုင်ရာများ၊ အခြေခံ ရေတပ်သား အချက်ပြ ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ၊ အခြေခံရေကူးနှင့် လှေလှော်ရွက်တိုက်နည်း တို့ကို သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်း စခန်း ၁၂ ခုမှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအား သင်တန်းနောက်ဆုံးပတ်၌ ရန်ကုန် မြို့တွင်စုစည်း၍ စခန်းပေါင်းစုံတွေ့ဆုံပွဲနှင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲများလည်း ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ 

အလားတူ လေကြောင်းနှင့် အာကာသ သိပ္ပံပညာရပ်များတွင် စိတ်ဝင်စားမှု တိုးပွားလာစေရန်၊ လေယာဉ်ပျံသန်းမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော ပညာရပ်များကို တတ်သိနားလည်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အထောက်အကူဖြစ်လာစေရန်၊ စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း၊ ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်မှု ကောင်းမွန်မြင့်မားပြီး စည်းလုံးညီညွတ်စွာ စုပေါင်းဆောင် ရွက်မှု အလေ့အကျင့် ရရှိစေရန်နှင့် လူငယ်များ၏ ဝါသနာပါရာ လေ့ကျင့်မှု တစ်ရပ်အနေဖြင့် မြှင့်တင်ပေးရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် တပ်မတော်(လေ)က ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ လူငယ်မောင်မယ်များအတွက် ဖွင့်လှစ်သည့် လေကြောင်းလူငယ် အခြေခံ သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂ဝ၁၉)နှင့် လေကြောင်းလူငယ် တန်းမြင့်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂ဝ၁၉) တို့ကို ယနေ့နံနက်ပိုင်း၌ ကချင်ပြည်နယ်တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကယားပြည်နယ်တွင် လွိုင်ကော်မြို့၊ ချင်းပြည်နယ်တွင် ဟားခါးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)တွင် တောင်ကြီးမြို့နှင့် နမ့်စန်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးတွင် မြိတ်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး တွင် မင်္ဂလာဒုံမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ပုသိမ်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတွင် မုံရွာမြို့နှင့် ဟုမ္မလင်းမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် မန္တလေးမြို့နှင့် မိတ္ထီလာမြို့၊ မကွေး တိုင်းဒေသကြီးတွင် မကွေးမြို့နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် တောင်ငူမြို့တို့ရှိ သင်တန်း စခန်းများ၌ စုစုပေါင်း သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ အင်အား ၆၄ဝ ဦးဖြင့် အသီးသီး ဖွင့်လှစ် ကြပြီး ဖွင့်ပွဲများသို့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များမှ တိုင်းမှူးများနှင့် လေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်မှူးများ တက်ရောက်၍ ဖွင့်လှစ်ပေး ကြသည်။ လေကြောင်းလူငယ် အခြေခံနှင့် တန်းမြင့်သင်တန်းများတွင် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ ပျံသန်းမှု အတွေ့အကြုံ ပိုမိုရရှိစေရန် အတွက် Radio Control လေယာဉ်နှင့် ရဟတ်ယာဉ် လက်တွေ့ပျံသန်းခြင်းများ သင်ကြား ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး တန်းမြင့်သင်တန်းသား များကိုလည်း Grob-120 လေယာဉ်များကို လက်တွေ့ပျံသန်း မောင်းနှင် လေ့ကျင့်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ လေကြောင်းလူငယ် အခြေခံသင်တန်းနှင့် တန်းမြင့်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂ဝ၁၉)၊ လေကြောင်းလူငယ်အခြေခံ သင်တန်းနှင့် တန်းမြင့်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂ဝ၁၉) တို့ကို ယနေ့မှ မေ ၁၇ ရက်ထိ ရက်သတ္တပတ် ၄ ပတ်ကြာ သင်ကြားပို့ချသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ယင်းသင်တန်းများကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် ဧပြီ ၂၃ ရက်မှ မေ ၃ဝ ရက်အထိ ရက်သတ္တပတ် ၆ ပတ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ဧပြီ ၂၇ ရက်မှ မေ ၂၂ ရက်အထိ ရက်သတ္တပတ် ၄ ပတ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် ဧပြီ ၂၅ ရက်မှ မေ ၂ဝ ရက်ထိ ရက်သတ္တပတ် ၄ ပတ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် ဧပြီ ၂၄ ရက်မှ မေ ၁၉ ရက်အထိ ရက်သတ္တ ပတ် ၄ ပတ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် တွင် ဧပြီ ၂၃ ရက်မှ မေ ၁၇ ရက်အထိ ၄ ပတ်ဖြင့် လည်းကောင်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

Recent News