တပ္မေတာ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကား

တပ္မေတာ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကား

ယမန္ေန႔မွအဆက္

 
တပ္မေတာ္(ေလ)အေနနဲ႔ ေမလ ၂၇ ရက္ကေန ၂၉ ရက္ထိ  အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ၊ Jorhat  ေလတပ္စခန္းကို   Transport Aircraft Visit ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈ   သြားေရာက္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ International ေလေၾကာင္းပ်ံ  သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ  အမ်ားႀကီး လိုအပ္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားPilot ခုနစ္ဦးႏွင့္ မၾကာမီကမွ ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းဆင္း ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီး Pilot ၊ ေလတပ္က အမ်ဳိးသမီးအရာရွိ Pilot ေတြ  ခုနစ္ဦး လိုက္ပါၿပီး ႏုိင္ငံတကာ   ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈအေတြ႕ အႀကံဳနဲ႔  Fly Hours ေတြရခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္ပ်ံ သည့္ Technologyႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈနဲ႔    သက္ဆိုင္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳဆိုတာ  မိမိတုိ႔  ဒီႏုိင္ငံထဲမွာ တင္မကဘဲ အျခားႏုိင္ငံမွာလည္း အေတြ႔အႀကံဳ ရယူဖုိ႔ လိုအပ္သည့္အတြက္  ဒီလိုခရီးစဥ္ဟာ ေလတပ္ႏွင့္ ေလတပ္မွာ ရွိေနသည့္ Pilot ေတြနဲ႔ ေလယာဥ္ ေတြနဲ႔ ေနာက္ၿပီး ေလယာဥ္ Crew ေတြအတြက္   အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါ ပထမဆံုး သြားတဲ့  မိမိတုိ႔ တပ္မေတာ္(ေလ)ရဲ႕သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတုိ႔ဆီမွာ ရွိေနတဲ့    ေလတပ္ စခန္းေတြကိုလည္း မိမိတုိ႔   သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး   ျပည္တြင္းထဲမွာသြားေရး၊ လာေရး ခက္ခဲတဲ့၊  ပံုမွန္ Transportation ေတြ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔     ခက္ခဲတဲ့ ေဒသေတြ အတြက္ကို  မိမိတုိ႔  တပ္မေတာ္ (ေရ)မွာ ရွိေနတဲ့  စစ္ေရယာဥ္ေတြနဲ႔  တပ္မေတာ္ (ေလ)မွာရွိေနတဲ့  ေလယာဥ္ေတြနဲ႔  ျပည္သူ လူထုႏွင့္   ကုန္ေတြ ပို႔ေဆာင္ေပးတာေတြ  တစ္တပ္တစ္အား ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊   ေျမာင္းျမႀကိဳး တံတား ပ်က္စီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္မွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္အထိ ကမ္းထိုး ေရယာဥ္ႏွစ္စင္းနဲ႔  အေခါက္ေရ  ၁၂၁၇ဝ ေခါက္၊ လူဦးေရ ၅၅၁၂၁၅ ဦး၊ ဆိုင္ကယ္ ၈၈၉၆၇ စီး၊ ကား ၁၁၄၃ဝ၆ စီးကို သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း  လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား  သြားလာမႈ လြယ္ကူ အဆင္ေျပေစေရး အတြက္  ေရယာဥ္အေခါက္ေရ ကိုးေခါက္ ေျပးဆဲြေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ပို႔ေဆာင္ ေပးႏုိင္မႈ အေနျဖင့္ လူဦးေရ ၃၈၁ ဦး၊ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၁၂၄၇ ဒသမ ၅ဝ၅ တန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လအထိ ေရယာဥ္အေခါက္ေရ သံုးေခါက္ေျပးဆြဲ ေပးခဲ့ၿပီး ပို႔ေဆာင္ ေပးႏုိင္မႈ အေနျဖင့္ လူဦးေရ ၂၉ ဦး၊ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၅၉၁ ဒသမ ၈ တန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေပးႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ (ေလ)အေန ျဖင့္လည္း  ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္  ေလယာဥ္ ေခါက္ေရ  ၁၁၆ ႀကိမ္ပ်ံသန္းေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္မႈအေနျဖင့္ လူဦးေရ ၆၄၇ဝ ေက်ာ္၊ ကုန္ပစၥည္း ၂ဝ၁၂၃ဝ ကီလို သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ ေမလ၃၁ ရက္အထိ ေလယာဥ္အေခါက္ေရ ၉၅ ေခါက္၊ လူဦးေရ ၅၄၇၃ ဦးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ၁၉၃၂၃၅  ကီလိုပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေခါင္လန္ဖူးေဒသကဲ့သုိ႔ ေနရာသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ေျမာက္ဖ်ားတြင္တည္ရွိၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအတြက္ မ်ားစြာေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ၄င္းေဒသသို႔လည္း ပူတာအိုမွ ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေနသည္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးေနေၾကာင္း၊   ေဒသခံ မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္   စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ ရိကၡာပစၥည္းမ်ား၊  အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား သယ္ပို႔ေပးေနသလို ဆက္သြယ္ေရး၊ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား၊ ထပ္ဆင့္လႊင့္စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ေပးေနသည္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ရရွိႏုိင္ေရး အတြက္ ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခ အေနမ်ားကို တင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္(ေရ)ႏွင့္ တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္ ယခင္ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္စဥ္ ကတည္းက သင္တန္းမ်ား တက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊

ထုိသို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား အရ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္အခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာ အေထာက္ အကူျပဳ သည္ကို ကိုယ္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္  ေရေၾကာင္းလူငယ္ အေျခခံ သင္တန္း ကို ၄ဝ၇ ဦး၊ တန္းျမင့္သင္တန္းကို ၁၇၃ ဦးႏွင့္  ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရေၾကာင္း လူငယ္ အေျခခံ သင္တန္းကို ၄၇ဝ ဦး၊ တန္းျမင့္သင္တန္း သား ၁၅ဝ ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ားရရွိျခင္း အားျဖင့္ အမ်ားအက်ဳိးသယ္ပိုး ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထိုသင္တန္းမ်ားသို႔   လာေရာက္ၾကသည့္ ကေလးမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေမးျမန္း ၾကည့္ရာ ဘာမ်ား ထူးျခား သြားသလဲ၊ ဘာေတြမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသလဲဆုိသည့္အခ်ိန္တြင္ ၄င္းတုိ႔၏မိဘမ်ား ကိုယ္တုိင္ အံ့ၾသသြား ၾကေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္  အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေနတတ္၊  ထုိင္တတ္သည့္ဓေလ့စ႐ုိက္မ်ား၊ အခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ လုပ္ တတ္သည့္ ဓေလ့စ႐ုိက္မ်ား၊ မိမိအတြက္လိုအပ္သည့္ Knowledge မ်ားရလာျခင္း စသည့္ အေတြ႕ အႀကံဳမ်ား ရလာေၾကာင္း၊ ပိုၿပီး Mature ျဖစ္လာျခင္း၊ ပုိၿပီး ရင့္က်က္လာျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အိမ္သို႔ ျပန္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ သင္တန္းမတက္မီႏွင့္ သင္တန္းတက္ၿပီး ထူးျခားသည့္အေန အထားမ်ားကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔ ကိုယ္ တုိင္ သူတုိ႔ကိုယ္သူတို႔ မည္သို႔ေျပာင္းလဲသြား သည္ကို သတိထားမိၾကေၾကာင္း၊ အေျခခံ စစ္သင္တန္းမ်ား၊ စည္းကမ္း ေကာင္းမြန္ေစသည့္ အျခားသင္တန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပး ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္    အနာဂတ္အတြက္  မ်ဳိး ဆက္ သစ္မ်ားအတြက္ HR  Development ကို ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ခဲ့သည္ကို တင္ျပလုိေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း လူငယ္မ်ား အတြက္Seatrip ပင္လယ္ျပင္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ပင္လယ္ဝ အထိ ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရယာဥ္မ်ား စီးရသည့္ အေတြ႕ အႀကံဳ၊  ေရတပ္သားပညာ ရပ္မ်ားကို အေျခခံ သင္ၾကား ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊

ခႏၶာကိုယ္ႀကံ့ခုိင္မႈကို  အေထာက္အကူျဖစ္ ေစႏုိင္သည့္ ေလွေလွာ္၊ ရြက္တုိက္ အားကစား နည္းမ်ားကိုလည္း သင္ၾကား ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုမွာ ေလေၾကာင္းလူငယ္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊  ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေလေၾကာင္း လူငယ္ အေျခခံသင္တန္းကို ၅၂ဝ ဦးႏွင့္  တန္းျမင့္သင္တန္းကို  ၄ဝဦး၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံသင္တန္းကို ၅၆ဝ ဦးႏွင့္ တန္းျမင့္သင္တန္းကို ၈ဝ ဦးႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔အတြက္ ယခင္က ႀကိဳးျဖင့္ လႊတ္ရသည့္ ေလယာဥ္ပ်ံေလးမ်ား၊ ေလယာဥ္ အေသးေလးမ်ားျဖင့္သာ ေလ့က်င့္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ေခတ္ႏွင့္ အညီျဖစ္ လာသည့္အတြက္ Remote  Control  ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား ေမာင္းႏွင္သည္ အထိ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း၊

ယခင္က  ေလယာဥ္မ်ား ရွားပါးသည့္ အခ်ိန္က  ေလယာဥ္စီး ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳ မရခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုဆုိလွ်င္ ေလ့က်င့္ေရး ေလယာဥ္မ်ားကို လုိက္ပါစီးနင္းရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊Transport ေလယာဥ္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို လုိက္ပါ စီးနင္းရသည့္   အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အေတြ႕ အႀကံဳေကာင္းမ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္ကို   တင္ျပလုိေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုမွာ  မိမိတုိ႔ အၿမဲတမ္း ဖြင့္လွစ္ ေပးေနသည့္ သင္တန္းမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ေႏြရာသီအားလပ္ရက္တြင္ ပင္ပင္ပန္းပန္း မဟုတ္သည့္ လူငယ္မ်ား၏ ဗလငါးတန္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ရန္၊ Knowledge မ်ား ရရွိရန္၊ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ရန ္အတြက္ ႐ုိးရာသိုင္း ပညာရပ္ မ်ားကို  ျပန္လည္ၿပီး Promote လုပ္ေနေၾကာင္း၊  ျမႇင့္တင္ ေပးေနေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ အေျခခံ ကိုယ္ခံ ပညာရပ္သည္ ျမန္မာ့သိုင္း ပညာျဖစ္ရမည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က  မူဝါဒခ်မွတ္ေပးထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့႐ုိးရာ သုိင္းပညာရပ္သည္ ကိုယ္လံုပညာရပ္အေနျဖင့္ လြန္စြာအဆင့္ ျမင့္သည့္ ပညာရပ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔မွ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေန ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ား အတြက္ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ အခ်ိန္ကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ် ႏုိင္ရန္ အတြက္ အျခားေသာ အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ေဘာလံုး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေရကူး၊ အိမ္တြင္းမႈ၊ ေရွးဦး သူနာျပဳ၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာ စသည့္သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၄င္းတို႔ဘဝႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္အေထာက္ အကူျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသည္ကို တင္ျပလိုေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ မိမိ တို႔၏ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးသည္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ ရန္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊  ယခု အခ်ိန္တြင္ မူးယစ္ ေဆးဝါးအႏၲရာယ္သည္ အလြန္ႀကီးမားေန သည့္အတြက္ ၄င္းကို အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တပ္မေတာ္မွေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း၊  ဘိန္းခင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးႏုိင္သည့္ ဧကမ်ားအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဧက ၅၃ဝဝ ေက်ာ္၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ဧက ၂၄ဝဝ ေက်ာ္ကို ဖ်က္ဆီး ႏုိင္ခဲ့သည္ကို တင္ျပလိုေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ား၊ အျခားေသာ အေသးအဖြဲ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားမပါ၊ ပမာဏ မ်ားျပားသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္  ခ်က္လုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အေျမာက္ အျမား ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ က်ပ္ေငြ ၄၄ ဘီလီယံ ေက်ာ္ခန္႔ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ ၂၂ ဘီလီယံခန္႔ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး   မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသည့္ ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနကို တင္ျပျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထုအား သိရွိေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တပ္မေတာ္ ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္လည္း  ျပည္သူ လူထုမွေမြးဖြားခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္း သားမ်ားအားလံုးပါဝင္သည့္ ျပည္သူလူထု၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မိမိတို႔တြင္ရွိသည့္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္၊  ေလ့က်င့္ေရးတာဝန္၊  ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို  စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္ ဆိုသည့္  အေၾကာင္း  မိမိအေနျဖင့္ရွင္းလင္းတင္ျပလိုေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔ကို မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထု သိရွိေအာင္ခ်ျပေပးရန္၊ ျပည္သူ လူထုအတြက္ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ရွင္းလင္း တင္ျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းကေျဖၾကားရာတြင္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းႏုိင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
 

ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ထက္ႏုိင္ေဇာ္
 

ပထမဆံုးသိလိုသည္မွာ ျမန္မာျပည္ကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ ႏုိင္သည္ဆိုၿပီး မေလးရွား ရဲခ်ဳပ္က သတိေပး ထားပါေၾကာင္း၊ ၂ဝဝ၈  ခုႏွစ္  ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာလည္း တပ္မေတာ္က ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၲရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဆို သည့္ အခ်က္ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြကို မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္၊ မည္သို႔ သတင္းမ်ား ရရွိထားသည္၊   မေလးရွား ရဲခ်ဳပ္ ေျပာသည့္ အထဲ၌  ႏုိင္ငံေတာ္တြင္  တာဝန္ႀကီးႀကီး ယူထားသည့္ သူမ်ား၊ဘာသာႀကီးမ်ား၏ အထင္ကရ ေနရာ မ်ား ကို တိုက္ခိုက္မည္ဆိုၿပီး ႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ႀကီးႀကီး ယူထားသည့္သူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္တို႔၏ လံုၿခံဳေရးကို   မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ ထားလဲ သိလိုပါ ေၾကာင္း၊    ေရႊတိဂံုဘုရား၊ က်ဳိက္ထီး႐ိုး ဘုရားတို႔၏ လံုၿခံဳေရးကို တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္  မည္သုိ႔ သတင္းရရွိၿပီး  မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ ထားသည္ကို   သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္ဦးက ေျဖၾကားရာတြင္
 

အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕ဆုိသည္မွာ IS အဖြဲ႕ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ေဒသတြင္းတြင္လည္းရ ွိေနပါေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ငံ မာရာဝီၿမဳိ႕ကုိ ISသစၥာခံအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က  သိမ္းပိုက္ခဲ့သျဖင့္ အစိုးရက  ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ခဲ့ရ ပါေၾကာင္း၊ အလားတူ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္လည္း ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္   ဟိုတယ္အခ်ဳိ႕ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ စပ္သည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ အေရွ႕ အလယ္ပုိင္းေဒသမွ ျပန္လာသည့္ Foreign Terrorist Fighter  Returnee မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏွင့္ ေတာင္ အာရွ ေဒသတြင္  ျပန္လည္စုစည္းၿပီး ေျခကုပ္ယူလာသည္ကုိ သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္၍ သတင္းဖလွယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ IS အဖြဲ႕သည္ သတိထား ရမည့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ISအဖြဲ႕သည္ ယခင္က အစၥလာမ္မစ္ ႏုိင္ငံကို ထူေထာင္မည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္  ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္  အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ Organization အဆင့္သုိ႔ ေလ်ာ့က်လာ သည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိေနပါေၾကာင္း၊  အၾကမ္း ဖက္မႈႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံခ်င္း စီအလိုက္   လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မတူညီပါေၾကာင္း၊  အၾကမ္းဖက္မႈႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ျဖစ္သည့္ P ေလးလံုးရွိပါေၾကာင္း၊  ၄င္းတုိ႔မွာ Prepare (ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း)၊  Protect (ျပည္သူလူထုအတြက္ ကာကြယ္ ေပးျခင္း)၊ Pursuit(လိုက္လံေခ်မႈန္း တိုက္ခိုက္ျခင္း)ႏွင့္ Prevent (ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း) တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္  လုံၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ  ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္   ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္  တာဝန္ရွိသူမ်ား အပါအဝင္ အားလုံးအေနျဖင့္ သတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ (ထက္ႏိုုင္ေဇာ္)
 

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ တိုက္ပြဲေတြဆက္တိုက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ဖက္မွာ AA ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ပါလာေအာင္ စည္း႐ံုးေနပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ AA ကို အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူဟု သတ္မွတ္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊   အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့

အတြက္  စစ္ဆင္ေရးဆက္လက္ဆင္ႏႊဲၿပီး အျပဳတ္တိုက္ပါက    ႏွစ္ဖက္အက်အဆံုး မ်ားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊  ဘယ္သူက်က် တိုင္းရင္း သားမ်ားပဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလာေလာဆယ္ အပစ္အခတ္ယာယီရပ္စဲထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရင္ေဆြးေႏြးကာ   အဆင္မေျပမွသာ မူဝါဒျပန္လည္ခ်မွတ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ဖို႔မစဥ္းစားခ်င္ဘူးလား။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္  AA အေပၚထားရွိသည့္ သေဘာကိုသိလိုပါေၾကာင္း  ေမးျမန္းသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္ဦးက ေျဖၾကားရာတြင္
 

AA အဖြဲ႕မွေျပာၾကားလ်က္ရွိသည့္ Confederation ေတာင္းဆုိမႈကုိ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လုံးဝ လက္မခံ ပါေၾကာင္း၊  ထုိ႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္AA အေျခခ်ျခင္းကုိလည္း  လက္မခံပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္  လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ Confederation (တည္ၿငိမ္မႈစစ္ဆင္ေရး) ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသ တစ္ခုလုံး  တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏွင့္  လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနရွိေစရန္ အတြက္   တည္ေဆာက္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊   အစိုးရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

 
 

ဧရာဝတီ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ (ထက္ႏိုင္ေဇာ္)
 

အခုလတ္တေလာမွာ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူကို အစိုးရအေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူဖို႔ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဲဒီျဖစ္စဥ္ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈကိုထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ ေဝဖန္ မႈမ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ ဒီျဖစ္စဥ္အေပၚ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဘယ္လို သေဘာထားရွိပါ သလဲ။ ဆရာေတာ္သည္  အမ်ဳိးသားေရး ဆရာေတာ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ လည္း အမ်ဳိးသားေရး ကိစၥကို ဦးစားေပးသည့္ အတြက္ ရပ္တည္မႈတူပါသလား။  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ဆရာေတာ္ ကို ဆြမ္းကပ္တာမ်ဳိးကိုေတြ႕ဖူးေၾကာင္း၊ ဒီ ျဖစ္စဥ္အေပၚ တပ္မေတာ္၏သေဘာထား ဘယ္လိုရွိသလဲ ဆိုတာကို သိရွိလုိပါေၾကာင္း ေမးျမန္းသည္။

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျဖၾကားရာတြင္
 

တပ္္မေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးကို ေဆာင္ရြက္သည္ဆိုသည္မွာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားေရးအခန္းက႑တြင္ အစဥ္တစိုက္ပါဝင္ရန္ ဦးတည္သည္ဟု ပါၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္  ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း သည္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားေရးဆုိတာထက္  အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပါတီ ႏိုင္ငံေရး ဘာေတြကြာသလဲဆိုတာကို သီအိုရီ သေဘာအရ၊ လုပ္ငန္းစဥ္သေဘာအရ ရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီတစ္ခုကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္းသိရွိရန္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆက္တဲြ ေမးခြန္းမ်ားကို အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေမးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးေဇာ္ေဌး မွရွင္းလင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊  အစိုးရအေနျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ဆက္ဆံေရးမွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္(သံဃႆ) သံဃာကိုရည္မွန္း၍ ဆြမ္းကပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္သံဃာကို မဆို   ဆြမ္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းမွာျ ဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

 
 

Daily eleven သတင္းဌာနမွ  
 

သတင္းေထာက္ စိုးမင္းထုိက္္
 

ရခိုင္ျပည္နယ္၊  ရေသ့ေတာင္၊  ေက်ာက္ တန္းျဖစ္စဥ္တြင္   ေရစိုးေခ်ာင္းေက်းရြာ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ကို ေမလ ဆန္းတြင္ AA မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ၿပီး လူဝတ္လဲလိုက္ တယ္လို႔သိရသည့္အတြက္  ၄င္းျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္  ဆရာေတာ္၏ အေျခအေနကို သိလိုေၾကာင္း၊  ယခုလကုန္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ မုိင္းလားအဖြဲ႕ ႏွစ္ ၃ဝ ျပည့္အခမ္း အနားရွိၿပီး  အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္ကို ဖိတ္ၾကားမည္လုိ႔ သတင္းမ်ားၾကား သိရေၾကာင္း၊

ဖိတ္ၾကားခံရမႈမ်ား ရွိပါသလား၊  ဖိတ္ၾကားခဲ့လွ်င္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္မ်ား တက္ေရာက္ ရန္ရွိ မည္လား၊ ''ဝ'' ႏွစ္ ၃ဝ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ကို မေတြ႕ရသည့္အတြက္ ၄င္းကိစၥအား ေျပာၾကား ေပး ေစလိုပါေၾကာင္း   ေမးျမန္းသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ စိုးႏိုင္ဦးက ေျဖၾကားရာတြင္
 

မိုင္းလားအဖြဲ႕ ႏွစ္ ၃ဝ ျပည့္အခမ္းအနား ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး    မိမိက  ေျဖၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး   ရခိုင္ျပည္နယ္၊   ရေသ့ ေတာင္၊ ေက်ာက္တန္းျဖစ္စဥ္အား   ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျဖၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုိင္းလား အဖြဲ႕၏ ႏွစ္ ၃ဝ ျပည့္ တက္/မတက္သည္ ၄င္းအဖြဲ႕၏  ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ မူတည္၍  စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ၿပီးခဲ့သည့္ ''ဝ''အဖြဲ႕ စစ္ေရးျပတြင္  လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္စစ္ေရးျပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥရပ္သည္ စင္ၿပိဳင္ အစိုးရ၊ စင္ၿပိဳင္ တပ္မေတာ္ပံုစံမ်ဳိးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အစြမ္းကုန္ သည္းခံထားသည့္ အေနအထားျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျဖၾကားရာတြင္
 

ေရစိုးေခ်ာင္းဆရာေတာ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႕ လိုက္ေၾကာင္း၊ ၄င္းမီဒီယာ အေနျဖင့္ ဆရာ ေတာ္ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး ေမးျမန္းထား သည္ဟုသိရေၾကာင္း၊  ၄င္းမီဒီယာမွ ေဖာ္ျပ လိုက္သည့္ အတြက္ လိုက္လံ စံုစမ္းခဲ့ရာ ေရစိုးေခ်ာင္း ဆရာေတာ္သည္ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္၊ ၁၆ရက္ခန္႔တြင္  စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိ သည္ဟု ၾကားသိရေၾကာင္း၊ ေရစိုးေခ်ာင္းေက်းရြာသည္ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာႏွင့္ သိပ္မကြာဘဲ ထိေတြ႕ တုိက္ပြဲျဖစ္ ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာသည္ စကခ ၁၅ မွ ဗိုလ္မွဴး ဇနီး တစ္ဦးအား မုိင္းခြဲ တုိက္ခိုက္ခံရ၍ ေသဆံုး ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္၌  ၄င္းေက်ာက္တန္း ေက်းရြာ အနီးရွိ AA အဖြဲ႕မွ  မိုင္းထည့္ ေပးခဲ့သည့္ ရြာပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရစိုးေခ်ာင္း ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ကို သတင္းေပးသည္ ဟုAA အဖဲြ႕မွ စြပ္စြဲခဲ့သည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း၊

ဆရာေတာ္သည္   ေရစိုးေခ်ာင္းအနီးရြာမွ ရြာသား စစ္စစ္ျဖစ္ၿပီး ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ကတည္းက ကိုရင္ဝတ္ခဲ့ၿပီး ငယ္ျဖဴျဖစ္ေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္၏သက္ေတာ္မွာ ၆၆၊ ၆၇ႏွစ္ခန္႔ ဝါေတာ္မွာ ၅ဝ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊  ေရစိုးေခ်ာင္းတြင္ ေနတာ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊  မိမိတုိ႔ ကိုယ္တိုင္လည္း ေတြ႕ဖူးေၾကာင္း၊ ေထႀကီးဝါႀကီး ပုဂၢိဳလ္ တစ္ပါး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ရြာလံုးက ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သည့္ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း၊ AAအဖဲြ႕မွ ဆရာေတာ္ အား ရြာမွာ မေနႏုိင္ေအာင္ စြပ္စြဲခဲ့သည့္အတြက္  ဧၿပီလ ၁၅၊ ၁၆ ရက္ခန္႔ ကတည္းက စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိ ေနေၾကာင္း၊

ဒကာမ တစ္ဦးအား AA အဖဲြ႕မွ   ဖမ္းဆီး ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး  ဆရာေတာ္ကို ျပန္လာရန္ႏွင့္  ဆရာေတာ္ ျပန္လာမွ ဖမ္းဆီး ထားသည့္ ဒကာမအား ျပန္လႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည့္ အတြက္ ဆရာေတာ္သည္ ၂၃၊ ၂၄ ရက္ခန္႔ တြင္ျပန္ သြားေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္အျပန္ ေက်ာက္တန္း ေက်းရြာတြင္ ေခတၱနားေနစဥ္ AA အဖဲြ႕မွ ေတာထဲသို႔ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားၿပီး ဝါးရင္းတုတ္ႏွင့္ ႐ိုက္ႏွက္၍ သကၤန္းဆြဲခြၽတ္ကာ အသင့္ရွိေနေသာ လက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ထားသည့္ ဒကာမတစ္ေယာက္ႏွင့္ အတင္းေပးစား ကာ လက္မွတ္အတင္း ထိုးခိုင္းၿပီး Facebook ၊ လူမႈကြန္ရက္ ေပၚတြင္ ေရစိုးေခ်ာင္း ဆရာေတာ္ မိန္းမယူသြားၿပီဟု တင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ Comment မ်ားလည္း အမ်ားအျပား တက္လာေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္ အေနျဖင့္ ထြက္ေျပး ပုန္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ရွိ  ေအးေစတီေက်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ သံဃနာယက ထံတြင္ သကၤန္းျပန္ ဝတ္ၿပီး ဒကာမကိုလည္း  လြတ္ကင္းသည့္ ေနရာကို လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊  ဆရာေတာ္သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး စစ္ေတြရဲ႕ တစ္ေနရာမွာ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနေၾကာင္း၊ မီဒီယာေတြက ေဖာ္ထုတ္ရရွိ ထားၿပီး မိမိတို႔ ေတာင္မွ မသိလိုက္ေၾကာင္း၊ လိုက္လံေမးျမန္းထားသည့္  မီဒီယာမ်ားရွိေၾကာင္း၊   အဆိုပါျဖစ္စဥ္သည္ မီဒီယာေတြက ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း မွန္ကန္ေၾကာင္း၊  ေနာက္ဆုံး အေျခအေနကေတာ့   ဆရာေတာ္အား ဖမ္းဆီးသည့္  ေရစိုးေခ်ာင္း ေက်းရြာတာဝန္ခံ   ဦးေမာင္ေသာင္းေခ်ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ AA ၁ဝ ဦးခန္႔ကို  ၿမိဳ႕မရဲစခန္း တြင္ ၆၈/ ၂ဝ၁၉ နဲ႔အမႈ ဖြင့္ထားၿပီး အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅ဝ(ခ)နဲ႔ ဆရာေတာ္မွ အမႈဖြင့္ထားသည္ဟု ေနာက္ဆုံး သိရွိရေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

 
 

7 Day သတင္းဌာနမွ
 

သတင္းေထာက္ ရဲႏုိင္
 

ကြၽန္ေတာ္ေမးခြန္းသံုးခုေလာက္ေမးခ်င္ ေၾကာင္း၊ NCA အရ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရပ္ေနသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိေနၿပီး မည္သည့္အတြက္ရပ္ေနသည္ကို   တပ္မေတာ္က အဆိုျပဳထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု မွ ခြဲမထြက္ေရးႏွင့္ ေနာက္တစ္ခုမွာ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ဆိုသည့္ ကိစၥေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု  တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက  ေျပာဆိုသည္မ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ရန္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္၊ မူဝါဒမ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္ဖို႔ ရွိ၊ မရွိ သိခ်င္ ပါေၾကာင္း ေမးျမန္းသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးႏုိင္ဦးက ေျဖၾကားရာတြင္
 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္ကတည္းက မိမိေျပာၾကား ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္  တပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္းသာရွိ၍ မိမိတုိ႔ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ  တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ မူဝါဒကို ဆက္လက္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္    ခြဲမထြက္ရႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း Don't ဟု ေျပာၾကာ ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Don't ဟု မေျပာလွ်င္ Do လုပ္လို႔ရသည့္ အယူအဆမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ႏွင့္  ဒီမိုကေရစီကို လက္ခံေသာ္လည္း ခြဲထြက္၍မရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒ ၆ ရပ္ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔သည္ မူဝါဒမ်ားျဖစ္၍ လံုးဝေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ အေနျဖင့္  NCA   လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းသာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCA သည္လည္း ေလးႏွစ္ခန္႔အခ်ိန္ယူ၍ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား  ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲ ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာင္းလဲ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္   ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလက္ခံ ေသာ္လည္း  Confederation ကို လက္မ ခံေၾကာင္း၊  တပ္မေတာ္၏ မူဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

7 Day သတင္းဌာနမွ
 

သတင္းေထာက္ ရဲႏုိင္
 

ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားက ထုတ္လႊင့္သြား သည့္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဒိုင္းေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲတြင္ လူမ်ဳိးေရး အသံုးအႏႈန္း တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆုိသြားသည္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အနည္းငယ္ Sensitive ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ၄င္းေဝဖန္ မႈမ်ားကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိပါသလဲ၊ ၄င္း ျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္ အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ထားမႈရွိ၊ မရွိသိခ်င္ေၾကာင္း   ေမးျမန္းသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းညီက ေျဖၾကားရာတြင္
 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဒိုင္း ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ အသင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အသင္း တုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေသာ္လည္း လက္ခံ၍မရသည့္  မသင့္ေလ်ာ္သည့္ စကားလံုးမ်ား ပါသြားေၾကာင္း၊ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊

၄င္းအတြက္ သတင္းစာတြင္ေရာ၊ ႐ုပ္သံမွာပါ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ ရွိသူအားလံုးကို ေတာင္းပန္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ကလည္း ၄င္းကိစၥက ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိသည့္ တိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္တဲ့  ကိစၥျဖစ္သည့္အတြက္၄င္းအသံထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသူအား   တာဝန္ကေန ရပ္စဲ လုိက္တဲ့ အထိ အေရးယူၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။

7 Day သတင္းဌာနမွ
 

သတင္းေထာက္ ရဲႏုိင္
 

အေရးယူခံရတဲ့သူအေနျဖင့္  မည္သည့္ အဆင့္ရွိသည္ကို သိရွိလုိပါေၾကာင္း  ေမးျမန္းသည္။
 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက ေျဖၾကားရာတြင္
 

တာဝန္ရွိတဲ့သူျဖစ္ ပါေၾကာင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိ တဲ့အေပၚမွာ  ၄င္း၏ Personal ျဖစ္သည့္ အတြက္  ထုတ္ေဖာ္ မေျပာလို ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
 

7 Day သတင္းဌာနမွ
 

သတင္းေထာက္ ရဲႏုိင္ တစ္ဦးတည္းပဲျဖစ္ပါသလား   ေမးျမန္းသည္။
 

ဗိုလ္ခ်ဳပ ္ထြန္းထြန္းညီက ေျဖၾကားရာတြင္
 

တစ္ဦးတည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။            
 

ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္။
 


 

 

Recent News