(၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔စစ္ေရးျပအခမ္းအနား၌ ပါ၀င္စစ္ေရးျပၾကမည့္ စစ္ေရးျပစစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ား ၀တ္စံုျပည့္စစ္ေရးျပေလ့က်င့္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ - ၂၄

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္တြင္က်ေရာက္ေသာ(၇၂)ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ ပါ၀င္ခ်ီတက္စစ္ေရးျပၾကမည့္ စစ္ေရးျပစစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ားသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္း၌ ၀တ္စံုျပည့္စစ္ေရးျပ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ယင္းစစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ အေနာ္ရထာစစ္ေၾကာင္း၊ က်န္စစ္သားစစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရင့္ေနာင္စစ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ေဇယ်စစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္ျဖဴရွင္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယႏၲရားစစ္ေၾကာင္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး စုရပ္ျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္သစ္တပ္ကြင္းမွ ေနျပည္ေတာ္စစ္ေရးျပကြင္းသို႔ တပ္မေတာ္စစ္တီး၀ိုင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ တီးခတ္မႈ ႏွင့္အတူ စစ္ခ်ီသီခ်င္းမ်ားသီဆုိ၍ ညီညာစြာခ်ီတက္ၾကၿပီး စစ္ေရးျပအခမ္းအနား အစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ ၾကသည္။

ထိုသို႔ ေလ့က်င့္ေနမႈကို ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္၀င္း၊ ၫႇိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ တပ္မ ေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္ေန႔က်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေအး၊ တပ္မေတာ္ေန႔က်င္းပေရး စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေနျပည္ ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေမာ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကၿပီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းက လိုအပ္သည္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ ၫိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

အဆိုပါစစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္ မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ (ေရ)အထူးစစ္ဆင္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (Navy SEALs) ၊ ယာဥ္ယႏၲရား မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Recent News