ႏုိင္ငံေတာ္တြင္လုိအပ္ေနသည့္ နည္းပညာႏွင့္ လူသားစြမ္းရည္အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ မိဘ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားဆုိသည့္ ပညာေရးစတုဂံအား ေကာင္းရန္လုိ၊ ပညာေရးစနစ္မ်ား မည္သုိ႔ပင္ေျပာင္းလဲသင္ၾကားသည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္း

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္လုိအပ္ေနသည့္ နည္းပညာႏွင့္ လူသားစြမ္းရည္အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ မိဘ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားဆုိသည့္ ပညာေရးစတုဂံအား ေကာင္းရန္လုိ၊ ပညာေရးစနစ္မ်ား မည္သုိ႔ပင္ေျပာင္းလဲသင္ၾကားသည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတန္းလုိက္ပညာရပ္မ်ားအား အမွန္တကယ္တတ္ေျမာက္ ၾကရန္လုိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ - ၇

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္လုိအပ္ေနသည့္ နည္းပညာႏွင့္ လူသားစြမ္းရည္အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ မိဘ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားဆုိသည့္ ပညာေရးစတုဂံအား ေကာင္းရန္လုိေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားကပညာကုိတတ္ေအာင္ႀကိဳးစားသင္ယူ၊ ဆရာမ်ားကပညာကုိ တတ္ေျမာက္ေအာင္သင္ၾကားေပး၊ မိဘမ်ားကသားသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရးကုိအားေပး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႐ုပ္၀တၳဳမ်ားႏွင့္သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ေအးခ်မ္း၊ လုံၿခဳံ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ျပည့္စုံသည့္သင္ၾကားေရးပတ္၀န္းက်င္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးၿပီး ၀ိုင္း၀န္းကူညီအေထာက္အကူေပးၾကျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ၏ပညာေရးက႑သည္တုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာေရးစနစ္မ်ား မည္သုိ႔ပင္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားသည္ျဖစ္ေစေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္သတ္မွတ္ ထားသည့္ အတန္းလုိက္ ပညာရပ္မ်ားအား အမွန္တကယ္တတ္ေျမာက္ၾကရန္လုိေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္၌က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ၌ ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ စစ္သည္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား မိသားစု၀င္သားသမီးမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ဘက္စုံပညာ ထူးခြၽန္လူငယ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအခမ္းအနား၌ ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းႏွင့္ဇနီးေဒၚသန္းသန္းႏြယ္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ဇနီး၊နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ဇနီး၊ ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ဗဟုိအမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမဝင္း(အၿငိမ္းစား)၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္၀င္း၊ ဆုရစစ္သည္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

ဦးစြာတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးသည္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပညာေခတ္၏စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊာႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံတြင္ သဘာ၀သယံဇာတမည္မွ်ပင္ေပါၾကြယ္၀သည္ျဖစ္ေစ လူသားအရင္းအျမစ္ ၾကြယ္ဝမႈမရွိလွ်င္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ လူသားအရင္းအျမစ္ေပါၾကြယ္ဝေစရန္အတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကုိ ပညာေရးက႑အထူးျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးေန ၾကသည္ကုိ ေလ့လာေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ယေန႔ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည့္ေမာင္မယ္တုိ႔သည္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဖန္တီးပုံေဖာ္ၾကမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာမ်ားကုိ ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ ေမာင္မယ္တုိ႔သည္ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားကုိ ဆက္လက္သင္ယူၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားကုိသင္ယူၾကသည့္ အခါတြင္လည္း မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲ၊လုံ႔လ၊၀ီရိယျဖင့္ ဆက္လက္သင္ယူၾကရန္၊ မိမိတုိ႔၏ဘာသာရပ္သင္႐ုိးၫႊန္းတန္းမ်ားအျပင္ အေထြေထြ ဗဟုသုတမ်ားကုိလည္း ဆက္စပ္ေလ့လာၾကရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ပညာဆုိသည္မွာ ေဘာင္အကန္႔အသတ္မရွိ နက္႐ႈိင္းက်ယ္ျပန္႔ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္မိမိ၏ကာယ၊ ဉာဏ္နစြမ္းအား အေပၚမူတည္ၿပီး ထူးခြၽန္ထက္ျမက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာတတ္ခ်င္းတူလွ်င္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာဆည္းပူးေနသူကသာလြန္သည္ကုိ အစဥ္ သတိခ်ပ္ရန္လုိသည္ကုိ မွာၾကားလုိေၾကာင္း။

ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသိပညာတစ္ခုတည္းျဖင့္ တည္ေဆာက္၍မရသကဲ့သုိ႔ အတတ္ပညာတစ္ခုတည္းႏွင့္လည္း တည္ေဆာက္၍မရႏုိင္ေၾကာင္း၊ အသိပညာႏွင့္ အတတ္ပညာ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းစပ္ၿပီး ႏွံ႕ႏွံ႕စပ္စပ္ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ထားမွသာ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕ အစည္းႀကီးကုိတည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသိပညာကုိအေျခခံၿပီး လက္ေတြ႕ နယ္ပယ္ တြင္ အတတ္ပညာရွင္အျဖစ္ အမ်ားအက်ိဳးကုိေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြမွာစာေကာင္း ေပမြန္မ်ားျဖစ္ၿပီး အလိမၼာစာမွာရွိသည္ဆုိသည့္ အတုိင္းအက်ိဳးရွိသည့္စာမ်ားကုိ မ်ားမ်ား ဖတ္ၾကရန္တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း။

ပညာသင္ၾကားေရးကုိ အေႏွာင့္အယွက္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏုိင္သည့္  အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲတြင္ မိမိတုိ႔ တစ္ဦးခ်င္း၏က်န္းမာေရးသည္အဓိကအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးအတြက္အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည့္အစားအေသာက္၊ အေနအထုိင္၊ အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ စည္းကမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ က်န္းမာေရးကုိထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္စာရိတၱကိုပါ ပ်က္စီးေစႏုိင္ သည့္ အေသာက္အစား၊ အရက္၊ ကြမ္းယာ၊ ေဆးလိပ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္မ်ားကုိ ေ၀းေ၀းက ေရွာင္ၾကဥ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအတြက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္သည့္ေက်ာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္စင္သည့္ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ရန္ ေက်ာင္းသား၊ မိဘ၊ ဆရာ၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအားလုံးက လက္တြဲညီညီအသိတရားရွိရွိ၊ သတိတရားရွိရွိ ၀ုိင္း၀န္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္လည္းအေလးအနက္တုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိေၾကာင္း၊ ကာယပညာ အေနျဖင့္ စာသင္ခ်ိန္ ရက္သတၱပတ္တြင္ကာယအခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ထားရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ အပတ္စဥ္ ကာယအခ်ိန္ တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ၀ါသနာပါရာစိတ္ႀကိဳက္အားကစားမ်ားကုိ ကာယဆရာမ်ားျဖင့္ နည္းစနစ္တက် မွန္မွန္ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖင့္ က်န္းမာရႊင္လန္းမႈကုိ အေထာက္အကူရရွိ ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ပညာေရး အေျခအေနကုိေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္သည့္အခါတြင္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္းစတင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၁၂၁၈၈၀၈ ဦး ရွိေၾကာင္း၊ မူလတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး အလယ္တန္းအဆင့္ပဥၥမတန္း သုိ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္သူ ၇၁၂၉၅၈ ဦး၊ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၅၈ ဒသမ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တန္းစဥ္ကူးေျပာင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရၿပီး ၄၁ ဒသမ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက်န္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလယ္တန္းအဆင့္မွ အထက္တန္းအဆင့္ န၀မတန္းသုိ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့သူ ၅၆၂၇၃၁ ဦးရွိသည့္အတြက္စတင္ေက်ာင္းေနသူ ဦးေရ၏ ၄၆ ဒသမ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသည္ကုိေတြ႕ရွိရၿပီး ၅၃ ဒသမ ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္းက်န္ခဲ့ေၾကာင္း၊ န၀မတန္းမွ တကၠသုိလ္၀င္တန္း တက္ေရာက္ႏုိင္သူသည္ လည္း ၄၉၃၈၃၇ ဦးသာရွိသျဖင့္ စတင္ေက်ာင္းေနသူဦးေရ၏ ၄၀ ဒသမ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေျဖဆုိရာတြင္ ေက်ာင္းတြင္း/ ျပင္ပ ေျဖဆုိအင္အား စုစုေပါင္း ၈၅၁၅၂၄ ဦးရွိၿပီး ေအာင္ျမင္သူ ၂၆၇၆၉၆ ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈရာခုိင္ႏႈန္း ၃၁ ဒသမ ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္တန္းစဥ္ကူးေျပာင္းႏုိင္မႈမရွိဘဲ ေလ်ာ့နည္းသြားသည့္အင္အား သည္ မူလတန္းတြင္ ၄၁ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အလယ္တန္းတြင္ ၁၂ ဒသမ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည့္အတြက္ ၁၀ ႏွစ္ကာလအတြင္းတြင္ ပညာေရးအေျခအေနသည္ မူလအတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္း အဆင့္ကုိေက်ာ္လြန္ၿပီး အထက္တန္းအဆင့္၊ တကၠသုိလ္တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အဆင့္ရွိသူ အလြန္နည္းပါးေနသည္ကုိေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာမွာဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံအတြက္လုိအပ္သည့္ ပညာတတ္ အင္အားမ်ားစြာလုိအပ္ခ်က္ရွိေနသည္ကုိ သုံးသပ္ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္မူလတန္းအဆင့္မွအလယ္ တန္းအဆင့္ကူးေျပာင္းမႈျမင့္မားေရးအတြက္ အားေပးကူညီသြားၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္ အလယ္တန္းအဆင့္မွအထက္တန္းအဆင့္ကူးေျပာင္းမႈ ျမင့္မားေရးအတြက္ အားေပး ကူညီသြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ န၀မတန္းေအာင္ျမင္ မႈသည္ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ နီးပါးရွိခဲ့ေသာ္လည္း တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္မႈတြင္ ၃၁ ဒသမ ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာျဖစ္ရျခင္းသည္ သင္ၾကားခဲ့သည့္အတန္းပညာမ်ား အမွန္ တကယ္ မတတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လား၊ ဘယ္လုိအားနည္းခ်က္ မ်ားရွိခဲ့သလဲဆုိသည္ကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ အေျဖရွာႏုိင္ရန္အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာၾကားလုိေၾကာင္း၊ အဓိကအား ျဖင့္ အရြယ္ေရာက္သူတုိင္း အတန္းပညာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ျမင့္မားေရးအားေပး ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ကစၿပီး ပညာေရးစနစ္သစ္ျဖစ္သည့္ KG+12 သင္႐ုိးသစ္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားမႈမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဗဟုိျပဳစနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အထိ သင္ယူမႈနယ္ပယ္ ၆ ရပ္ျဖင့္KG၊ Grade-1ႏွင့္ Grade-2 အတန္းမ်ားကုိ စာေမးပြဲေျဖဆုိမႈမရွိဘဲ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား၏ အရြတ္၊ အဖတ္၊ အေရး တက္ေျမာက္မႈအေပၚတြင္အခန္းတြင္းအကဲျဖတ္ အတန္းတင္ေပးျခင္းစနစ္ကုိ စတင္ က်င့္သုံးခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ပညာေရးစနစ္သစ္ ကုိ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ယခင္တကၠသိုလ္၀င္တန္းႏွင့္ ယခု Grade-12 ၏ ပညာသင္ၾကားမႈ ကာလ ၂ ႏွစ္ကြာဟမႈရွိသည္ကုိလည္း အသက္အရြယ္၊ တကၠသုိလ္ ပညာသင္ၾကားမႈ ကာလမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္တြက္ဆၾကရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ KGတန္းမွGrade-12 အထိ ေအာင္ခ်က္မ်ားမည္မွ်ပင္ ေကာင္းေနပါေစ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ေအာင္ျမင္မႈ အားနည္းပါက တုိင္းျပည္အတြက္ လုိအပ္မည့္ပညာတတ္မ်ား အမွန္တကယ္ရလာႏုိင္ မလားဆုိသည္ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာေရးစနစ္မ်ား မည္သုိ႔ပင္ေျပာင္းလဲသင္ၾကားသည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတန္းလုိက္ပညာရပ္မ်ားအား အမွန္တကယ္တတ္ေျမာက္ၾကရန္ လုိသည္ကုိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ အေလးထားေစလုိေၾကာင္း၊ အတိတ္ကုိ လက္ညိဳးထုိးေ၀ဖန္အျပစ္ရွာေနရန္ မဟုတ္ဘဲ အတိတ္၏အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ပစၥဳပၸန္တြင္လုိအပ္သည့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း။

တစ္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမည့္ ေမာင္တုိ႔မယ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး အသိပညာမ်ား၊ အတတ္ပညာမ်ားကုိ ေလ့လာဆည္းပူးသည့္အခါ အတိတ္ကုိသုံးသပ္၊ ပစၥဳပၸန္ကုိအမွန္သိျမင္ၿပီး အနာဂတ္ အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရွိရန္လုိအပ္သည္ကုိ အထူးမွာၾကားလုိေၾကာင္း၊ “ထက္သန္ေသာ ၀ီရိယရွိသူ သည္ မေအာင္ျမင္ရာေသာအမႈ အဘယ္မွာရွိအံ့နည္း”  ဆုိသည့္အတုိင္း ပညာသင္ယူသည့္အခါ ထက္သန္သည့္ ၀ီရိယႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္တုိ႔ေပါင္းလုိက္မည္ဆုိပါက မိမိတို႔ႏုိင္ငံသည္အခ်ိန္တိုအတြင္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေနသည့္ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၁ ဒသမ ၄၄ ရွိရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာတပ္မေတာ္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္တပ္မေတာ္အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းအလုိက္ ေအာင္ခ်က္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ အထက္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည့္ အ.ထ.က(၂) မဂၤလာဒုံသည္ေအာင္ခ်က္ ၈၈ ဒသမ ၀၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္း အေကာင္းဆုံးအဆင့္(၁)ေနရာတြင္ရွိေနသည္ကုိ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာေတြ႕ရေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားထဲတြင္ ပညာေရး (၃)သည္ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ပထမရခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အ.ထ.က(၂)မဂၤလာဒုံႏွင့္ ပညာေရး(၃)တုိ႔ကအစျပဳ၍ ေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေသာ ေက်ာင္းမ်ားက သက္ဆုိင္သူ အားလုံးတုိ႔၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈပုိင္းကုိ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ယူပါေၾကာင္းႏွင့္ ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္းနိမ့္ေနေသးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း အလားတူ ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳးရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ စံနမူနာယူအားထုတ္ႀကိဳးပမ္း သြားၾကရန္လုိေၾကာင္း။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္ စစ္မႈထမ္းႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၏ သားသမီးမ်ား စုစုေပါင္း ၁၉၀၇၀ ဦး ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိခဲ့ရာ တြင္ ၆၂၇၄ ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္သူမ်ားအနက္ဂုဏ္ထူး(၃)ဘာသာႏွင့္အထက္ရရွိသူ ၃၀၄ ဦး၊ တပ္မေတာ္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား မွ စစ္သည္ ၃၂ ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည့္ ဘက္စုံပညာထူးခြၽန္လူငယ္ ၃၆ ဦး၊ ေဆာင္းပါး၊ စာစီစာကုံး၊ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္းဆုရရွိသူ ၅ ဦးႏွင့္ တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆုရရွိသူ ၈၃ ဦးတုိ႔အား ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္မႈထမ္းဆဲႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းသား၊ သမီးမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္မွ တကၠသုိလ္ ပညာသင္ဆုမ်ားကုိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္ကာ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္မႈရမွတ္မ်ား အလိုက္ အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာ သင္ႏွစ္အထိ ေဆးတကၠသုိလ္မ်ား၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးတကၠသုိလ္မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္မ်ား၊ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္မ်ား၊ ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးတကၠသုိလ္၊ ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာေဆးတကၠသုိလ္၊ ၀ိဇၨာ/သိပၸံထူးခြၽန္သူမ်ား၊ ေရေၾကာင္းတကၠသုိလ္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းတကၠသုိလ္တုိ႔အတြက္ တကၠသုိလ္ ပညာသင္ဆုရရွိသူ စုစုေပါင္း ၄၀၇ ဦးကုိခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တကၠသုိလ္ပညာ သင္ဆုရရွိသူမ်ားထဲမွ ယခုဆုိလွ်င္ဘြဲ႕ရရွိသူ ၁၉ ဦးရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔တြင္ ပညာထူးခြၽန္ၾကသူမ်ားအျပင္ ေအာင္ခ်က္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ပညာေရးေက်ာင္း မ်ားကုိလည္း ထုိက္တန္စြာ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ပညာရည္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္စစ္သည္ ၁၀၅ ဦးရွိၿပီး ဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၂၆ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူ ၁၂၃ ဦးရွိၿပီးဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၃၂ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ဂုဏ္ထူး ျဖင့္ေအာင္ျမင္သူ စစ္သည္ ၆ ဦးပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ျမင္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး တကၠသုိလ္ ၀င္တန္း၀င္ေရာက္ေျဖဆုိၾကသည့္ စစ္သည္အေရအတြက္သည္ ႏွစ္စဥ္တုိးတက္ေနၿပီး ေအာင္ျမင္ၾကသည့္ စစ္သည္အေရအတြက္သည္လည္းတုိးတက္လာသည့္အတြက္ ေက်နပ္ ၀မ္းေျမာက္ ရေၾကာင္း၊ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ၾကသည့္ စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ တကၠသုိလ္ပညာမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ ၿပီးေျမာက္သည္အထိ ဆက္လက္သင္ၾကား ၾကရန္လည္းတုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း။

မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္သည္ ယခုကဲ့သုိ႔အားေပးေထာက္ပံ့ခ်ီးျမႇင့္ေနသကဲ့သုိ႔ မိဘ၊ ဆရာ မ်ားကလည္း မိမိတုိ႔၏ သားသမီးမ်ား၊ တပည့္မ်ားကုိ သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္လာ မိဘက်င့္၀တ္၊ ဆရာ့က်င့္၀တ္တုိ႔ႏွင့္အညီ ထိန္းေက်ာင္း ျပဳျပင္ သင္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္ သားသမီးရတနာ၊ တပည့္လိမၼာမ်ားအျဖစ္႐ုပ္လုံးေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္မယ္တုိ႔အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ မိဘ၊ ဆရာမ်ားအေပၚတြင္ ထားရွိရမည့္ သားသမီးက်င့္၀တ္၊ တပည့္ က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ က်င့္ႀကံၿပီး ပညာကုိဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသင္ယူသြားၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ အဆင့္ျမင္ပညာမ်ား ကုိ ဆက္လက္သင္ယူၾကရာတြင္ ျမင္းေကာင္းခြာလိပ္မျဖစ္ေစရန္ မိမိကုိယ္ကုိထိန္းေက်ာင္းၾကရန္ လည္းမွာၾကားလုိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ကိုယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈ အသီးသီးရွိၾကေၾကာင္း၊ မတူညီသည့္႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိပုံတူကူးခ်လုိက္ပါက ကာရံမညီသည့္ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားၿပီးလူမ်ိဳးပါ ေပ်က္ကြယ္သြား ႏုိင္ေၾကာင္း၊ထုိ႔ေၾကာင့္တုိးတက္ေနသူမ်ား၏ပညာအရာကုိသာ အတုယူႀကိဳးစားၾကရန္ လုိေၾကာင္း၊ တုိးတက္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး စသည္မ်ားကုိ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာဆည္းပူးေနၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ႏုိင္ငံ၏မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေမာင္မယ္တုိ႔သည္ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာရမည္၊ ကိုယ္ ခႏၶာက်န္းမာႀကံ့ခုိင္မႈ ရွိရမည္၊ လူမႈ၀န္ထမ္းစိတ္ဓာတ္၊ အမ်ားအက်ိဳးကုိသယ္ပုိးလုိေသာ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းစည္းလုံးလုံး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ေနထုိင္တက္မႈရွိရမည္၊ ေက်ာင္းစာတစ္ခုတည္းတြင္ထူးခြၽန္ေန႐ုံသာမက မိမိသင္ယူေနသည့္ အတတ္ပညာမ်ားကုိ ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္ျဖစ္ေအာင္၊ ဘက္စုံထူးခြၽန္ေအာင္ တတ္ေျမာက္ထားရန္ လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ယေန႔ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးႏွင့္အခ်ိန္တုိအတြင္း ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ရန္အတြက္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကုိ ႀကိဳးစားသင္ယူၾကပါ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ အားေပးေထာက္ပံ့ခ်ီးျမႇင့္ေနသကဲ့သုိ႔ ေမာင္တုိ႔မယ္တုိ႔ကလည္း ကုိယ့္ႏုိင္ငံ၊ ကုိယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ဆုိသည့္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ႀကိဳးစားၾကပါ၊ မည္သည့္အခါ မဆုိအတိတ္ကုိသုံးသပ္၊ပစၥဳပၸန္ကုိအမွန္သိျမင္ၿပီး အနာဂတ္အတြက္အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထားရွိၾကပါ၊ မိဘ၊ ဆရာမ်ားကလည္း မိမိတုိ႔၏ သားသမီး၊ တပည့္ မ်ားအေပၚ က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ ဆုံးမသင္ၾကားေပးၾကပါ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏မ်ိဳးဆက္သစ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ေမာင္မယ္တုိ႔သည္ ဘက္စုံထူးခြၽန္လူငယ္မ်ား အျဖစ္ ယခုကတည္းက အနာဂတ္ကုိေမွ်ာ္ေတြးၿပီး အစစအရာရာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေလ့လာဆည္းပူးထားၾကပါ ဟု အေလးအနက္ထားတုိက္တြန္းမွာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္စစ္ေရးခ်ဳပ္ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆန္းဦးက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ၌ ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာစစ္သည္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား မိသားစု၀င္ သားသမီးမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း မိသားစု၀င္သားသမီးမ်ား၊ ဘက္စုံထူးခြၽန္ လူငယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ေဆာင္းပါး၊ စာစီစာကုံး၊ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း ဆုရရွိသူမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ထူးခြၽန္ဆုရရွိမႈ၊ ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးႏွင့္စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ႐ုံးကြပ္ကဲမႈေအာက္ တပ္မေတာ္အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ တပ္မေတာ္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၊ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆုံးပထမဆုရရွိေသာ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း(မဂၤလာဒုံ)ေအာင္ဆန္းသူရိယလွေသာင္းေက်ာင္း၊ ဒုတိယဆုရရွိသည့္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ေရႊနတ္ေတာင္)၊တတိယဆုရရွိသည့္အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာအထက္ တန္းေက်ာင္း(သိန္းနီ)တုိ႔မွ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈတာ၀န္ခံ အရာရွိမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ေအာင္ခ်က္ အေကာင္းဆုံးပထမဆုရရွိေသာ အမွတ္(၃) တပ္မေတာ္ပညာေရးေက်ာင္း(ေအာင္ပန္း)၊ ဒုတိယဆုရရွိသည့္ အမွတ္(၂) တပ္မေတာ္ပညာေရးေက်ာင္း(မိတၳီလာ)၊ တတိယဆုရရွိေသာ အမွတ္(၆)တပ္မေတာ္ပညာေရး ေက်ာင္း(ေမာ္လၿမိဳင္)တုိ႔မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(၂၆)ေက်ာင္းႏွင့္  တပ္မေတာ္ပညာေရးေက်ာင္း(၉)ေက်ာင္း အတြက္ ေငြသားဆုမ်ားအား တာ၀န္ရွိသူမ်ား အားလည္းေကာင္းေပးအပ္သည္။

ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ စာေမးပြဲတြင္ (၆)ဘာသာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ဗုိလ္မွဴးႀကီး သိန္းထူး၏သား ေမာင္ ဉာဏ္လင္းထြဋ္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္၀င္းထြန္း၏သား ေမာင္သုတဉာဏ္္၊ ဗုိလ္မွဴး ဘရီ၏သား ေမာင္မင္းကိုဟန္၊ ဗုိလ္မွဴး သန္းထုိက္စုိး၏သား ေမာင္ရဲလင္းစုိး(ခ) ေမာင္ရဲရင့္ႏုိင္စုိး၊ အရာခံဗုိလ္ေမာင္ျမင့္၏သား ေမာင္ျမတ္သူရ၊ တပ္ၾကပ္ထြန္းလင္း၏ သား ေမာင္ေအာင္ဘုန္းျမတ္ႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အေျခခံပညာစတုတၳတန္း အဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ (ဗဟုိအဆင့္)တြင္ ပထမဆုရရွိေသာ ဗုိလ္မွဴး ေအာင္ကုိကုိသြင္ ၏သမီး မဆုလင္းထက္တုိ႔အား ဂုဏ္ျပဳတံဆိပ္၊ ဂုဏ္ျပဳဆုႏွင့္ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွက (၆)ဘာသာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထူးခြၽန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအးသိန္း၏သမီး မဆုရႊန္း လဲ့လဲ့ၿဖိဳး၊ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ၀င္းႏုိင္၏သမီး မၾကည္ရွင္းခန္႔၊ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ၿဖိဳးမင္းစုိး ၏သမီး မေမၿဖိဳးသူ၊ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ၫြန္႔ႏြယ္၏သမီး မေမျမင့္ျမတ္ေမာင္၊ ဗုိလ္မွဴး စိန္ထြန္း၏သမီး မဆုေ၀ၿဖိဳး၊ ဗုိလ္မွဴးေဒၚခင္မုိး၀င္း၏သမီး မေန၀တီလႈိင္၊ အရာခံဗုိလ္ ေဇာ္ေဇာ္၏သမီး မထက္ေရႊရည္ရႊန္း၊ အရာခံဗုိလ္ စုိးႏုိင္၏သမီး မဆုေ၀ၿဖိဳး၊ အရာခံဗုိလ္ ေက်ာ္စြာ၀င္း၏သမီးမေအးၿငိမ္းစံ၊ အရာခံဗုိလ္သိန္းေဇာ္၏သမီး မေစာလွနႏၵာ၊ အုပ္ခြဲ တပ္ၾကပ္ႀကီး ထြန္းထြန္း၏သမီးမယဥ္မင္းေအး ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေဆာင္းပါးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုရရွိေသာ ဗုိလ္ႀကီး စန္းေထြး(အၿငိမ္းစား)၏သမီး မအိမ့္ဖူးေသာ္သွ်င္တုိ႔အား ဂုဏ္ျပဳတံဆိပ္၊ ဂုဏ္ျပဳဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္သည္။

ယင္းေနာက္ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းက(၆)ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ကထိက ေဒၚေအးေအးလြင္၏သား ေမာင္ရဲရင့္ဘုန္းျမင့္၊ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္လႈိင္ (အၿငိမ္းစား) ၏သား ေမာင္၀င့္မုိးေအာင္၊ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး သက္မ်ိဳး၀င္း (အၿငိမ္းစား) ၏သား ေမာင္ျပည့္စုံၿဖိဳး၊ ဗုိလ္မွဴး မ်ိဳးထြဋ္၀င္း(အၿငိမ္းစား)၏သား ေမာင္ေကာင္းျမတ္ထြဋ္၊ ဗိုလ္မွဴးတုိးမင္းထြန္း(အၿငိမ္းစား)၏သား ေမာင္မင္းေအာင္ပုိင္၊ ဗုိလ္ႀကီးစုိးျမင့္ (အၿငိမ္းစား) ၏သား ေမာင္ေအာင္သီဟစုိး၊ ဗုိလ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္လတ္(အၿငိမ္းစား)၏ သား ေမာင္ျပည့္ဘုန္းပုိင္၊ ဗုိလ္ႀကီးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္(အၿငိမ္းစား)၏သား ေမာင္ခန္႔ညီညီေအာင္၊ ဗုိလ္ႀကီး ေအာင္ေဇာ္၀င္း (အၿငိမ္းစား) ၏သား ေမာင္သက္ေဆြလင္း၊ ဗုိလ္ႀကီး ေဌးၿမိဳင္(အၿငိမ္းစား)၏သား ေမာင္ေက်ာ္ဇင္မင္း၊ ဗုိလ္ႀကီး ဟိဏ္းသန္႔ (အၿငိမ္းစား)၏သားေမာင္ေအာင္ဖုန္းေမာ္၊ ဒုတိယအရာခံဗုိလ္ခင္ေမာင္ဦး(အၿငိမ္းစား)၏သား ေမာင္လြင္ဘုန္းျမင့္ ႏွင့္ American Mathematics Olympiad 2018 ၿပိဳင္ပြဲတြင္ (BRONZE AWARD) တတိယဆုရရွိခဲ့သူ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းႏုိင္စုိး၏သား ေမာင္လမင္းထြန္းတုိ႔အား ဂုဏ္ျပဳဆုတံဆိပ္၊ ဂုဏ္ျပဳဆုႏွင့္ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္သည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ၏ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္က (၆) ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ဗုိလ္မွဴး မုိးေက်ာ္စြာ(အၿငိမ္းစား) ၏သမီးမရွင္မုိးယံ၊ ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ဆန္းထူး(အၿငိမ္းစား)၏သမီး မရႊန္းလဲ့ၿဖိဳးေသာ္၊ ဗုိလ္မွဴးျပည့္လင္း(အၿငိမ္းစား) ၏သမီး မျမဘုန္းမုိရ္၊ ဗုိလ္ႀကီးေမာင္၀င္း(အၿငိမ္းစား)၏သမီး မအိသဥၨာျမင့္၊ ဗုိလ္ႀကီး တင့္လြင္(အၿငိမ္းစား)၏ သမီးမၿဖိဳးသီရိလြင္၊ ဗုိလ္ႀကီး ၀င္းႏုိင္လင္း(အၿငိမ္းစား)၏သမီး မျမတ္သိဂႌ၊ ဗုိလ္ႀကီး တင္ဦး(အၿငိမ္းစား)၏သမီး မဇြန္လဲ့ျဖဴ၊ ဗုိလ္ႀကီးသန္းႏုိင္(အၿငိမ္းစား)၏သမီး မဆုရည္မြန္ၿဖိဳး၊ တပ္ၾကပ္ႀကီးျမင့္ေဇာ္(အၿငိမ္းစား)၏သမီး မျမင့္ျမတ္ေရႊရည္၊ South East Asian Mathematical Olympiad ၿပိဳင္ပြဲတြင္BRONZE AWARDႏွင့္ Thailand International  Mathematical Olympiad 2018-2019 ၿပိဳင္ပြဲတြင္ BRONZE AWARD ႏွင့္ (တတိယဆု) ရရွိခဲ့သည့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၏သမီး မေမဆင္းသစ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာ အဌမတန္းအဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယဆုရရွိခဲ့သူ ဒုတိယအရာခံဗုိလ္ ေအာင္ေဇာ္ျမင့္(အၿငိမ္းစား)၏ သမီးမထက္ထက္ေဇာ္ျမင့္တုိ႔အား ဂုဏ္ျပဳတံဆိပ္၊ ဂုဏ္ျပဳဆု ႏွင့္ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း လႊာမ်ားေပးအပ္သည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက (၅)ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၁ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၏ဇနီး ေဒၚ၀င္း၀င္းေမာ္က (၅)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၁ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္၀င္းက(၅)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၁ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္၀င္း ၏ဇနီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးက (၅) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၂ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္က(၅)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၃ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၏ဇနီး ေဒၚခုိင္ေမၾကဴက (၅)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၃ ဦးအားလည္းေကာင္း ဂုဏ္ျပဳဆုႏွင့္ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ မ်ားေပးအပ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦးက (၄)ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၂ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦး၏ဇနီး ေဒၚသက္သက္ေအာင္ က(၄)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၂ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္းက (၄)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၂ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)၏ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းေအးက (၄)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၂ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္က (၄)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၃ ဦးအားလည္ေကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)၏ဇနီး ေဒၚေအာင္မာျမင့္က (၄)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၃ ဦးအားလည္းေကာင္း ဂုဏ္ျပဳဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္သည္။

ယင္းေနာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းထြန္းေနာင္ က(၄)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၃ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းထြန္းဦးက (၃)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၃ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအး၀င္းက (၃)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၃ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္စုိးက (၃)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၃ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ိဳးေဇာ္သိန္းက (၃)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၂ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀င္းဗုိလ္ရွိန္က (၃)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၂ ဦးအားလည္းေကာင္း ဂုဏ္ျပဳဆုႏွင့္ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္သည္။

၎ေနာက္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆန္းဦးက ဂုဏ္ထူးရစစ္သည္ ၁၆ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ညိဳေစာက ဂုဏ္ထူးရစစ္သည္ ၁၆ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေနာင္က (၃)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၃ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လူေအးက (၃)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၃ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္လင္းေဒြးက (၃)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၃ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေမာင္၀င္းက ဘက္စုံပညာ ထူးခြၽန္လူငယ္ ဆုရရွိသူ ၁၀ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးထြဋ္ကဘက္စုံပညာထူးခြၽန္ လူငယ္ဆုရရွိသူ ၁၀ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေအးက ဘက္စုံပညာထူးခြၽန္လူငယ္ ဆုရရွိသူ ၁၀ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကံျမင့္သန္းက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္ ပညာသင္ဆုရရွိသူ ၁၆ ဦးအား လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းႏုိင္က အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တကၠသုိလ္ ပညာသင္ဆုရရွိသူ ၁၆ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မုိးျမင့္ထြန္းက အဆင့္ျမင့္ပညာ အဆင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္ပညာသင္ဆုရရွိသူ ၁၆ ဦး အားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မုိးေအာင္က အဆင့္ျမင့္ပညာအဆင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္ ပညာသင္ဆုရရွိသူ ၁၇ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းေအာင္က အဆင့္ျမင့္ပညာအဆင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တကၠသုိလ္ ပညာသင္ဆုရရွိသူ ၁၇ ဦးအားလည္းေကာင္းဂုဏ္ျပဳဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား အသီးသီး ေပးအပ္သည္။

ဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္အၿပီးတြင္ ထူးခြၽန္ဂုဏ္ထူးရ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ စစ္သည္မ်ားကုိယ္စား မခ်ဳိခ်ဳိႏွင္းေအာင္က ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဆုရေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဘက္စုံပညာ ထူးခြၽန္လူငယ္မ်ားႏွင့္အမွတ္တရစုေပါင္းဓာတ္ပုံ႐ုိက္ၾက သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၊ ဆုရစစ္သည္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား စားေသာက္ဖြယ္ရာ မ်ားျဖင့္တည္ခင္းဧည့္ခံသည္။ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား သုံးေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ျမ၀တီ  ေခတ္ေပၚေတးဂီတအဖြဲ႕က လူငယ္ဂုဏ္ျပဳေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖ ၾကသည္။ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဆုရစစ္သည္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္မိဘမ်ားအားရင္းရင္းႏွီးႏွီးလုိက္လံ ႏႈတ္ဆက္သည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္ေသာဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲတြင္ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း၊ တပ္မေတာ္ပညာေရးေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း၊ (၁)ဘာသာႏွင့္(၂)ဘာသာဂုဏ္ထူးရရွိခဲ့သူစစ္သည္ ၃၂ဦး၊ တပ္မေတာ္သားမိသားစု ၀င္မ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမိသားစု၀င္သားသမီးမ်ားႏွင့္ စစ္သည္အစားခန္႔အရပ္သား အမႈထမ္းမ်ား၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ(၆)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၃၈ ဦး၊ (၅)ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၇၂ ဦး၊ (၄)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၈၈ ဦး၊(၃)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၀၆ ဦး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ဘက္စုံပညာထူးခြၽန္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း ၃၆ ဦး ကုိလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ေဆာင္းပါး၊ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲဆုရရွိသူ ၅ ဦး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာအဆင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္ပညာသင္ဆု ရရွိေသာ တပ္မေတာ္သားမိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမိသားစု၀င္သားသမီး ၈၃ ဦး စုစုေပါင္း ၄၆၀ ဦးတုိ႔အား ဂုဏ္ျပဳေရႊျပားဆု၊ ဂုဏ္ျပဳတံဆိပ္ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ပညာဒါနေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ားမွလွဴဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမိသားစု၀င္သားသမီးမ်ား၊ စစ္မႈထမ္း ေဟာင္း မိသားစု၀င္သားသမီးမ်ားမွ (၁)ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၆၉၃ ဦးႏွင့္ (၂) ဘာသာဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၂၀၇ ဦး စုစုေပါင္း ၉၀၀ ဦးတုိ႔အား ဂုဏ္ထူး(၁)ဘာသာလွ်င္ဂုဏ္ျပဳေငြ ၁၁၀၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း အေ၀းေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာစစ္သည္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား မိသားစု၀င္ သားသမီး မ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမိသားစု၀င္သားသမီးမ်ားႏွင့္စစ္သည္အစား ခန္႔အရပ္သား အမႈထမ္းမ်ား၏သားသမီး မ်ားအားဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကုိ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ေပးအပ္ခဲ့ရာ ယခုအႀကိမ္သည္ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း (၆) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၃၁၆ ဦး၊ (၅)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၆၄၆ ဦး၊ (၄) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၀၃၈ ဦး၊ (၃)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၁၉၅ ဦး၊ (၂)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၅၆၃ ဦးႏွင့္ (၁) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၅၄၀၃ ဦးတုိ႔အားဂုဏ္ျပဳေရႊသားဆုႏွင့္ ေငြသားဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္၍ အဆင့္ျမင့္ပညာအဆင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္ပညာသင္ဆုမ်ားကုိလည္းခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ ၇၂ ဦး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၈၆ ဦး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၈၂ ဦး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၈၁ ဦး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၈၄ ဦးႏွင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ၈၃ ဦးေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္း ၄၈၈ ဦးအား လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဆုရရွိသူမ်ား အနက္ ထူးခြၽန္စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ဘက္စုံထူးခြၽန္လူငယ္မ်ားကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေစလႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္လည္း ထပ္မံ၍ ျပည္ပေလ့လာေရးခရီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

Recent News