႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ႏုိင္ငံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ International Army Games-2019 ၿပိဳင္ပြဲ၏ Tank Biathlon တင့္ကားေမာင္းႏွင္ ပစ္ခတ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တင့္တပ္ဖြဲ႔ အုပ္စုအဆင့္မွ အႀကိဳဗုိလ္လုပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္

႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ႏုိင္ငံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ International Army Games-2019 ၿပိဳင္ပြဲ၏ Tank Biathlon တင့္ကားေမာင္းႏွင္ ပစ္ခတ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တင့္တပ္ဖြဲ႔ အုပ္စုအဆင့္မွ အႀကိဳဗုိလ္လုပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၉

႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံတြင္ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္မွစတင္၍ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ International Army Games-2019 ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တင့္တပ္ဖြဲ႕၊ ေဆးတပ္္ဖြဲ႕၊ လက္ေျဖာင့္ေသနတ္ပစ္ တပ္ဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ယင္းၿပိဳင္ပြဲ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ Creative Competition ႏွင့္ House of Friendship ၿပိဳင္ပြဲကိုလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕တို႔က   ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိရာ Tank  Biathlon တင့္ကားေမာင္းႏွင္ ပစ္ခတ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲကို  ယခင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲ၌ အဆင့္(၁)မွ(၁၂)ထိရေသာ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊ ဘယ္လာ႐ုစ္၊ ကာဇက္စတန္၊ အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ ဗင္နီဇြဲလား၊ အီရန္၊ အာေမးနီးယား၊ ဆားဗီးယား၊ ကာဂ်စၥတန္ႏွင့္ ဆီးရီးယား ၁၂ ႏိုင္ငံအား အုပ္စု ၁ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အဆင့္(၁၃)မွ ေနာက္ပိုင္းရရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယခုႏွစ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ ကူဝိတ္၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ အန္ဂိုလာ၊ ဇင္ဘာေဘြ၊ ယူဂန္ဒါ၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္၊ က်ဴးဘားႏွင့္ဆူဒန္ ၁၁ ႏိုင္ငံအား အုပ္စု ၂ အျဖစ္လည္းေကာင္း ၿပိဳင္ပြဲႏွစ္ခု၊ ဗိုလ္လုပြဲ ႏွစ္ခုသတ္မွတ္၍ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တစ္စီးခ်င္းေမာင္းႏွင္ပစ္ခတ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ (Individual Race) အား အုပ္စုၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရာ  အုပ္စု ၁ တြင္  ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊ ဘယ္လာ႐ုစ္၊ ကာဇက္စတန္၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ ဗင္နီဇြဲလားႏွင့္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ တင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကလည္းေကာင္း၊ အုပ္စု ၂ တြင္ ဥဇဘက္ကစၥတန္၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ က်ဴးဘား၊ ဗီယက္နမ္၊ ကူဝိတ္၊ ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ တင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လည္းေကာင္း အုပ္စုအဆင့္မွ ေနာက္တစ္ဆင့္ၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ ထပ္မံ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အုပ္စုအဆင့္မွ တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ တင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ေမာင္းႏွင္ ပစ္ခတ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ (Relay  Race)ကို မိုင္ကုန္ေမာင္းႏွင္၍ စံခ်ိန္ယူျခင္း၊ ၁၂၅ မမ အေျမာက္အားေမာင္းလ်က္ က်ည္သုံးေတာင့္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ၁၂ ဒသမ ၇ မမ ေလယာဥ္ပစ္စက္ေသနတ္က်ည္ ၂ဝ ေတာင့္ ရပ္လ်က္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ၇ ဒသမ ၆၂ မမ ယွဥ္တြဲစက္ေသနတ္က်ည္  ၃ဝ ေတာင့္ ရပ္လ်က္ပစ္ခတ္ျခင္းတို႔ကို ေမာင္းႏွင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ပတ္လမ္း ပံုစံေလးခု အနက္မွ မဲႏႈိက္ၿပီး က်ရာပတ္လမ္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တင့္တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ Tank Biathlon တင့္ကားေမာင္းႏွင္ပစ္ခတ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲအုပ္စု ၂ တြင္ ၁၁ ႏုိင္ငံ၌ ပါဝင္ၿပီး တစ္စီးခ်င္း ေမာင္းႏွင္ပစ္ခတ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ (Individual Race)တြင္ အဆင့္(၆)ရရွိၿပီး အုပ္စုအဆင့္မွ ေနာက္တစ္ဆင့္ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ အသင္းရွစ္သင္းတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တင့္တပ္ဖြဲ႕သည္ လက္ဆင့္ကမ္းေမာင္းႏွင္ ပစ္ခတ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ (Relay Race)ကို တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံမ်ား၏ တင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂ နာရီခြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအသင္းက အျပာေရာင္တင့္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေဆးတပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေဆးတပ္ဖြဲ႕စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပြဲစဥ္(၁)ပစၥတိုပစ္ခတ္စဥ္ ၂၅ မီတာ၊ ႐ိုင္ဖယ္ပစ္ခတ္စဥ္ ၁ဝဝ မီတာ၊ ပြဲစဥ္(၂/၃)တစ္ဦးခ်င္း အခက္အခဲျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း (သူနာျပဳအမ်ဳိးသား/သူနာျပဳအမ်ဳိးသမီး)၊ ပြဲစဥ္(၄/၅) တစ္ဦးခ်င္းအခက္အခဲ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းႏွင့္ အထူးစြမ္းရည္ျပသျခင္း (ေဆးမွဴးအမ်ဳိးသား/အမ်ဳိးသမီး) ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၿပိဳင္ပြဲဝင္ႏုိင္ငံ ၁၃ ႏုိင္ငံျဖင့္ အႀကိတ္အနယ္ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၈ ရက္အထိ ႏုိင္ငံအလိုက္အဆင့္(၅)၌ ရပ္တည္လ်က္ရွိကာ က်န္ရွိေသာ ပြဲစဥ္မ်ားကို ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္အထိ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အလားတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ လက္ေျဖာင့္ေသနတ္ပစ္ တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ လက္ေျဖာင့္ ေသနတ္ပစ္ခတ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပစ္ခတ္စဥ္ ခုနစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆး ပစ္ခတ္ျခင္း၊ အမွတ္လိုက္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ခံစစ္အသြင္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း (ညအခ်ိန္ ပစ္ခတ္ျခင္း)၊ တိုက္စစ္အသြင္ျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ပိရမစ္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ရည္မွန္းပစ္မွတ္အား ဖယ္ရွားပစ္ခတ္ျခင္းႏွင့္  သက္ေသာင့္ သက္သာ မရွိေသာ အေနအထားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းတုိ႔အား ၿပိဳင္ပြဲဝင္ႏုိင္ငံ ၂၁ ႏုိင္ငံျဖင့္  ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၈ ရက္အထိ ႏုိင္ငံအလိုက္ အဆင့္(၁၃)၌ ရပ္တည္၍ က်န္ရွိေသာ ပစ္ခတ္စဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ ရွိသည္။ International Army Games-2019 ၿပိဳင္ပြဲ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ Creative Competition ႏွင့္ House of Friendship ၿပိဳင္ပြဲကိုလည္း ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္တုိ႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ျမန္မာ့ေစာင္း/အိုးစည္ အတီး၊ အဆို၊ အကမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် International Army Games-2019 ပြိုင်ပွဲ၏ Tank Biathlon တင့်ကားမောင်းနှင် ပစ်ခတ်ခြင်းပြိုင်ပွဲ၌ မြန်မာ့တပ်မတော် တင့်တပ်ဖွဲ့ အုပ်စုအဆင့်မှ အကြိုဗိုလ်လုပွဲသို့ တက်ရောက်

နေပြည်တော် သြဂုတ် ၉

ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံတွင် သြဂုတ် ၃ ရက်မှစတင်၍ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် International Army Games-2019 ပြိုင်ပွဲသို့ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ တင့်တပ်ဖွဲ့၊ ဆေးတပ်ဖွဲ့၊ လက်ဖြောင့်သေနတ်ပစ် တပ်ဖွဲ့တို့နှင့် ယင်းပြိုင်ပွဲ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်အနေဖြင့် Creative Competition နှင့် House of Friendship ပြိုင်ပွဲကိုလည်း မြန်မာ့တပ်မတော် ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့တို့က   ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လျက်ရှိကြသည်။ ထိုသို့ယှဉ်ပြိုင်လျက်ရှိရာ Tank  Biathlon တင့်ကားမောင်းနှင် ပစ်ခတ်ခြင်းပြိုင်ပွဲကို  ယခင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ပြိုင်ပွဲ၌ အဆင့်(၁)မှ(၁၂)ထိရသော ရုရှား၊ တရုတ်၊ ဘယ်လာရုစ်၊ ကာဇက်စတန်၊ အဇာဘိုင်ဂျန်၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ အီရန်၊ အာမေးနီးယား၊ ဆားဗီးယား၊ ကာဂျစ္စတန်နှင့် ဆီးရီးယား ၁၂ နိုင်ငံအား အုပ်စု ၁ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အဆင့်(၁၃)မှ နောက်ပိုင်းရရှိသော နိုင်ငံများနှင့် ယခုနှစ်မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံများဖြစ်သော တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ ကူဝိတ်၊ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ အန်ဂိုလာ၊ ဇင်ဘာဘွေ၊ ယူဂန်ဒါ၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်၊ ကျူးဘားနှင့်ဆူဒန် ၁၁ နိုင်ငံအား အုပ်စု ၂ အဖြစ်လည်းကောင်း ပြိုင်ပွဲနှစ်ခု၊ ဗိုလ်လုပွဲ နှစ်ခုသတ်မှတ်၍ ပြိုင်ပွဲကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

တစ်စီးချင်းမောင်းနှင်ပစ်ခတ်ခြင်းပြိုင်ပွဲ (Individual Race) အား အုပ်စုပြိုင်ပွဲအဖြစ် သြဂုတ် ၃ ရက်မှ ၈ ရက်အထိ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြရာ  အုပ်စု ၁ တွင်  ရုရှား၊ တရုတ်၊ ဘယ်လာရုစ်၊ ကာဇက်စတန်၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ အဇာဘိုင်ဂျန်၊ ဗင်နီဇွဲလားနှင့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံ တင့်တပ်ဖွဲ့များကလည်းကောင်း၊ အုပ်စု ၂ တွင် ဥဇဘက်ကစ္စတန်၊ တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ ကျူးဘား၊ ဗီယက်နမ်၊ ကူဝိတ်၊ မြန်မာ၊ လာအိုနှင့် ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ တင့်တပ်ဖွဲ့များက လည်းကောင်း အုပ်စုအဆင့်မှ နောက်တစ်ဆင့်ပြိုင်ပွဲသို့ ထပ်မံ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။ အုပ်စုအဆင့်မှ တက်ရောက်နိုင်သည့် တင့်တပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့် လက်ဆင့်ကမ်း မောင်းနှင် ပစ်ခတ်ခြင်းပြိုင်ပွဲ (Relay  Race)ကို မိုင်ကုန်မောင်းနှင်၍ စံချိန်ယူခြင်း၊ ၁၂၅ မမ အမြောက်အားမောင်းလျက် ကျည်သုံးတောင့်ပစ်ခတ်ခြင်း၊ ၁၂ ဒသမ ၇ မမ လေယာဉ်ပစ်စက်သေနတ်ကျည် ၂ဝ တောင့် ရပ်လျက်ပစ်ခတ်ခြင်း၊ ၇ ဒသမ ၆၂ မမ ယှဉ်တွဲစက်သေနတ်ကျည်  ၃ဝ တောင့် ရပ်လျက်ပစ်ခတ်ခြင်းတို့ကို မောင်းနှင် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်ရမည့်ပတ်လမ်း ပုံစံလေးခု အနက်မှ မဲနှိုက်ပြီး ကျရာပတ်လမ်းတွင် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။

မြန်မာ့တပ်မတော် တင့်တပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် Tank Biathlon တင့်ကားမောင်းနှင်ပစ်ခတ်ခြင်း ပြိုင်ပွဲအုပ်စု ၂ တွင် ၁၁ နိုင်ငံ၌ ပါဝင်ပြီး တစ်စီးချင်း မောင်းနှင်ပစ်ခတ်ခြင်း ပြိုင်ပွဲ (Individual Race)တွင် အဆင့်(၆)ရရှိပြီး အုပ်စုအဆင့်မှ နောက်တစ်ဆင့် အကြိုဗိုလ်လုပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ရမည့် အသင်းရှစ်သင်းတွင် ပါဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာ့တပ်မတော် တင့်တပ်ဖွဲ့သည် လက်ဆင့်ကမ်းမောင်းနှင် ပစ်ခတ်ခြင်းပြိုင်ပွဲ (Relay Race)ကို တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ ဗီယက်နမ်နှင့် ယူဂန်ဒါနိုင်ငံများ၏ တင့်တပ်ဖွဲ့များနှင့် သြဂုတ် ၁၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၂ နာရီခွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာအသင်းက အပြာရောင်တင့်ဖြင့် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

ထို့အတူ မြန်မာ့တပ်မတော် ဆေးတပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် ဆေးတပ်ဖွဲ့စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲတွင် ပွဲစဉ်(၁)ပစ္စတိုပစ်ခတ်စဉ် ၂၅ မီတာ၊ ရိုင်ဖယ်ပစ်ခတ်စဉ် ၁ဝဝ မီတာ၊ ပွဲစဉ်(၂/၃)တစ်ဦးချင်း အခက်အခဲဖြတ်ကျော်ခြင်း (သူနာပြုအမျိုးသား/သူနာပြုအမျိုးသမီး)၊ ပွဲစဉ်(၄/၅) တစ်ဦးချင်းအခက်အခဲ ဖြတ်ကျော်ခြင်းနှင့် အထူးစွမ်းရည်ပြသခြင်း (ဆေးမှူးအမျိုးသား/အမျိုးသမီး) ပြိုင်ပွဲများကို ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံ ၁၃ နိုင်ငံဖြင့် အကြိတ်အနယ်ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး သြဂုတ် ၈ ရက်အထိ နိုင်ငံအလိုက်အဆင့်(၅)၌ ရပ်တည်လျက်ရှိကာ ကျန်ရှိသော ပွဲစဉ်များကို သြဂုတ် ၁၅ ရက်အထိ ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

အလားတူ မြန်မာ့တပ်မတော် လက်ဖြောင့်သေနတ်ပစ် တပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် လက်ဖြောင့် သေနတ်ပစ်ခတ်ခြင်းပြိုင်ပွဲတွင် ပစ်ခတ်စဉ် ခုနစ်မျိုးဖြစ်သော အရည်အချင်းစစ်ဆေး ပစ်ခတ်ခြင်း၊ အမှတ်လိုက်ပစ်ခတ်ခြင်း၊ ခံစစ်အသွင်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်း (ညအချိန် ပစ်ခတ်ခြင်း)၊ တိုက်စစ်အသွင်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်း၊ ပိရမစ် ပစ်ခတ်ခြင်း၊ ရည်မှန်းပစ်မှတ်အား ဖယ်ရှားပစ်ခတ်ခြင်းနှင့်  သက်သောင့် သက်သာ မရှိသော အနေအထားဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းတို့အား ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံ ၂၁ နိုင်ငံဖြင့်  ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး သြဂုတ် ၈ ရက်အထိ နိုင်ငံအလိုက် အဆင့်(၁၃)၌ ရပ်တည်၍ ကျန်ရှိသော ပစ်ခတ်စဉ်များကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်လျက် ရှိသည်။ International Army Games-2019 ပြိုင်ပွဲ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်အနေဖြင့် Creative Competition နှင့် House of Friendship ပြိုင်ပွဲကိုလည်း သြဂုတ် ၁၁ ရက်နှင့် ၁၃ ရက်တို့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကာ မြန်မာ့တပ်မတော် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က မြန်မာ့စောင်း/အိုးစည် အတီး၊ အဆို၊ အကများဖြင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

Recent News