ကြန္ပ်ဴတာဒီပလုိမာတပ္ ၾကပ္ ႀကီး/စာေရး အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုိရိွသည္

ကြန္ပ်ဴတာဒီပလုိမာတပ္ ၾကပ္ ႀကီး/စာေရး အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုိရိွသည္

၁။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္-

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရိွဖူးသူ (အပ်ဳိ)ျဖစ္ရမည္။

( ခ) တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပဲြေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။

( ဂ ) ၁-၁-၂ဝ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ၁၉ ႏွစ္ထက္မႀကီးရ။

(ဃ) အရပ္(၅)ေပ(၂)လက္မ၊ ေပါင္(၁ဝဝ)ႏွင့္အထက္ရိွရမည္။

(အထက္ပါအတုိင္း ကုိယ္အေလးခိ်န္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အသက္ငယ္ရြယ္သူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္အား ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္စဥ္းစားပါမည္။)

( င) မိဘအုပ္ထိန္းသူ သေဘာတူညီေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါရိွရမည္။

၂။ ေလွ်ာက္လ္လႊာမ်ားကုိ နီးစပ္ရာစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၂၆-၇-၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အခမဲ့ဲရယူၿပီး ၂၇-၇-၂ဝ၁၉

ရက္ေန႔မွ ၆-၉-၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔အတြင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသုိ႔ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္ သတင္းပုိ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္-

(က) ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလက္မွတ္။

( ခ) တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္။

( ဂ) အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တုိ္င္းေဒသႀကီး/ျမဳိ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔စခန္း တစ္ခုခုမွ တစ္လ

အတြင္းရရိွေသာ ေထာက္ခံစာ(မူရင္း)။

(ဃ) တစ္လအတြင္း ႐ုိက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပုိ႔အရြယ္ ေရာင္စံုဓာတ္ပံု(၃)ပံု။

၃။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားအား စစ္ေရးခ်ဳပ္႐ံုး။ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖဲြ႕မွ ပဏာမေရြးခ်ယ္ပါမည္။

ပဏာမေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားအား တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အစီအစဥ္ျဖင့္ ေလ့က်င့္ေပးမည့္သင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္။

၄င္းတြင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ ေဆးေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ သင္တန္းသူ အျဖစ္အတည္ျပဳ ေရြးခ်ယ္မည္။

၄။ သင္တန္းတြင္ အေျခခံစစ္ပညာရပ္မ်ား၊ အေျခခံ႐ံုးလုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္း။ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္တုိ႔ကုိ

၂ ႏွစ္ၾကာ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴတာဒီပလုိမာ Dip,C.S (Diploma in Computer Studies) ခ်ီးျမႇင့္ေပးမည္။

၅။ သင္တန္းကာလ ၂ ႏွစ္အတြင္း ေျခလ်င္တပ္သားသစ္သင္တန္းကာလတြင္ တပ္သားသစ္လစာ ၁၄၄ဝဝဝိ/-က်ပ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ေျခလ်င္တပ္သားသစ္သင္တန္း ၿပီးဆံုးသည့္ရက္မွစ၍ သင္တန္းၿပီးဆံုးသည္အထိ တပ္သားအေျခခံလစာ ၁၅ဝဝဝဝိ/-က်ပ္ကုိလည္းေကာင္း ရရိွမည္။ သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ တပ္ၾကပ္ႀကီး (စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) (တတိယတန္း) (အေျခခံလစာ-၂ဝ၄ဝဝဝိ+အရည္အခ်င္းလစာ ၄ဝဝဝိ+ M.H.R.A = ၁ဝဝဝဝိ= ၂၁၈ဝဝဝိ) အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးမည္။

၆။ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) အဆင့္/အတန္း တုိးျမႇင့္ေရး စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ လုပ္သက္ ၂ ႏွစ္ျပည့္သည့္အခါ အဆင့္/အတန္းတုိးျမႇင့္ ေရးစာေမးပဲြသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ရိွ၍ စာေမးပဲြေအာင္ျမင္ပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္/အတန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ရရိွႏုိင္ၿပီး ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ယွဥ္တဲြေဖာ္ျပပါ လစာ၊ စရိတ္မ်ားရရိွမည္-

စဥ္ အဆင့္အတန္း အေျခခံလစာ အရည္အခ်င္းလစာ M.H.R.A ေပါင္း
(က) တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) (ဒုတိယတန္း) ၂ဝ၄ဝဝဝ ၆ဝဝဝ   

၁ဝဝဝဝ

၂၂ဝဝဝဝ
( ခ) တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) (ပထမတန္း) ၂ဝ၄ဝဝဝ ၈ဝဝဝ  

၁ဝဝဝဝ

၂၂ဝဝဝဝ
( ဂ) ဒုတိယအရာခံဗုိလ္(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) ၂၄၀ဝဝဝ ၈ဝဝဝ    ၁ဝဝဝဝ ၂၅၈ဝဝဝ
(ဃ) အရာခံဗုိလ္ (စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) ၂၅၈၀၀၀ ၈ဝဝဝ    ၁ဝဝဝဝ ၂၇၆ဝဝဝ

          

မွတ္ခ်က္။ ႏွစ္တုိးလစာကုိ ၂ ႏွစ္လွ်င္ ၂ဝဝဝိ/- ႏႈန္းျဖင့္ ၁ဝဝဝဝိ/- အထိ ခံစားခြင့္ရိွသည္။

၇။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ အေဝးသင္တကၠသုိလ္မွ ဘြဲ႕ရရိွႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင္ေျပစြာေျဖဆုိုႏိုင္သည္။

မွတ္ခ်က္။ အေသးစိတ္သိလုိပါက နီးစပ္ရာစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ စံုစမ္းႏုိင္သည္။

(Unicode Version)

ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာတပ် ကြပ် ကြီး/စာရေး အမျိုးသမီးများ အလိုရှိသည်

၁။ လျှောက်ထားသူသည် အောက်ပါအရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံရမည်-

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသား အိမ်ထောင်မရှိဖူးသူ (အပျို)ဖြစ်ရမည်။

( ခ) တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။

( ဂ ) ၁-၁-၂ဝ၂ဝ ရက်နေ့တွင် အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီး ၁၉ နှစ်ထက်မကြီးရ။

(ဃ) အရပ်(၅)ပေ(၂)လက်မ၊ ပေါင်(၁ဝဝ)နှင့်အထက်ရှိရမည်။

(အထက်ပါအတိုင်း ကိုယ်အလေးချိန် သတ်မှတ်ထားသော်လည်း အသက်ငယ်ရွယ်သူများ ဖြစ်သဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်အား ခြွင်းချက်အနေဖြင့်စဉ်းစားပါမည်။)

( င) မိဘအုပ်ထိန်းသူ သဘောတူညီကြောင်း ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်။

၂။ လျှောက်လ်လွှာများကို နီးစပ်ရာစစ်ဌာနချုပ်များတွင် ၂၆-၇-၂ဝ၁၉ ရက်နေ့မှ စတင်၍ အခမဲ့ဲရယူပြီး ၂၇-၇-၂ဝ၁၉

ရက်နေ့မှ ၆-၉-၂ဝ၁၉ ရက်နေ့အတွင်း စစ်ဌာနချုပ်များသို့ အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ လူကိုယ်တိုင်လာရောက် သတင်းပို့လျှောက်ထားရမည်-

(က) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလက်မှတ်။

( ခ) တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်။

( ဂ) အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း တစ်ခုခုမှ တစ်လ

အတွင်းရရှိသော ထောက်ခံစာ(မူရင်း)။

(ဃ) တစ်လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ပတ်စ်ပို့အရွယ် ရောင်စုံဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ။

၃။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံသူများအား စစ်ရေးချုပ်ရုံး။ စိစစ်ရွေးချယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှ ပဏာမရွေးချယ်ပါမည်။

ပဏာမရွေးချယ်ခံရသူများအား တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အစီအစဉ်ဖြင့် လေ့ကျင့်ပေးမည့်သင်တန်းကျောင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်။

၎င်းတွင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးစစ်ခြင်းများပြုလုပ်၍ ဆေးအောင်မြင်သူများကို သင်တန်းသူ အဖြစ်အတည်ပြု ရွေးချယ်မည်။

၄။ သင်တန်းတွင် အခြေခံစစ်ပညာရပ်များ၊ အခြေခံရုံးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်း။ ကွန်ပျူတာနှင့် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်တို့ကို

၂ နှစ်ကြာ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးပြီး အောင်မြင်သူများကို ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာ Dip,C.S (Diploma in Computer Studies) ချီးမြှင့်ပေးမည်။

၅။ သင်တန်းကာလ ၂ နှစ်အတွင်း ခြေလျင်တပ်သားသစ်သင်တန်းကာလတွင် တပ်သားသစ်လစာ ၁၄၄ဝဝဝိ/-ကျပ်ကို လည်းကောင်း၊ ခြေလျင်တပ်သားသစ်သင်တန်း ပြီးဆုံးသည့်ရက်မှစ၍ သင်တန်းပြီးဆုံးသည်အထိ တပ်သားအခြေခံလစာ ၁၅ဝဝဝဝိ/-ကျပ်ကိုလည်းကောင်း ရရှိမည်။ သင်တန်းအောင်မြင်ပြီးလျှင် တပ်ကြပ်ကြီး (စာရေး/ကွန်ပျူတာ) (တတိယတန်း) (အခြေခံလစာ-၂ဝ၄ဝဝဝိ+အရည်အချင်းလစာ ၄ဝဝဝိ+ M.H.R.A = ၁ဝဝဝဝိ= ၂၁၈ဝဝဝိ) အဖြစ် ခန့်အပ်ပေးမည်။

၆။ တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) တပ်ကြပ်ကြီး(စာရေး/ကွန်ပျူတာ) အဆင့်/အတန်း တိုးမြှင့်ရေး စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ လုပ်သက် ၂ နှစ်ပြည့်သည့်အခါ အဆင့်/အတန်းတိုးမြှင့် ရေးစာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရှိ၍ စာမေးပွဲအောင်မြင်ပါက အောက်ဖော်ပြပါ အဆင့်/အတန်းများ တိုးမြှင့်ရရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့နှင့်ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါ လစာ၊ စရိတ်များရရှိမည်-

စဉ် အဆင့်အတန်း အခြေခံလစာ အရည်အချင်းလစာ M.H.R.A ပေါင်း
(က) တပ်ကြပ်ကြီး(စာရေး/ကွန်ပျူတာ) (ဒုတိယတန်း) ၂ဝ၄ဝဝဝ ၆ဝဝဝ   ၁ဝဝဝဝ ၂၂ဝဝဝဝ
( ခ) တပ်ကြပ်ကြီး(စာရေး/ကွန်ပျူတာ) (ပထမတန်း) ၂ဝ၄ဝဝဝ ၈ဝဝဝ ၁ဝဝဝဝ ၂၂ဝဝဝဝ
( ဂ) ဒုတိယအရာခံဗိုလ်(စာရေး/ကွန်ပျူတာ) ၂၄၀ဝဝဝ ၈ဝဝဝ ၁ဝဝဝဝ ၂၅၈ဝဝဝ
(ဃ) အရာခံဗိုလ် (စာရေး/ကွန်ပျူတာ) ၂၅၈၀၀၀ ၈ဝဝဝ ၁ဝဝဝဝ ၂၇၆ဝဝဝ

မှတ်ချက်။ နှစ်တိုးလစာကို ၂ နှစ်လျှင် ၂ဝဝဝိ/- နှုန်းဖြင့် ၁ဝဝဝဝိ/- အထိ ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၇။ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိနိုင်ရေးအတွက် အဆင်ပြေစွာဖြေဆိုနိုင်သည်။

မှတ်ချက်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက နီးစပ်ရာစစ်ဌာနချုပ်များတွင် စုံစမ်းနိုင်သည်။

 

Recent News