ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္  ၾသဂုတ္  ၁၇

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ကန္႐ုိးေက်းရြာရွိ  အေျခခံပညာအလယ္ တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ရွိ စစ္မႈထမ္း ေဟာင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ေတာင္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က အဆိုပါေက်းရြာ၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။

ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၈၈ ဦးတို႔ကို အရပ္ တုိင္းျခင္း၊ ေပါင္ခ်ိန္ေပးျခင္း၊ ေသြးအုပ္စုခြဲျခား စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး စစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းက်န္း မာေရးစစ္ေဆးကုသေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေဒသခံျပည္သူ ၆၅ ဦးႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ဝင္ ၂ဝ ဦးတုိ႔ကို ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ သြား ႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါ၊ အ႐ုိး/အေၾကာေရာဂါ၊ အေထြေထြေရာဂါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုိအပ္သည့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆး ကုသေပးျခင္း၊ Ultrasound စက္ျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ ကုသရန္လုိအပ္သူ ၁ဝ ဦးအား ေတာင္ငူ ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုသို႔ တက္ေရာက္ ကုသႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္   ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါအေၾကာင္း က်န္းမာေရးအသိပညာ ေပးေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ၄င္းအျပင္ ေတာင္ငူတပ္နယ္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း/အျပင္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရး အတြက္ စုေပါင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို တုိင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ဳိးဝင္းႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈအားေပးၿပီး စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ ဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား   ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး  လုိအပ္သည္မ်ား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

အလားတူ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဥသွ်စ္ပင္ၿမိဳ႕၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းရွိ ဆရာ၊ ဆရာမ ၆၆ ဦး၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၉၇၅ ဦးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊   သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕၊ သူေဌးကုန္းေက်းရြာ၊ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းရွိ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၃ ဦး၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၆၆ ဦးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ ၁၃၈ ဦးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူစုစုေပါင္း ၂၃၅၈ ဦးတို႔ကို ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ နယ္လွည့္ေဆး ကုသေရးအဖြဲ႕မ်ားက အဆုိပါေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို အရပ္တုိင္းျခင္း၊ ေပါင္ခ်ိန္ျခင္း၊ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ECG စက္ျဖင့္ ႏွလံုးစမ္းသပ္ေပးျခင္း၊ Ultrasound စက္ျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာေရာဂါ၊ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာေရာဂါ၊   ေသြးတိုး၊  ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ အေရျပားေရာဂါ၊ သြားေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ နား/ ႏွာေခါင္း/လည္ေခ်ာင္းေရာဂါ၊ ဖ်ားနာ ေရာဂါ၊ အေထြေထြေရာဂါတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုိအပ္သည့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးကုသ ေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေဆးကုသ ေရးအဖြဲ႕က H1N1 ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါဆိုင္ရာ    က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

¤င္းအျပင္ ပန္းေတာင္းတပ္နယ္မွ တပ္မေတာ္္သားမ်ားက ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္း သာယာလွပေရးအတြက္ စုေပါင္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္း၊ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစရန္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ စာသင္ခန္း မ်ားအတြင္း ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဘုရင့္ေနာင္တပ္နယ္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္အတြက္စာအုပ္၊ စာေစာင္မ်ား လွဴဒါန္းေပးျခင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ထုိ႔ျပင္  ပန္းေတာင္းတပ္နယ္ႏွင့္ ပဲခူး တပ္နယ္တို႔မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ဥသွ်စ္ပင္ၿမိဳ႕၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၌ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ခ႐ုိင္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး႐ံုး၌ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကိုလည္းေကာင္း တပ္မေတာ္ သားမိသားစုမ်ား၏ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ   ထြက္ရွိေသာ အသားငါး၊  အသီးအရြက္၊ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥမ်ားကို ျပင္ပေပါက္ ေစ်းထက္သက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အသီးသီး ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ဝင်များအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်

နေပြည်တော်  သြဂုတ်  ၁၇

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူမြို့နယ်၊ကန်ရိုးကျေးရွာရှိ  အခြေခံပညာအလယ် တန်းကျောင်း(ခွဲ)ရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူများ၊ တောင်ငူမြို့နယ်ရှိ စစ်မှုထမ်း ဟောင်းအဖွဲ့ဝင်များကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ နယ်လှည့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့က အဆိုပါကျေးရွာ၌ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပေးသည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့က ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူ ၂၈၈ ဦးတို့ကို အရပ် တိုင်းခြင်း၊ ပေါင်ချိန်ပေးခြင်း၊ သွေးအုပ်စုခွဲခြား စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး စစ်ဆေးပေးခြင်းနှင့် ကျောင်းကျန်း မာရေးစစ်ဆေးကုသပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဒေသခံပြည်သူ ၆၅ ဦးနှင့် စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ဝင် ၂ဝ ဦးတို့ကို သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ မျက်စိရောဂါ၊ သွား နှင့်ခံတွင်းရောဂါ၊ အရိုး/အကြောရောဂါ၊ အထွေထွေရောဂါတို့နှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေး ကုသပေးခြင်း၊ Ultrasound စက်ဖြင့် ရောဂါရှာဖွေပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသရန်လိုအပ်သူ ၁ဝ ဦးအား တောင်ငူ မြို့ရှိ တပ်မတော်ဆေးရုံသို့ တက်ရောက် ကုသနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ထို့ပြင် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့က ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့်   သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါအကြောင်း ကျန်းမာရေးအသိပညာ ပေးဟောပြောဆွေးနွေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ၎င်းအပြင် တောင်ငူတပ်နယ်မှ တပ်မတော်သားများက ကျောင်းဝင်းအတွင်း/အပြင် သန့်ရှင်းသာယာလှပရေး အတွက် စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်နေမှုများကို တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်မျိုးဝင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များက သွားရောက် ကြည့်ရှုအားပေးပြီး စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ ဝင်များ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအား   ရင်းရင်းနှီးနှီး အားပေးစကားပြောကြားပြီး  လိုအပ်သည်များ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသည်။

အလားတူ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ဥသျှစ်ပင်မြို့၊ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းရှိ ဆရာ၊ ဆရာမ ၆၆ ဦး၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၁၉၇၅ ဦးတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်၊   သံတောင်ကြီးမြို့နယ်၊ သံတောင်မြို့၊ သူဌေးကုန်းကျေးရွာ၊ အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်းရှိ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၃ ဦး၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၁၆၆ ဦးနှင့် ဒေသခံပြည်သူ ၁၃၈ ဦးတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ဒေသခံပြည်သူစုစုပေါင်း ၂၃၅၈ ဦးတို့ကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ နယ်လှည့်ဆေး ကုသရေးအဖွဲ့များက အဆိုပါကျောင်းများ၌ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို အရပ်တိုင်းခြင်း၊ ပေါင်ချိန်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ECG စက်ဖြင့် နှလုံးစမ်းသပ်ပေးခြင်း၊ Ultrasound စက်ဖြင့် ရောဂါရှာဖွေပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ၊ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ၊   သွေးတိုး၊  ဆီးချိုရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ အရေပြားရောဂါ၊ သွားရောဂါ၊ မျက်စိရောဂါ၊ နား/ နှာခေါင်း/လည်ချောင်းရောဂါ၊ ဖျားနာ ရောဂါ၊ အထွေထွေရောဂါတို့နှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးကုသ ပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဆေးကုသ ရေးအဖွဲ့က H1N1 ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါဆိုင်ရာ    ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဟောပြောဆွေးနွေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

¤င်းအပြင် ပန်းတောင်းတပ်နယ်မှ တပ်မတော်သားများက ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်း သာယာလှပရေးအတွက် စုပေါင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေး ခြင်း၊ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန် ရေနုတ်မြောင်းများ တူးဖော်ပေးခြင်း၊ စာသင်ခန်း များအတွင်း ခြင်ဆေးဖျန်းခြင်းများကို လည်းကောင်း၊ ဘုရင့်နောင်တပ်နယ်မှ တပ်မတော်သားများက ကျောင်းစာကြည့်တိုက်အတွက်စာအုပ်၊ စာစောင်များ လှူဒါန်းပေးခြင်းများကိုလည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

ထို့ပြင်  ပန်းတောင်းတပ်နယ်နှင့် ပဲခူး တပ်နယ်တို့မှ တပ်မတော်သားများက ဥသျှစ်ပင်မြို့၊ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၌ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများကို လည်းကောင်း၊ ပဲခူးမြို့၊ ခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံး၌ မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူများကိုလည်းကောင်း တပ်မတော် သားမိသားစုများ၏ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများမှ   ထွက်ရှိသော အသားငါး၊  အသီးအရွက်၊ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥများကို ပြင်ပပေါက် ဈေးထက်သက်သာသော ဈေးနှုန်းများဖြင့် အသီးသီး ရောင်းချပေးခဲ့ ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

Recent News