(၇)ႀကိမ္ေျမာက္ UN Peacekeeping Operation Course ဆိုင္ရာသင္တန္းဖြင့္လွစ္

(၇)ႀကိမ္ေျမာက္ UN Peacekeeping Operation Course ဆိုင္ရာသင္တန္းဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ စက္တင္ဘာ ၂၃

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အိႏိၵယတပ္မေတာ္တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖြင့္လွစ္ေသာ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ သင္တန္း UN Peacekeeping Operation Course ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal ဟိုတယ္၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည္။

အဆိုပါဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏိၵယႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr. Saurabh Kumar ႏွင့္ စစ္သံမွဴး Col. Ketan Arun Mohite၊ အိႏိၵယတပ္မေတာ္ Centre for United Nations Peacekeeping (CUNPK) မွ နည္းျပအရာရွိမ်ား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သင္တန္းသားအရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဦးစြာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏိၵယႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Saurabh Kumar တို႔က အဖြင့္အမွာစကား အသီးသီးေျပာၾကားၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ Centre for United Nations Peacekeeping (CUNPK) မွ နည္းျပအရာရွိတစ္ဦးက အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ UN Peacekeeping Operation တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၊ (CUNPK)မွ နည္းျပအရာရွိမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ အတူအမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကၿပီး မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ၾကသည္။

အဆိုပါသင္တန္းမွာ (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ အရာရွိ ၉၆ ဦး၊ စစ္သည္ ၈၄ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုသင္တန္း၌ အရာရွိ ၃၀ ဦး တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီးသင္တန္း၌ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ကင္းလွည့္ျခင္း၊ ယာဥ္တန္းလံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တပ္ခြဲအေျခခ်စခန္းတည္ေဆာက္ျခင္း ၊ ေလ့က်င့္ခန္း BlueHelmet စသည့္ ဘာသာရပ္ မ်ားအား စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

(၇)ႀကိမ္မျောက္ ြ့ ဏနခေနုနနစငညါ ဥစနမအေငသည ဃသကမျန ဆိုင္ရာသင္တန္းဖငြ့္လွစ္

နျေပည္တော္ ၊ စက္တင္ဘာ ၂၃

ျမန္မာ့တပ္မတ္မောွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မာ်းအနျေဖင့္ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းရေး ထိန္းသိမ္းစောင့္ရွောက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မာ်း သိရွိႏိုင္စေရန္အတကြ္ ျမန္မာ့တပ္မတော္ႏွင့္ အိႏိၵယတပ္မတ္တောို႔ ပူးပေါင္း ဆောင္ရက္ဖြငြ့္လွစ္သော ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းရေးထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ သင္တန္း ြ့ ဏနခေနုနနစငညါ ဥစနမအေငသည ဃသကမျန ဖငြ့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယနေ႔နံနက္ပိုင္းတငြ္ နျေပည္တ္ရောွိ ဏမေု ျွသပေူ ဟိုတယ္၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည္။

အဆိုပါဖငြ့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယတပ္မတ္ကောာကယ္ရြေးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကယ္ရြေးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း၊ ကာကယ္ရြေးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မတ္အောရာရွိႀကီးမာ်း၊ နျေပည္တ္တောိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏိၵယႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး ံ.န.မြ. ှကေမဘေ့ ုကာမေ ႏွင့္ စစ္သံမွဴး ဃသူ. ုနအညေ ဗမကည သြ့ငအန၊ အိႏိၵယတပ္မတော္ ဃနညအမန ်သမ ့ညငအနိ ြအေငသညျ ဏနခေနုနနစငညါ (ဃ့ဏြု) မွ နည္းျပအရာရွိမာ်း၊ ျမန္မာ့တပ္မတ္မောွ သင္တန္းသားအရာရွိမာ်း တက္ရောက္ၾကသည္။

ဦးစြာ ဒုတိယတပ္မတ္ကောာကယ္ရြေးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကယ္ရြေးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏိၵယႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး ံ.န. မြ. ှကေမဘေ့ ုကာမေ တို႔က အဖငြ့္အမွာစကား အသီးသီးျေပာၾကားၾကသည္။
ထို႔နောက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဃနညအမန ်သမ ့ညငအနိ ြအေငသညျ ဏနခေနုနနစငညါ (ဃ့ဏြု) မွ နည္းျပအရာရွိတစ္ဦးက အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ြ့ ဏနခေနုနနစငညါ ဥစနမအေငသည တငြ္ ပါဝင္ဆောင္ရက္နြေမႈ အျေခအနေမာ်းအား ဏသတနမ ဏသငညအ ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ပျသည္။

ယင္းနောက္ ဒုတိယတပ္မတ္ကောာကယ္ရြေးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကယ္ရြေးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မာ်းသည္ ဖငြ့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ရောက္လာၾကသူမာ်း၊ (ဃ့ဏြု)မွ နည္းျပအရာရွိမာ်း၊ သင္တန္းသားမာ်းႏွင့္ အတူအမွတ္တရ စုပေါင္းဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၾကၿပီး မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမာ်းအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ၾကသည္။

အဆိုပါသင္တန္းမွာ (၇)ႀကိမ္မျောက္ဖငြ့္လွစ္ချင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ အရာရွိ ၉၆ ဦး၊ စစ္သည္ ၈၄ ဦးတက္ရောက္ခဲ့ၿပီး ယခုသင္တန္း၌ အရာရွိ ၃၀ ဦး တက္ရောက္ၾကမည္ဖျစေ္ၾကာင္း သိရွိရၿပီးသင္တန္း၌ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းရေးထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမာ်း၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ စည္းမ်ဉ္းမာ်းႏွင့္ ဆောင္ရက္နြေမႈမာ်း၊ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းရေး ထိန္းသိမ္းမႈတပ္ဖြဲ႕ဝင္မာ်း စောင့္ထိန္း လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မာ်း၊ အရပ္သားမာ်းအား ကာကယ္စြောင့္ရွောက္မႈ၊ ကလေးသူငယ္ ကာကယ္စြောင့္ရွောက္မႈ၊ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ပူးပေါင္းဆောင္ရက္မြႈ၊ ကင္းလွညျ့္ခင္း၊ ယာဉ္တန္းလုံၿခံဳရေး ဆောင္ရက္ချြင္း၊ တပ္ခြဲအျေခခ်စခန္းတည္ဆောက္ချင္း ၊ လေ့က်င့္ခန္း ြူကနံနာူနအ စသည့္ ဘာသာရပ္ မာ်းအား စာတြေ႕၊ လက္တြေ႕ လေ့က်င့္သင္ၾကားပေးသြားမည္ဖျစ္ၿပီး အောက္တိုဘာ ၄ ရက္အထိ ဖငြ့္လွစ္သင္ၾကားသြားမည္ ျဖစေ္ၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ြူကနံနာူနအ

Recent News