အထက္ကယုံၾကည္အားထားရၿပီး လက္ေအာက္ကေလးစားရသည့္၊ ျပည္သူက ယုံၾကည္အားကုိးရသည့္ အရာရွိေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားၾကရမည္ျဖစ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁

တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)အတြက္လုိအပ္သည့္ လက္႐ုံးရည္၊ ႏွလုံးရည္ ျပည့္၀သည့္ အရာရွိေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ဆုိသည့္ အမိစစ္တကၠသုိလ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အညီ တပ္မေတာ္၏ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ား အျဖစ္ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္လည္း တပ္မေတာ္၏ တာ၀န္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏တာ၀န္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ထိန္းသိမ္းလာခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္၏ဂုဏ္ကုိဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ က်ရာတာ၀န္မ်ားကုိထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အထက္ကယုံၾကည္ အားထားရၿပီး လက္ေအာက္ကေလးစားရသည့္၊ ျပည္သူကယုံၾကည္အားကုိးရသည့္ အရာရွိေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လိႈင္က ယေန႔နံနက္ပုိင္း တြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႕၊ စစ္တကၠသိုလ္ စစ္ေရးျပကြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ စစ္တကၠသုိလ္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၅၉) သင္တန္းဆင္း ဂုဏ္ျပဳ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ စိန္၀င္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ တင္ေအာင္စန္း ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ တိုင္းမွဴးမ်ား၊ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္တပ္နယ္မွ အရာရိွႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားစစ္သံ႐ံုးမ်ားမွ စစ္သံမွဴးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆင္းဗိုလ္ေလာင္းမ်ား၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လိႈင္က ဗိုလ္ေလာင္းတပ္ရင္းမ်ား၏ အေလးျပဳျခင္းကိုခံယူၿပီး ေက်ာင္းဆင္း ဗိုလ္ေလာင္းတပ္ရင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးသည္။ ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လိႈင္အား ဗိုလ္ေလာင္းတပ္ရင္းမ်ားက အေႏွးေလွ်ာက္၊ အျမန္ေလွ်ာက္တို႔ျဖင့္ ခ်ီတက္အေလးျပဳၾကသည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၅၉)မွ ေအာင္စစ္သည္ဆုရရွိသူ ဗုိလ္ေလာင္းအမွတ္ ၃၀၇၆၅၊ ဗုိလ္ေလာင္း ေက်ာ္သူရ၊ ေလ့က်င့္ေရး ထူးခြၽန္ဆုရရွိသူ ဗိုလ္ေလာင္းအမွတ္ ၃၁၂၃၂၊ ဗုိလ္ေလာင္း မ်ိဳးေဇာ္ဦး၊ စာေပထူးခြၽန္ဆု(၀ိဇၨာ)ရရွိသူ ဗိုလ္ေလာင္းအမွတ္ ၃၁၁၃၉၊ ဗုိလ္ေလာင္းျပည့္ၿဖိဳးေအာင္၊ စာေပထူးခြၽန္ဆု(သိပံၸ)ရရိွသူ ဗိုလ္ေလာင္း အမွတ္ ၃၁၄၇၉၊ ဗိုလ္ေလာင္း သန္းတုိးေအာင္ ၊ စာေပထူးခြၽန္ဆု (ကြန္ပ်ဴတာ)ရရိွသူ ဗိုလ္ေလာင္းအမွတ္ ၃၁၄၈၈၊ ဗိုလ္ေလာင္း သိန္းတုိး ေအာင္ တို႔အား ဆုမ်ားအသီးသီး ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သင္တန္းဆင္း ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအား မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ စစ္တကၠသုိလ္၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ ‘ သစၥာ၊ သူရ၊ သိပၸ ’ ဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ တြင္က်ေရာက္မည့္ အႏၲရာယ္မွန္သမွ်ကုိ ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလုံးသုံးပါးတုိ႔ျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သစၥာရွိရွိ တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေအာင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ က်ေရာက္မည့္ ရန္စြယ္အသြယ္သြယ္ကုိ သူရဆုိ သည့္ရဲစြမ္းသတၱိျဖင့္ တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းႏုိင္ေအာင္၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အေနျဖင့္သိအပ္ တတ္အပ္သည့္ စစ္ပညာ၊ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံပညာရပ္ဆိုသည့္ သိပၸံပညာရပ္မ်ားကုိ တတ္ေျမာက္ေအာင္ ‘သစၥာ၊ သူရ၊ သိပၸ’ ဆုိသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားျပည့္၀ၿပီး ေနာင္တစ္ေခတ္၏ေအာင္စစ္သည္ မ်ားျဖစ္လာၾကမည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦးအျဖစ္ စစ္တကၠသုိလ္မွ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ‘က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ရမည္၊ ကြၽမ္းက်င္ရမည္၊ ရဲစြမ္းသတၱိရွိရမည္’ ဆုိသည့္ တပ္မေတာ္၏ ေလ့က်င့္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္အညီ သင္တန္းကာလ ၄ ႏွစ္အတြင္း ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ တစ္ၿပိဳင္တည္းေလ့က်င့္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူအေတြးအေခၚ အယူအဆျမင့္မား လာေစရန္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ျမန္ျမန္ႏွင့္မွန္မွန္ခ်မွတ္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာတုိက္ပြဲ၀င္ႏုိင္သည့္ စစ္သည္ေတာ္မ်ားျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျမင့္ဆုံးတာ၀န္ျဖစ္သည့္ စစ္ေျမျပင္တြင္ အသက္ေပးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရသည္အထိ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာခင္ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕အသီးသီးတြင္ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ား အျဖစ္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံေနရန္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အဂၤါရပ္(၁၆)ရပ္ ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ၿပီး လက္ေအာက္က ယုံၾကည္အားကုိရသည့္အရည္အခ်င္းမ်ားရွိရန္လုိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လူမႈေရးေခါင္းေဆာင္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးကုိတစ္ၿပိဳင္တည္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈေရးပုိင္းအရ စစ္တကၠသုိလ္တြင္ Guardian စနစ္ျဖင့္ေလ့က်င့္ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ မိဘအုပ္ထိန္းသူသဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ အနစ္နာခံျပဳမူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ရာတြင္လည္း ျပတ္သားသည့္ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္သည္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈ ရွိရန္လုိၿပီး တုိးတက္ခ်င္သည့္ စိတ္ရွိရန္လည္းလုိေၾကာင္း၊ မိမိဘ၀တုိးတက္ေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈ၊ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈ၊ လက္ေအာက္ကုိေစတနာထားမႈႏွင့္ လူ႕သေဘာသဘာ၀ကုိ သိရွိနားလည္မႈ တုိ႔ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္းမွာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ အဆင့္တုိးျမႇင့္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တူညီသည့္ရာထူးအဆင့္အတန္း မ်ားတစ္ၿပိဳင္နက္တည္းခန္႔ အပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ သစၥာရွိမႈ၊ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ၊ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈ၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မႈ၊ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ၀ီရိယ စသည္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူတုိင္းနံပါတ္တစ္မျဖစ္ႏုိင္ေသာ္ လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည့္အခြင့္ေရးကုိေပးထားေၾကာင္း၊ စစ္တကၠသုိလ္တြင္ ၄ ႏွစ္တာသင္တန္းတက္ေရာက္၍ အတူတကြေလ့က်င့္ခဲ့ၾကၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈအေပၚတြင္မူတည္၍ ကြဲျပားသည့္အဆင့္အလုိက္ ေက်ာင္းဆင္းခဲ့ၾကသည္ကုိ လက္ေတြ႕ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္လူတုိင္းတြင္ တူညီသည့္ အခြင့္အေရးရွိသည့္အတြက္ မိမိကုိယ္မိမိထိန္းသိမ္းၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၎ေနာက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကုိ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ စစ္ေရးစြမ္းရည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္၊ စည္း႐ုံးေရးစြမ္းရည္စသည့္ စြမ္းရည္သုံးရပ္ႏွင့္ျပည့္စုံေနရန္ အၿမဲေလ့က်င့္ေနၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေရးစြမ္းရည္ ထက္ျမက္ရန္အတြက္ စစ္အတတ္ပညာမ်ားကုိ အၿမဲေလ့လာလုိက္နာရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ထက္ျမက္ရန္ အမိန္႔ႏွင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရန္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ဆင့္ကဲကြပ္ကဲၾကပ္မတ္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တြင္ ကုိယ္တုိင္လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရသကဲ့သုိ႔ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ႏွစ္ပုိင္းလုံးကုိလုိက္နာ က်င့္ႀကံအားထုတ္ႏုိင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ေနာက္လုိက္ေကာင္းလည္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာမႈရွိမွသာေတြ႕ႀကဳံရသည့္အခက္အခဲမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ျဖစ္၍ စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္ေစရန္အတြက္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခုိင္မႈအတြက္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈ၊ ရဲေဘာ္စိတ္ရွိမႈ၊ မိမိကုိယ္ကုိယ္ေလးစားမႈ စသည့္ အခ်က္မ်ားအား မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ေလ့က်င့္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရမည့္တုိက္ပြဲတုိင္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ေရးသည္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ငယ္စဥ္ကစၿပီး အမိ စစ္တကၠသုိလ္ေရာက္သည္အထိ မိဘဆရာမ်ားက ေကာင္းစြာ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူမ်ားသည္ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးအဆုံးအမမ်ားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ္တန္ဖုိးထားသကဲ့သုိ႔ သူတစ္ပါးကုိလည္း အေလးထားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္မွာ ကုိယ္က်င့္တရား အထူးေကာင္းမြန္သည့္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ကုိယ္တုိင္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနထုိင္ သြားၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ယေန႔ ၂၁ ရာစုေခတ္ႀကီးတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္မိမိတို႔အေနျဖင့္ စစ္ေရးတစ္ခုတည္းကုိ သာအာ႐ုံစုိက္ေလ့လာ႐ုံသာမက အျခားက႑မ်ားကုိလည္း ယခုကတည္းကေလ့လာ ဖတ္႐ႈၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ အၾကားအျမင္ဗဟုသုတ၊ ပညာဉာဏ္ႏွင့္ျပည့္စုံမွာျဖစ္ၿပီး ‘ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္’ ဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္း ေတြ႕ႀကဳံလာသည့္အခက္အခဲမွန္သမွ်အား ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းမွာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ စစ္စည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္စည္းကမ္းသည္ တပ္မေတာ္၏ ေက်ာ႐ုိးမ႑ဳိင္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္၏ အသက္၀ိဥာဥ္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈတြင္လည္း မိမိတုိ႔သည္ စံနမူနာျပျဖစ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္စည္းကမ္းဥပေဒမ်ား၊ စစ္ေျမျပင္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ နယ္ဘက္ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကုိ စံနမူနာျပ ေလးစားလုိက္နာက်င့္ႀကံၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားအေပၚ တင္းၾကပ္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ၿပီး မိမိလုပ္ခ်င္ရာလုပ္တာမ်ိဳးကုိေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိအလိုလုိက္ျခင္းသည္ကုိယ့္ကုိပ်က္စီးေစသည့္အတြက္ ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္သကဲ့သုိ႔ လက္ေအာက္ကုိလည္း ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္တုိင္ စည္းကမ္းအရာတြင္ စံနမူနာျပျဖစ္မွသာ မိမိဦးေဆာင္ရသည့္အဖြဲ႕အစည္းကုိ လြယ္ကူစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းေကာင္းမြန္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ၾကာရွည္တည္တံ့ၿပီး အလုပ္တာ၀န္မ်ားကုိလည္း ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္သမုိင္းမ်ားတြင္ လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ စည္းကမ္းတက်ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ေခါင္းေဆာင္သည္ ေအာင္ျမင္မႈမရသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူတစ္ေယာက္သည္ စည္းကမ္းေကာင္းလွ်င္ အခ်ိန္အခါမေရြးတာ၀န္ကုိေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္တတ္သည့္ စိတ္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ကြပ္ကဲရသည့္စစ္သည္မ်ား စည္းကမ္းေဖာက္လွ်င္ တည့္မတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သား အားလုံးလုိက္နာရန္လုိအပ္သည့္ စစ္သည္ေတာ္က်င့္၀တ္အပါး (၆၀)အား ခါး၀တ္ပုဆုိးကဲ့ သုိ႔ၿမဲၿမံစြာ လုိက္နာသြားၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ အေသာက္အစား၊ အေပ်ာ္အပါးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းၿပီး ၿခိဳးၿခံေခြၽတာမွသာ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သြားသင့္၊ သြားထုိက္သည့္ေနရာ၊ ေပ်ာ္သင့္၊ ေပ်ာ္ထုိက္သည့္ေနရာတြင္ စည္းကမ္းႏွင့္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္မွသာ လူ႕ဘ၀တန္ဖုိးျမင့္ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာသည့္စိတ္၊ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္သည့္စိတ္၊ လုိခ်င္တပ္မက္သည့္စိတ္ကုိ အၿမဲသတိထားၿပီး မိမိကုိယ္ကုိယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏တန္ဖုိးသည္ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္ရာေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္တြင္တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ဘုိးဘြားမ်ား၏ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽးမ်ား စေတးၿပီးမွရရွိထားသည္ သမုိင္းအေမြမ်ားကုိ တင့္တယ္ေစရန္အတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္က သစၥာေလးခ်က္ကုိဦးရြက္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵအတုိင္း ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကုိ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားေရြးခ်ယ္သည့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစုအျဖစ္ ပါ၀င္ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရးေလာင္းရိပ္ေအာက္မွ လြတ္ကင္းသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဒိုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကုိ ဦးထိပ္ထားၿပီး အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး စ႐ုိက္လကၡဏာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္၍ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္ ခုိင္ခုိင္မာမာေလွ်ာက္လွမ္းရန္အတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ တာ၀န္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ မထိခုိက္ရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါတာ၀န္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရြက္၍မရသည္ကုိ သိရွိလုိက္နာၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ၏အထက္တြင္ မည္သူ မွ်ေန၍မရေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္အခါတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမိန္႔၊ စည္းမ်ဥ္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ Rules of Engagement (ROE)ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စနစ္တက် ဥပေဒႏွင့္အညီသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းအခု ၃၀ ႏွင့္ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုအား တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း အင္အားသုံးအၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္၍ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားကုိ ၀ုိင္း၀န္းၿခိမ္းေျခာက္ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈ၊ စားနပ္ရိကၡာစုပုံမႈ၊ တပ္စခန္းမ်ားကုိတုိက္ခိုက္ရန္ ႀကံစည္မႈမ်ားအရ အဆုိပါ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈသည္ ႀကိဳတင္စီစဥ္လုပ္ေဆာင္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ တုိက္ခိုက္မႈ အေပၚတြင္ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီမ်ားအား ေဒသတြင္ရွိသည့္လူအခ်ိဳ႕က အားေပးကူညီမႈျပဳခဲ့သည္မ်ားကုိလည္း ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟု ေၾကျငာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည္ပသတင္းဌာနအခ်ိဳ႕သည္ ျဖစ္စဥ္မွန္မ်ားကုိ ဖုံးကြယ္ ၿပီးမွန္ကန္မႈမရွိသည့္သတင္းမ်ားကုိ အေျခခံထားသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပမႈ၊ လႈံ႕ေဆာ္၀ါဒ ျဖန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာက ျဖစ္စဥ္အေျခအေနမွန္အား မသိရွိသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္ကန္စြာလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာမွ သိရွိမႈမ်ားသည္ မွားယြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တစ္စည္းတစ္လုံးတည္း စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာေနထုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ထာ၀စဥ္ေစာင့္ထိန္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ေဒသရွိ လူနည္းစုျဖစ္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ မခံရေအာင္ အျပည့္အ၀ကာကြယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ၫႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီမုိကေရစီရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီး ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA)သည္ ႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကအက်ဆုံး အေျခခံလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCA သည္ အမည္နာမအားျဖင့္သာ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ပုိမုိနက္႐ႈိင္းပါေၾကာင္း၊ စာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္သည့္ အခ်က္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားျခင္း၊ ပိတ္ပင္ထားျခင္း တစ္ခုမွမပါ၀င္ဘဲ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေပးထားေၾကာင္း၊ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္သည့္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည့္ကိစၥမ်ားကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၏ရလဒ္မ်ား၊ အသီးအပြင့္မ်ားကုိ အျမန္ဆုံးရယူ ခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ(၆)ရပ္သည္လည္း အတိတ္သမုိင္းေၾကာင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကုိႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္စလုံးလုိက္နာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကုိအဓိကတာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ျဖစ္သည့္ ဒို႕တာ၀န္အေရးသုံးပါးကုိ မည္သည့္အခါမွ ပြန္းပ့ဲခံမည္မဟုတ္ဘဲ အၿမဲဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ဗိုလ္ေလာင္းတပ္ရင္းမ်ား၏ အေလးျပဳျခင္းကို ခံယူၿပီးေနာက္ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသည္။

စစ္ေရးျပအခမ္းအနားအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴဳးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လိႈင္သည္ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဌာနခ်ဳပ္၊ ဧည့္ခန္းမ၌ ထူးခြၽန္ဆုရရိွၾကသည့္ ဗိုလ္ေလာင္း ၅ ဦးႏွင့္ ၎တို႔၏မိဘမ်ားအား ေတြ႕ဆံု၍ ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Recent News