တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကုိယ္စား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၈၁) ေက်ာင္းဆင္း ေတာင္ပံအပ္ႏွင္းပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ 

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကုိယ္စား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၈၁) ေက်ာင္းဆင္း ေတာင္ပံအပ္ႏွင္းပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ 

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ 

တပ္မေတာ္(ေလ)၏ ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၈၁) ေက်ာင္းဆင္း ေတာင္ပံအပ္ႏွင္းပြဲအခမ္းအနားကုိ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မိတ8ီလာၿမိဳ႕၌ က်င္းပရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းထြန္းေနာင္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေအး၊ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ေလ) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းေအာင္၊ အလယ္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္စြာလင္း၊ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိမ်ား၏ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကား ထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ဦးစြာ ေက်ာင္းဆင္းတပ္ခြဲႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲမ်ားက စစ္ေရးျပကြင္းအတြင္း ခ်ီတက္ေနရာယူၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အလံအား အေလး ျပဳၾကသည္။ 

ယင္းေနာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေက်ာင္းဆင္းတပ္ခြဲႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲမ်ား၏ အေလးျပဳျခင္းကုိခံယူ၍ ေက်ာင္းဆင္းတပ္ခြဲႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲမ်ားကုိ စစ္ေဆးသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းဆင္းတပ္ခြဲႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲမ်ားက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ)အား အေႏွးေလွ်ာက္၊ အျမန္ ေလွ်ာက္ တို႔ျဖင့္ ခ်ီတက္အေလးျပဳၾကသည္။ ယင္းသို႔ တပ္ခြဲမ်ားက အေႏွးေလွ်ာက္၊ အျမန္ေလွ်ာက္ျဖင့္ ခ်ီတက္ အေလးျပဳၾကစဥ္ နည္းျပေလသူရဲမ်ားက အေမာင္းသင္ရဟတ္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္မ်ားအား အုပ္ဖြဲ႕ပ်ံသန္း၍ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္အား အေလးျပဳၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္က ေက်ာင္းဆင္း အရာရွိမ်ားအား ေလသူရဲ ေတာင္ပံမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း အပ္ႏွင္းသည္။ 

ဆက္လက္၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္က ေလယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၈၁)မွ စံျပေလသူရဲဆုရ ဗိုလ္ရွိန္ထက္ေအာင္အား လည္းေကာင္း၊ ေလယာဥ္ေမာင္းထူးခၽြန္ဆုရ ဗုိလ္သန္းတိုးေအာင္ အား လည္းေကာင္း၊ စာေပ ထူးခၽြန္ဆုရ ဗိုလ္ဇင္ႏိုင္ထြန္းအားလည္း ေကာင္း ထူးခၽြန္ဆုမ်ား အသီးသီးေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္သည္။ ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္က သင္တန္းဆင္း မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ရည္မွန္း ခ်က္ကုိ ျပည့္၀ေအာင္ျမင္ေစရန္ လိုအပ္ခ်က္ အေပၚမူတည္ၿပီး လံုေလာက္ေသာေလေၾကာင္း စြမ္းအားရရွိေစေရးကုိလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းတည္ ေဆာက္သြား ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဒို႔တာ၀န္ အေရး သံုးပါးကုိ ရဲရင့္တက္ႂကြစြာ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ဖို႔အတြက္ အၿမဲတမ္းအသင့္ရွိေနရ မွာျဖစ္ေၾကာင္း။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အင္အားေတာင့္ တင္းၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့ ေခတ္မီမ်ဳိး ခ်စ္တပ္မေတာ္အျဖစ္ ရည္မွန္း တည္ေဆာက္ ရာမွာ တပ္မေတာ္(ေလ)အေနနဲ႔ ထိေရာက္တဲ့ ေလေၾကာင္းစြမ္းအားနဲ႔ ေလေၾကာင္း အာကာသ စြမ္းအား ပိုင္ဆုိင္တဲ့ တပ္မေတာ္ (ေလ)ျဖစ္ဖို႔ စနစ္တက်ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္ေမာင္းသင္ေက်ာင္းရ႕ဲ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္အျဖစ္ ေလယာဥ္ ေမာင္းသင္တန္းဆင္းၿပီးတာနဲ႔ တုိက္ပြဲ၀င္အသင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မယ့္ ေလသူရဲ မ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလ့က်င့္ ေရးစနစ္မွာ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ သင္႐ုိးၫႊန္း တမ္းကိုလည္း လက္ေတြ႕အေျခအေနနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းဆင္း ၿပီးတာနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာပ်ံသန္းေရးအုပ္အသီး သီးကို ေရာက္ရွိတဲ့အခါမွာ တန္ဖိုးႀကီးမားတဲ့ ေလယာဥ္/ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို တာ၀န္ယူ ကိုယ္တိုင္ေမာင္းႏွင္ရာမွာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ေလသူရဲတစ္ဦးျဖစ္ေအာင္ အၿမဲတမ္း ေလ့လာ၊ ႀကိဳးစားေနဖို႔ အေလးအနက္ထား မွာၾကားလိုေၾကာင္း။ ပ်ံသန္းမႈအရည္အခ်င္းကို အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းဟာ ေလသူရဲတစ္ဦးရဲ႕ အေရးအႀကီးဆုံး ထိန္းသိမ္းအပ္ေသာ ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခု ပဲျဖစ္ေၾကာင္း။ ပ်ံသန္းေရး တာ၀န္မ်ားကို ေန႔၊ ညအခ်ိန္မေရြး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၾကရမယ့္ ေလသူရဲမ်ားအေနနဲ႔ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း ေကာင္းမြန္ဖို႔လိုအပ္ သလို ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာႀကံ႕ခုိင္ဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း။ 

ေလသူရဲတစ္ဦးဟာ တန္ဖိုးႀကီးမားတဲ့ ေလယာဥ္/ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ပ်ံသန္းေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ တာ၀န္ အျပည့္ အ၀ယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အၿမဲတမ္းႀကိဳးစား ေနရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ရရွိတဲ့ပ်ံသန္းခ်ိန္ နာရီနဲ႔ညီမွ်တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳအရည္အေသြး တိုးတက္လာေစရန္ အစဥ္အေလးထား ေလ့က်င့္ပ်ံသန္းသြားဖို႔ မွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ပ်ံသန္းမႈအရည္အေသြး တုိးတက္ျမင့္မား လာေစရန္ ပ်ံသန္းမႈအေထာက္အကူျပဳေစမယ့္ ပ်ံသန္းေရးပညာရပ္မ်ား၊ စာေပပညာ ရပ္မ်ား၊ စစ္နည္းဗ်ဴဟာ ပညာရပ္မ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား၊ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စသည္တို႔ကုိ အၿမဲမျပတ္ေလ့လာေနရ မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္သည္ K-8W ေလယာဥ္ တစ္စီးျဖင့္ ကၽြမ္းထုိး သ႐ုပ္ျပ ပ်ံသန္းမႈအား ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး ေ၀ဟင္ မွ အုပ္ဖြဲ႕ပ်ံသန္းခဲ့ၾကသည့္ နည္းျပေလသူရဲမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ ႏႈတ္ဆက္ကာ ေက်ာင္းဆင္း အရာရွိမ်ား ႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးခဲ့သည္။ ယေန႔ ေလသူရဲေတာင္ပံအပ္ႏွင္းျခင္းခံ ရသူ ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိ ၃၁ဦးျဖစ္ၿပီးယင္းအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေလယာဥ္/ ရဟတ္ယာဥ္အမ်ဳိးအစား အလုိက္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ား ဆက္လက္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။ 

 

(Unicode Version)

 

တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကိုယ်စား ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော် လေယာဉ်မောင်း သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၈၁) ကျောင်းဆင်း တောင်ပံအပ်နှင်းပွဲ အခမ်းအနား တက်ရောက် 
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၁၀ 

တပ်မတော်(လေ)၏ လေယာဉ်မောင်း သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၈၁) ကျောင်းဆင်း တောင်ပံအပ်နှင်းပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မိတ8ီလာမြို့၌ ကျင်းပရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုယ်စား ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော် တက်ရောက်မိန့်ခွန်း ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းထွန်းနောင်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေး၊ စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်(လေ) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းအောင်၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကျော်စွာလင်း၊ တပ်မတော်(လေ)မှ အရာရှိကြီးများ၊ ကျောင်းဆင်းအရာရှိများ၏ မိဘဆွေမျိုးများနှင့် ဖိတ်ကြား ထားသူများ တက်ရောက်ကြသည်။ ဦးစွာ ကျောင်းဆင်းတပ်ခွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုတပ်ခွဲများက စစ်ရေးပြကွင်းအတွင်း ချီတက်နေရာယူကြပြီး နိုင်ငံတော်အလံအား အလေး ပြုကြသည်။ 

ယင်းနောက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော် ရောက်ရှိလာပြီး ကျောင်းဆင်းတပ်ခွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုတပ်ခွဲများ၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူ၍ ကျောင်းဆင်းတပ်ခွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုတပ်ခွဲများကို စစ်ဆေးသည်။ ထို့နောက် ကျောင်းဆင်းတပ်ခွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုတပ်ခွဲများက ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ)အား အနှေးလျှောက်၊ အမြန် လျှောက် တို့ဖြင့် ချီတက်အလေးပြုကြသည်။ ယင်းသို့ တပ်ခွဲများက အနှေးလျှောက်၊ အမြန်လျှောက်ဖြင့် ချီတက် အလေးပြုကြစဉ် နည်းပြလေသူရဲများက အမောင်းသင်ရဟတ် ယာဉ်များနှင့် အမောင်းသင်လေယာဉ်များအား အုပ်ဖွဲ့ပျံသန်း၍ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်အား အလေးပြုကြသည်။ ထို့နောက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်က ကျောင်းဆင်း အရာရှိများအား လေသူရဲ တောင်ပံများကို တစ်ဦးချင်း အပ်နှင်းသည်။ 

ဆက်လက်၍ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်က လေယာဉ်မောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၈၁)မှ စံပြလေသူရဲဆုရ ဗိုလ်ရှိန်ထက်အောင်အား လည်းကောင်း၊ လေယာဉ်မောင်းထူးချွန်ဆုရ ဗိုလ်သန်းတိုးအောင် အား လည်းကောင်း၊ စာပေ ထူးချွန်ဆုရ ဗိုလ်ဇင်နိုင်ထွန်းအားလည်း ကောင်း ထူးချွန်ဆုများ အသီးသီးပေးအပ် ချီးမြှင့်သည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကိုယ်စား ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်က သင်တန်းဆင်း မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံတော်ရဲ့ အမျိုးသားရေးမူဝါဒနှင့် ရည်မှန်း ချက်ကို ပြည့်ဝအောင်မြင်စေရန် လိုအပ်ချက် အပေါ်မူတည်ပြီး လုံလောက်သောလေကြောင်း စွမ်းအားရရှိစေရေးကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းတည် ဆောက်သွား ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှင့် ဒို့တာဝန် အရေး သုံးပါးကို ရဲရင့်တက်ကြွစွာ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ဖို့အတွက် အမြဲတမ်းအသင့်ရှိနေရ မှာဖြစ်ကြောင်း။ 

မြန်မာ့တပ်မတော်ကို အင်အားတောင့် တင်းပြီး စွမ်းရည်ထက်မြက်တဲ့ ခေတ်မီမျိုး ချစ်တပ်မတော်အဖြစ် ရည်မှန်း တည်ဆောက် ရာမှာ တပ်မတော်(လေ)အနေနဲ့ ထိရောက်တဲ့ လေကြောင်းစွမ်းအားနဲ့ လေကြောင်း အာကာသ စွမ်းအား ပိုင်ဆိုင်တဲ့ တပ်မတော် (လေ)ဖြစ်ဖို့ စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ လေယာဉ်မောင်းသင်ကျောင်းရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်အဖြစ် လေယာဉ် မောင်းသင်တန်းဆင်းပြီးတာနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်အသင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မယ့် လေသူရဲ များမွေးထုတ်ပေးရန် ဖြစ်တဲ့အတွက် လေ့ကျင့် ရေးစနစ်မှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ သင်ရိုးညွှန်း တမ်းကိုလည်း လက်တွေ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ကို တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ သင်တန်းဆင်း ပြီးတာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာပျံသန်းရေးအုပ်အသီး သီးကို ရောက်ရှိတဲ့အခါမှာ တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ လေယာဉ်/ရဟတ်ယာဉ်များကို တာဝန်ယူ ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်ရာမှာ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ လေသူရဲတစ်ဦးဖြစ်အောင် အမြဲတမ်း လေ့လာ၊ ကြိုးစားနေဖို့ အလေးအနက်ထား မှာကြားလိုကြောင်း။ ပျံသန်းမှုအရည်အချင်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဟာ လေသူရဲတစ်ဦးရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး ထိန်းသိမ်းအပ်သော ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခု ပဲဖြစ်ကြောင်း။ ပျံသန်းရေး တာဝန်များကို နေ့၊ ညအချိန်မရွေး တာဝန် ထမ်းဆောင်ကြရမယ့် လေသူရဲများအနေနဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း ကောင်းမွန်ဖို့လိုအပ် သလို ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးကြောင်း။ 

လေသူရဲတစ်ဦးဟာ တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ လေယာဉ်/ ရဟတ်ယာဉ်များကို ပျံသန်းမောင်းနှင်ရာတွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ တာဝန် အပြည့် အဝယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အမြဲတမ်းကြိုးစား နေရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ရရှိတဲ့ပျံသန်းချိန် နာရီနဲ့ညီမျှတဲ့ အတွေ့အကြုံအရည်အသွေး တိုးတက်လာစေရန် အစဉ်အလေးထား လေ့ကျင့်ပျံသန်းသွားဖို့ မှာကြားလိုကြောင်း၊ ပျံသန်းမှုအရည်အသွေး တိုးတက်မြင့်မား လာစေရန် ပျံသန်းမှုအထောက်အကူပြုစေမယ့် ပျံသန်းရေးပညာရပ်များ၊ စာပေပညာ ရပ်များ၊ စစ်နည်းဗျူဟာ ပညာရပ်များ၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ၊ လေကြောင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ စသည်တို့ကို အမြဲမပြတ်လေ့လာနေရ မှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။  ယင်းနောက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်သည် K-8W လေယာဉ် တစ်စီးဖြင့် ကျွမ်းထိုး သရုပ်ပြ ပျံသန်းမှုအား ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ဝေဟင် မှ အုပ်ဖွဲ့ပျံသန်းခဲ့ကြသည့် နည်းပြလေသူရဲများအား ဂုဏ်ပြု နှုတ်ဆက်ကာ ကျောင်းဆင်း အရာရှိများ နှင့်အတူ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ယနေ့ လေသူရဲတောင်ပံအပ်နှင်းခြင်းခံ ရသူ ကျောင်းဆင်းအရာရှိ ၃၁ဦးဖြစ်ပြီးယင်းအရာရှိများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လေယာဉ်/ ရဟတ်ယာဉ်အမျိုးအစား အလိုက် အဆင့်မြင့်သင်တန်းများ ဆက်လက်တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။ 

Recent News