ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းအား လာအိုျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ၊ လာအိုအမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယအႀကီးအကဲက ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ႀကိဳဆုိ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းအား လာအိုျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ၊ လာအိုအမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယအႀကီးအကဲက ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ႀကိဳဆုိ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး၊ လာအိုအမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးအား ဂါရ၀ျပဳေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ- ၂၂

လာအိုျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း အား လာအိုျပည္သူ႕ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ၊ လာအိုအမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယအႀကီးအကဲ Major General Pasith THIENGTHAM က ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕ရွိ လာအိုအမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆိုသည္။

အဆုိပါဂုဏ္ျပဳႀကိဆုိပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ႏွင့္ အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ လာအိုႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ဦးကိုကိုႏိုင္၊ ျမန္မာစစ္သံ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္စိုးမင္း တုိ႔တက္ေရာက္ၾကၿပီး လာအိုအမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယအႀကီးအကဲႏွင့္အတူ လာအိုအမ်ဳိးသားကာ ကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဦးစြာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း သည္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကုိခံယူၿပီး လာအိုအမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယအႀကီးအကဲႏွင့္္အတူ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕အားစစ္ေဆးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားအား အျပန္အလွန္မိတ္ဆက္ေပးၾကၿပီး အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးၾကသည္။

၎ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္ လာအို အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယအႀကီးအကဲ တုိ႔သည္ လာအိုအမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ တည္ရွိခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအား ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ လာအိုျပည္သူ႕တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ကာကြယ္ေရး ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသ လံုၿခံဳေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ တရားမ၀င္လူေမွာင္ခိုကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးတုိ႔အတြက္ ႏွစ္ဘက္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အလားတူတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အားကစားဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၌ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားအလိုက္ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္ လာအို အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယအႀကီးအကဲ တုိ႔သည္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအျပန္အလွန္ ေပးအပ္ၾကၿပီး အမွတ္တရစုေပါင္းဓာတ္ပုံ႐ုိက္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း ဦးေဆာင္ေသာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ လာအိုႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးကိုကိုႏိုင္၊ ျမန္မာစစ္သံ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္စိုးမင္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူတို႔ တုိ႔လုိက္ပါၿပီး ဗီယင္က်န္းၿမဳိ႕ရွိ အညတရစစ္သည္ဗိမာန္သို႔ သုိ႔သြားေရာက္၍ ပန္းေခြခ်အေလးျပဳၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းသည္ လာအိုအမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမ ေဆာင္သို႔ သြားေရာက္၍ လာအိုအမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန General Chansamone CHANYALATH အား ဂါရ၀ျပဳေတြ႕ဆံုသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ လာအိုႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးကိုကိုႏိုင္၊ ျမန္မာစစ္သံ(ၾကည္း၊ ေရ၊ေလ)ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္စိုးမင္း ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တပ္္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ စက္မႈစီးပြားေရးက႑ရပ္၌ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစေရးတုိ႔အား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ကာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင့္အတူ အမွတ္တရစုေပါင္း ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခဲ့ၾကသည္။

လာအိုျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔ညပုိင္းတြင္ ဗီယင္က်န္းၿမဳိ႕ရွိ Lao Plaza Hotel Grand Ballroom  လာအိုအမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယအႀကီးအကဲ J Major General Pasith THIENGTHAM  Eႏွင့္ဇနီးတို႔က ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ သည္။

ဦးစြာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ႏွင့္ဇနီး ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား လာအိုအမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယအႀကီးအကဲႏွင့္ ဇနီးတို႔က ႀကဳိဆို ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ႏွင့္ လာအိုအမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယအႀကီးအကဲတို႔သည္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားမ်ား အသီးသီး ေျပာၾကားၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ ညစာကို အတူတကြ သုံးေဆာင္ၾက သည္။ ညစာ သံုးေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း လာအိုျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က အဆို၊အကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ၾကသည္။

ညစာ သံုးေဆာင္အၿပီးတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ႏွင့္ ဇနီးႏွင့္ လာအိုအမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယအႀကီးအကဲႏွင့္ဇနီးတို႔သည္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေပးအပ္ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပန္းစည္းမ်ား အသီးသီးေပးအပ္ကာ အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပုံ႐ုိက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းအား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ လာအိုအမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်ဦးစီးဌာန ဒုတိယအကြီးအကဲက ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၊ လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအား ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံ

နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ- ၂၂

လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသည့် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း အား လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ လာအိုအမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်ဦးစီးဌာန ဒုတိယအကြီးအကဲ Major General Pasith THIENGTHAM က ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ လာအိုအမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကြိုဆိုသည်။

အဆိုပါဂုဏ်ပြုကြိဆိုပွဲအခမ်းအနားသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) နှင့် အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးကိုကိုနိုင်၊ မြန်မာစစ်သံ (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်စိုးမင်း တို့တက်ရောက်ကြပြီး လာအိုအမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်ဦးစီးဌာန ဒုတိယအကြီးအကဲနှင့်အတူ လာအိုအမျိုးသားကာ ကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

ဦးစွာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း သည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူပြီး လာအိုအမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်ဦးစီးဌာန ဒုတိယအကြီးအကဲနှင့််အတူ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့အားစစ်ဆေးသည်။ ထို့နောက် နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများအား အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပေးကြပြီး အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြသည်။

၎င်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့် လာအို အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်ဦးစီးဌာန ဒုတိယအကြီးအကဲ တို့သည် လာအိုအမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြသည်။

ထိုသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် သမိုင်းကြောင်းအရ တည်ရှိခဲ့သော နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအား ပိုမိုခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်ရေး၊ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်တို့အကြား ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာပါ အချက်အလက်များအား ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး၊ နယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် တရားမဝင်လူမှောင်ခိုကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးတို့အတွက် နှစ်ဘက် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ အလားတူတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား လက်တွေ့ကျသော ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အားကစားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၌ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များအလိုက် အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များအား အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးကြသည်။

တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့် လာအို အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်ဦးစီးဌာန ဒုတိယအကြီးအကဲ တို့သည် အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများအပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြပြီး အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။

ယင်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သောမြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကိုကိုနိုင်၊ မြန်မာစစ်သံ (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်စိုးမင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့ တို့လိုက်ပါပြီး ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ အညတရစစ်သည်ဗိမာန်သို့ သို့သွားရောက်၍ ပန်းခွေချအလေးပြုကြသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဧည့်ခန်းမ ဆောင်သို့ သွားရောက်၍ လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန General Chansamone CHANYALATH အား ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံသည်။

တွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကိုကိုနိုင်၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ ရေ၊လေ)ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်စိုးမင်း နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

တွေ့ဆုံပွဲတွင် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် စက်မှုစီးပွားရေးကဏ္ဍရပ်၌ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များအချင်းချင်း ဆွေးနွေးအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် ရလဒ်ကောင်းများ ထွက်ပေါ်လာစေရေးတို့အား အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ကာ အဖွဲ့ဝင်များ နှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။

လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသည့် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ညပိုင်းတွင် ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ Lao Plaza Hotel Grand Ballroom  လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်ဦးစီးဌာန ဒုတိယအကြီးအကဲ J Major General Pasith THIENGTHAM  Eနှင့်ဇနီးတို့က ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ သည်။

ဦးစွာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) နှင့်ဇနီး နှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်ဦးစီးဌာန ဒုတိယအကြီးအကဲနှင့် ဇနီးတို့က ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြသည်။ ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့် လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်ဦးစီးဌာန ဒုတိယအကြီးအကဲတို့သည် နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ အသီးသီး ပြောကြားကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ ညစာကို အတူတကွ သုံးဆောင်ကြ သည်။ ညစာ သုံးဆောင်နေချိန်အတွင်း လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က အဆို၊အကများဖြင့် ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ကြသည်။

ညစာ သုံးဆောင်အပြီးတွင် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့် ဇနီးနှင့် လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်ဦးစီးဌာန ဒုတိယအကြီးအကဲနှင့်ဇနီးတို့သည် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ပြီး ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့များအား ဂုဏ်ပြုပန်းစည်းများ အသီးသီးပေးအပ်ကာ အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။a

 

Recent News