ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုးဝင္း လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွဴးႏွင္႕ေတြ႔ဆံု၊ Military Combined Factory (ပစန္ေလာင္စက္႐ံု)သို႕သြားေရာက္ၾကည္႕႐ႈ ေလ႕လာ 

ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုးဝင္း လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွဴးႏွင္႕ေတြ႔ဆံု၊ Military Combined Factory (ပစန္ေလာင္စက္႐ံု)သို႕သြားေရာက္ၾကည္႕႐ႈ ေလ႕လာ

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၃
ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုးဝင္း လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွဴးႏွင္႕ေတြ႔ဆံု၊ Military Combined Factory (ပစန္ေလာင္စက္႐ံု)သို႕သြားေရာက္ၾကည္႕႐ႈ ေလ႕လာ ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ လာအိုျပည္သူ႔ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕ရွိ ဝပ္တုိင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္၍ ျပည္နယ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွဴး Brigadier General Khammla Vongvilai ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ လာအိုႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာစစ္သံ(ၾကည္း၊ ေရ၊ေလ) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္စိုးမင္း တို႔တက္ေရာက္ၾကၿပီး လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွဴးႏွင့္အတူ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွဴး Brigadier General Kha-mmla Vongvilai က လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္၏ သမုိင္းေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ား၊ ခရီးသြားလာမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းက သိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းသည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ႏွင့္ လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွဴးတို႔သည္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္မ်ား အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾကၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပံု ႐ိုက္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုးဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕သည္ ညေနပိုင္းတြင္ လြန္ပရာ ဘန္ျပည္နယ္ရွိ Military Combined Factory (ပစန္ေလာင္စက္႐ံု)သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာၾကသည္။ ဦးစြာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား စက္႐ံုမွဴး Colonel Phetlakhone Manychan ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကၿပီး စက္႐ံု၏ အစည္းအေဝး ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၾကသည္။

 ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စက္႐ံုမွဴး Colonel Phetlakhone Manychanက စက္႐ံု၏ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းလိုက္လံ ျပသခဲ့ရာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လိုက္လံၾကည့္႐ႈ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ႏွင့္ စက္႐ံုမွဴး Colonel Phetlakhone Manychan တို႔သည္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ေပးအပ္ၾကၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ အမွတ္တရ စုေပါင္း ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကသည္။ ညပိုင္းတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွဴးက ညစာျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း လွန်ပရာဘန်ပြည်နယ် စစ်ဌာနချုပ်မှူးနှင့်တွေ့ဆုံ၊ Military Combined Factory (ပစန်လောင်စက်ရုံ)သို့သွားရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာ

နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၂၃ 

ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း လွန်ပရာဘန်ပြည်နယ် စစ်ဌာနချုပ်မှူးနှင့်တွေ့ဆုံ၊ Military Combined Factory (ပစန်လောင်စက်ရုံ)သို့သွားရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာ နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၂၃ လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး ရောက်ရှိနေသည့် ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ ဝပ်တိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး လွန်ပရာဘန်ပြည်နယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိကြသည်။ 

ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် လွန်ပရာဘန်ပြည်နယ် စစ်ဌာနချုပ်သို့ သွားရောက်၍ ပြည်နယ်စစ်ဌာနချုပ်မှူး Brigadier General Khammla Vongvilai နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စိုးမင်း တို့တက်ရောက်ကြပြီး လွန်ပရာဘန်ပြည်နယ် စစ်ဌာနချုပ်မှူးနှင့်အတူ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။ 

တွေ့ဆုံပွဲတွင် လွန်ပရာဘန်ပြည်နယ် စစ်ဌာနချုပ်မှူး Brigadier General Kha-mmla Vongvilai က လွန်ပရာဘန်ပြည်နယ်၏ သမိုင်းကြောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အခြေအနေများ၊ ခရီးသွားလာမှု လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ စစ်ဌာနချုပ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းက သိလိုသည်များ မေးမြန်းသည်။ တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့် လွန်ပရာဘန်ပြည်နယ် စစ်ဌာနချုပ်မှူးတို့သည် အထိမ်းအမှတ် တံဆိပ်များ အပြန်အလှန် လဲလှယ်ကြပြီး အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ကြသည်။ 

ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့သည် ညနေပိုင်းတွင် လွန်ပရာ ဘန်ပြည်နယ်ရှိ Military Combined Factory (ပစန်လောင်စက်ရုံ)သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာကြသည်။ ဦးစွာ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား စက်ရုံမှူး Colonel Phetlakhone Manychan နှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြပြီး စက်ရုံ၏ အစည်းအဝေး ခန်းမဆောင်၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြသည်။ 

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် စက်ရုံမှူး Colonel Phetlakhone Manychanက စက်ရုံ၏ သမိုင်းကြောင်း၊ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းလိုက်လံ ပြသခဲ့ရာ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက လိုက်လံကြည့်ရှု လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) နှင့် စက်ရုံမှူး Colonel Phetlakhone Manychan တို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြပြီး အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ အမှတ်တရ စုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။ ညပိုင်းတွင် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား လွန်ပရာဘန်ပြည်နယ် စစ်ဌာနချုပ်မှူးက ညစာဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

Recent News