ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္ရွိ တန္ခိုးႀကီးဘုရားေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္၊အထင္ကရ ေနရာမ်ားသို႔ ၾကည့္႐ႈေလ့လာ

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္ရွိ တန္ခိုးႀကီးဘုရားေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္၊အထင္ကရ ေနရာမ်ားသို႔ ၾကည့္႐ႈေလ့လာ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ - ၂၅

လာအိုျပည္သူ႕ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္နံနက္ပုိင္းတြင္ လြန္ပရာဘန္ ျပည္နယ္ရွိ Watsibounheaung (၀က္စီးဘြန္ဟူအန္း) ဘုရားေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ ျပည္နယ္၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္း တစ္ခု ျဖစ္ေသာ လြန္ပရာဘန္ၿမဳိ႕ေပၚရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွ သံဃာေတာ္မ်ားအား နံနက္ခင္းအ႐ုဏ္ဆြမ္းေလာင္းလွဴရာ၌ ပါ၀င္ ေလာင္းလွဴကုသိုလ္ယူခဲ့သည္။ အဆိုပါသံဃာ ေတာ္မ်ား နံနက္ခင္းဆြမ္းေလာင္းလွဴျခင္းအား လြန္ပရာ ဘန္ျပည္ နယ္ရွိ ဗုဒၶဘာသာ ျပည္သူမ်ားအားလုံးမွ ႐ိုးရာဓေလ့ ထုံးတမ္းအရ ကုသိုလ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အတြက္လည္း ခရီးသြား ဆြဲေဆာင္မႈကိုပါ အေထာက္အကူျပဳ လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆြမ္းေလာင္း ကုသိုလ္ယူခ်ိန္၌ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း  ၅ ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ သံဃာ ေတာ္အပါး ၃၀၀ ေက်ာ္၏ ဓမၼခရီးစဥ္ အျဖစ္ လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္သို႔ ႂကြခ်ီလာခဲ့ၿပီး အ႐ုဏ္ဆြမ္း အလွဴခံ ျခင္းႏွင့္ ႀကဳံႀကဳိက္ရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေလ့လာၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားျဖင့္ စည္ကားလ်က္ရွိသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါ၍ လြန္ပရာ ဘန္ျပည္နယ္ နံနက္ခင္းေစ်းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လာအို ႏိုင္ငံ၏ ဘုရင့္နန္းေတာ္ေဟာင္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘုရင့္နန္းေတာ္ေဟာင္း အနီးရွိ Prabang  (ဖတ္ဘန္း)ဆုေတာင္းျပည့္ တန္ခိုးႀကီးဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္အား ဖူးေျမာ္ ကန္ေတာ့ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ လာအိုႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ စနစ္အား စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ လာအိုဘုရင္ Sisavanvong  (စီစ၀ပ္၀ုန္း)၏  ႐ုပ္တုေရွ႕၌ လာအို အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနဘက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏွင့္အတူ အမွတ္တရစုေပါင္းဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးၾကသည္။ ဘုရင့္နန္းေတာ္ ေဟာင္းသို႔ ေန႔စဥ္ လာေရာက္ လည္ပတ္သူ ဧည့္သည္ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)  ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ Wat Xieng Thong  (၀ပ္စီအန္ေထာင္း) ဘုရားေက်ာင္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ားအား သကၤန္း၊ အလွဴေငြ၊ လွဴဖြယ္ပစ္ၥည္းမ်ား လွဴဒါန္း ျခင္းႏွင့္ ေရစက္သြန္း ခ်ျခင္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီးေနာက္ Phusi (ဖူစီ) ေတာင္ေပၚဘုရားသို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ ကန္ေတာ့ခဲ့ၾကသည္။

ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား လုပ္ငန္းအတြက္ အဓိက ဆြဲေဆာင္ရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းရွိ Kuangsi (ကြန္စီ) ေရတံခြန္သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာခဲ့ၿပီး ညပိုင္းတြင္ လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္၏ ညေစ်းတန္းသို႔ ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္  UNESCO ၏ ကမၻာ့ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ ယဥ္ေက်းမႈၿမဳိ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး ေန႔စဥ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ လြန္ပရာဘန္ျပည္နယ္ေလဆိပ္သည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေလယာဥ္ ခရီးစဥ္ေပါင္း ၂၈ ခုေက်ာ္အား လက္ခံ ဆင္းသက္ပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည့္ အျပင္ ႏွစ္စဥ္ ခရီးသြား ဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္မႈမွာ ၉ သိန္းေက်ာ္ခန္႔ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လွန်ပရာဘန်ပြည်နယ်ရှိ တန်ခိုးကြီးဘုရားကျောင်းများသို့ သွားရောက် ဖူးမြော်၊ အထင်ကရ နေရာများသို့ ကြည့်ရှုလေ့လာ

နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ - ၂၅

လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး ရောက်ရှိနေသည့် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နံနက်ပိုင်းတွင် လွန်ပရာဘန် ပြည်နယ်ရှိ Watsibounheaung (ဝက်စီးဘွန်ဟူအန်း) ဘုရားကျောင်းသို့ သွားရောက်၍ ပြည်နယ်၏ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်း တစ်ခု ဖြစ်သော လွန်ပရာဘန်မြို့ပေါ်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှ သံဃာတော်များအား နံနက်ခင်းအရုဏ်ဆွမ်းလောင်းလှူရာ၌ ပါဝင် လောင်းလှူကုသိုလ်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါသံဃာ တော်များ နံနက်ခင်းဆွမ်းလောင်းလှူခြင်းအား လွန်ပရာ ဘန်ပြည် နယ်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြည်သူများအားလုံးမှ ရိုးရာဓလေ့ ထုံးတမ်းအရ ကုသိုလ်ပြုခြင်း ဖြစ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံခြား ခရီးသွား ဧည့်သည်များ အတွက်လည်း ခရီးသွား ဆွဲဆောင်မှုကိုပါ အထောက်အကူပြု လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ဆွမ်းလောင်း ကုသိုလ်ယူချိန်၌ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်း  ၅ နိုင်ငံဖြစ်သည့် မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ သံဃာ တော်အပါး ၃၀၀ ကျော်၏ ဓမ္မခရီးစဉ် အဖြစ် လွန်ပရာဘန်ပြည်နယ်သို့ ကြွချီလာခဲ့ပြီး အရုဏ်ဆွမ်း အလှူခံ ခြင်းနှင့် ကြုံကြိုက်ရာ ဒေသခံပြည်သူများ၊ လေ့လာကြသည့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့်သည်များဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိသည်။

ယင်းနောက် ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့သည် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါ၍ လွန်ပရာ ဘန်ပြည်နယ် နံနက်ခင်းဈေးသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။

ဆက်လက်၍ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် လာအို နိုင်ငံ၏ ဘုရင့်နန်းတော်ဟောင်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာခဲ့ပြီးနောက် ဘုရင့်နန်းတော်ဟောင်း အနီးရှိ Prabang  ( ဖတ်ဘန်း)ဆုတောင်းပြည့် တန်ခိုးကြီးဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်အား ဖူးမြော် ကန်တော့ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် လာအိုနိုင်ငံ၏ ဥပဒေ စနစ်အား စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ လာအိုဘုရင် Sisavanvong  (စီစဝပ်ဝုန်း)၏  ရုပ်တုရှေ့၌ လာအို အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနဘက်မှ တာဝန်ရှိသူများ နှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြသည်။ ဘုရင့်နန်းတော် ဟောင်းသို့ နေ့စဉ် လာရောက် လည်ပတ်သူ ဧည့်သည် ၁၀၀ ကျော်ခန့်ရှိသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း)  နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် Wat Xieng Thong  (ဝပ်စီအန်ထောင်း) ဘုရားကျောင်းရှိ သံဃာတော်များအား သင်္ကန်း၊ အလှူငွေ၊ လှူဖွယ်ပစ်္စည်းများ လှူဒါန်း ခြင်းနှင့် ရေစက်သွန်း ချခြင်းဆောင်ရွက်ကြပြီးနောက် Phusi (ဖူစီ) တောင်ပေါ်ဘုရားသို့ သွားရောက်ဖူးမြော် ကန်တော့ခဲ့ကြသည်။

ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား လုပ်ငန်းအတွက် အဓိက ဆွဲဆောင်ရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်သော လွန်ပရာဘန်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းရှိ Kuangsi (ကွန်စီ) ရေတံခွန်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာခဲ့ပြီး ညပိုင်းတွင် လွန်ပရာဘန်ပြည်နယ်၏ ညဈေးတန်းသို့ ကြည့်ရှု လေ့လာခဲ့ကြသည်။

လွန်ပရာဘန်ပြည်နယ်သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်  UNESCO ၏ ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံခဲ့ရပြီး နေ့စဉ် ခရီးသွားလုပ်ငန်း များအတွက် လွန်ပရာဘန်ပြည်နယ်လေဆိပ်သည် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပလေယာဉ် ခရီးစဉ်ပေါင်း ၂၈ ခုကျော်အား လက်ခံ ဆင်းသက်ပျံသန်းလျက်ရှိသည့် အပြင် နှစ်စဉ် ခရီးသွား ဧည့်သည် ဝင်ရောက်မှုမှာ ၉ သိန်းကျော်ခန့် ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

 

Recent News