ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း အား ထိုင္းဘုရင့္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ႀကိဳဆုိ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး၊ ထိုင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ဂါရ၀ျပဳေတြ႕ဆံု

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း အား ထိုင္းဘုရင့္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ႀကိဳဆုိ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး၊ ထိုင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ဂါရ၀ျပဳေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ- ၁၄

ထိုင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းသည္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ဧည့္သည္ေတာ္ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ထိုင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ General Ponpipaat Benyasri   (ေဖာန္ဖိဖတ္ ဘင္ယားစီ) အား ဂါရ၀ျပဳေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာစစ္သံ(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားေရး၊ သင္တန္းသားမ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ေရး၊ မူးယစ္ ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ပူးေပါင္းတားဆီႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အေပၚ အျပန္အလွန္အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ေပးအပ္ၾကသည္။

ထိုေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းအား မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ထိုင္းဘုရင့္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Apirat Kongsompong (အပိရတ္ ခြန္ဆြန္ပြန္)က ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆိုခဲ့ သည္။

 အဆုိပါ ဂုဏ္ျပဳႀကိဆုိပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာစစ္သံ(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္တို႕ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ထိုင္းဘုရင့္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ထိုင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္မွ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္္ၾကသည္။

ဦးစြာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းသည္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကုိခံယူကာ ထိုင္းဘုရင့္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္္အတူ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕အားစစ္ေဆးၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားအား အျပန္အလွန္မိတ္ဆက္ေပး၍ ထိုင္းဘုရင့္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးရွိ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္၏ အထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္အား လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈကာ Phra Barami Pokklao (ပရာ ဘာရာမီေပါ့ခလို) ခန္းမေဆာင္၌ ပန္းေခြခ် အေလးျပဳၾကၿပီး ဧည့္သည္ ေတာ္မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္ ထိုင္းဘုရင့္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Apirat Kongsompong (အဖိရတ္ခြန္ဆြန္ဖြန္) တုိ႔သည္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏွစ္နိုင္ငံရွိရင္းစြဲ ဆက္ဆံေရးအား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေစေရး၊ မူယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္မ်ား ပူးေပါင္း၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ေဆးပညာရွင္မ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္၍ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာဖလွယ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားလက္ေတြ႕ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ၾကား တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္တုိ႔အား  အျပန္အလွန္ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္ ထိုင္းဘုရင့္ၾကည္းတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ား အျပန္အလွန္ေပးအပ္ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းသည္ ထိုင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းျခင္းသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ညပိုင္းတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရိွ Conrad   (ကြန္ရတ္)ဟိုတယ္၌ General Apirat Kongsompong   (အဖိရတ္ခြန္ဆြန္ပြန္) ႏွင့္ ထိုင္းဘုရင့္ ၾကည္းတပ္မွ အရာရွိႀကီးမ်ားက ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့သည္။

ဦးစြာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ႏွင့္ဇနီး ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ထိုင္းဘုရင့္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီးတို႔က ႀကဳိဆိုႏႈတ္ဆက္ ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ႏွင့္ ထိုင္းဘုရင့္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔သည္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားမ်ား အသီးသီး ေျပာၾကားၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ ညစာကိုအတူတကြသုံးေဆာင္ၾကသည္။ ညစာ သံုးေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း ထိုင္းဘုရင့္ၾကည္းတပ္ စစ္တီး၀ိုင္းအဖြဲ႕က အဆို၊ အကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ၾကသည္။ ညစာသံုးေဆာင္အၿပီးတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ႏွင့္ ဇနီးႏွင့္ ထိုင္းဘုရင့္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီးတို႔သည္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ေပးအပ္ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေရး အဖြဲ႕မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပန္းစည္းႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုေငြေပးအပ္ကာ အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Unicode Version

ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း အား ထိုင်းဘုရင့်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်က ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၊ ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အား ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံ

နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ- ၁၄

ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသည့် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နံနက်ပိုင်းတွင် ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကာ ဧည့်သည်တော် မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် General Ponpipaat Benyasri   (ဖောန်ဖိဖတ် ဘင်ယားစီ) အား ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။

အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ဇော်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြားကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံရေးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားရေး၊ သင်တန်းသားများ အပြန်အလှန်စေလွှတ်ရေး၊ မူးယစ် ဆေးဝါးအန္တရာယ်ပူးပေါင်းတားဆီနှိမ်နင်းရေးနှင့်  မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် အပေါ် အပြန်အလှန်အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြသည်။

ထိုနောက် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းအား မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ထိုင်းဘုရင့် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Apirat Kongsompong (အပိရတ် ခွန်ဆွန်ပွန်)က ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကြိုဆိုခဲ့ သည်။

 အဆိုပါ ဂုဏ်ပြုကြိဆိုပွဲ အခမ်းအနားသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ဇော်တို့ တက်ရောက်ကြပြီး ထိုင်းဘုရင့်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်။

ဦးစွာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူကာ ထိုင်းဘုရင့်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်နှင့််အတူ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့အားစစ်ဆေးပြီး နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများအား အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပေး၍ ထိုင်းဘုရင့်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်ရုံးရှိ ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်၏ အထိမ်းအမှတ်ပြတိုက်အား လှည့်လည် ကြည့်ရှုကာ Phra Barami Pokklao (ပရာ ဘာရာမီပေါ့ခလို) ခန်းမဆောင်၌ ပန်းခွေချ အလေးပြုကြပြီး ဧည့်သည် တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။

ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့် ထိုင်းဘုရင့်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Apirat Kongsompong (အဖိရတ်ခွန်ဆွန်ဖွန်) တို့သည် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြသည်။

ထိုသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် နှစ်နိုင်ငံရှိရင်းစွဲ ဆက်ဆံရေးအား တိုးတက်ကောင်းမွန် စေရေး၊ မူယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နင်းရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်များ ပူးပေါင်း၍ သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်ရေးနှင့် ဆေးပညာရှင်များ အပြန်အလှန်စေလွှတ်၍ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖလှယ်ခြင်း၊ အပြန်အလှန်အတွေ့အကြုံများလက်တွေ့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကြား တည်ငြိမ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တို့အား  အပြန်အလှန်ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြသည်။ တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့် ထိုင်းဘုရင့်ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ်တို့သည် အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်များ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြသည်။

ယင်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်ရုံးဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းခြင်းသို့ တက်ရောက်ပြီး ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သိလိုသည်များကို မေးမြန်းခဲ့သည်။

ညပိုင်းတွင် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဘန်ကောက်မြို့ရှိ Conrad   (ကွန်ရတ်)ဟိုတယ်၌ General Apirat Kongsompong   (အဖိရတ်ခွန်ဆွန်ပွန်) နှင့် ထိုင်းဘုရင့် ကြည်းတပ်မှ အရာရှိကြီးများက ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံခဲ့သည်။

ဦးစွာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) နှင့်ဇနီး နှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား ထိုင်းဘုရင့်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်နှင့် ဇနီးတို့က ကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ကြသည်။ ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့် ထိုင်းဘုရင့်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်တို့သည် နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ အသီးသီး ပြောကြားကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ ညစာကိုအတူတကွသုံးဆောင်ကြသည်။ ညစာ သုံးဆောင်နေချိန်အတွင်း ထိုင်းဘုရင့်ကြည်းတပ် စစ်တီးဝိုင်းအဖွဲ့က အဆို၊ အကများဖြင့် ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ကြသည်။ ညစာသုံးဆောင်အပြီးတွင် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့် ဇနီးနှင့် ထိုင်းဘုရင့်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့သည် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ပြီး ဖျော်ဖြေရေး အဖွဲ့များအား ဂုဏ်ပြုပန်းစည်းနှင့် ဂုဏ်ပြုဆုငွေပေးအပ်ကာ အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

 

Recent News