ကရင္ျပည္နယ္ႏွင္႕ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္႕ ဘက္စုံေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား ၿပီးစီးျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ 

ကရင္ျပည္နယ္ႏွင္႕ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္႕ ဘက္စုံေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား ၿပီးစီးျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ 

ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ 

ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဘက္စုံေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား ၿပီးစီးျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕သစ္ရွိ ဒူးပလာယာ အထက္တန္းေက်ာင္း ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အဆိုပါအခမ္းအနားသုိ႔႔ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္၊ ညိႇႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနမွ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ံ H.E. Mr. Maruyarma ၊ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ Mr. Yohei Sasakawa ၊ KNU ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုး၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ အထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

အခမ္းအနားတြင္ ပထမဦးစြာ ညိႇႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၌ အစိုးရအဆက္ဆက္က နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ႀကိဳးစား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိမွသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အားေကာင္းလာမွသာ မိမိတို႔ အားလံုးေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ၊ ၀န္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း၊ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔က စုစည္းမႈ စြမ္းအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ဆက္လက္၍ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနမွ ဦးသိန္းေဇာ္၊ KNU ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Maruyarma ႏွင့္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ Mr. Yohei Sasakawa တို႔က အသီးသီး အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အခမ္းအနားအစီအစဥ္ ဒုတိယပုိင္းအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားအား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အထိမ္းအမွတ္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ခ်ဳိးငွက္မ်ား လႊတ္ျခင္းတို႔ကုိ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။ ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္၍ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ ေနအိမ္ အေဆာက္အအုံမ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့သည္။

 နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း အေနျဖင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေနအိမ္အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသည့္ ေနအိမ္ ၁၀၀ လုံး အပါအ၀င္ ေနအိမ္ ၂၀၀ လုံး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေလးေက့ေကာ္ ၿမိဳ႕သစ္၌ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေနအိမ္ ၂၀၀ လံုး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေနအိမ္ ၂၇၅ လုံးႏွင့္ အျခားေနအိမ္ ၃၁၁ လုံးရိွၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၇၈၆ စု၊ လူဦးေရ ၃၁၉၉ ဦးေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ တို႔၌ ေဒသခံျပည္သူ လူထုတို႔၏ လုိိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဘက္စုံ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းကို ထပ္မံအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဘက်စုံဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ ပြီးစီးခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ် 

နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၈ 

ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်အတွင်း နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ထောက်ပံ့ကူညီမှုဖြင့် နေရပ်စွန့်ခွာ ပြည်သူများအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဘက်စုံဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ ပြီးစီးခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ လေးကေ့ကော်မြို့သစ်ရှိ ဒူးပလာယာ အထက်တန်းကျောင်း ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာနမှ ဦးသိန်းဇော်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ံ H.E. Mr. Maruyarma ၊ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Yohei Sasakawa ၊ KNU ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ စောမူတူးစေးဖိုး၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ဟံသာနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် အထူးဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ 

အခမ်းအနားတွင် ပထမဦးစွာ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။ ဆက်လက်၍ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်က အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် တိုင်းရင်းသားများ၏ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး စသည့် ကိစ္စရပ်များ၌ အစိုးရအဆက်ဆက်က နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို စီမံကိန်းများ ချမှတ်ပြီး ကြိုးစား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်တွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိမှသာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အားကောင်းလာမှသာ မိမိတို့ အားလုံးမျှော်မှန်း သည့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် လေးကေ့ကော်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ ပြည်သူ၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း၊ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့က စုစည်းမှု စွမ်းအားဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ 

ဆက်လက်၍ ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာနမှ ဦးသိန်းဇော်၊ KNU ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ စောမူတူးစေးဖိုး၊ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Maruyarma နှင့် နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Yohei Sasakawa တို့က အသီးသီး အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကြပြီး စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အခမ်းအနားအစီအစဉ် ဒုတိယပိုင်းအနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သည့် အဆောက်အအုံများအား ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အထိမ်းအမှတ် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ချိုးငှက်များ လွှတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင် ရွက်ခဲ့သည်။ လေးကေ့ကော်မြို့သစ် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအား နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စတင်၍ လမ်း၊ တံတားနှင့် နေအိမ် အဆောက်အအုံများ စတင်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့သည်။ 

နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း အနေဖြင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ နေအိမ်အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းအား ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခုဆောက်လုပ်ပြီးစီးသည့် နေအိမ် ၁၀၀ လုံး အပါအဝင် နေအိမ် ၂၀၀ လုံး ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ယခုအချိန်တွင် လေးကေ့ကော် မြို့သစ်၌ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဆောက်လုပ်ထားသည့် နေအိမ် ၂၀၀ လုံး၊ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ဆောက်လုပ်ထားသည့် နေအိမ် ၂၇၅ လုံးနှင့် အခြားနေအိမ် ၃၁၁ လုံးရှိပြီး အိမ်ထောင်စု ၇၈၆ စု၊ လူဦးရေ ၃၁၉၉ ဦးနေထိုင်လျက်ရှိသည်။ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း အနေဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ် တို့၌ ဒေသခံပြည်သူ လူထုတို့၏ လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးအတွက် ဘက်စုံ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းကို ထပ်မံအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။

Recent News