ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္General Aziz Ahmed, BSP, BGBM, PBGM, BGBMS, psc, G အား ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆုိ၊ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး၊ ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္

ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္General Aziz Ahmed, BSP, BGBM, PBGM, BGBMS, psc, G အား ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆုိ၊ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး၊ ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ - ၉

ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)  ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Aziz Ahmed, BSP, BGBM, PBGM, BGBMS, psc, G အား ဂုဏ္ျပဳ တပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆုိသည့္ အခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

ဦးစြာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Aziz Ahmed သည္ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပရာ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္သုိ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိ လာရာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းက ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္General Aziz Ahmed တုိ႔သည္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကုိ ခံယူၾကၿပီး ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ကုိ စစ္ေဆးသည္။ ၎ေနာက္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖဲြ႕က ခ်ီတက္ အေလးျပဳ ထြက္ခြာသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ တုိ႔သည္ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ လာၾကသည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္အရာရိွႀကီးမ်ားအား အျပန္အလွန္ မိတ္ဆက္ေပးၾကသည္။

အဆုိပါ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိပြဲသုိ႔ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္General Aziz Ahmed ႏွင့္အတူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။၎ေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Aziz Ahmed က ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ဧည့္သည္ေတာ္ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္General Aziz Ahmed ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဇယ်ာသီရိ ဗိမာန္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွး႐ႈ၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးအဆင့္၊ အတြင္း၀န္အဆင့္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းမ်ားသုိ႔ ေခၚယူ၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကုိ ျပန္လည္လက္ခံရန္ အသင့္ျဖစ္ေနမႈအား ျပသခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ျပန္လည္လက္ခံ ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရဖက္မွ စီမံျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ ျမန္မာဖက္ တာ၀န္ရွိသူ ၀န္ႀကီးႏွင့္အတူ အာဆီယံ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္ေရးႏွင့္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ASEAN-ERAT) တို႔ အတူလိုက္ပါ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ေနရပ္စြန္႕ခြာသူမ်ား၏ စခန္းမ်ား၌ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္ နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံဘက္ျခမ္း၌ ၎တုိ႔၏ ျပည္သူမ်ား လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအား ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္လက္ခံရန္ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ရသည့္ အေျခအေနႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား၊နားလည္မႈ လႊဲမွားေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသလုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၾကည္းတပ္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တရား႐ုံး(ICJ)၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တရားစြဲဆုိမႈအေပၚ တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ႏွစ္ဖက္အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ တို႔သည္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ား အျပန္အလွန္ ေပးအပ္ၾကၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အတူ အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကသည္။

ညပုိင္းတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္General Aziz Ahmed ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ  Aureum Palace ဟိုတယ္၌ ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံသည္။

ညစာမသုံးေဆာင္မီတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ တို႕က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားမ်ား အျပန္အလွန္ ေျပာၾကားၾကၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ညစာသုံးေဆာင္ၾကသည္။ ညစာသုံးေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး႐ုံး ကြပ္ကဲမႈေအာက္ ျမ၀တီေတးဂီတအဖြဲ႕မွ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ အကပေဒသာ မ်ားျဖင့္ သီဆုိကျပ ေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။ ညစာသံုးေဆာင္အၿပီးတြင္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေပးအပ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သီဆိုကျပ ေဖ်ာ္ေျဖၾကေသာ ျမ၀တီ ေတးဂီတ အဖြဲ႕မွ စစ္သည္၊ စစ္သမီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပန္းျခင္းမ်ား အသီးသီး ေပးအပ္ၾကၿပီး အမွတ္တရစု ေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

(Unicode Version)

ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်General Aziz Ahmed, BSP, BGBM, PBGM, BGBMS, psc, G အား ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး၊ ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ

နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ - ၉

ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)  ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်သို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး ရောက်ရှိနေသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Aziz Ahmed, BSP, BGBM, PBGM, BGBMS, psc, G အား ဂုဏ်ပြု တပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကြိုဆိုသည့် အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။

ဦးစွာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Aziz Ahmed သည် ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပရာ ဇေယျာသီရိဗိမာန်သို့ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိ လာရာ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်။

ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်General Aziz Ahmed တို့သည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကို ခံယူကြပြီး ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ကို စစ်ဆေးသည်။ ၎င်းနောက် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့က ချီတက် အလေးပြု ထွက်ခွာသည်။

ယင်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တပ်မတော်ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ် တို့သည် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် လာကြသည့် နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများအား အပြန်အလှန် မိတ်ဆက်ပေးကြသည်။

အဆိုပါ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး  ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်General Aziz Ahmed နှင့်အတူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်။၎င်းနောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Aziz Ahmed က ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်သည်တော် မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

ဆက်လက်ပြီး ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တပ်မတော် ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ်General Aziz Ahmed ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ဇေယျာသီရိ ဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသည်။

ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှု၍ နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေသူများနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးအဆင့်၊ အတွင်းဝန်အဆင့် တာဝန် ရှိသူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု အခြေအနေများ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးအား မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြန်လည်လက်ခံရေး စခန်းများသို့ ခေါ်ယူ၍ နေရပ်စွန့်ခွာသူများကို ပြန်လည်လက်ခံရန် အသင့်ဖြစ်နေမှုအား ပြသခဲ့သည့် အခြေအနေများ၊ ပြန်လည်လက်ခံ ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရဖက်မှ စီမံပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုများကို မြန်မာဖက် တာဝန်ရှိသူ ဝန်ကြီးနှင့်အတူ အာဆီယံ အရေးပေါ်တုန့်ပြန်ရေးနှင့် ဆန်းစစ် လေ့လာရေးအဖွဲ့ ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ASEAN-ERAT) တို့ အတူလိုက်ပါ၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ၏ စခန်းများ၌ ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့မှု အခြေအနေများ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံနယ် နိမိတ်တစ်လျှောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်ခြမ်း၌ ၎င်းတို့၏ ပြည်သူများ လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လမ်းဖောက်လုပ်ရန် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အကြမ်းဖျဉ်း လုပ်ငန်းအစီအမံများ၊ နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူများအား နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် တစ်ကြိမ်၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် တစ်ကြိမ် ပြန်လည်လက်ခံရန် သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မအောင်မမြင် ဖြစ်ရသည့် အခြေအနေနှင့် အခက်အခဲများ၊နားလည်မှု လွှဲမှားနေသည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် မှုခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံ ကြည်းတပ်များအကြား ဆက်ဆံရေး တိုးတက်ကောင်းမွန် စေရန် ဆောင်ရွက်သင့်သည့် ကိစ္စရပ်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး(ICJ)၌ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တရားစွဲဆိုမှုအပေါ် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများကို နှစ်ဖက်အမြင်ချင်းဖလှယ် ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြသည်။

တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တပ်မတော် ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ် တို့သည် အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်များ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြပြီး အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အတူ အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။

ညပိုင်းတွင် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်General Aziz Ahmed ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား နေပြည်တော်ရှိ  Aureum Palace ဟိုတယ်၌ ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။

ညစာမသုံးဆောင်မီတွင် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် တို့က နှုတ်ခွန်းဆက် စကားများ အပြန်အလှန် ပြောကြားကြပြီး အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ညစာသုံးဆောင်ကြသည်။ ညစာသုံးဆောင်နေစဉ်အတွင်း ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြား ရေးမှူးရုံး ကွပ်ကဲမှုအောက် မြဝတီတေးဂီတအဖွဲ့မှ နှစ်နိုင်ငံ တေးသီချင်းများ၊ အကပဒေသာ များဖြင့် သီဆိုကပြ ဖျော်ဖြေကြသည်။ ညစာသုံးဆောင်အပြီးတွင် အမှတ်တရ လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြသည်။ ထို့နောက် သီဆိုကပြ ဖျော်ဖြေကြသော မြဝတီ တေးဂီတ အဖွဲ့မှ စစ်သည်၊ စစ်သမီးများအား ဂုဏ်ပြုပန်းခြင်းများ အသီးသီး ပေးအပ်ကြပြီး အမှတ်တရစု ပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။

 

Recent News