တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဘက္စုံစုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းႏွင့္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ျမန္မာစီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း ဘက္စုံ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းႏွင့္ အင္းတုိင္တပ္နယ္ရွိ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး၊ WALCO PREMIUM DAIRY PRODUCTS ႏုိ႕ထြက္ပစၥည္းစက္႐ုံသုိ႕ သြားေရာက္ေလ့လာ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ - ၁၀ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးတုိ႕လုိက္ပါၿပီး ယေန႕တြင္ ျမန္မာစီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း ဘက္စုံစုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းႏွင့္ အင္းတုိင္တပ္နယ္ရွိ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ မ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး WALCO PREMIUM DAIRY PRODUCTS ႏုိ႕ထြက္ ပစၥည္းစက္႐ုံသုိ႕ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ 
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ယေန႕ေန႕လည္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္- ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းမႀကီးေဘးရွိ ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း ေရာ္ဘာစုိက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းသုိ႕ ေရာက္ ရွိၾကရာ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ စီမံကိန္း တာ၀န္ခံဦး၀င္းကုိကုိ၊ ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ဦးသန္႕ေဆြ၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ညိဳေစာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ႏွင့္ပုိ႕ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္လြင္ဦးတုိ႕က ေရာ္ဘာစုိက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏုိ႕စားႏြား ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း(ပဲခူး) ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားအား အသီးသီး ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။ 
ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္ စက္႐ုံမ်ားအတြက္လုိအပ္သည့္ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္ေရး၊ ျပည္ပသြင္းကုန္ အစားထုိးႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္၍ ေရာ္ဘာစုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ စုိက္ပ်ဳိးကြက္မ်ား သတ္မွတ္၍ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းဧရိယာ အတြင္း၌ ေရာ္ဘာစုိက္ပ်ဳိးျခင္းအျပင္ ဇုန္မ်ားသတ္မွတ္၍ ၾကက္၊ ၀က္၊ ဆိတ္၊ ႏြား စသည့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားစားကုန္သီးႏွံ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားပါ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ဘက္စုံစုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးစီမံကိန္း အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေနထုိင္ေသာ လူဦးေရ ၇ သန္းခန္႕အတြက္ စားေရးလုိအပ္ ခ်က္မ်ား တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဟာရလုိအပ္ခ်က္အတြက္ အဓိကအားထား၍ စားသုံးၾကေသာ အသား၊ ငါးမ်ားမွာ ၾကက္၊ ၀က္၊ ဆိတ္၊ အမဲသားႏွင့္ ၾကက္ဥ တုိ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ အာဟာရျပည့္ျပည့္၀၀စားသုံးႏုိင္ရန္ အခက္အခဲရွိမည္ျဖစ္၍ ဤစုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး ဘက္စုံ လုပ္ငန္းမွ အသားႏွင့္ဥ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ အက်ဳိးအျမတ္ ပဓာနမထားဘဲ ျပည္သူလူထုသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အဓိကထား၍ ေဆာင္္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာမာန္အားျဖင့္ လူတစ္ဦး၏ ေန႕စဥ္ကယ္လုိရီ လုိအပ္ခ်က္ ၂၄၀၀ ခန္႕ရွိရာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အသားဓာတ္လုိအပ္ခ်က္အတြက္ အသား၊ ငါး၊ ႏုိ႕ တစ္ဆယ္သားမွ တစ္ဆယ့္ ငါးက်ပ္သားခန္႕ စားသုံးသင့္ေၾကာင္း၊ အားကစားသမားမ်ားအတြက္ ထုိ႕ထက္ပုိ၍ အာဟာရျပည့္၀စြာ စားသုံးၾကရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုဘက္စုံစီမံကိန္းတြင္ အသားတုိိးႏြား ၁၀၀၀၊ ၀က္ ၁၀၀၀၊ ၾကက္ေကာင္ေရ ၁ သိန္း ေမြးျမဴေရး ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ား အသုံးျပဳ၍ ေျမကုိအက်ဳိးရွိရွိ ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး စားသုံးသူမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ အဟာရျပည့္ျပည့္၀၀ စားသုံးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရ၊ ဆက္သြယ္မႈစနစ္ ေကာင္းမြန္ေစေရးႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းတုိ႕ကုိလည္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စနစ္တက် မွန္မွန္ ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လုိေၾကာင္းျဖင့္ မွာၾကားသည္။ 
ထုိ႕ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စီမံကိန္း အတြင္း ရာဘာစုိက္ပ်ဳိးထား ရွိမႈႏွင့္ ႏုိ႕စားႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း(ပဲခူး) ေဆာင္ရြက္မည့္ ေနရာမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။ 
ယေန႕ နံနက္ပုိင္းတြင္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား သည္ အင္းတုိင္တပ္နယ္ရွိ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးကြပ္ကဲမႈ ေအာက္ရွိ နယ္ေျမခံပင္မ အလုပ္႐ုံသုိ႕ ေရာက္ရွိၾကရာ အလုပ္႐ုံအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး၊ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္မင္းက ပင္မအလုပ္႐ုံမ်ား၏ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ အႀကီးစား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး အလုပ္႐ုံမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အလုပ္႐ုံသမုိင္းအက်ဥ္း၊ ဦးေရးေထာက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပၾကသည္။ 
ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ တပ္္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္သုံးေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စက္ကိ ရိယာအမ်ဳိးတုိ႕ကုိ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စက္အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုတည္းသာမက အစိတ္အပုိင္းအားလုံး ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ျပင္ဆင္ျခင္းအပုိင္းတို႕တြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ စက္ကိရိယာမ်ား အား ကြၽမ္းက်င္ မႈရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာရည္ျပည့္၀သည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္တြင္းစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ တပ္တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္္လုိေၾကာင္းျဖင့္ မွာၾကားသည္။ 
ထုိ႕ေနာက္ တပ္္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အလုပ္႐ုံအတြင္း တပ္မေတာ္တြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ေခတ္လြန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ျပဳျပင္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ တပ္မေတာ္ေဆးတပ္္ဖြဲ႕တြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ေ႐ြ႕လ်ားခြဲစိတ္ကုသယာဥ္ တီထြင္ တပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္း တင္ျပၾကၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လုိအပ္သည္မ်ားျပန္လည္ ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။ 
ယေန႕မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေမွာ္ဘီတပ္နယ္ရွိ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)(ရွမ္းကုန္း)အား စံျပဳအထက္တန္းေက်ာင္းပုံစံျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးေနမႈ အေျခအေန မ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး လုိအပ္သည္မ်ား မွာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ WIN AGRO-LIVESTOCK CO.,LTD.၏ WALCO PREMIUM DAIRY PRODUCTS ႏုိ႕ထြက္ပစၥည္း စက္႐ုံသုိ႕ သြားေရာက္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈၾကရာ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ေဒါက္တာခင္လႈိင္ က စက္႐ုံသမုိင္းအက်ဥ္းႏွင့္ လူမ်ဳိးဘာသာမေရြးစားသုံးႏုိင္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫႊတ္သည့္ ႏုိ႕ႏွင့္ ႏုိ႕ထြက္ပစၥည္းမ်ား ေခတ္မီနည္း စနစ္မ်ားအသုံးျပဳ၍ အဆင့္ဆင့္ထုတ္လုပ္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္း၀ယ္ယူစုေဆာင္းမႈ အေျခအေန မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ယခုကဲ့သုိ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား သိရွိရသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္တြင္ လည္း ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕ ႏုိင္ငံ၌ ႏုိ႕ထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ဖုိးခန္႕ ၀ယ္ယူတင္သြင္းေနရသည့္အတြက္ သြင္းကုန္အစားထုိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ကုိ အားေပးပါေၾကာင္း၊ အာဟာရအားနည္းသည့္အတြက္ အမဲသား၊ ၾကက္ဥ၊ ႏြားႏုိ႕ကုိ အဟာရျပည့္မီေအာင္ စားသုံးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားကာ သိရွိလုိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးသည္။ 
ထုိ႕ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စက္႐ုံအတြင္း ႏုိ႕ႏွင့္ႏုိ႕ထြက္ ပစၥည္းမ်ားအား အဆင့္ဆင့္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ စက္႐ုံမွ ထြက္ရွိသည့္ ေရဆုိးသန္႕စင္စြန္႕ပစ္ သည့္စနစ္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈတုိ႕အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

 

(Unicode Version)

 

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာစီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်း ဘက်စုံ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစီမံကိန်းနှင့် အင်းတိုင်တပ်နယ်ရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအား ကြည့်ရှု စစ်ဆေး၊ WALCO PREMIUM DAIRY PRODUCTS နို့ထွက်ပစ္စည်းစက်ရုံသို့ သွားရောက်လေ့လာ 

နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ - ၁၀ 

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးတို့လိုက်ပါပြီး ယနေ့တွင် မြန်မာစီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်း ဘက်စုံစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစီမံကိန်းနှင့် အင်းတိုင်တပ်နယ်ရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ များ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး WALCO PREMIUM DAIRY PRODUCTS နို့ထွက် ပစ္စည်းစက်ရုံသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြသည်။ 
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ယနေ့နေ့လည်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်- နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမကြီးဘေးရှိ မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း ရော်ဘာစိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းသို့ ရောက် ရှိကြရာ စီမံကိန်းရှင်းလင်းဆောင်တွင် စီမံကိန်း တာဝန်ခံဦးဝင်းကိုကို၊ မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ဦးသန့်ဆွေ၊ စစ်ထောက်ချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ညိုစောနှင့် ထောက်ပံ့နှင့်ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဇော်လွင်ဦးတို့က ရော်ဘာစိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများနှင့် နို့စားနွား မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း(ပဲခူး) ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများအား အသီးသီး ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။ 
ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများအပေါ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က တပ်မတော် စက်ရုံများအတွက်လိုအပ်သည့် ရော်ဘာကုန်ကြမ်းများ ရရှိနိုင်ရေး၊ ပြည်ပသွင်းကုန် အစားထိုးနိုင်ရေး ရည်ရွယ်၍ ရော်ဘာစိုက်ပျိုးရေးကို စိုက်ပျိုးကွက်များ သတ်မှတ်၍ အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းဧရိယာ အတွင်း၌ ရော်ဘာစိုက်ပျိုးခြင်းအပြင် ဇုန်များသတ်မှတ်၍ ကြက်၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ နွား စသည့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားစားကုန်သီးနှံ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများပါ လုပ်ဆောင်ပြီး ဘက်စုံစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစီမံကိန်း အဖြစ် ဆောင်ရွက်ကာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် နေထိုင်သော လူဦးရေ ၇ သန်းခန့်အတွက် စားရေးလိုအပ် ချက်များ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ အာဟာရလိုအပ်ချက်အတွက် အဓိကအားထား၍ စားသုံးကြသော အသား၊ ငါးများမှာ ကြက်၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ အမဲသားနှင့် ကြက်ဥ တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်မှုကြောင့် အာဟာရပြည့်ပြည့်၀၀စားသုံးနိုင်ရန် အခက်အခဲရှိမည်ဖြစ်၍ ဤစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ဘက်စုံ လုပ်ငန်းမှ အသားနှင့်ဥ ထုတ်ကုန်များကို အကျိုးအမြတ် ပဓာနမထားဘဲ ပြည်သူလူထုသက်သာချောင်ချိရေး အဓိကထား၍ ဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ သာမာန်အားဖြင့် လူတစ်ဦး၏ နေ့စဉ်ကယ်လိုရီ လိုအပ်ချက် ၂၄၀၀ ခန့်ရှိရာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အသားဓာတ်လိုအပ်ချက်အတွက် အသား၊ ငါး၊ နို့ တစ်ဆယ်သားမှ တစ်ဆယ့် ငါးကျပ်သားခန့် စားသုံးသင့်ကြောင်း၊ အားကစားသမားများအတွက် ထို့ထက်ပို၍ အာဟာရပြည့်ဝစွာ စားသုံးကြရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုဘက်စုံစီမံကိန်းတွင် အသားတိုးနွား ၁၀၀၀၊ ဝက် ၁၀၀၀၊ ကြက်ကောင်ရေ ၁ သိန်း မွေးမြူရေး ရည်မှန်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ခေတ်မီနည်းစနစ်များ အသုံးပြု၍ မြေကိုအကျိုးရှိရှိ ထိရောက်စွာ အသုံးချရမည်ဖြစ်ပြီး စားသုံးသူများ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အဟာရပြည့်ပြည့်၀၀ စားသုံးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း လျှပ်စစ်မီး၊ ရေ၊ ဆက်သွယ်မှုစနစ် ကောင်းမွန်စေရေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတို့ကိုလည်း အလေးထား ဆောင်ရွက် သွားကြရန်လိုကြောင်း၊ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စနစ်တကျ မှန်မှန် ကန်ကန် ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်းဖြင့် မှာကြားသည်။ 
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် စီမံကိန်း အတွင်း ရာဘာစိုက်ပျိုးထား ရှိမှုနှင့် နို့စားနွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း(ပဲခူး) ဆောင်ရွက်မည့် နေရာများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ 
ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်လည်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ သည် အင်းတိုင်တပ်နယ်ရှိ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးကွပ်ကဲမှု အောက်ရှိ နယ်မြေခံပင်မ အလုပ်ရုံသို့ ရောက်ရှိကြရာ အလုပ်ရုံအစည်းအဝေးခန်းမ၌ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်မင်းက ပင်မအလုပ်ရုံများ၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး စွမ်းရည်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ အကြီးစား ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုများအား ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး အလုပ်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အလုပ်ရုံသမိုင်းအကျဉ်း၊ ဦးရေးထောက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် အလုပ်ရုံအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများအား ရှင်းလင်း တင်ပြကြသည်။ 
ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများအပေါ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အလုပ်ရုံများတွင် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် တပ်မတော်သုံးမော်တော်ယာဉ်အမျိုးမျိုး၊ စက်ကိ ရိယာအမျိုးတို့ကို ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းသာမက အစိတ်အပိုင်းအားလုံး ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း နှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းအပိုင်းတို့တွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် စက်ကိရိယာများ အား ကျွမ်းကျင် မှုရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပညာရည်ပြည့်ဝသည့် လူသားအရင်းအမြစ်များကို လက်ဆင့်ကမ်း သင်ကြားပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်တွင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် တပ်တည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်းများကို မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့် ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်းဖြင့် မှာကြားသည်။ 
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် အလုပ်ရုံအတွင်း တပ်မတော်တွင် ခေတ်အဆက်ဆက်အသုံးပြုခဲ့သော ခေတ်လွန်မော်တော်ယာဉ်များနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ ပြုပြင်နေမှု အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်ဆေးတပ်ဖွဲ့တွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ရွေ့လျားခွဲစိတ်ကုသယာဉ် တီထွင် တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်း တင်ပြကြပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က လိုအပ်သည်များပြန်လည် ဆွေးနွေးမှာကြားသည်။ 
ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် မှော်ဘီတပ်နယ်ရှိ အထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)(ရှမ်းကုန်း)အား စံပြုအထက်တန်းကျောင်းပုံစံဖြင့် ဆောက်လုပ်ပေးနေမှု အခြေအနေ များအား သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး လိုအပ်သည်များ မှာကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ WIN AGRO-LIVESTOCK CO.,LTD.၏ WALCO PREMIUM DAIRY PRODUCTS နို့ထွက်ပစ္စည်း စက်ရုံသို့ သွားရောက် လေ့လာကြည့်ရှုကြရာ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒေါက်တာခင်လှိုင် က စက်ရုံသမိုင်းအကျဉ်းနှင့် လူမျိုးဘာသာမရွေးစားသုံးနိုင်သော ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွှတ်သည့် နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ ခေတ်မီနည်း စနစ်များအသုံးပြု၍ အဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်နေမှု အခြေအနေများ၊ ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူစုဆောင်းမှု အခြေအနေ များအား ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများအပေါ် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ယခုကဲ့သို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား သိရှိရသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် တပ်မတော်တွင် လည်း မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံ၌ နို့ထွက်ပစ္စည်းများကို နှစ်စဉ် ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ဖိုးခန့် ဝယ်ယူတင်သွင်းနေရသည့်အတွက် သွင်းကုန်အစားထိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ကို အားပေးပါကြောင်း၊ အာဟာရအားနည်းသည့်အတွက် အမဲသား၊ ကြက်ဥ၊ နွားနို့ကို အဟာရပြည့်မီအောင် စားသုံးကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားကာ သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းဆွေးနွေးသည်။ 
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် စက်ရုံအတွင်း နို့နှင့်နို့ထွက် ပစ္စည်းများအား အဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် စက်ရုံမှ ထွက်ရှိသည့် ရေဆိုးသန့်စင်စွန့်ပစ် သည့်စနစ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတို့အား လှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ 

Recent News