တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး လလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ ေပးပို႔လွဴဒါန္း

တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ ေပးပို႔လွဴဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ - ၂၅

တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ ၀ူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ေရာဂါအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ  ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားအား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ိဳးေဇာ္သိန္း ဦးေဆာင္၍ တပ္မေတာ္ ေလယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ေပးပို႔လွဴဒါန္းရာ ၫႇိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ေမာ္၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr. Chen Hai ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လုိက္လံ ပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ဦးစြာ ၫႇိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr. Chen Hai တို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္ နားေနေဆာင္တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ Coronavirus Disease 2019(COVID-19) အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းမႈအေျခအေနမ်ားအား အျပန္အလွန္ ေတြ႕ဆံု ေျပာၾကားၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ၫႇိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူတို႔သည္ အမွတ္တရစုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကၿပီးေနာက္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားအား တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ေပၚသို႔ တင္ေဆာင္၍ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ိဳးေဇာ္သိန္း ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သို႔ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိၾကရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ Joint Logistic Support Force၊ Guiln Center ၏ ႏိုင္ငံေရးမွဴးျဖစ္သူ Major General Zhang Pingjun ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူတုိ႔က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းလက္ခံျခင္းစာလႊာႏွင့္ ေဆးဘက္ ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားအား စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ိဳးေဇာ္သိန္းက တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံသို႔ အသီးသီး စနစ္တက် လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္လွဴဒါန္းသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ိဳးေဇာ္သိန္း ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာၾကရာ Major General Zhang Pingjun ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေလဆိပ္၌ ပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ိဳးေဇာ္သိန္း ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္သို႔ ညေန ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၾကရာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ တြဲဖက္စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဇင္မင္းထက္ ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ စစ္သံမွဴး Sr. Col. Xiong Shaowei က ေလဆိပ္၌ ႀကိဳဆို ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

အဆုိပါ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သိန္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ Surgical Masks (2 Ply) ၉၀၀၀၀ ခု Type-N 95(SM Particulate Respirator Masks) ၉၀၀၀၀ ခု၊ SaFety Goggles ၉၀၀၀၀ ခု စသည့္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းရာ ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္တြင္ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ျပည္ပသတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ား လာေရာက္ သတင္းရယူခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စေရန်အတွက် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ သွားရောက် ပေးပို့လှူဒါန်း

နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ - ၂၅

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ရောဂါအား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအနေဖြင့် တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ  ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်စေရန်နှင့် တရုတ်ပြည်သူများအတွက် မြန်မာ့တပ်မတော်က ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများအား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ စစ်ရေးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မျိုးဇော်သိန်း ဦးဆောင်၍ တပ်မတော် လေယာဉ်ဖြင့် သွားရောက်ပေးပို့လှူဒါန်းရာ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် မြင့်မော်၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Chen Hai ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံ ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။

ဦးစွာ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Chen Hai တို့သည် နေပြည်တော်လေဆိပ် နားနေဆောင်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် Coronavirus Disease 2019(COVID-19) အခြေ အနေများနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ လှူဒါန်းမှုအခြေအနေများအား အပြန်အလှန် တွေ့ဆုံ ပြောကြားကြသည်။

ဆက်လက်၍ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြပြီးနောက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများအား တပ်မတော်လေယာဉ်ပေါ်သို့ တင်ဆောင်၍ နံနက် ၈ နာရီတွင် စစ်ရေးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မျိုးဇော်သိန်း ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် နေပြည်တော် လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာကြသည်။

ထို့နောက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကူမင်းမြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ရောက်ရှိကြရာ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် Joint Logistic Support Force၊ Guiln Center ၏ နိုင်ငံရေးမှူးဖြစ်သူ Major General Zhang Pingjun နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။

 ထို့နောက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းလက်ခံခြင်းစာလွှာနှင့် ဆေးဘက် ဆိုင်ရာပစ္စည်းများအား စစ်ရေးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မျိုးဇော်သိန်းက တာဝန်ရှိသူများထံသို့ အသီးသီး စနစ်တကျ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်လှူဒါန်းသည်။

ဆက်လက်၍ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မျိုးဇော်သိန်း ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့သည် မြန်မာ့တပ်မတော်လေယာဉ်ဖြင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကူမင်းမြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာကြရာ Major General Zhang Pingjun နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်၌ ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။ ထို့နောက် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မျိုးဇော်သိန်း ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နေပြည်တော်လေဆိပ်သို့ ညနေ ပိုင်းတွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိကြရာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တွဲဖက်စစ်ရေးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဇင်မင်းထက် နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ စစ်သံမှူး Sr. Col. Xiong Shaowei က လေဆိပ်၌ ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြသည်။

အဆိုပါ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ Surgical Masks (2 Ply) ၉၀၀၀၀ ခု Type-N 95(SM Particulate Respirator Masks) ၉၀၀၀၀ ခု၊ SaFety Goggles ၉၀၀၀၀ ခု စသည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် သွားရောက်လှူဒါန်းရာ နေပြည်တော် လေဆိပ်တွင် ပြည်တွင်းအခြေစိုက် ပြည်ပသတင်းမီဒီယာများနှင့် ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာများ လာရောက် သတင်းရယူခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
 

Recent News