အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္ေရးအေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအသီးသီးရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသို႔ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆးစစ္ေဆး

 

အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္ေရးအေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအသီးသီးရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသို႔ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆးစစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၈

အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကို ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကပ္ေရာဂါ (Pandemic)အျဖစ္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (World Health Organization-WHO) က မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ တရားဝင္သတ္မွတ္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကလည္း COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းကူးစက္ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမရွိေစေရး ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ယေန႔အထိ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ ရွစ္ဦးအထိရွိလာၿပီျဖစ္ရာ ေရာဂါထပ္မံ ျပန႔္ပြားမႈမရွိေစေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ က႑အသီးသီးမွအဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုပါမက်န္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ တပ္မေတာ္သည္လည္း တစ္တပ္တစ္အား

ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္ေတာ္မူၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံမွ သက္ႀကီးဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးေကာင္း မြန္ေစေရး၊ ေရာဂါပိုးျပန႔္ပြားမႈမရွိေစေရးႏွင့္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အေလးေပးေဆာင္

႐ြက္လ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံေတာ္ၾသဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုသံဃာ့ဝန္ေဆာင္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ေထရ္ႀကီးဝါႀကီးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္၊

အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားရွိ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလည္းေကာင္း (COVID-19)ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္အား ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းေပးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ခံအားေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ အာဟာရျဖည့္စြက္စာမ်ား၊ ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အေထာက္အကူျပဳေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ လက္သန႔္ေဆးရည္မ်ား၊ Mask မ်ားကို ေပးအပ္လႉဒါန္းလ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ယေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ မဟာဝိသုတာရာမေစ်းကုန္းေက်ာင္း တိုက္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ စိန႔္မိုက္ကယ္ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႏွင့္ ဦးေက်းဂ်ာေမဗလီတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ကခ်င္ျပည္ နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ရန္ႀကီးေအာင္ရပ္ ကြက္ရွိ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ(ဗဟို)ေက်ာင္းတိုက္၊ ေအာင္နန္းရပ္ကြက္ရွိ မဟာ စည္သာသနာ့ ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္၊ ရွမ္းစုေျမာက္ရပ္ကြက္ရွိ ဓမၼရကၡိတဝန္းသိုေက်ာင္းတိုက္တို႔ရွိ သံဃာေတာ္မ်ားအား လည္း ေကာင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက လားရႈိးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၂၀ ေက်ာင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းငါးေက်ာင္း၊ ဟိႏၵဴဘာသာဘုရားေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဘုရား ေက်ာင္း သုံးေက်ာင္းတို႔၌လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္

အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕၊ သဲက်င္းဂူစာသင္တိုက္၊ ေ႐ႊေညာင္ၿမိဳ႕၊ ဒကၡိဏရာမစာသင္တိုက္၊ ကူႀကိဳးပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ ေအးသာယာၿမိဳ႕၊ ရန္တိုင္း ေအာင္ပရဟိတေက်ာင္း၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕၊ မဟာ ဝိဟာရေက်ာင္းတိုက္၊ ကေလာၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ၊ ေဗာဓိကုန္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ သိမ္ေတာင္ပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ မဟာစည္ဝိမုတၱိသုခသာသနာ့ရိပ္သာ၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း၊ ဥတၱရာ႐ုံေက်ာင္း တိုက္၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မဗဟိုရ္ေက်ာင္းေတာင္တန္းသာသနာျပဳတရားရိပ္သာႏွင့္ မင္းေက်ာင္းဘုန္း ေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတို႔မွသံဃာေတာ္မ်ား၊ မဟာပုညကာရီသီလရွင္ပရိယတၱိစာသင္တိုက္မွ သာသနာႏြယ္ဝင္သီလရွင္မ်ား၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ စိန႔္ဂ်ိဳးဆက္ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ က်မ္းစာသင္ ေက်ာင္း၊ သူငယ္ေတာ္ေယဇူး လူငယ္ပရဟိတဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ

ေဂၚရခါး-ဟိႏၵဴ ဓမၼအဖြဲ႕ခြဲတို႔၌လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕ မ်ားက ခိုလမ္ၿမိဳ႕၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕တို႔ရွိ ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းတိုက္မ်ားမွ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝတ္ျပဳေက်ာင္းတို႔၌လည္းေကာင္း၊ ႀတိဂံေဒသ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားကက်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ရွိ က်ိဳင္းယင္းေက်ာင္းတိုက္၊ ဓေမၼာ ဓယစာသင္တိုက္၊ ဟိုခုံေက်ာင္းတိုက္၊ ေကာင္းမႈခမ္းေက်ာင္းတိုက္၊ သီလဓမၼကုန္း သာေတာရေက်ာင္းတိုက္၊ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မယ္ဆတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊ဆိုက္ေခါင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊ တပ္လြန္း က်ိဳင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳေက်ာင္းတိုက္၊ စိတၱသုခ ေက်ာင္းတိုက္၊ ဝမ္ေဟြေက်ာင္းတိုက္၊ ခတၱိယေက်ာင္းတပ္ဦး ေက်ာင္းတိုက္၊ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းတိုက္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နဂါးႏွစ္ေကာင္ေက်ာင္းတိုက္၊ ေလယာဥ္ကြင္းေက်ာင္းတိုက္၊ မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ

ေ႐ႊ ေစတီေက်ာင္းတိုက္၊ ေနာင္ပါရင္ေက်ာင္း တိုက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းတိုက္တို႔ရွိ သံဃာ ေတာ္မ်ား၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ ဝတ္ျပဳေက်ာင္းတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီး သီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ေကာ့ခနိေ႐ႊေက်ာင္းတိုက္၊ ရခိုင္ကုန္းမဂၤလာတပ္ဦးေက်ာင္းတိုက္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္ရွိ စုရတီစြႏၷီဂ်ာေမဗလီ၌လည္းေကာင္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊေပးေက်း႐ြာ၊ ေဇယ်သုခေက်ာင္းတိုက္၊ ေလးကြၽန္းဆီမီး ေစတီေတာ္ႀကီးႏွင့္ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ရွိ

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာင္ပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ လွည္းဘီးေက်ာင္းတိုက္၊ ေတာေက်ာင္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ စံေက်ာင္းတိုက္တို႔ရွိသံဃာေတာ္မ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ကန္ေခါင္းရပ္ကြက္ရွိ ၿမိဳ႕မဗလီ၊ တလိုင္းစုရပ္ကြက္ရွိ႐ိုမန္ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႐ြာမပရိယတၱိ စာသင္တိုက္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းရွိ သွ်ရီသွ်ရီဒူရ္ဂါဘာရီ (စႏၵီမယ္ေတာ္) ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းတိုက္တို႔ရွိ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ အေနာက္ ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ နိေျဂာဓာ႐ုံ ေညာင္ပင္ သာပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ ေအာင္ေျမ ဘုံသာေက်ာင္းတိုက္၊ မရမ္းခ်ိဳေက်ာင္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ မဟာရံသီေက်ာင္းတိုက္၊

ေမာင္းေထာင္ေက်ာင္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ လယ္တီေက်ာင္းပရိယတၱိစာသင္ တိုက္ႏွင့္ သဲအင္းဂူေက်ာင္းတိုက္၊ ကြင္းေကာက္တိုက္နယ္ရွိ ေက်ာက္ႀကီးေညာင္ေက်ာင္းတိုက္၊ ဘုရားကိုင္းကိုင္းေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းၿမိဳ႕ရွိ စံျပေက်ာင္းတိုက္တို႔ရွိ သံဃာေတာ္မ်ား၊ စိန႔္ပီတာ ကက္သလစ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ ဆရီဒူ(ရ္)ဂါး ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းတို႔မွ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက အမ္းၿမိဳ႕ရွိ ေအာက္႐ြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊ မဟာဂႏၶာ႐ုံ

တပ္ဦးေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ေအးသာယာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ဓမၼသုခေက်ာင္းတိုက္တို႔ရွိ သံဃာ ေတာ္မ်ား၊ သွ်ရီသွ်ရီေဒၚေရွာပူဇာဘာရီစႏၵီမယ္ေတာ္ ဟိႏၵဴဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႏွင့္ ေ႐ႊႏွလုံးေတာ္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတို႔၌လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက မုံ႐ြာၿမိဳ႕၊ ဥကၠံေတာရေက်ာင္းတိုက္၊ ဝိဇၨာသိပၸံေက်ာင္းတိုက္၊ ရန္ကင္းေက်ာင္းတိုက္၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္စစ္ေက်ာင္းတိုက္၊ အရာေတာ္ၿမိဳ႕၊ သီရိမဂၤလာကန္ဦးေက်ာင္းတိုက္၊ ခႏၲီးၿမိဳ႕၊ နႏၵဝန္ ေက်ာင္းတိုက္၊ ေတာရေက်ာင္းတိုက္၊ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕၊ ပခန္းေက်ာင္းတိုက္၊ သုခကာရီေက်ာင္းတိုက္၊

ေအာင္ေျမေက်ာင္းတိုက္၊ ကေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေျမ့ေအာင္စည္ေက်ာင္းတိုက္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဦးေက်း႐ြာ၊ ရတနာသီရိေက်ာင္းတိုက္၊ နန္းဗဟိုရ္ေက်း႐ြာ၊ မဏိေဇာတေက်ာင္းတိုက္၊ စခန္းႀကီးေက်း႐ြာ၊ သုစိတၱာ႐ုံ ေက်ာင္းတိုက္၊ ကန္သာယာေက်း႐ြာ၊ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာျပဳဗဟိုေက်ာင္းတိုက္၊ အင္ဒိုင္းႀကီး ေက်း႐ြာ၊ မဟာအာယုဒီဃေက်ာင္းတိုက္၊ အင္ဒိုင္းေလးေက်း႐ြာ၊ မဟာေဗာဓိေက်ာင္းတိုက္၊ ေအးသာ ယာေက်း႐ြာ၊ သီရိရတနာေက်ာင္းတိုက္၊ ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ေျမာင္းရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းတိုက္၊ သရက္ကုန္းရပ္ကြက္၊ ေၾကာင္ပန္းေက်ာင္းတိုက္၊ စြယ္ေတာ္ရပ္ကြက္၊ ဒီပကၤာရာေက်ာင္းတိုက္၊ ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ယုဝေက်း႐ြာ

ေက်ာင္းတိုက္၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕၊ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ ဘုရားငါးဆူေက်ာင္းတိုက္၊ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းတိုက္၊ ျမသိန္းတန္ေက်ာင္းတိုက္၊ မဟာစည္ေက်ာင္းတိုက္၊ ခိုပဲဝေက်ာင္းတိုက္၊ ကံေတာ္ဦးေက်ာင္းတိုက္၊ ဗုဒၶဝင္ေက်ာင္းတိုက္၊ တပ္ဦးေက်ာင္းတိုက္၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ မဟာဝိသုတာရာမေက်ာင္းတိုက္၊ မတူပီၿမိဳ႕၊ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဗဟိုေက်ာင္းတိုက္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မစာသင္တိုက္၊ ေဇတဝန္ေတာရေက်ာင္းတိုက္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕၊ လုံပီးေတာရစာသင္တိုက္ႏွင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕၊ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဗဟိုေက်ာင္းတိုက္တို႔မွ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ရွင္သာမေဏမ်ား၊ ခႏၲီးၿမိဳ႕၊ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳသီလရွင္ေက်ာင္းတိုက္၊ ဓာတ္ေပါင္းစုသီလရွင္ ေက်ာင္းတိုက္၊ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသီလ ရွင္ေက်ာင္းႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ သုခိတာ႐ုံ သီလရွင္စာသင္တိုက္တို႔မွ သာသနာႏြယ္ဝင္ သီလရွင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ အလယ္ ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီး မွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ျမေတာင္ ေက်ာင္းတိုက္ သမၼတစာခ်ေက်ာင္း၊ ဒကၡိဏာ ရာမဘုရားႀကီးတိုက္၊ အတုလကာရီဆင္မင္း ေက်ာင္းတိုက္တို႔မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဂြၽန္းဗလီ၊ အေျမာက္တန္းဗလီ၊ ေ႐ႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီျဒယ္ ခရစ္ယာန္ဘုရား ရွိခိုးေက်ာင္း တို႔မွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလည္း ေကာင္း၊ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ နဂါး႐ုံပရိယတၱိ စာသင္တိုက္၊ ျမစည္းခုံ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕ရွိ မဟာ ပညာ့ဗိမာန္စာသင္တိုက္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ၾကခတ္ ဝိုင္းေက်ာင္းတိုက္၊ ဥႆာသီရိစာသင္တိုက္ ႏွင့္ ေဝဇယႏၲာေက်ာင္းတိုက္တို႔ရွိ သံဃာ ေတာ္မ်ား၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ ျမတ္ႀကီး၏ ၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္မ်ား၊ ျပည္တပ္နယ္ႏွင့္ ပန္းေတာင္း တပ္နယ္အတြင္း ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သာသနာ ႏြယ္ဝင္သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ားမွ သံဃာေတာ္ မ်ားႏွင့္ သာသနာႏြယ္ဝင္သီလရွင္မ်ား၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ တိုက္ျဖဴဗလီ၊ စိန႔္ေပါလ္ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာေရး ေက်ာင္းတို႔မွ သင္းအုပ္ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ဓမၼာ႐ုံပရိယတၱိစာသင္တိုက္ရွိ သာသနာႏြယ္ ဝင္သီလရွင္မ်ား၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ စိန႔္ဂ်ိဳးဇက္ကက္ သလစ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ ကာလိမ ဟိႏၵဴ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႏွင့္ အစၥလာမ္ဘုရား ေက်ာင္းတို႔၌လည္းေကာင္း၊ COVID-19 ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္က်န္းမာ ေရးစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ အပူခ်ိန္တိုင္းတာေပး ျခင္း၊ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္း၊ စနစ္ တက်လက္ေဆးသ႐ုပ္ျပျခင္းတို႔ေဆာင္႐ြက္ ေပးၿပီး တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အသီးသီးမွ တိုင္းမႉး မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက COVID-19 ေရာဂါႀကိဳ တင္ကာကြယ္ေရးအေထာက္ အကူျပဳေဆးဝါးမ်ား၊ ေရမလိုလက္သန႔္ ေဆးရည္မ်ား၊ ႏွာေခါင္းစည္း မ်ားေပးအပ္ လႉဒါန္းၾကသည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီးသီးမွ နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္သားမ်ား က ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း မ်ား၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရး ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ား၊ အေဝးေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ားႏွင့္ လူသြားလူလာ ထူထပ္မ်ားျပားသည့္ေနရာမ်ား၌ ပိုးသတ္ ေဆးဖ်န္းျခင္း မ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

(Unicode Version)

အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ရေးအထောက် အကူဖြစ်စေရန်အတွက် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေအသီးသီးရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ သီလရှင်ကျောင်းများ၊ ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များသို့ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆေးစစ်ဆေး

နေပြည်တော် မတ် ၂၈

အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါ (Pandemic)အဖြစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (World Health Organization-WHO) က မတ် ၁၁ ရက်တွင် တရားဝင်သတ်မှတ်ခဲ့သဖြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရကလည်း COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီး နိုင်ငံအတွင်းကူးစက် ရောဂါပျံ့နှံ့မှုမရှိစေရေး ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ယနေ့အထိ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ ရှစ်ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်ရာ ရောဂါထပ်မံ ပြန့်ပွားမှုမရှိစေရေးအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကဏ္ဍအသီးသီးမှအဖွဲ့များအပါအဝင် ပြည်သူလူထုပါမကျန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ တပ်မတော်သည်လည်း တစ်တပ်တစ်အား

ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ထိုသို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်တော်မူကြသော သံဃာတော်များနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံမှ သက်ကြီးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏ ကျန်းမာရေးကောင်း မွန်စေရေး၊ ရောဂါပိုးပြန့်ပွားမှုမရှိစေရေးနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလေးပေးဆောင်

ရွက်လျက်ရှိရာ နိုင်ငံတော်သြဝါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီးများ၊ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဆရာတော်ကြီးများ၊ နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင်ဆရာတော်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ခရိုင်/ မြို့နယ်အသီးသီးရှိ သြဝါဒါစရိယဆရာတော်ကြီးများ၊ ထေရ်ကြီးဝါကြီးဆရာတော်ကြီးများအားလည်းကောင်း၊ ခရစ်ယာန်၊

အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူဘာသာရေးကျောင်းများရှိ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအားလည်းကောင်း (COVID-19)ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများနှင့် အနီးဝန်းကျင်အား ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းပေးခြင်းနှင့် ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်စေရေးအတွက် အာဟာရဖြည့်စွက်စာများ၊ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် အထောက်အကူပြုဆေးဝါးများနှင့် လက်သန့်ဆေးရည်များ၊ Mask များကို ပေးအပ်လှူဒါန်းလျက်ရှိသည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ ယနေ့တွင် နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ မဟာဝိသုတာရာမဈေးကုန်းကျောင်း တိုက်ရှိ သံဃာတော်များအားလည်းကောင်း၊ စိန့်မိုက်ကယ်ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် ဦးကျေးဂျာမေဗလီတို့၌ လည်းကောင်း၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက ကချင်ပြည် နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ရန်ကြီးအောင်ရပ် ကွက်ရှိ တောင်တန်းသာသနာပြု(ဗဟို)ကျောင်းတိုက်၊ အောင်နန်းရပ်ကွက်ရှိ မဟာ စည်သာသနာ့ ရိပ်သာကျောင်းတိုက်၊ ရှမ်းစုမြောက်ရပ်ကွက်ရှိ ဓမ္မရက္ခိတဝန်းသိုကျောင်းတိုက်တို့ရှိ သံဃာတော်များအား လည်း ကောင်း၊ အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက လားရှိုးမြို့ပေါ်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၂၀ ကျောင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းငါးကျောင်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာဘုရားကျောင်း တစ်ကျောင်းနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဘုရား ကျောင်း သုံးကျောင်းတို့၌လည်းကောင်း၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ် ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်

အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက တောင်ကြီး မြို့၊ သဲကျင်းဂူစာသင်တိုက်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ ဒက္ခိဏရာမစာသင်တိုက်၊ ကူကြိုးပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ အေးသာယာမြို့၊ ရန်တိုင်း အောင်ပရဟိတကျောင်း၊ ဟိုပုံးမြို့၊ မဟာ ဝိဟာရကျောင်းတိုက်၊ ကလောမြို့၊ မြို့မ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗောဓိကုန်းပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ သိမ်တောင်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ရှိ မဟာစည်ဝိမုတ္တိသုခသာသနာ့ရိပ်သာ၊ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးသင်တန်းကျောင်း၊ ဥတ္တရာရုံကျောင်း တိုက်၊ ဘောလခဲမြို့၊ မြို့မဗဟိုရ်ကျောင်းတောင်တန်းသာသနာပြုတရားရိပ်သာနှင့် မင်းကျောင်းဘုန်း တော်ကြီး ကျောင်းတို့မှသံဃာတော်များ၊ မဟာပုညကာရီသီလရှင်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်မှ သာသနာနွယ်ဝင်သီလရှင်များ၊ တောင်ကြီးမြို့၊ စိန့်ဂျိုးဆက်ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ကျမ်းစာသင် ကျောင်း၊ သူငယ်တော်ယေဇူး လူငယ်ပရဟိတဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်း၊ ရပ်စောက်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ

ဂေါ်ရခါး-ဟိန္ဒူ ဓမ္မအဖွဲ့ခွဲတို့၌လည်းကောင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာန ချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့ များက ခိုလမ်မြို့၊ နမ့်စန်မြို့နှင့် လွိုင်လင်မြို့တို့ရှိ မြို့ပေါ်ကျောင်းတိုက်များမှ သံဃာတော်များ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝတ်ပြုကျောင်းတို့၌လည်းကောင်း၊ တြိဂံဒေသ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များကကျိုင်းတုံမြို့ရှိ ကျိုင်းယင်းကျောင်းတိုက်၊ ဓမ္မော ဓယစာသင်တိုက်၊ ဟိုခုံကျောင်းတိုက်၊ ကောင်းမှုခမ်းကျောင်းတိုက်၊ သီလဓမ္မကုန်း သာတောရကျောင်းတိုက်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်ရှိ မယ်ဆတ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်၊ဆိုက်ခေါင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်၊ တပ်လွန်း ကျိုင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်၊မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်ရှိ တောင်တန်းသာသနာပြုကျောင်းတိုက်၊ စိတ္တသုခ ကျောင်းတိုက်၊ ဝမ်ဟွေကျောင်းတိုက်၊ ခတ္တိယကျောင်းတပ်ဦး ကျောင်းတိုက်၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်ရှိ ကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းတိုက်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်ရှိ နဂါးနှစ်ကောင်ကျောင်းတိုက်၊ လေယာဉ်ကွင်းကျောင်းတိုက်၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်ရှိ

ရွှေ စေတီကျောင်းတိုက်၊ နောင်ပါရင်ကျောင်း တိုက်နှင့် မြို့မကျောင်းတိုက်တို့ရှိ သံဃာ တော်များ၊ ကျိုင်းတုံမြို့ရှိ ခရစ်ယာန်ဘာသာဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာ ဝတ်ပြုကျောင်းတို့၌ လည်းကောင်း၊ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီး သီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက မော်လမြိုင်မြို့၊ ကော့ခနိရွှေကျောင်းတိုက်၊ ရခိုင်ကုန်းမင်္ဂလာတပ်ဦးကျောင်းတိုက်ရှိ သံဃာတော်များအားလည်းကောင်း၊ ဖက်တန်းရပ်ကွက်ရှိ စုရတီစွန္နီဂျာမေဗလီ၌လည်းကောင်း၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက မြိတ်မြို့နယ်၊ ရွှေပေးကျေးရွာ၊ ဇေယျသုခကျောင်းတိုက်၊ လေးကျွန်းဆီမီး စေတီတော်ကြီးနှင့်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်ရှိ

ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ မော်တောင်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ လှည်းဘီးကျောင်းတိုက်၊ တောကျောင်းပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ စံကျောင်းတိုက်တို့ရှိသံဃာတော်များ၊ မြိတ်မြို့၊ ကန်ခေါင်းရပ်ကွက်ရှိ မြို့မဗလီ၊ တလိုင်းစုရပ်ကွက်ရှိရိုမန်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုး ကျောင်းတို့၌ လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာမပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်ရှိ သံဃာတော်များ၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ သိမ်ဖြူလမ်းရှိ ရန်ကုန်ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကျောင်းတိုက်နှင့် ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းရှိ သျှရီသျှရီဒူရ်ဂါဘာရီ (စန္ဒီမယ်တော်) ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတိုက်တို့ရှိ ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့ဝင်များအားလည်းကောင်း၊ အနောက် တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက ပုသိမ်မြို့ရှိ နိဂြောဓာရုံ ညောင်ပင် သာပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ အောင်မြေ ဘုံသာကျောင်းတိုက်၊ မရမ်းချိုကျောင်းပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ မဟာရံသီကျောင်းတိုက်၊

မောင်းထောင်ကျောင်းပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ လယ်တီကျောင်းပရိယတ္တိစာသင် တိုက်နှင့် သဲအင်းဂူကျောင်းတိုက်၊ ကွင်းကောက်တိုက်နယ်ရှိ ကျောက်ကြီးညောင်ကျောင်းတိုက်၊ ဘုရားကိုင်းကိုင်းကျောင်းတိုက်နှင့် ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့ရှိ စံပြကျောင်းတိုက်တို့ရှိ သံဃာတော်များ၊ စိန့်ပီတာ ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ဆရီဒူ(ရ်)ဂါး ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတို့မှ ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော် ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလည်းကောင်း၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက အမ်းမြို့ရှိ အောက်ရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်၊ မဟာဂန္ဓာရုံ

တပ်ဦးကျောင်းတိုက်နှင့်အေးသာယာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်၊စစ်တွေမြို့၊ ဓမ္မသုခကျောင်းတိုက်တို့ရှိ သံဃာ တော်များ၊ သျှရီသျှရီဒေါ်ရှောပူဇာဘာရီစန္ဒီမယ်တော် ဟိန္ဒူဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် ရွှေနှလုံးတော် ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတို့၌လည်းကောင်း၊ အနောက် မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက မုံရွာမြို့၊ ဥက္ကံတောရကျောင်းတိုက်၊ ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံကျောင်းတိုက်၊ ရန်ကင်းကျောင်းတိုက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ ကျောက်စစ်ကျောင်းတိုက်၊ အရာတော်မြို့၊ သီရိမင်္ဂလာကန်ဦးကျောင်းတိုက်၊ ခန္တီးမြို့၊ နန္ဒဝန် ကျောင်းတိုက်၊ တောရကျောင်းတိုက်၊ ရွှေဘိုမြို့၊ ပခန်းကျောင်းတိုက်၊ သုခကာရီကျောင်းတိုက်၊

အောင်မြေကျောင်းတိုက်၊ ကလေးမြို့၊ ချမ်းမြေ့အောင်စည်ကျောင်းတိုက်၊ ကလေးမြို့နယ်၊ တောင်ဦးကျေးရွာ၊ ရတနာသီရိကျောင်းတိုက်၊ နန်းဗဟိုရ်ကျေးရွာ၊ မဏိဇောတကျောင်းတိုက်၊ စခန်းကြီးကျေးရွာ၊ သုစိတ္တာရုံ ကျောင်းတိုက်၊ ကန်သာယာကျေးရွာ၊ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုဗဟိုကျောင်းတိုက်၊ အင်ဒိုင်းကြီး ကျေးရွာ၊ မဟာအာယုဒီဃကျောင်းတိုက်၊ အင်ဒိုင်းလေးကျေးရွာ၊ မဟာဗောဓိကျောင်းတိုက်၊ အေးသာ ယာကျေးရွာ၊ သီရိရတနာကျောင်းတိုက်၊ မော်လိုက်မြို့၊ ကျောက်မြောင်းရပ်ကွက်၊ မြို့မကျောင်းတိုက်၊ သရက်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ကြောင်ပန်းကျောင်းတိုက်၊ စွယ်တော်ရပ်ကွက်၊ ဒီပင်္ကာရာကျောင်းတိုက်၊ မော်လိုက်မြို့နယ်၊ ယုဝကျေးရွာ

ကျောင်းတိုက်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့၊ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ ဘုရားငါးဆူကျောင်းတိုက်၊ မြို့မကျောင်းတိုက်၊ မြသိန်းတန်ကျောင်းတိုက်၊ မဟာစည်ကျောင်းတိုက်၊ ခိုပဲဝကျောင်းတိုက်၊ ကံတော်ဦးကျောင်းတိုက်၊ ဗုဒ္ဓဝင်ကျောင်းတိုက်၊ တပ်ဦးကျောင်းတိုက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မဟာဝိသုတာရာမကျောင်းတိုက်၊ မတူပီမြို့၊ တောင်တန်းသာသနာပြုဗဟိုကျောင်းတိုက်၊ ဟားခါးမြို့၊ မြို့မစာသင်တိုက်၊ ဇေတဝန်တောရကျောင်းတိုက်၊ ဖလမ်းမြို့၊ လုံပီးတောရစာသင်တိုက်နှင့် တီးတိန်မြို့၊ တောင်တန်းသာသနာပြုဗဟိုကျောင်းတိုက်တို့မှ သံဃာတော်များနှင့် ရှင်သာမဏေများ၊ ခန္တီးမြို့၊ တောင်တန်းသာသနာပြုသီလရှင်ကျောင်းတိုက်၊ ဓာတ်ပေါင်းစုသီလရှင် ကျောင်းတိုက်၊ ရွှေဘိုမြို့၊ အောင်မြေသီလ ရှင်ကျောင်းနှင့် ဟားခါးမြို့၊ သုခိတာရုံ သီလရှင်စာသင်တိုက်တို့မှ သာသနာနွယ်ဝင် သီလရှင်များအားလည်းကောင်း၊ အလယ် ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီး မှ ဆေးအဖွဲ့များက မန္တလေးမြို့၊ မြတောင် ကျောင်းတိုက် သမ္မတစာချကျောင်း၊ ဒက္ခိဏာ ရာမဘုရားကြီးတိုက်၊ အတုလကာရီဆင်မင်း ကျောင်းတိုက်တို့မှ သံဃာတော်များအား လည်းကောင်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်ရှိ ဂျွန်းဗလီ၊ အမြောက်တန်းဗလီ၊ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒြယ် ခရစ်ယာန်ဘုရား ရှိခိုးကျောင်း တို့မှ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်၊ ဘုန်းတော်ကြီး များနှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလည်း ကောင်း၊ တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက တောင်ငူမြို့၊ နဂါးရုံပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်၊ မြစည်းခုံ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ ရွှေကျင်မြို့ရှိ မဟာ ပညာ့ဗိမာန်စာသင်တိုက်၊ ပဲခူးမြို့၊ ကြခတ် ဝိုင်းကျောင်းတိုက်၊ ဥဿာသီရိစာသင်တိုက် နှင့် ဝေဇယန္တာကျောင်းတိုက်တို့ရှိ သံဃာ တော်များ၊ ပြည်မြို့၊ ရွှေဆံတော်စေတီတော် မြတ်ကြီး၏ သြဝါဒါစရိယဆရာတော်များ၊ ပြည်တပ်နယ်နှင့် ပန်းတောင်း တပ်နယ်အတွင်း ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနှင့် သာသနာ နွယ်ဝင်သီလရှင်ကျောင်းများမှ သံဃာတော် များနှင့် သာသနာနွယ်ဝင်သီလရှင်များ၊ ပြည်မြို့၊ တိုက်ဖြူဗလီ၊ စိန့်ပေါလ်ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် ဟိန္ဒူဘာသာရေး ကျောင်းတို့မှ သင်းအုပ်ဆရာတော်များနှင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ တောင်ငူမြို့၊ ဓမ္မာရုံပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ရှိ သာသနာနွယ် ဝင်သီလရှင်များ၊ တောင်ငူမြို့ရှိ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ၊ ပဲခူးမြို့ရှိ စိန့်ဂျိုးဇက်ကက် သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ကာလိမ ဟိန္ဒူ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် အစ္စလာမ်ဘုရား ကျောင်းတို့၌လည်းကောင်း၊ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့်ကျန်းမာ ရေးစစ်ဆေးပေးခြင်း၊ အပူချိန်တိုင်းတာပေး ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း၊ စနစ် တကျလက်ဆေးသရုပ်ပြခြင်းတို့ဆောင်ရွက် ပေးပြီး တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အသီးသီးမှ တိုင်းမှူး များနှင့် တာဝန်ရှိသူများက COVID-19 ရောဂါကြို တင်ကာကွယ်ရေးအထောက် အကူပြုဆေးဝါးများ၊ ရေမလိုလက်သန့် ဆေးရည်များ၊ နှာခေါင်းစည်း များပေးအပ် လှူဒါန်းကြသည်။

ထို့ပြင် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီးသီးမှ နယ်မြေခံတပ်မတော်သားများ က စေတီပုထိုးများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း များ၊ သီလရှင်ကျောင်းများ၊ ဘာသာရေး ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံဆေးခန်းများ၊ အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းများနှင့် လူသွားလူလာ ထူထပ်များပြားသည့်နေရာများ၌ ပိုးသတ် ဆေးဖျန်းခြင်း များဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

 

Recent News