အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္ေရး အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆးစစ္ေဆး ေပးျခင္း ႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး ဖ်န္းျခင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္

 

အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္ေရး အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆးစစ္ေဆး ေပးျခင္း ႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး ဖ်န္းျခင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္

ေနျပည္ေတာ္  မတ္  ၃၀

အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ အသက္ အ႐ြယ္ႀကီး ရင့္ေတာ္ မူၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္  ဘာသာေပါင္းစုံမွ  သက္ႀကီးဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ ေစေရး၊ ေရာဂါပိုးျပန႔္ပြားမႈ မရွိေစေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အေလးေပး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အသီးသီးရွိ နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္ ေဆး႐ုံမ်ားမွ ပါရဂူမ်ား၊ ေဆးမႉးမ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား ပါဝင္ ေသာ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ၾသဝါ ဒါစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊   ေထရ္ႀကီး  ၀ါႀကီး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သာသနာႏြယ္ဝင္ သီလရွင္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားရွိ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားကိုလည္း ေကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန) တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လည္းေကာင္း (COVID-19)ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ကိုယ္ခံအားေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ အာဟာရျဖည့္စြက္စာမ်ား၊ ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အေထာက္အကူျပဳေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ လက္သန႔္ေဆးရည္မ်ား၊ Mask  မ်ားကို ေပးအပ္ လႉဒါန္းျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦမ်ား၊ အနီးဝန္းက်င္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳလ်က္ ရွိသည့္ေနရာ မ်ားအား ပိုးသတ္ ေဆးဖ်န္း ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ယေန႔ တြင္  ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပုဗၺသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခုတင္-၅၀ ဆံ့ေဆး႐ုံ၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းသစ္ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ေ႐ႊအင္းရိပ္သာ ေက်ာင္း တိုက္၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႏွင့္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕မဂ်ာေမဗလီတို႔၌ လည္းေကာင္း၊  ေျမာက္ပိုင္း တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ဂ်ာမိုင္ ေကာင္း ရပ္ကြက္၊ မဟာဂႏ္ၶာ႐ုံတိုက္သစ္ပရိယတိၱ စာသင္တိုက္၊ စီတာပူရပ္ကြက္၊ သီတာေအးေက်ာင္းတိုက္၊ ရန္ပူ ရပ္ကြက္၊ ဆုထူးပန္ ေက်ာင္းတိုက္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ ကန္ဦးဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္း၊ သိမ္ေတာ္ႀကီးဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၊ မိုးကုတ္ဝိပႆနာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ သိမ္မဟာသီလရွင္စာသင္တိုက္၊  သာသနာ့ လင္းေရာင္ျခည္ ေက်ာင္းတိုက္၊ ေဇယ်သုခဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ႐ိုးႀကီး ေတာရဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ဘုရား ေက်ာင္းမ်ား၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕၊  ေ႐ႊေက်ာင္း ပရိယတိၱစာသင္တိုက္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕၊ ပူတာအိုေလဆိပ္၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ေတာင္တန္း

သာသနာျပဳ (ဗဟိုေက်ာင္း)၊  ေကာင္းမႈလုံ ေစတီေတာ္ႏွင့္ ေလယာဥ္ကြင္းေစ်းမ်ား၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕၊ မိုးေကာင္းဘူတာ၊ စနၵာရာမ သီလရွင္စာသင္တိုက္ႏွင့္ ဥတၱရာ သီရိသီလ ရွင္ေက်ာင္း၊ ဆားေမွာ္ၿမိဳ႕၊ ေအာင္မဂၤလာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၊ တႏိုင္းၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေျမ့ ေ႐ႊျပည္ေက်ာင္းတိုက္၊ ေဇယ်ာသီရိေက်ာင္း တိုက္၊ သာယာေ႐ႊျပည္ေက်ာင္းတိုက္၊  တပ္ဦး ေက်ာင္းတိုက္တို႔၌ လည္းေကာင္း၊  အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္တပ္နယ္အသီးသီးမွေဆးအဖြဲ႕မ်ားက  လားရႈိးၿမိဳ႕၊ ရန္ေအာင္ျမင္ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္၊  ဆင္းေ႐ႊလီဘိုးဘြားဗိမာန္၊ နားမေခၚရပ္ကြက္ရွိ   အလင္းအိမ္ မိဘမဲ့ ေဂဟာ၊ ရပ္ကြက္ ၁၀ ရွိ ဧလိမ္မိဘမဲ့ ေဂဟာႏွင့္ တာပုံရပ္ကြက္ရွိ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေဂဟာ တို႔၌လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီး ပရိယတိၱစာသင္တိုက္ႏွင့္ ပဒုမၼာစာရီ ပအိုဝ္း သီလရွင္ေက်ာင္း၊ ေ႐ႊေညာင္ၿမိဳ႕၊ ဟဲကယ္ ေက်း႐ြာ၊ ဝိဇၨာလယ ပရိယတိၱ စာသင္တိုက္၊ ေတာင္နီေက်း႐ြာ၊ ေညာင္ရံပရိယတိၱစာသင္ တိုက္၊ ပန္းေတာေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ပန႔္ပုန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္၊  ဟိုပံုးၿမိဳ႕၊  ၿမိဳ႕ဦးေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ကံတက္ေက်ာင္းတိုက္၊ ကေလာၿမိဳ႕၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္တိုက္ သစ္ေက်ာင္းႏွင့္ ဓမၼစၾကာ ေက်ာင္းတိုက္၊ ပင္းတယၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာင္ေက်ာင္း၊ ကံေထာင့္ေက်ာင္း၊ ဆုေတာင္းျပည့္ ေက်ာင္း၊ မဂၤလာ ကံဦးေက်ာင္းႏွင့္ ေမြေတာ္ေက်ာင္း၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၊ လွည္း႐ိုးစာသင္တိုက္၊ ေအာင္ခ်မ္း သာစာ သင္တိုက္၊ ပ်ဥ္သာေက်ာင္း၊ ေၾကးကုန္း ေက်ာက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ နမ့္အြန္ေက်ာင္း၊ ဟဲဟိုးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕လယ္ စာသင္ တိုက္၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕၊ စနၵကူး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕၊ နန႔္ဟူးေက်ာင္း၊ တီက်စ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕၊ သာသနာ့ လကၤာရ ေက်ာင္းတိုက္၊ ဘန္းယဥ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ဦး ေ႐ႊဂူေက်ာင္း၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မ ေက်ာင္းတိုက္၊ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ဓမ္ၼရကိၡတ (ႏိုးကိုး)ေက်ာင္း၊ သီရိမဂၤလာပုံေက်ာင္းႏွင့္ ေ႐ႊေက်ာင္း၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ ေဒါတငူး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ဟိုဖိတ္ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕၊ ေညာင္ဇင္ သာသနာျပဳ ေက်ာင္း၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕၊ ေရနီ ေပါက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕၊ ေတာင္ေပၚ တပ္ဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ေမြေတာ္ပရိယတိၱစာသင္ တိုက္၊  ရွားေတာၿမိဳ႕၊ စေလာင္းစုစည္း ေတာင္တန္း သာသနာျပဳ (ျမရတနာ ေက်ာင္း) မယ္စဲ့ၿမိဳ႕၊ ဝမ္ကံဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕၊ အတုလမာရဇိန္ျမတ္စြာဘုရားၿမိဳ႕လယ္

ဓမၼာ႐ံု၊  စဝ္စံထြန္းေစ်း၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ သီရိမဂၤလာေတာင္ကြဲ ေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္၊ မဂၤလာေဟာ္ႀကီး ပရိယတ္ၱိ စာသင္တိုက္၊ ခရစ္ေတာ္ဘုရင္ ဗဟိုဘုရားေက်ာင္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊   အင္းဝဘဏ္၊  သီရိမဂၤလာ ေစ်းအတြင္း ရွိ အေဝးေျပးကားဂိတ္ႏွင့္ သုဓႏုစစ္မႈထမ္းေဟာင္းအိမ္ရာ တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း တိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီးသီးမွ  ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ မိုးနဲၿမိဳ႕  ၀ိဇၨာရိယပရိယတ္ၱိ စာသင္တိုက္၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕၊  စိတၱသုခ စမ္းေခ်ာင္းေက်ာင္း တိုက္၊ မိုးနဲၿမိဳ႕၊ နယ္ေျမခံ တပ္ရင္းခန္းမ၊  တိုင္းရင္းသား ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုး  ေက်ာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕မဗလီ၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕၊ ပထမ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ဘုရား ရွိခိုးေက်ာင္း၊ မိဘမဲ့ ကက္သလစ္ သီလရွင္ေက်ာင္း၊   လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ကမၼ႒ာန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေတာင္ေနာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဟိုနား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဝိသုတာ႐ုံဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ပိဋကတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္   ေဝဠဳဝန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမ္ဖီးေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္ ႀကီး ေက်ာင္း၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕၊ ဝိသီရိသုခဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေပၚ ေက်ာင္းတိုက္မ်ား၊ မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕ ရွိ ၿမိဳ႕ေပၚ ေက်ာင္းတိုက္မ်ား၊ လဲခ်ားၿမိဳ႕၊ ေပါင္အြတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေနာင္မိန္းဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ၾသဇာ ႀကီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတို႔၌လည္းေကာင္း၊ ႀတိဂံေဒသတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆး အဖြဲ႕ မ်ားက က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ရွိ ပါလ်န္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဆစ္(ခ္)ဘုရား ရွိခိုးေက်ာင္း၊ “၀”ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႕႐ုံး၊ အာခါႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဓမၼာစရိယ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေခမာရ႒ ဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ ေပးရပ္ေတာ္မူ ဘုရားႀကီး၊ လားဟူႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံး၊  မဟာျမတ္မုနိဘုရား၊ ဝတ္အင္း ေက်ာင္း တိုက္ႏွင့္ က်ိဳင္းတုံေလဆိပ္၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ႐ိုမန္ကက္သလစ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊  စိတၱသုခ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းႏွင့္ ေစ်းတန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ  ပုံလို႔ ေက်ာင္းတိုက္၊  လြတ္လပ္ ေသာ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ ေ႐ႊေတာင္တန္း ပရဟိတေက်ာင္းတိုက္၊ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ စြပ္ပေလာင္းေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းႏွင့္ က်ိဳင္းပင္းေက်း႐ြာ   ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၊ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕၊ မြန္ကဲဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္း တို႔၌ လည္း ေကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက မြန္ျပည္ နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕၊ စကားေတာင္ေစတီေတာ္ရင္ျပင္ႏွင့္ ထန္းေျခာက္ပင္ေက်ာင္းတိုက္၌လည္းေကာင္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ တိုင္းစစ္ ဌာန ခ်ဳပ္ႏွင့္  တပၷယ္အသီးသီးမြ   ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊   ေတာင္ေပၚတပ္ဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ေမြေတာ္ပရိယတိၱစာသင္တိုက္၊ ရွားေတာၿမိဳ႕၊  စေလာင္းစုစည္း ေတာင္တန္း သာသနာျပဳ (ျမရတနာ ေက်ာင္း)၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕၊ ဝမ္ကံဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အတုလမာရ ဇိန္ျမတ္စြာဘုရားၿမိဳ႕လယ္ ဓမၼာ႐ုံ၊  စဝ္စံထြန္းေစ်း၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊   သီရိမဂၤလာေတာင္ကြဲေစတီေတာ္ရင္ျပင္ေတာ္၊ မဂၤလာေဟာ္ႀကီး ပရိယတ္ၱိ စာသင္ တိုက္၊ ခရစ္ေတာ္ဘုရင္ ဗဟိုဘုရားေက်ာင္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊   အင္းဝဘဏ္၊  သီရိမဂၤလာေစ်း အတြင္းရွိ အေဝးေျပးကားဂိတ္ႏွင့္ သုဓႏုစစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာတို႔၌လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း တိုင္းစစ္ ဌာန ခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊  မိုးနဲၿမိဳ႕  ၀ိဇ္ၨာရိယပရိယတ္ၱိ စာသင္ တိုက္၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕၊ စိတၱသုခစမ္းေခ်ာင္း ေက်ာင္းတိုက္၊ မိုးနဲၿမိဳ႕၊ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းခန္းမ၊ တိုင္းရင္းသား ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုး  ေက်ာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕မဗလီ၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕၊ ပထမ တိုင္းရင္းသားေပါင္း စုံႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ မိဘမဲ့ကက္သလစ္ သီလရွင္ေက်ာင္း၊   လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ကမၼ႒ာန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၊ ေတာင္ ေနာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဟိုနား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဝိသုတာ႐ုံဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္း၊ ပိဋကတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္   ေဝဠဳဝန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမ္ဖီးေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္

ႀကီးေက်ာင္း၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕၊ ဝိသီရိသုခဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေပၚ ေက်ာင္းတိုက္မ်ား၊ မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေပၚ ေက်ာင္းတိုက္မ်ား၊ လဲခ်ားၿမိဳ႕၊ ေပါင္အြတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေနာင္မိန္းဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ၾသဇာႀကီးဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတို႔၌လည္းေကာင္း၊ ႀတိဂံေဒသတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆး အဖြဲ႕မ်ားက က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ရွိ ပါလ်န္ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္း၊ ဆစ္(ခ္)ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ “၀”ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္း ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕႐ုံး၊ အာခါႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဓမၼာစရိယ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေခမာရ႒ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ေပးရပ္ေတာ္မူဘုရားႀကီး၊ လားဟူႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံး၊  မဟာျမတ္မုနိဘုရား၊ ဝတ္အင္းေက်ာင္း တိုက္ႏွင့္ က်ိဳင္းတုံေလဆိပ္၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႐ိုမန္ကက္သလစ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ စိတၱသုခဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ေစ်းတန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ  ပုံလို႔ေက်ာင္းတိုက္၊  လြတ္လပ္ေသာ ခရစ္ယာန္အသင္း ေတာ္ႏွင့္ ေ႐ႊေတာင္တန္း ပရဟိတေက်ာင္းတိုက္၊ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ စြပ္ပေလာင္းေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ က်ိဳင္းပင္းေက်း႐ြာ   ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၊ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕၊ မြန္ကဲဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းတို႔၌လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕

ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီး မွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕၊ စကားေတာင္ေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ႏွင့္ ထန္းေျခာက္ပင္ေက်ာင္းတိုက္၌လည္းေကာင္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္  တပ္နယ္အသီးသီး မွေဆးအဖြဲ႕မ်ားက တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္ရွိ သာသနာ့ဝုဎ္ဍိပါလ ေက်ာင္းတိုက္၊  သာသနာ့ဂုဏ္ ဘိုးဘြား ရိပ္သာ၊ ေအာင္မဂၤလာေစ်း၊ မြန္စုဆိပ္ကမ္း၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းပင္ကြင္း ေက်း႐ြာ၊ ေဝေန ယ်သုခေက်ာင္းတိုက္၊  ေမာ္ႀကီးေက်း႐ြာ၊ ေမာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊ မီးကိုင္တက္ ေက်း႐ြာ၊ ေက်ာက္ျဖဴေတာင္ ေဘးမဲ့ေတာ ရေက်ာင္းတိုက္၊ ဥႆရံေက်း႐ြာ၊  ဥႆရံ အေရွ႕ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္   တလိုင္းယာ ေခ်ာင္းဝေက်ာင္း တိုက္၊  ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕၊ ေရဆိပ္ေက်ာင္းတိုက္၊ ေကာင္ဇင္းေက်ာင္းတိုက္၊ နခံေတာ႐ြာလယ္ ေက်ာင္းတိုက္၊ ပုညလက္်ာရေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္  ထိန္သစ္ ေက်ာင္းတိုက္၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕၊ ေတာင္သစ္ေက်ာင္းတိုက္၊ ပုေလာၿမိဳ႕၊ ေမာ္သာယာ ေက်ာင္းတိုက္၊ မန္က်ည္းကုန္းေက်း႐ြာ၊ ေက်ာက္ဖားသီလရွင္ေက်ာင္း၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ထန္းေလးပင္ ေက်ာင္းတိုက္၊ တပ္ဦးဇမၺဴေအး ေက်ာင္းတိုက္၊ သံသရာေအးေက်ာင္းတိုက္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ဆိပ္ငယ္တံတားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေနရာမ်ား၊ ပႏိုေက်း႐ြာ၊ ႐ြာဦးဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊ အလယ္ေခ်ာင္း႐ြာတပ္ဦး ေက်ာင္းတိုက္၊ ပျပင္ေက်း႐ြာ၊ ပျပင္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ ဝါးအင္း ေက်း႐ြာ၊ ဓမၼသုခေက်ာင္းတိုက္၊ ဘုတ္ျပင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရသူရိၿမိဳ႕၊ ေအးျမသာယာ႐ြာဦး ေက်ာင္းတိုက္၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ ျပည္ေတာ္ေအးဘုရား၊ ေ႐ႊျပည္သာေက်ာင္းတိုက္၊  ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ အလ္မဒ္ရ စက္သြယ္အရ ဗီယသုဂ်ာမိအြလ္ အူလူးမ္းဗလီ၊ မာစ္ဂ်ီဒူလ္ ဂ်ာမီအြတ္ တက္ခ္ ပါဗလီ၊  အင္းဝဘဏ္၊ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ေလဆိပ္၊ ခေမာက္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဆိပ္ဖူး ေက်း႐ြာ၊ ေ႐ႊစၾကၤာေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ေအာင္ဘာေက်း႐ြာ၊ ေအာင္မဂၤလာေက်ာင္းတိုက္တို႔၌ လည္းေကာင္း၊  ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေငြနံ႔သာ စံျပေက်း႐ြာရွိ မေဟာ္သဓာအခမဲ့ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကားေတာရရပ္ကြက္ရွိ ပါဠိ တကၠသိုလ္ ေညာင္တုန္းေက်ာင္းတိုက္၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ရွိ ေအာင္မဂၤလၤာေက်ာင္း တိုက္၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေစ်းရပ္ကြက္ရွိ သိမ္ကုန္းေက်ာင္းတိုက္၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ အလံတပိုေက်း႐ြာရွိ သာသနဟိတကာရီ

ေက်ာင္းတိုက္၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းကုန္းေက်း႐ြာရွိ တုမူလေသာမေက်ာင္းတိုက္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထမလုံေက်း ႐ြာရွိ ေမွာ္ဝန္း ဂုဏ္ရည္ေက်ာင္းတိုက္၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊဆံေတာ္ရပ္ကြက္ရွိ ဓမၼလကၤာရပရိယတိၱ စာသင္တိုက္၊ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ေတာင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ

ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းတိုက္၊ စႏၵာ႐ုံ ေက်ာင္းတိုက္၊ မိဂဒါဝုန္ေက်ာင္းတိုက္၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕ရွိ မိုးျပာအေရွ႕ေတာရ ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ဓမၼပါရဂူေက်ာင္း တိုက္၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕ရွိ အတြင္းပတၱျမား ေက်ာင္းတိုက္၊ ဘိုးသိန္းတန္ေက်ာင္းတိုက္၊ မိုးေကာင္းပရိယတိၱစာသင္တိုက္၊ ရတနာ

ဗိမာန္ေက်ာင္းတိုက္၊ငပုေတာၿမိဳ႕ရွိ သဒၶမၼေဝဒဂူ ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္သာသနာ့ မ႑ိဳင္ေက်ာင္းတိုက္တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီးသီးမွေဆးအဖြဲ႕မ်ားက စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မပရိယတိၱစာသင္တိုက္၊ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ ယာန္အသင္းေတာ္ႏွင့္ ေခါင္းဒုကၠာေက်း႐ြာတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီးသီးမွ  ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕၊ မဟာ ေဗာဓိတစ္ေထာင္ ရပ္ေတာ္မူ ဘုရားႀကီး၊ ဗုဒၶ ေ႐ႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၊ အရာေတာ္ၿမိဳ႕၊ ကေမ္ၻာဇ ရပ္ကြက္ရွိ ေတာေက်ာင္းႀကီး ေက်ာင္း တိုက္၊ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊေပၚကြၽန္း ေက်ာင္းတိုက္၊ မိုးေကာင္းေက်ာင္းတိုက္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းတိုက္စံျပေက်း႐ြာရွိ မဟာသႏ္ၱိသုခ ေက်ာင္းတိုက္၊ တမူးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းတိုက္၊ ဟုမ္ၼလင္းၿမိဳ႕၊ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္၊ ဆုထူးပန္ ရွစ္မ်က္ႏွာေစတီေတာ္၊ ခိုပဲဝ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ သီတဂူစကၡဳဒါန ေဆး႐ုံ၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ ဆုႀကီးပန္ေက်ာင္းတိုက္၊ ေဗာဓိမ႑ိဳင္ေက်ာင္းတိုက္၊ အမကန္သာ ေက်ာင္းတိုက္၊ ခႏ္ၱီးၿမိဳ႕၊ ဇီးျဖဴကုန္းရပ္ကြက္ ရွိ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ဘုရား ေက်ာင္း၊ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ သာသနာ့ပါလကုန္းေတာ္၊ ကကုသာန္ ေစတီရင္ျပင္ေတာ္ႏွင့္ ေဇယ်ာ သိဒ္ၶိ႐ုပ္ပြားေတာ္ အာ႐ုံခံတန္ေဆာင္း၊ Zion Baptist ခရစ္ယာန္ ဘုရား ရွိခိုေက်ာင္းႏွင့္ Emmanual Baptist ခရစ္ယာန္ဘုရား ရွိခိုးေက်ာင္း၌လည္းေကာင္း၊ အလယ္ပိုင္း တိုင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္မွ ေဆးအဖြဲ႕ မ်ားက မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဗန္းေမာ္ ေက်ာင္းတိုက္၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာ ဂနၶာ႐ုံေက်ာင္းတိုက္၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မႏၲေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ ျပင္ဦး လြင္ၿမိဳ႕ရွိ ေ႐ႊႏွလုံးေတာ္ ဘုရားေက်ာင္း၊ စိန႔္ေမရီ ဘုရားေက်ာင္း၊ စိန္ေပါလ္သီလရွင္ ေက်ာင္း၊ ဧဒင္မိဘမဲ့ေက်ာင္း၊ ေ႐ႊႏွလုံးေတာ္ မိဘမဲ့ ကေလးေက်ာင္း၊ ဟဖီဇုလ္ အစၥလာမ္ ဟိဖ္ဇုလ္ကုရ္ အာန္ေက်ာင္း(၈ကြက္ဗလီ)၊ ညံေတာဗလီ၊ ၿမိဳ႕မဗဟိုဗလီႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕ ရွီ စိန႔္ၾသဂတ္စတင္း ကက္သလစ္ေက်ာင္း ႏွင့္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတို႔ ၌လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ဝိသုဒၶါ႐ုံသိမ္ဦး ပရိယတ္ၱိ စာသင္တိုက္၊ ေ႐ႊမင္းဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၊ မေဒါက္ၿမိဳ႕၊ ပန္းေငြ႐ုံေတာရ ပရိယတ္ၱိစာသင္တိုက္၊ ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕၊ ဆင္႐ုံ ေတာ္ရ ေက်ာင္းဝိုင္းႀကီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၊ မိုနဲဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ပဲခူး ၿမိဳ႕၊ သာမေဏေက်ာ္ စာသင္တိုက္မ်ား၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ အလယ္ပိုင္းေဒသနာသာသနာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းတို႔၌လည္း ေကာင္း၊ ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သာသနာႏြယ္ဝင္ သီလရွင္မ်ား၊ ဘာသာ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ မသန္ စြမ္းသူ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန) တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို COVID-19ေရာဂါႏွင့္ပတ္ သက္၍ လိုအပ္သည့္က်န္းမာေရးစစ္ေဆး ေပးျခင္း၊ အပူခ်ိန္ တိုင္းတာ ေပးျခင္း၊ က်န္းမာ ေရးအသိပညာေပးျခင္း၊ စနစ္တက်လက္ ေဆးသ႐ုပ္ျပျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ ေပးသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ ေနမႈမ်ားကို တိုင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္အသီးသီးမွ တိုင္းမႉးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိ သူမ်ားက လိုက္လံၾကည့္ရႈၾကၿပီး COVID-19 ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး အေထာက္ အကူျပဳ ေဆးဝါးမ်ား၊ ေရမလိုလက္သန႔္ ေဆးရည္မ်ား၊ ႏွာေခါင္း စည္းမ်ားႏွင့္ လႉဖြယ္ ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္ ေပးအပ္လႉဒါန္းသည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီးသီးမွ နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္သားမ်ား က ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရး ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ား၊ အေဝး ေျပးယာဥ္ရပ္နား စခန္း မ်ားႏွင့္ လူသြားလူလာ ထူထပ္မ်ားျပားသည့္ ေနရာမ်ား၌ ပိုးသတ္ ေဆးဖ်န္းျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

(Unicode Version)

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာရောဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ရေး အထောက် အကူ ဖြစ်စေရန်အတွက် ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆေးစစ်ဆေး ပေးခြင်း နှင့် ပိုးသတ်ဆေး ဖျန်းခြင်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်

နေပြည်တော်  မတ်  ၃၀

အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အတွက် တပ်မတော်အနေဖြင့် တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အသက် အရွယ်ကြီး ရင့်တော် မူကြသော သံဃာတော်များနှင့်  ဘာသာပေါင်းစုံမှ  သက်ကြီးဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၏ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန် စေရေး၊ ရောဂါပိုးပြန့်ပွားမှု မရှိစေရေးနှင့် ကြိုတင် ကာကွယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလေးပေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။

ထို့ကြောင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် အသီးသီးရှိ နယ်မြေခံ တပ်မတော် ဆေးရုံများမှ ပါရဂူများ၊ ဆေးမှူးများနှင့် သူနာပြုများ ပါဝင် သော ဆေးအဖွဲ့များက တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်အသီးသီးရှိ သြဝါ ဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီးများ၊   ထေရ်ကြီး  ဝါကြီး ဆရာတော်ကြီးများနှင့် သံဃာတော်များ၊ သာသနာနွယ်ဝင် သီလရှင်များအား လည်းကောင်း၊ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူဘာသာရေးကျောင်းများရှိ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့ ဝင်များအားလည်းကောင်း၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုဝင်များကိုလည်း ကောင်း၊ ဒေသခံပြည်သူများ၊ မသန်စွမ်းသူ များနှင့် ပြည်သူ့စစ်(ဌာနေ) တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား လည်းကောင်း (COVID-19)ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်စေရေးအတွက် အာဟာရဖြည့်စွက်စာများ၊ ရောဂါကြိုတင် ကာကွယ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် အထောက်အကူပြုဆေးဝါးများနှင့် လက်သန့်ဆေးရည်များ၊ Mask  များကို ပေးအပ် လှူဒါန်းခြင်းနှင့် ဘာသာရေး အဆောက်အဦများ၊ အနီးဝန်းကျင်နှင့် အများပြည်သူအသုံးပြုလျက် ရှိသည့်နေရာ များအား ပိုးသတ် ဆေးဖျန်း ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။

ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ ယနေ့ တွင်  နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ပုဗ္ဗသီရိ မြို့နယ်ရှိ ခုတင်-၅၀ ဆံ့ဆေးရုံ၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ ကျောင်းသစ်ကျောင်းတိုက်နှင့် ရွှေအင်းရိပ်သာ ကျောင်း တိုက်၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် တပ်ကုန်းမြို့မဂျာမေဗလီတို့၌ လည်းကောင်း၊  မြောက်ပိုင်း တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ဂျာမိုင် ကောင်း ရပ်ကွက်၊ မဟာဂန်္ဓာရုံတိုက်သစ်ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်၊ စီတာပူရပ်ကွက်၊ သီတာအေးကျောင်းတိုက်၊ ရန်ပူ ရပ်ကွက်၊ ဆုထူးပန် ကျောင်းတိုက်၊ ဗန်းမော်မြို့၊ ကန်ဦးဘုန်းတော် ကြီးကျောင်း၊ သိမ်တော်ကြီးဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၊ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ သိမ်မဟာသီလရှင်စာသင်တိုက်၊  သာသနာ့ လင်းရောင်ခြည် ကျောင်းတိုက်၊ ဇေယျသုခဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ရိုးကြီး တောရဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်ဘုရား ကျောင်းများ၊ မိုးမိတ်မြို့၊  ရွှေကျောင်း ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ ပူတာအိုမြို့၊ ပူတာအိုလေဆိပ်၊ မြို့မဈေး၊ တောင်တန်း

သာသနာပြု (ဗဟိုကျောင်း)၊  ကောင်းမှုလုံ စေတီတော်နှင့် လေယာဉ်ကွင်းဈေးများ၊ မိုးကောင်းမြို့၊ မိုးကောင်းဘူတာ၊ စန္ဒာရာမ သီလရှင်စာသင်တိုက်နှင့် ဥတ္တရာ သီရိသီလ ရှင်ကျောင်း၊ ဆားမှော်မြို့၊ အောင်မင်္ဂလာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၊ တနိုင်းမြို့၊ ချမ်းမြေ့ ရွှေပြည်ကျောင်းတိုက်၊ ဇေယျာသီရိကျောင်း တိုက်၊ သာယာရွှေပြည်ကျောင်းတိုက်၊  တပ်ဦး ကျောင်းတိုက်တို့၌ လည်းကောင်း၊  အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်တပ်နယ်အသီးသီးမှဆေးအဖွဲ့များက  လားရှိုးမြို့၊ ရန်အောင်မြင်ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်၊  ဆင်းရွှေလီဘိုးဘွားဗိမာန်၊ နားမခေါ်ရပ်ကွက်ရှိ   အလင်းအိမ် မိဘမဲ့ ဂေဟာ၊ ရပ်ကွက် ၁၀ ရှိ ဧလိမ်မိဘမဲ့ ဂေဟာနှင့် တာပုံရပ်ကွက်ရှိ ချစ်ခြင်း မေတ္တာဂေဟာ တို့၌လည်းကောင်း၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက တောင်ကြီးမြို့၊ ပထမတောင်ကျောင်းကြီး ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်နှင့် ပဒုမ္မာစာရီ ပအိုဝ်း သီလရှင်ကျောင်း၊ ရွှေညောင်မြို့၊ ဟဲကယ် ကျေးရွာ၊ ဝိဇ္ဇာလယ ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်၊ တောင်နီကျေးရွာ၊ ညောင်ရံပရိယတ္တိစာသင် တိုက်၊ ပန်းတောကျောင်းတိုက်နှင့်ပန့်ပုန်း ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတိုက်၊  ဟိုပုံးမြို့၊  မြို့ဦးကျောင်းတိုက်နှင့် ကံတက်ကျောင်းတိုက်၊ ကလောမြို့၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်တိုက် သစ်ကျောင်းနှင့် ဓမ္မစကြာ ကျောင်းတိုက်၊ ပင်းတယမြို့၊ မြို့တောင်ကျောင်း၊ ကံထောင့်ကျောင်း၊ ဆုတောင်းပြည့် ကျောင်း၊ မင်္ဂလာ ကံဦးကျောင်းနှင့် မွေတော်ကျောင်း၊ အောင်ပန်းမြို့၊ လှည်းရိုးစာသင်တိုက်၊ အောင်ချမ်း သာစာ သင်တိုက်၊ ပျဉ်သာကျောင်း၊ ကြေးကုန်း ကျောက်တန်းကျောင်းနှင့် နမ့်အွန်ကျောင်း၊ ဟဲဟိုးမြို့၊ မြို့လယ် စာသင် တိုက်၊ ရပ်စောက်မြို့၊ စန္ဒကူး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ပင်လောင်းမြို့၊ နန့်ဟူးကျောင်း၊ တီကျစ်မြို့၊ မြို့မဘုန်း တော်ကြီးကျောင်း၊ ဆီဆိုင်မြို့၊ သာသနာ့ လင်္ကာရ ကျောင်းတိုက်၊ ဘန်းယဉ်မြို့၊ မြို့ဦး ရွှေဂူကျောင်း၊ ဖယ်ခုံမြို့၊ မြို့မ ကျောင်းတိုက်၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ဓမ်္မရက္ခိတ (နိုးကိုး)ကျောင်း၊ သီရိမင်္ဂလာပုံကျောင်းနှင့် ရွှေကျောင်း၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့ ဒေါတငူး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် ဟိုဖိတ်ဘုန်း တော်ကြီးကျောင်း၊ ဖရူဆိုမြို့၊ ညောင်ဇင် သာသနာပြု ကျောင်း၊ ဘောလခဲမြို့၊ ရေနီ ပေါက်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဖားဆောင်းမြို့၊ တောင်ပေါ် တပ်ဦး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတိုက်နှင့် မွေတော်ပရိယတ္တိစာသင် တိုက်၊  ရှားတောမြို့၊ စလောင်းစုစည်း တောင်တန်း သာသနာပြု (မြရတနာ ကျောင်း) မယ်စဲ့မြို့၊ ဝမ်ကံဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ တောင်ကြီး မြို့၊ အတုလမာရဇိန်မြတ်စွာဘုရားမြို့လယ်

ဓမ္မာရုံ၊  စဝ်စံထွန်းဈေး၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ သီရိမင်္ဂလာတောင်ကွဲ စေတီတော် ရင်ပြင်တော်၊ မင်္ဂလာဟော်ကြီး ပရိယတ်္တိ စာသင်တိုက်၊ ခရစ်တော်ဘုရင် ဗဟိုဘုရားကျောင်း၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊   အင်းဝဘဏ်၊  သီရိမင်္ဂလာ ဈေးအတွင်း ရှိ အဝေးပြေးကားဂိတ်နှင့် သုဓနုစစ်မှုထမ်းဟောင်းအိမ်ရာ တို့၌ လည်းကောင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း တိုင်းစစ် ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီးသီးမှ  ဆေးအဖွဲ့များက ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ မိုးနဲမြို့  ဝိဇ္ဇာရိယပရိယတ်္တိ စာသင်တိုက်၊ နမ့်စန်မြို့၊  စိတ္တသုခ စမ်းချောင်းကျောင်း တိုက်၊ မိုးနဲမြို့၊ နယ်မြေခံ တပ်ရင်းခန်းမ၊  တိုင်းရင်းသား နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုး  ကျောင်းနှင့် မြို့မဗလီ၊ နမ့်စန်မြို့၊ ပထမ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဘုရား ရှိခိုးကျောင်း၊ မိဘမဲ့ ကက်သလစ် သီလရှင်ကျောင်း၊   လွိုင်လင်မြို့မဈေး၊ ကမ္မဋ္ဌာန်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ တောင်နောက်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဟိုနား ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဝိသုတာရုံဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ပိဋကတ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်   ဝေဠုဝန် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ ဝမ်ဖီးကျေးရွာ ဘုန်းတော် ကြီး ကျောင်း၊ ကွန်ဟိန်းမြို့၊ ဝိသီရိသုခဘုန်း တော်ကြီးကျောင်း၊ မိုင်းပန်မြို့ရှိ မြို့ပေါ် ကျောင်းတိုက်များ၊ မိုင်းနောင်မြို့ ရှိ မြို့ပေါ် ကျောင်းတိုက်များ၊ လဲချားမြို့၊ ပေါင်အွတ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ နောင်မိန်းဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းနှင့် သြဇာ ကြီး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတို့၌လည်းကောင်း၊ တြိဂံဒေသတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေး အဖွဲ့ များက ကျိုင်းတုံမြို့ရှိ ပါလျန်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဆစ်(ခ်)ဘုရား ရှိခိုးကျောင်း၊ “ဝ”နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အသင်းတော်များ အဖွဲ့ရုံး၊ အာခါနှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်ရုံး၊ ဓမ္မာစရိယ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ခေမာရဋ္ဌ ဗျာဒိတ် တော် ပေးရပ်တော်မူ ဘုရားကြီး၊ လားဟူနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်ရုံး၊  မဟာမြတ်မုနိဘုရား၊ ဝတ်အင်း ကျောင်း တိုက်နှင့် ကျိုင်းတုံလေဆိပ်၊ မိုင်းဖြတ်မြို့ နယ်၊ ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊  စိတ္တသုခ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းနှင့် ဈေးတန်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်ရှိ  ပုံလို့ ကျောင်းတိုက်၊  လွတ်လပ် သော ခရစ်ယာန် အသင်းတော်နှင့် ရွှေတောင်တန်း ပရဟိတကျောင်းတိုက်၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်၊ စွပ်ပလောင်းကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းနှင့် ကျိုင်းပင်းကျေးရွာ   ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၊ မိုင်းယန်းမြို့၊ မွန်ကဲဘုန်းတော် ကြီးကျောင်း တို့၌ လည်း ကောင်း၊ အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက မွန်ပြည် နယ်၊ ရေးမြို့၊ စကားတောင်စေတီတော်ရင်ပြင်နှင့် ထန်းခြောက်ပင်ကျောင်းတိုက်၌လည်းကောင်း၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသ တိုင်းစစ် ဌာန ချုပ်နှင့်  တပ္နယ်အသီးသီးမွ   ဆေးအဖွဲ့များက တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊   တောင်ပေါ်တပ်ဦး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတိုက်နှင့် မွေတော်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ ရှားတောမြို့၊  စလောင်းစုစည်း တောင်တန်း သာသနာပြု (မြရတနာ ကျောင်း)၊ မယ်စဲ့မြို့၊ ဝမ်ကံဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ တောင်ကြီးမြို့၊ အတုလမာရ ဇိန်မြတ်စွာဘုရားမြို့လယ် ဓမ္မာရုံ၊  စဝ်စံထွန်းဈေး၊ လွိုင်ကော်မြို့၊   သီရိမင်္ဂလာတောင်ကွဲစေတီတော်ရင်ပြင်တော်၊ မင်္ဂလာဟော်ကြီး ပရိယတ်္တိ စာသင် တိုက်၊ ခရစ်တော်ဘုရင် ဗဟိုဘုရားကျောင်း၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊   အင်းဝဘဏ်၊  သီရိမင်္ဂလာဈေး အတွင်းရှိ အဝေးပြေးကားဂိတ်နှင့် သုဓနုစစ်မှုထမ်းဟောင်း အိမ်ရာတို့၌လည်းကောင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း တိုင်းစစ် ဌာန ချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊  မိုးနဲမြို့  ဝိဇ်္ဇာရိယပရိယတ်္တိ စာသင် တိုက်၊ နမ့်စန်မြို့၊ စိတ္တသုခစမ်းချောင်း ကျောင်းတိုက်၊ မိုးနဲမြို့၊ နယ်မြေခံတပ်ရင်းခန်းမ၊ တိုင်းရင်းသား နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုး  ကျောင်းနှင့် မြို့မဗလီ၊ နမ့်စန်မြို့၊ ပထမ တိုင်းရင်းသားပေါင်း စုံနှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ မိဘမဲ့ကက်သလစ် သီလရှင်ကျောင်း၊   လွိုင်လင်မြို့မဈေး၊ ကမ္မဋ္ဌာန်း ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၊ တောင် နောက်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဟိုနား ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဝိသုတာရုံဘုန်းတော် ကြီးကျောင်း၊ ပိဋကတ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်   ဝေဠုဝန်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ ဝမ်ဖီးကျေးရွာ ဘုန်းတော်

ကြီးကျောင်း၊ ကွန်ဟိန်းမြို့၊ ဝိသီရိသုခဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ မိုင်းပန်မြို့ရှိ မြို့ပေါ် ကျောင်းတိုက်များ၊ မိုင်းနောင်မြို့ရှိ မြို့ပေါ် ကျောင်းတိုက်များ၊ လဲချားမြို့၊ ပေါင်အွတ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ နောင်မိန်းဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းနှင့် သြဇာကြီးဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတို့၌လည်းကောင်း၊ တြိဂံဒေသတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေး အဖွဲ့များက ကျိုင်းတုံမြို့ရှိ ပါလျန်ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်း၊ ဆစ်(ခ်)ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ “ဝ”နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်း တော်များအဖွဲ့ရုံး၊ အာခါနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်ရုံး၊ ဓမ္မာစရိယ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ခေမာရဋ္ဌ ဗျာဒိတ်တော် ပေးရပ်တော်မူဘုရားကြီး၊ လားဟူနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်ရုံး၊  မဟာမြတ်မုနိဘုရား၊ ဝတ်အင်းကျောင်း တိုက်နှင့် ကျိုင်းတုံလေဆိပ်၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ စိတ္တသုခဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် ဈေးတန်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်ရှိ  ပုံလို့ကျောင်းတိုက်၊  လွတ်လပ်သော ခရစ်ယာန်အသင်း တော်နှင့် ရွှေတောင်တန်း ပရဟိတကျောင်းတိုက်၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်၊ စွပ်ပလောင်းကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် ကျိုင်းပင်းကျေးရွာ   ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၊ မိုင်းယန်းမြို့၊ မွန်ကဲဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းတို့၌လည်းကောင်း၊ အရှေ့

တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီး မှ ဆေးအဖွဲ့များက မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့၊ စကားတောင်စေတီတော် ရင်ပြင်နှင့် ထန်းခြောက်ပင်ကျောင်းတိုက်၌လည်းကောင်း၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်  တပ်နယ်အသီးသီး မှဆေးအဖွဲ့များက တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီမြို့၊ ချောင်းကြီးရပ်ကွက်ရှိ သာသနာ့ဝုဎ်ဍိပါလ ကျောင်းတိုက်၊  သာသနာ့ဂုဏ် ဘိုးဘွား ရိပ်သာ၊ အောင်မင်္ဂလာဈေး၊ မွန်စုဆိပ်ကမ်း၊ ရေဖြူမြို့နယ်၊ အုန်းပင်ကွင်း ကျေးရွာ၊ ဝေနေ ယျသုခကျောင်းတိုက်၊  မော်ကြီးကျေးရွာ၊ မော်ကြီးကျောင်းတိုက်၊ မီးကိုင်တက် ကျေးရွာ၊ ကျောက်ဖြူတောင် ဘေးမဲ့တော ရကျောင်းတိုက်၊ ဥဿရံကျေးရွာ၊  ဥဿရံ အရှေ့ကျောင်းတိုက်နှင့်   တလိုင်းယာ ချောင်းဝကျောင်း တိုက်၊  လောင်းလုံးမြို့၊ ရေဆိပ်ကျောင်းတိုက်၊ ကောင်ဇင်းကျောင်းတိုက်၊ နခံတောရွာလယ် ကျောင်းတိုက်၊ ပုညလက်ျာရကျောင်းတိုက်နှင့်  ထိန်သစ် ကျောင်းတိုက်၊ သရက်ချောင်းမြို့၊ တောင်သစ်ကျောင်းတိုက်၊ ပုလောမြို့၊ မော်သာယာ ကျောင်းတိုက်၊ မန်ကျည်းကုန်းကျေးရွာ၊ ကျောက်ဖားသီလရှင်ကျောင်း၊ မြိတ်မြို့၊ ထန်းလေးပင် ကျောင်းတိုက်၊ တပ်ဦးဇမ္ဗူအေး ကျောင်းတိုက်၊ သံသရာအေးကျောင်းတိုက်၊ မြိတ်မြို့၊ ဆိပ်ငယ်တံတားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် နေရာများ၊ ပနိုကျေးရွာ၊ ရွာဦးဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းတိုက်၊ အလယ်ချောင်းရွာတပ်ဦး ကျောင်းတိုက်၊ ပပြင်ကျေးရွာ၊ ပပြင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ဝါးအင်း ကျေးရွာ၊ ဓမ္မသုခကျောင်းတိုက်၊ ဘုတ်ပြင်း မြို့နယ်၊ ကရသူရိမြို့၊ အေးမြသာယာရွာဦး ကျောင်းတိုက်၊ ကော့သောင်းမြို့၊ ပြည်တော်အေးဘုရား၊ ရွှေပြည်သာကျောင်းတိုက်၊  ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ အလ်မဒ်ရ စက်သွယ်အရ ဗီယသုဂျာမိအွလ် အူလူးမ်းဗလီ၊ မာစ်ဂျီဒူလ် ဂျာမီအွတ် တက်ခ် ပါဗလီ၊  အင်းဝဘဏ်၊ မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်နှင့် ကော့သောင်း လေဆိပ်၊ ခမောက်ကြီးမြို့၊ ဆိပ်ဖူး ကျေးရွာ၊ ရွှေစင်္ကြာကျောင်းတိုက်နှင့် အောင်ဘာကျေးရွာ၊ အောင်မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်တို့၌ လည်းကောင်း၊  ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ငွေနံ့သာ စံပြကျေးရွာရှိ မဟော်သဓာအခမဲ့ ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကြားတောရရပ်ကွက်ရှိ ပါဠိ တက္ကသိုလ် ညောင်တုန်းကျောင်းတိုက်၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ရှိ အောင်မင်္ဂင်္လာကျောင်း တိုက်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ဈေးရပ်ကွက်ရှိ သိမ်ကုန်းကျောင်းတိုက်၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ အလံတပိုကျေးရွာရှိ သာသနဟိတကာရီ

ကျောင်းတိုက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ချင်းကုန်းကျေးရွာရှိ တုမူလသောမကျောင်းတိုက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ထမလုံကျေး ရွာရှိ မှော်ဝန်း ဂုဏ်ရည်ကျောင်းတိုက်၊ တွံတေးမြို့နယ်၊ ရွှေဆံတော်ရပ်ကွက်ရှိ ဓမ္မလင်္ကာရပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်၊ ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်တို့၌လည်းကောင်း၊ အနောက်တောင် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ

ဆေးအဖွဲ့များက ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့ရှိ ဝေဠုဝန်ကျောင်းတိုက်၊ စန္ဒာရုံ ကျောင်းတိုက်၊ မိဂဒါဝုန်ကျောင်းတိုက်၊ ကျောင်းကုန်းမြို့ရှိ မိုးပြာအရှေ့တောရ ကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းတိုက်နှင့် ဓမ္မပါရဂူကျောင်း တိုက်၊ ဟင်္သာတမြို့ရှိ အတွင်းပတ္တမြား ကျောင်းတိုက်၊ ဘိုးသိန်းတန်ကျောင်းတိုက်၊ မိုးကောင်းပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ ရတနာ

ဗိမာန်ကျောင်းတိုက်၊ငပုတောမြို့ရှိ သဒ္ဓမ္မဝေဒဂူ ကျောင်းတိုက်နှင့်သာသနာ့ မဏ္ဍိုင်ကျောင်းတိုက်တို့၌ လည်းကောင်း၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီးသီးမှဆေးအဖွဲ့များက စစ်တွေမြို့၊ မြို့မပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ နှစ်ခြင်းခရစ် ယာန်အသင်းတော်နှင့် ခေါင်းဒုက္ကာကျေးရွာတို့၌ လည်းကောင်း၊ အနောက်မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီးသီးမှ  ဆေးအဖွဲ့များက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့၊ မဟာ ဗောဓိတစ်ထောင် ရပ်တော်မူ ဘုရားကြီး၊ ဗုဒ္ဓ ရွှေကျောင်းတော်ကြီး၊ အရာတော်မြို့၊ ကမေ်္ဘာဇ ရပ်ကွက်ရှိ တောကျောင်းကြီး ကျောင်း တိုက်၊ ရွှေဘိုမြို့၊ ရွှေပေါ်ကျွန်း ကျောင်းတိုက်၊ မိုးကောင်းကျောင်းတိုက်၊ ကလေးမြို့နယ်၊ ကျောင်းတိုက်စံပြကျေးရွာရှိ မဟာသန်္တိသုခ ကျောင်းတိုက်၊ တမူးမြို့၊ မြို့မကျောင်းတိုက်၊ ဟုမ်္မလင်းမြို့၊ ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်၊ ဆုထူးပန် ရှစ်မျက်နှာစေတီတော်၊ ခိုပဲဝ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ သီတဂူစက္ခုဒါန ဆေးရုံ၊ ပခုက္ကူမြို့၊ ဆုကြီးပန်ကျောင်းတိုက်၊ ဗောဓိမဏ္ဍိုင်ကျောင်းတိုက်၊ အမကန်သာ ကျောင်းတိုက်၊ ခန်္တီးမြို့၊ ဇီးဖြူကုန်းရပ်ကွက် ရှိ နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အသင်းတော်ဘုရား ကျောင်း၊ ဟားခါးမြို့၊ သာသနာ့ပါလကုန်းတော်၊ ကကုသာန် စေတီရင်ပြင်တော်နှင့် ဇေယျာ သိဒ်္ဓိရုပ်ပွားတော် အာရုံခံတန်ဆောင်း၊ Zion Baptist ခရစ်ယာန် ဘုရား ရှိခိုကျောင်းနှင့် Emmanual Baptist ခရစ်ယာန်ဘုရား ရှိခိုးကျောင်း၌လည်းကောင်း၊ အလယ်ပိုင်း တိုင်းစစ်ဌာန ချုပ်မှ ဆေးအဖွဲ့ များက မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ရှိ ဗန်းမော် ကျောင်းတိုက်၊ အမရပူရမြို့နယ်ရှိ မဟာ ဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်၊ တံတားဦးမြို့နယ်ရှိ မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၊ ပြင်ဦး လွင်မြို့ရှိ ရွှေနှလုံးတော် ဘုရားကျောင်း၊ စိန့်မေရီ ဘုရားကျောင်း၊ စိန်ပေါလ်သီလရှင် ကျောင်း၊ ဧဒင်မိဘမဲ့ကျောင်း၊ ရွှေနှလုံးတော် မိဘမဲ့ ကလေးကျောင်း၊ ဟဖီဇုလ် အစ္စလာမ် ဟိဖ်ဇုလ်ကုရ် အာန်ကျောင်း(၈ကွက်ဗလီ)၊ ညံတောဗလီ၊ မြို့မဗဟိုဗလီနှင့် မကွေးမြို့ ရှီ စိန့်သြဂတ်စတင်း ကက်သလစ်ကျောင်း နှင့် နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတို့ ၌လည်းကောင်း၊ တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက တောင်ငူမြို့၊ ဝိသုဒ္ဓါရုံသိမ်ဦး ပရိယတ်္တိ စာသင်တိုက်၊ ရွှေမင်းဝင် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၊ မဒေါက်မြို့၊ ပန်းငွေရုံတောရ ပရိယတ်္တိစာသင်တိုက်၊ ရွှေကျင်မြို့၊ ဆင်ရုံ တော်ရ ကျောင်းဝိုင်းကြီး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၊ မိုနဲဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ပဲခူး မြို့၊ သာမဏေကျော် စာသင်တိုက်များ၊ တောင်ငူမြို့၊ အလယ်ပိုင်းဒေသနာသာသနာ အဖွဲ့ချုပ် ခရစ်ယာန်ကျောင်းတို့၌လည်း ကောင်း၊ ဆရာတော် ကြီးများ၊ သံဃာတော်များ၊ သာသနာနွယ်ဝင် သီလရှင်များ၊ ဘာသာ ရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့ဝင်များ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုဝင်များ၊ ဒေသခံပြည်သူများ၊ မသန် စွမ်းသူ များနှင့် ပြည်သူ့စစ်(ဌာနေ) တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို COVID-19ရောဂါနှင့်ပတ် သက်၍ လိုအပ်သည့်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေး ပေးခြင်း၊ အပူချိန် တိုင်းတာ ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာ ရေးအသိပညာပေးခြင်း၊ စနစ်တကျလက် ဆေးသရုပ်ပြခြင်းတို့ ဆောင်ရွက် ပေးသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက် နေမှုများကို တိုင်းစစ်ဌာန ချုပ်အသီးသီးမှ တိုင်းမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိ သူများက လိုက်လံကြည့်ရှုကြပြီး COVID-19 ရောဂါကြိုတင် ကာကွယ်ရေး အထောက် အကူပြု ဆေးဝါးများ၊ ရေမလိုလက်သန့် ဆေးရည်များ၊ နှာခေါင်း စည်းများနှင့် လှူဖွယ် ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ် ပေးအပ်လှူဒါန်းသည်။

ထို့ပြင် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီးသီးမှ နယ်မြေခံတပ်မတော်သားများ က စေတီပုထိုးများ၊ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများ၊ သီလရှင်ကျောင်းများ၊ ဘာသာရေး ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံဆေးခန်းများ၊ အဝေး ပြေးယာဉ်ရပ်နား စခန်း များနှင့် လူသွားလူလာ ထူထပ်များပြားသည့် နေရာများ၌ ပိုးသတ် ဆေးဖျန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။

 

Recent News