အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကြယ္ေရး အေထာက္ အကူျဖစ္ ေစရန္ အတြက္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆးစစ္ ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး ဖ်န္းျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ 

အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကြယ္ေရး အေထာက္ အကူျဖစ္ ေစရန္ အတြက္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆးစစ္ ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး ဖ်န္းျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ 

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၃၁ 

အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကြယ္ေရး အေထာက္ အကူျဖစ္ ေစရန္ အတြက္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆးစစ္ ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး ဖ်န္းျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၃၁ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါ Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အတြက္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိရာ အသက္အ႐ြယ္ႀကီး ရင့္ေတာ္မူၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံမွ သက္ႀကီးဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ ေရာဂါပိုးျပန႔္ပြားမႈ မရွိေစေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အေလးေပး ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အသီးသီးရွိ နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္ေဆး႐ုံမ်ားမွ ပါရဂူမ်ား၊ ေဆးမႉးမ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား ပါဝင္ေသာ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးရွိ ၾသဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ေထရ္ႀကီး ဝါႀကီး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သာသနာႏြယ္ဝင္သီလရွင္ မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴဘာသာေရး ေက်ာင္းမ်ားရွိ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ စစ္မႈ ထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလည္းေကာင္း COVID-19 ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ကိုယ္ခံအားေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ အာဟာရျဖည့္စြက္စာမ်ား၊ ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အေထာက္ အကူျပဳေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ လက္သန႔္ ေဆးရည္မ်ား Mask မ်ားကို ေပးအပ္ လႉဒါန္းျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံမ်ား၊ အနီးဝန္းက်င္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ေနရာ မ်ား အား ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ယေန႔ တြင္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းေတာ ေက်ာင္းတိုက္၊ ပ်ဥ္းမနား ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္း၊ ၾကယ္စႏ္ၵာဗလီ၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ေနျပည္ေတာ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ ဂိုဏ္းေထာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ သီတာရပ္ကြက္၊ ဆုေတာင္းျပည့္ေက်ာင္းတိုက္၊ ဆုေတာင္းျပည့္ ေလ်ာင္းေတာ္မူဘုရားႀကီး၊ ဆုေတာင္းျပည့္ရပ္ေတာ္မူဘုရားႀကီး၊ ေလာကမာရ္ေအာင္ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီ ေတာ္၊ နန္းေကြ႕ရပ္ကြက္၊ မဟာဂႏၶာ႐ုံ ေက်ာင္းတိုက္၊ ျမစ္ႀကီးနား ေလဆိပ္၊ ပမၼတီး စက္ေလွဆိပ္၊ သာသနာ့ဗိမာန္ ေတာ္ႀကီး၊ ေအးေစတီ ေက်ာင္းတိုက္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊေက်းနားတံခြန္တိုင္ေက်ာင္းတိုက္၊ တံခြန္တိုင္ သီလရွင္ ေက်ာင္း၊ သာသနာ့ ကာရီသီလရွင္ ေက်ာင္း၊ သီတဂူစကၡဳအလင္းတန္းမ်က္စိ ေဆး႐ုံ၊ မိုးကုတ္ဝိပႆနာ ေက်ာင္း တိုက္၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕၊ သစ္ျပန္ပရိယတ္ၱိစာသင္တိုက္၊ ေဇယ်သုခဝါဆိုေက်ာင္း၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕၊ ပုဗ္ၺာ႐ုံ ပရိယတ္ၱိ စာသင္တိုက္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕၊ ရဝမ္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္၊ ရဝမ္အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ ခါကာဘိုရာဇီခန္းမတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက လားရႈိးၿမိဳ႕၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းမိဘမဲ့ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပရဟိတေဂဟာ၊ လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္း၊ တန႔္ယန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းပတ္ေက်း႐ြာ ရွိ ဇိနမာန္ေအာင္ ေက်ာင္းတိုက္၊ ကြမ္းလုံ ၿမိဳ႕ရွိ သာသနာ့အလင္းေရာင္ တံတားဦး ေက်ာင္းတိုက္၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံႏွစ္ျခင္းခရစ္ ယာန္အသင္း ေတာ္ေက်ာင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕မ ေစ်း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ 

အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာန ခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမ သာစည္ ျခေသၤ့ ႏွစ္ေကာင္ ေက်ာင္းတိုက္၊ ေအာင္ေျမဘုံစံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေအးသာယာၿမိဳ႕ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ သစ္ တစ္ပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ရန္တိုင္း ေအာင္ပရဟိတေက်ာင္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ စြႏ္ၷီဂ်ာေမ့ဗလီ၊ ေတာင္ဗလီ၊ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္၊ အင္းဝဘဏ္၊ ေအးသာယာၿမိဳ႕၊ သီရိမဂၤလာေစ်း၊ ကားႀကီးကြင္း၊ ကေလာ ၿမိဳ႕၊ မဟာေဆး ဝကၤဘာေက်ာင္း၊ ေဇယ်ာသုက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕ ကံတလိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ သာသနာ့ လကၤာရ ေက်ာင္း၊ ေမြေတာ္ဘုရား၊ ပင္းတယ ၿမိဳ႕၊ မဟာစည္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဆင္ျဖဴဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၊ ေပါက္ေတာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၊ ပင္မွီဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေစ်းကုန္း႐ြာဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာရန္ေအာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဘူတာ႐ုံ၊ တီက်စ္ၿမိဳ႕၊ ဘုရားႀကီးကုန္း ေက်ာင္း၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕၊ ေညာင္ကုန္းေက်ာင္း တိုက္၊ ဘန္းယဥ္ၿမိဳ႕၊ နမ့္ဟူးေက်ာင္းတိုက္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕၊ ေမြေတာ္ေက်ာင္း တိုက္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာေထာတေနာသာသနာျပဳေက်ာင္းတိုက္၊ ေဒါေဆာ္ ေရွ႕သာသနာျပဳ ေက်ာင္းတိုက္၊ ဖားေဆာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ပရမဝနဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ဒဏ္ၡိဏရာမဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဒီးေမာ့ ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းဟူးေထြေက်း႐ြာ၊ ေအာင္သုခ မဂၤလာေက်ာင္း၊ (၆)မိုင္စံျပေက်း႐ြာ၊ လုဒ္မယ္ေတာ္ဘုရားေက်ာင္း၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ရာမဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေလာပိတ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံတို႔၌လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕အလယ္ ပိုင္း တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တယ္နယ္ အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕၊ ေအာင္မဂၤလာ စာသင္တိုက္၊ မဟာကေမၺာဇ ျပည္ၿငိမ္းေအးေစတီေတာ္ႀကီး၊အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ရွိ စိန႔္ေပါကက္သလစ္ ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္း၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သိမ္းဖ်ံေက်း႐ြာ လမ္းျပမယ္ေတာ္ သဘာဝတရားရိပ္သာ၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံ၊ ပင္လုံၿမိဳ႕၊ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္း၊ ရဲစခန္း၊ မိုင္းပြန္ၿမိဳ႕၊ အာဇာနည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ရဲစခန္း၊ လင္းေခးၿမိဳ႕၊ မဟာဝိဟာရဘုရားႀကီးေက်ာင္း၊ မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားႀကီး၊ မိုးနဲၿမိဳ႕၊ ေပါ့မိုင္းရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းသာႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊ စိန႔္မိုက္ကယ္ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း၊ ဟိႏၵဴ ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္း၊ မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕၊ လုံယန္း ေက်း႐ြာ၊ သီရိမဂၤလာဆိုင္ေခးေက်ာင္း၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံလြင္ျမစ္ကူးတာဆန္း တံတား၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တာေကာ္သံလြင္ ျမစ္ကူးတံတားပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္၊ ခိုလမ္ၿမိဳ႕မေစ်းတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ ႀတိဂံ ေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးက ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဇတဝန္ ပရိယတ္ၱိ ကမၼ႒ာန္း ေက်ာင္းတိုက္၊ ယူနန္ဆိုက္ရွိန္ ဘုရားေက်ာင္း၊ တ႐ုတ္ဗုဒၶ ဘာသာဘုရားေက်ာင္း၊ မိုင္းလီပိန္းစိုင္ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ မုံလယ္ေတာရဓမၼရိပ္သာ၊ နမ့္ခ်က္ဗလီ၊ သာသနပါလပရိယတ္ၱိ စာသင္တိုက္၊ သီရေနာ္ ေက်ာင္းတိုက္၊ ဗုဒၶ ဘာသာ သက္သတ္လြတ္ဘုရားေက်ာင္း၊ ႏြဲ႕ေနာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ကြမ္ရင္စီ ဘုရား ေက်ာင္း၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမ္ေနာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဝမ္ပုံဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၊ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရးသဗၺညဳေက်ာင္း၊ ကက္သလစ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၊ ၿမိဳ႕မဧဝံ ေဂလိ ဘုရားေက်ာင္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သမိေဒၵါဒယၿငိမ္းခ်မ္းေ႐ႊျပည္ သီလရွင္စာသင္တိုက္၊ နဂါးႏွစ္ ေကာင္ေက်ာင္းတိုက္၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ ဆုပန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိ ခိုးေက်ာင္း၊ မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ကရာနီဖိုးစကြဲယားအသင္းေတာ္၊ အာရ္၊ စီ၊ အမ္ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္း၊ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၊ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကုန္းမြန္ေက်း႐ြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕၊ သာသနာ့ေရာင္ျခည္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ 

အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာ န ခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေသကၠာ ေက်း႐ြာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ဘုရားကုန္းေက်း႐ြာ အေျခခံ ပညာမူလတန္းေက်ာင္း၊ နတ္ေမွာ္႐ြာေဟာင္း အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း၊ ဖံဖေက်း႐ြာအေျခခံ ပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)၊ မုရစ္ ကေလးေက်း႐ြာ အေျခခံပညာ အထက္ တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ေ႐ႊျမင့္မိုရ္ေတာင္ဘုရား၊ ေလာကမာရဇိန္ငါးထပ္ႀကီးဘုရား၊ ဘီးလင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္ထီးေဆာင္းဘုရား၊ က်ိဳက္ထို ၿမိဳ႕နယ္၊ ထိုင္ေတာ္မူျမတ္စြာဘုရားႀကီး၊ ေရးၿမိဳ႕ ပုပၹဝတီေက်း႐ြာရွိ က်ိဳက္ေဒး တေမာ့ဗရတ္ေက်ာင္းတိုက္၊ ကက္သလစ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၊ ဂ်ာေမဗလီဝတ္ေက်ာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေက်ာင္းသစ္ေက်ာင္းပရိယတ္ၱိစာသင္တိုက္၊ ၿမိဳ႕မစြႏ္ၷီ ဂ်ာေမဗလီ၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕၊ အာေလာ ကာရာမေက်ာင္းတိုက္၊ ကမေမာင္းၿမိဳ႕၊ ကိုးနဝင္းေက်ာင္းတိုက္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ၾကာအင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဇြဲကပင္ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးသိပၸံေက်ာင္းတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက တနသၤာရီ တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕၊ ေအာင္မဂၤလာ ရပ္ကြက္ရွိ မာန္ေအာင္ေက်ာင္းတိုက္၊ ေအးခ်မ္းသာရပ္ကြက္ရွိ ဓမၼ၀ိေဇယ် ပရိယတ္ၱိ စာသင္တိုက္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေပါက္ေက်း႐ြာ၊ ဆရီကာလီယမၼမယ္ေတာ္ႀကီး ဟိႏၵဴဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္း၊ ေဗသနိႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းႏွင့္ စြႏ္ၵီဂ်ာေမအ္ဗလီ၊ သက္ကယ္ ကြက္ေက်း႐ြာ၊ သာသနာ့ ဒီပ ေက်ာင္းတိုက္၊ ၀န္ဖို႔ေက်း႐ြာ၊ ေဇတဝန္ေက်ာင္းတိုက္၊ ဥႆရံေက်း႐ြာ၊ ေက်ာက္လုံးႀကီးေစတီ ေတာ္၊ ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာင္းမကန္ ေက်း႐ြာ၊ ႐ြာလယ္ေက်ာင္းတိုက္၊ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းတိုက္၊ ေလသာေက်ာင္းတိုက္၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ပိႏ္ၷဲေတာရပ္၊ ယိုးဒယား ေက်ာင္းတိုက္၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ဇင္ေက်း႐ြာ၊ ေညာင္ဇင္ ေက်ာင္း တိုက္၊ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ပေလာက္ၿမိဳ႕၊ ေအာင္ဇဗၺဴ တပ္ေက်ာင္းတိုက္၊ ဝါးဇြန္းအုပ္ကရင္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ဘိုေထာင္ေတာရ ေက်ာင္းတိုက္၊ စနၵ၀တ္ အေရွ႕ေက်ာင္းတိုက္၊ ေမဃဝတီ ေက်ာင္း တိုက္ႏွင့္ ၿမိတ္ေလဆိပ္၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ထိန္းေခ်ာင္း ေက်း႐ြာ ေအာင္ေတာ္မူသာသနာ့ ရိပ္သာ၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဒဂုံဆီအုန္းစက္႐ုံ၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ ေအးရိပ္ၿငိမ္ပရဟိတ စာသင္တိုက္၊ အေဝးေျပးကားဝင္းႏွင့္ ကမ္းေဝး/ ကမ္းနီးငါးဒိုင္ဆိပ္ကမ္း၊ ခေမာက္ႀကီး ၿမိဳ႕၊ တိေလာကာ႐ုံစာသင္တိုက္၊ ေဖာ့သုတ္ေက်း႐ြာ၊ ဓမၼသုခ ေက်ာင္းတိုက္တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရဲရိပ္သာ ရပ္ကြက္ရွိ ဗိုလ္တေထာင္က်ိဳက္ေဒးအပ္ဆံေတာ္ဦးေစတီေတာ္၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ဥ္းမပင္ရပ္ကြက္ရွိ မဟာအတုလေဝယံ ဘုံသာတိပိဋက ေ႐ႊပါရမီေက်ာင္းေတာ္ေက်ာင္း တိုက္၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ရွိ ေ႐ႊေမာ္တင္ဘုရားႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊ လွည္းကူး ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါး႐ုံစြန္းေက်း႐ြာရွိ ေ႐ႊဘုံသာ ေက်ာင္းတိုက္၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လိေမၼာ္ၿခံ ေက်း႐ြာရွိ ကိုးနဝင္းေတာရေက်ာင္းတိုက္၊ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၉) ရပ္ကြက္ရွိ စစ္မႈ ထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕႐ုံး၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ ဗညားဒလရပ္ကြက္ရွိ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕႐ုံးႏွင့္ ေညာင္ကုန္း ရပ္ကြက္ရွိ ဓမၼ၀တီေက်ာင္းတိုက္ တို႔၌လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ ေ႐ႊမုေ႒ာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၊ ေလာကနႏၵာ ေစတီ ေတာ္ျမတ္ႀကီး၊ ပုသိမ္ တကၠသိုလ္၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပစ္ၦိမာ႐ုံ ေက်ာင္းတိုက္၊ ေ႐ႊျပည္တန္စာသင္တိုက္၊ ပုညကာရီ ေက်ာင္းတိုက္၊ ပုညဝုဒၵနေက်ာင္းတိုက္၊ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ရွိ စံေက်ာင္းပရိယတ္ၱိ စာသင္တိုက္၊ ဓမၼာ႐ုံေက်ာင္းတိုက္၊ ကံသာ ေက်ာင္းတိုက္၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိတ္ၱသုခေက်ာင္းတိုက္၊ ဓမၼေရာင္ျခည္ေက်ာင္းတိုက္၊ သုခိတာရာမ ေက်ာင္း တိုက္ႏွင့္ ဆံေတာ္ရွင္ျမတ္ ေမာ္တင္ေက်ာင္းတိုက္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီးသီးမွေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္ရွိ ေအးေစတီဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္း၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ရွိ အလို ေတာ္ျပည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ လက္ဝဲ ဒက္ေက်း႐ြာရွိ ေအာင္မဂၤလာဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ႏွင့္ အမွတ္ (၄)ရပ္ကြက္ရွိ ဗလီတို႔၌လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွေဆးအဖြဲ႕မ်ားက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕နယ္၊ အလုံၿမိဳ႕၊ ေလးေတာင္ျပင္ေက်ာင္း တိုက္၊ ဟာေလ လုယဧဝံေဂလီ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ အရာေတာ္ၿမိဳ႕၊ ေျခေတာ္ရာဘုရား၊ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ ပါရမီရပ္ကြက္၊ သက်ဓိတာသီလရွင္စာသင္တိုက္၊ ကေလး ၿမိဳ႕နယ္၊ အေရွ႕ခုံသာ ေက်း႐ြာ၊ ေဇယ်သိႏ္ၵိ ေက်ာင္းတိုက္၊ တမူးၿမိဳ႕၊ သုခကာရီပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း၊ မင္းကင္း ၿမိဳ႕၊ ကန္ေတာ္မဂၤလာပရိယတ္ၱိ စာသင္တိုက္၊ ဟုမ္ၼလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နားသက်ိဳက္ ေက်း႐ြာ၊ ႐ြာဦးေက်ာင္းတိုက္၊ ဘုရားငါး ဆူ သီလရွင္ေက်ာင္း၊ 

နာဂႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္၊ ပခုက္ၠဴၿမိဳ႕၊ စိႏ္ၱာမယေက်ာင္း တိုက္၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕၊ အိႏ္ၵိယာရာမေက်ာင္း တိုက္၊ သာသနာ့ဗိမာန္ေက်ာင္းတိုက္၊ ၿမိဳ႕သာ အေနာက္ေက်ာင္းတိုက္၊ ၿမိဳ႕ဦးကပ္ေက်ာ္ ေက်ာင္းတိုက္၊ မတူပီၿမိဳ႕၊ ဖႏိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိမ္ႀကီးေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ေဗသလ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ ကာဆင္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ဘုရားေက်ာင္း တို႔၌လည္းေကာင္း၊ အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္မွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက မႏ္ၱေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ အင္းဝ ဘဏ္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမဝတီဘဏ္၊ ဝါးခင္းကုန္းမာရ္ေအာင္ ရတနာဓာတုဃရ ေစတီေတာ္၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ရွိ ကန္ဦးေက်ာင္း တိုက္၊ ရတနာမာရ္ေအာင္ေက်ာင္းတိုက္၊ ေ႐ႊဟသၤာေက်ာင္းတိုက္၊ ကာလီမယ္ေတာ္ ဟိႏ္ၵဴဘာသာ ဘုရားေက်ာင္း၊ ဒူလ္ဂါဟိႏ္ၵဴ ဘာသာဘုရားေက်ာင္း၊ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံး၊ တပ္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေစ်းမ်ား၊ အမွတ္ (၄) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ရွိ ေ႐ႊသာေလ်ာင္းဘုရား၊ ေ႐ႊေစတီဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ မိတ္ၳီလာၿမိဳ႕ရွိ နဂါး႐ုံဘုရား၊ ဓမ္ၼသုခေ႐ႊစည္းခုံေစတီေတာ္၊ ေ႐ႊျမင္တင္ဘုရား၊ ငါးဆူဘုရား၊ ေ႐ႊယင္ ေမွ်ာ္ဘုရား၊ တပ္ဦးေက်ာင္း၊ ေခမာသီရိ ပရဟိတသီလရွင္ပညာေရးေက်ာင္း၊ မီးရထား ဘူတာ႐ုံမ်ား၊ မေကြးၿမိဳ႕ရွိ ျမသလြန္ေစတီ ေတာ္၊ သာသနာ့ဂုဏ္ရည္သီလရွင္ေက်ာင္း တို႔၌လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ား က ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ေဝဠဳဝန္သာသနာ့ရိပ္သာ၊ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာေက်ာင္း၊ ေ႐ႊ ႏွလုံးေတာ္ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္း၊ ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕၊ ကြၽဲတဲရပ္ကြက္ တပ္ကုန္းေ႐ႊဟသၤာ ေတာရဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ အေနာက္ ဘက္ေက်း႐ြာ၊ ရန္ကုန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ တပ္ဦးအဓိ႒ာန္ၾကားေတာရ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္း၊ ဂန႔္ေဂၚဝိုင္း ရပ္ကြက္ရွိ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ၾကခတ္ဝိုင္းစာသင္တိုက္၊ လိပ္ျပာကန္ရပ္ကြက္၊ လိပ္ျပာကန္ သီလရွင္စာသင္တိုက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ နဝေဒး ရပ္ကြက္၊ ဓေမၼာဒယ စာသင္တိုက္၊ ႐ြာဘဲရပ္ကြက္၊ ပုဗၺာ႐ုံဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၊ စၾကၤန္ေတာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕၊ မင္းရပ္ကြက္၊ သတၱမစံသေပါင္း တည္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၊ ေတာင္ပို႔ႀကီး ေက်း႐ြာ စိန္အန္ေထာ္နီဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ စည္သာရပ္ကြက္၊ ဂ်ာေမဗလီ၊ ကရင္ျပည္ နယ္၊ လိပ္သိုၿမိဳ႕၊ ရန္ႀကီးေအာင္ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္း၊ ႐ိုမန္ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ေက်ာင္း၊ စိန္ဖရန္စစ္ေဇဗီးယား အမ်ိဳးသမီး ခရစ္ယာန္ေက်ာင္း၊ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ေ႐ႊေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊနတ္ေတာင္ေက်း႐ြာ၊ ေ႐ႊနတ္ ေတာင္ေစတီေတာ္၊ ယြန္းတန္းရပ္ကြက္၊ ျပည္လုံးခ်မ္းသာေစတီေတာ္၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ေ႐ႊဘုံသာေက်း႐ြာ၊ ေ႐ႊဘုံသာမုနိ ေစတီေတာ္၊ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္၊ ျမန္မာႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ေက်ာင္း၊ ႐ြာဘဲရပ္ကြက္၊ မူယာပင္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းႀကီး အိုးတန္းရပ္ကြက္၊ ေက်ာင္းႀကီးရွီအာဗလီ၊ မဂိုဗလီ၊ တိုက္ျဖဴဗလီ၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ျမဝတီ ဘဏ္၊ အင္းဝဘဏ္၊ မီးရထားဘူတာ႐ုံ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဗလီမ်ား၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္တို႔၌လည္းေကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သာသနာႏြယ္ဝင္ သီလရွင္မ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန)တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို COVID-19 ေရာဂါ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ အပူခ်ိန္တိုင္းတာေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္း၊ စနစ္တက် လက္ေဆးသ႐ုပ္ျပျခင္း၊ Surgical Disposable Mask အသုံးျပဳနည္းသ႐ုပ္ျပသျခင္းတို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ 

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ ေနမႈမ်ားကို တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အသီးသီးမွ တိုင္းမႉးမ်ားႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုက္လံ ၾကည့္ရႈ ၾကၿပီး COVID-19 ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေဆးဝါးမ်ား၊ ေရမလို လက္သန႔္ ေဆး ရည္မ်ား၊ ႏွာေခါင္း စည္းမ်ားႏွင့္ လႉဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္ ေပးအပ္လႉဒါန္းၾကသည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္တပ္နယ္ အသီးသီးမွ နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရး ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ား၊ အေဝးေျပးယာဥ္ရပ္နား စခန္းမ်ားႏွင့္ လူသြားလူ လာထူ ထပ္မ်ားျပားသည့္ ေနရာမ်ား၌ ပိုးသတ္ေဆး ဖ်န္းျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 
 

(Uniocde Version)

အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကွယ်ရေး အထောက် အကူဖြစ် စေရန် အတွက် ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆေးစစ် ဆေးပေးခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ဆေး ဖျန်းခြင်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် 

 

နေပြည်တော် မတ် ၃၁

အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကွယ်ရေး အထောက် အကူဖြစ် စေရန် အတွက် ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆေးစစ် ဆေးပေးခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ဆေး ဖျန်းခြင်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် နေပြည်တော် မတ် ၃၁ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အတွက် တပ်မတော် အနေဖြင့် တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ အသက်အရွယ်ကြီး ရင့်တော်မူကြသော သံဃာတော်များနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံမှ သက်ကြီးဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၏ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေရေး၊ ရောဂါပိုးပြန့်ပွားမှု မရှိစေရေးနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလေးပေး ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။ 

 

ထို့ကြောင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် အသီးသီးရှိ နယ်မြေခံတပ်မတော်ဆေးရုံများမှ ပါရဂူများ၊ ဆေးမှူးများနှင့် သူနာပြုများ ပါဝင်သော ဆေးအဖွဲ့များက တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ် အသီးသီးရှိ သြဝါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီးများ၊ ထေရ်ကြီး ဝါကြီး ဆရာတော်ကြီးများနှင့် သံဃာတော်များ၊ သာသနာနွယ်ဝင်သီလရှင် များအား လည်းကောင်း၊ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိႏ္ဒူဘာသာရေး ကျောင်းများရှိ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့ဝင် များအား လည်းကောင်း၊ စစ်မှု ထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုဝင်များကို လည်းကောင်း၊ ဒေသခံ ပြည်သူများ၊ မသန်စွမ်းသူများနှင့် ပြည်သူ့စစ်(ဌာနေ)တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလည်းကောင်း COVID-19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက် ၍ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်စေရေးအတွက် အာဟာရဖြည့်စွက်စာများ၊ ရောဂါကြိုတင် ကာကွယ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် အထောက် အကူပြုဆေးဝါးများနှင့် လက်သန့် ဆေးရည်များ Mask များကို ပေးအပ် လှူဒါန်းခြင်းနှင့် ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ၊ အနီးဝန်းကျင်နှင့် အများပြည်သူ အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် နေရာ များ အား ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ ယနေ့ တွင် နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ အုန်းတော ကျောင်းတိုက်၊ ပျဉ်းမနား ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ နေပြည်တော် မြန်မာ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းတော် ဘုရားရှိခိုး ကျောင်း၊ ကြယ်စန်္ဒာဗလီ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ် ရှိ နေပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၊ ဂိုဏ်းထောက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတို့၌ လည်းကောင်း၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ သီတာရပ်ကွက်၊ ဆုတောင်းပြည့်ကျောင်းတိုက်၊ ဆုတောင်းပြည့် လျောင်းတော်မူဘုရားကြီး၊ ဆုတောင်းပြည့်ရပ်တော်မူဘုရားကြီး၊ လောကမာရ်အောင်ဆုတောင်းပြည့်စေတီ တော်၊ နန်းကွေ့ရပ်ကွက်၊ မဟာဂန္ဓာရုံ ကျောင်းတိုက်၊ မြစ်ကြီးနား လေဆိပ်၊ ပမၼတီး စက်လှေဆိပ်၊ သာသနာ့ဗိမာန် တော်ကြီး၊ အေးစေတီ ကျောင်းတိုက်၊ ဗန်းမော်မြို့၊ ရွှေကျေးနားတံခွန်တိုင်ကျောင်းတိုက်၊ တံခွန်တိုင် သီလရှင် ကျောင်း၊ သာသနာ့ ကာရီသီလရှင် ကျောင်း၊ သီတဂူစက္ခုအလင်းတန်းမျက်စိ ဆေးရုံ၊ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ ကျောင်း တိုက်၊ မိုးညှင်းမြို့၊ သစ်ပြန်ပရိယတ်္တိစာသင်တိုက်၊ ဇေယျသုခဝါဆိုကျောင်း၊ မိုးမိတ်မြို့၊ ပုဗ်္ဗာရုံ ပရိယတ်္တိ စာသင်တိုက်၊ ပူတာအိုမြို့၊ ရဝမ် အမျိုးသားပြတိုက်၊ ရဝမ်အမျိုးသား ဥယျာဉ် ခါကာဘိုရာဇီခန်းမတို့၌ လည်းကောင်း၊ အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက လားရှိုးမြို့၊ အကျဉ်းဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းမိဘမဲ့ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုး ရေးပရဟိတဂေဟာ၊ လူငယ်သင်တန်း ကျောင်း၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ မိုင်းပတ်ကျေးရွာ ရှိ ဇိနမာန်အောင် ကျောင်းတိုက်၊ ကွမ်းလုံ မြို့ရှိ သာသနာ့အလင်းရောင် တံတားဦး ကျောင်းတိုက်၊ လူမျိုးပေါင်းစုံနှစ်ခြင်းခရစ် ယာန်အသင်း တော်ကျောင်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့မ စျေး၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တို့၌လည်းကောင်း၊ 

 

အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာန ချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက တောင်ကြီးမြို့၊ အောင်မြေ သာစည် ခြင်္သေ့ နှစ်ကောင် ကျောင်းတိုက်၊ အောင်မြေဘုံစံ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ အေးသာယာမြို့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ သစ် တစ်ပင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ရန်တိုင်း အောင်ပရဟိတကျောင်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ စွန်္နီဂျာမေ့ဗလီ၊ တောင်ဗလီ၊ မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်၊ အင်းဝဘဏ်၊ အေးသာယာမြို့၊ သီရိမင်္ဂလာစျေး၊ ကားကြီးကွင်း၊ ကလော မြို့၊ မဟာဆေး ဝင်္ကဘာကျောင်း၊ ဇေယျာသုက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဟိုပုံးမြို့ ကံတလိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ သာသနာ့ လင်္ကာရ ကျောင်း၊ မွေတော်ဘုရား၊ ပင်းတယ မြို့၊ မဟာစည်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဆင်ဖြူဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၊ ပေါက်တော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ အောင်ပန်းမြို့၊ ပင်မှီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ စျေးကုန်းရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၊ ရပ်စောက်မြို့၊ မင်္ဂလာရန်အောင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဘူတာရုံ၊ တီကျစ်မြို့၊ ဘုရားကြီးကုန်း ကျောင်း၊ ဖယ်ခုံမြို့၊ ညောင်ကုန်းကျောင်း တိုက်၊ ဘန်းယဉ်မြို့၊ နမ့်ဟူးကျောင်းတိုက်၊ ဆီဆိုင်မြို့၊ မွေတော်ကျောင်း တိုက်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ လောထောတနောသာသနာပြုကျောင်းတိုက်၊ ဒေါဆော် ရှေ့သာသနာပြု ကျောင်းတိုက်၊ ဖားဆောင်း မြို့နယ်၊ ပရမဝနဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ဒဏ်္ခိဏရာမဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဒီးမော့ ဆိုမြို့နယ်၊ နန်းဟူးထွေကျေးရွာ၊ အောင်သုခ မင်္ဂလာကျောင်း၊ (၆)မိုင်စံပြကျေးရွာ၊ လုဒ်မယ်တော်ဘုရားကျောင်း၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ရာမဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ လောပိတ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတို့၌လည်းကောင်း၊ အရှေ့အလယ် ပိုင်း တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တယ်နယ် အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ကွန်ဟိန်းမြို့၊ အောင်မင်္ဂလာ စာသင်တိုက်၊ မဟာကမ္ဗောဇ ပြည်ငြိမ်းအေးစေတီတော်ကြီး၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်ရှိ စိန့်ပေါကက်သလစ် ဘုရားရှိခိုး ကျောင်း၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ သိမ်းဖျံကျေးရွာ လမ်းပြမယ်တော် သဘာဝတရားရိပ်သာ၊ ကွန်ဟိန်းမြို့ပြည်သူ့ ဆေးရုံ၊ ပင်လုံမြို့၊ နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေး သင်တန်းကျောင်း၊ ရဲစခန်း၊ မိုင်းပွန်မြို့၊ အာဇာနည် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ရဲစခန်း၊ လင်းခေးမြို့၊ မဟာဝိဟာရဘုရားကြီးကျောင်း၊ မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကြီး၊ မိုးနဲမြို့၊ ပေါ့မိုင်းရပ်ကွက်၊ ချမ်းသာကြီးကျောင်းတိုက်၊ စိန့်မိုက်ကယ်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း၊ ဟိႏ္ဒူ ဘုရားရှိခိုး ကျောင်း၊ မိုင်းနောင်မြို့၊ လုံယန်း ကျေးရွာ၊ သီရိမင်္ဂလာဆိုင်ခေးကျောင်း၊ မိုင်းပန်မြို့နယ်၊ သံလွင်မြစ်ကူးတာဆန်း တံတား၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ တာကော်သံလွင် မြစ်ကူးတံတားပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်၊ ခိုလမ်မြို့မစျေးတို့၌ လည်းကောင်း၊ တြိဂံ ဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးက ဆေးအဖွဲ့များက ကျိုင်းတုံမြို့နယ်ရှိ ဇေတဝန် ပရိယတ်္တိ ကမၼဋ္ဌာန်း ကျောင်းတိုက်၊ ယူနန်ဆိုက်ရှိန် ဘုရားကျောင်း၊ တရုတ်ဗုဒၶ ဘာသာဘုရားကျောင်း၊ မိုင်းလီပိန်းစိုင် ဘုန်း တော်ကြီးကျောင်း၊ မုံလယ်တောရဓမၼရိပ်သာ၊ နမ့်ချက်ဗလီ၊ သာသနပါလပရိယတ်္တိ စာသင်တိုက်၊ သီရနော် ကျောင်းတိုက်၊ ဗုဒၶ ဘာသာ သက်သတ်လွတ်ဘုရားကျောင်း၊ နွဲ့နော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ကွမ်ရင်စီ ဘုရား ကျောင်း၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ ဝမ်နောင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဝမ်ပုံဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီး သင်ပညာရေးသဗၺညုကျောင်း၊ ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း၊ မြို့မဧဝံ ဂေလိ ဘုရားကျောင်း၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်ရှိ သမိဒေၵါဒယငြိမ်းချမ်းရွှေပြည် သီလရှင်စာသင်တိုက်၊ နဂါးနှစ် ကောင်ကျောင်းတိုက်၊ နောင်ခမ်းအောင် ဆုပန်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ နှစ်ခြင်း အသင်းတော်ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိ ခိုးကျောင်း၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ကရာနီဖိုးစကွဲယားအသင်းတော်၊ အာရ်၊ စီ၊ အမ်ဘုရားရှိခိုး ကျောင်း၊ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်ရှိ ကုန်းမွန်ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ မိုင်းယန်းမြို့၊ သာသနာ့ရောင်ခြည်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံတို့၌ လည်းကောင်း၊ 

 

အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာ န ချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ သေက္ကာ ကျေးရွာ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ ဘုရားကုန်းကျေးရွာ အခြေခံ ပညာမူလတန်းကျောင်း၊ နတ်မှော်ရွာဟောင်း အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း၊ ဖံဖကျေးရွာအခြေခံ ပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)၊ မုရစ် ကလေးကျေးရွာ အခြေခံပညာ အထက် တန်းကျောင်းနှင့် ရွှေမြင့်မိုရ်တောင်ဘုရား၊ လောကမာရဇိန်ငါးထပ်ကြီးဘုရား၊ ဘီးလင်း မြို့နယ်၊ ကျိုက်ထီးဆောင်းဘုရား၊ ကျိုက်ထို မြို့နယ်၊ ထိုင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားကြီး၊ ရေးမြို့ ပုပ္ဖဝတီကျေးရွာရှိ ကျိုက်ဒေး တမော့ဗရတ်ကျောင်းတိုက်၊ ကက်သလစ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း၊ ဂျာမေဗလီဝတ်ကျောင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းသစ်ကျောင်းပရိယတ်္တိစာသင်တိုက်၊ မြို့မစွန်္နီ ဂျာမေဗလီ၊ ဖာပွန်မြို့၊ အာလော ကာရာမကျောင်းတိုက်၊ ကမမောင်းမြို့၊ ကိုးနဝင်းကျောင်းတိုက်၊ ဘားအံမြို့၊ ကြာအင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဇွဲကပင်ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသိပ္ပံကျောင်းတို့၌ လည်းကောင်း၊ ကမ်းရိုးတန်း ဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသ ကြီး၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့၊ အောင်မင်္ဂလာ ရပ်ကွက်ရှိ မာန်အောင်ကျောင်းတိုက်၊ အေးချမ်းသာရပ်ကွက်ရှိ ဓမၼ၀ိဇေယျ ပရိယတ်္တိ စာသင်တိုက်၊ ရေဖြူမြို့နယ်၊ ကန်ပေါက်ကျေးရွာ၊ ဆရီကာလီယမၼမယ်တော်ကြီး ဟိန္ဒူဘုရားရှိခိုး ကျောင်း၊ ဗေသနိနှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုး ကျောင်းနှင့် စွန်္ဒီဂျာမေအ်ဗလီ၊ သက်ကယ် ကွက်ကျေးရွာ၊ သာသနာ့ ဒီပ ကျောင်းတိုက်၊ ၀န်ဖို့ကျေးရွာ၊ ဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်၊ ဥဿရံကျေးရွာ၊ ကျောက်လုံးကြီးစေတီ တော်၊ လောင်းလုံမြို့နယ်၊ မောင်းမကန် ကျေးရွာ၊ ရွာလယ်ကျောင်းတိုက်၊ ဝေဠုဝန်ကျောင်းတိုက်၊ လေသာကျောင်းတိုက်၊ ထားဝယ်မြို့၊ ပိန်္နဲတောရပ်၊ ယိုးဒယား ကျောင်းတိုက်၊ သရက်ချောင်းမြို့နယ်၊ ညောင်ဇင်ကျေးရွာ၊ ညောင်ဇင် ကျောင်း တိုက်၊ ပုလောမြို့နယ်၊ ပလောက်မြို့၊ အောင်ဇဗ္ဗူ တပ်ကျောင်းတိုက်၊ ဝါးဇွန်းအုပ်ကရင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ မြိတ်မြို့၊ ဘိုထောင်တောရ ကျောင်းတိုက်၊ စနၵ၀တ် အရှေ့ကျောင်းတိုက်၊ မေဃဝတီ ကျောင်း တိုက်နှင့် မြိတ်လေဆိပ်၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ထိန်းချောင်း ကျေးရွာ အောင်တော်မူသာသနာ့ ရိပ်သာ၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်၊ တောင်ဒဂုံဆီအုန်းစက်ရုံ၊ ကော့သောင်းမြို့၊ အေးရိပ်ငြိမ်ပရဟိတ စာသင်တိုက်၊ အဝေးပြေးကားဝင်းနှင့် ကမ်းဝေး/ ကမ်းနီးငါးဒိုင်ဆိပ်ကမ်း၊ ခမောက်ကြီး မြို့၊ တိလောကာရုံစာသင်တိုက်၊ ဖော့သုတ်ကျေးရွာ၊ ဓမၼသုခ ကျောင်းတိုက်တို့၌ လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရဲရိပ်သာ ရပ်ကွက်ရှိ ဗိုလ်တထောင်ကျိုက်ဒေးအပ်ဆံတော်ဦးစေတီတော်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ပျဉ်းမပင်ရပ်ကွက်ရှိ မဟာအတုလဝေယံ ဘုံသာတိပိဋက ရွှေပါရမီကျောင်းတော်ကျောင်း တိုက်၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်ရှိ ရွှေမော်တင်ဘုရားကြီးကျောင်းတိုက်၊ လှည်းကူး မြို့နယ်၊ ဝါးရုံစွန်းကျေးရွာရှိ ရွှေဘုံသာ ကျောင်းတိုက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ လိမေၼာ်ခြံ ကျေးရွာရှိ ကိုးနဝင်းတောရကျောင်းတိုက်၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ အမှတ်(၉) ရပ်ကွက်ရှိ စစ်မှု ထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ရုံး၊ ဒလမြို့နယ်၊ ဗညားဒလရပ်ကွက်ရှိ စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ရုံးနှင့် ညောင်ကုန်း ရပ်ကွက်ရှိ ဓမၼ၀တီကျောင်းတိုက် တို့၌လည်းကောင်း၊ အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့ရှိ ရွှေမုဋ္ဌောစေတီတော်မြတ်ကြီး၊ လောကနန္ဒာ စေတီ တော်မြတ်ကြီး၊ ပုသိမ် တက္ကသိုလ်၊ မအူပင်မြို့နယ်ရှိ ပစ်္ဆိမာရုံ ကျောင်းတိုက်၊ ရွှေပြည်တန်စာသင်တိုက်၊ ပုညကာရီ ကျောင်းတိုက်၊ ပုညဝုဒၵနကျောင်းတိုက်၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်ရှိ စံကျောင်းပရိယတ်္တိ စာသင်တိုက်၊ ဓမၼာရုံကျောင်းတိုက်၊ ကံသာ ကျောင်းတိုက်၊ ငပုတောမြို့နယ်ရှိ စိတ်္တသုခကျောင်းတိုက်၊ ဓမၼရောင်ခြည်ကျောင်းတိုက်၊ သုခိတာရာမ ကျောင်း တိုက်နှင့် ဆံတော်ရှင်မြတ် မော်တင်ကျောင်းတိုက်တို့၌လည်းကောင်း၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီးသီးမှဆေးအဖွဲ့များက ဘူးသီးတောင်မြို့၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်ရှိ အေးစေတီဘုန်းတော် ကြီးကျောင်း၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်ရှိ အလို တော်ပြည့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ လက်ဝဲ ဒက်ကျေးရွာရှိ အောင်မင်္ဂလာဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်နှင့် အမှတ် (၄)ရပ်ကွက်ရှိ ဗလီတို့၌လည်းကောင်း၊ အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှဆေးအဖွဲ့များက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ အလုံမြို့၊ လေးတောင်ပြင်ကျောင်း တိုက်၊ ဟာလေ လုယဧဝံဂေလီ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ အရာတော်မြို့၊ ခြေတော်ရာဘုရား၊ မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ ပါရမီရပ်ကွက်၊ သကျဓိတာသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ ကလေး မြို့နယ်၊ အရှေ့ခုံသာ ကျေးရွာ၊ ဇေယျသိန်္ဒိ ကျောင်းတိုက်၊ တမူးမြို့၊ သုခကာရီပရဟိတ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း၊ မင်းကင်း မြို့၊ ကန်တော်မင်္ဂလာပရိယတ်္တိ စာသင်တိုက်၊ ဟုမ်္မလင်းမြို့နယ်၊ နားသကျိုက် ကျေးရွာ၊ ရွာဦးကျောင်းတိုက်၊ ဘုရားငါး ဆူ သီလရှင်ကျောင်း၊ 

 

နာဂနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းတော်၊ ပခုက်္ကူမြို့၊ စိန်္တာမယကျောင်း တိုက်၊ ရေစကြိုမြို့၊ အိန်္ဒိယာရာမကျောင်း တိုက်၊ သာသနာ့ဗိမာန်ကျောင်းတိုက်၊ မြို့သာ အနောက်ကျောင်းတိုက်၊ မြို့ဦးကပ်ကျော် ကျောင်းတိုက်၊ မတူပီမြို့၊ ဖနိုင်ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၊ ဆောမြို့နယ်၊ ကြိမ်ကြီးကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဟားခါးမြို့၊ ဗေသလ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းတော်နှင့် ကာဆင် နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းတော်ဘုရားကျောင်း တို့၌လည်းကောင်း၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ် ဌာနချုပ်မှ ဆေးအဖွဲ့များက မန်္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်ရှိ အင်းဝ ဘဏ်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်ရှိ မြဝတီဘဏ်၊ ဝါးခင်းကုန်းမာရ်အောင် ရတနာဓာတုဃရ စေတီတော်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ရှိ ကန်ဦးကျောင်း တိုက်၊ ရတနာမာရ်အောင်ကျောင်းတိုက်၊ ရွှေဟင်္သာကျောင်းတိုက်၊ ကာလီမယ်တော် ဟိန်္ဒူဘာသာ ဘုရားကျောင်း၊ ဒူလ်ဂါဟိန်္ဒူ ဘာသာဘုရားကျောင်း၊ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ တပ်မြို့စည်ပင်သာယာစျေးများ၊ အမှတ် (၄) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ ကျောက်ဆည်မြို့ရှိ ရွှေသာလျောင်းဘုရား၊ ရွှေစေတီဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ မိတ်္ထီလာမြို့ရှိ နဂါးရုံဘုရား၊ ဓမ်္မသုခရွှေစည်းခုံစေတီတော်၊ ရွှေမြင်တင်ဘုရား၊ ငါးဆူဘုရား၊ ရွှေယင် မျှော်ဘုရား၊ တပ်ဦးကျောင်း၊ ခေမာသီရိ ပရဟိတသီလရှင်ပညာရေးကျောင်း၊ မီးရထား ဘူတာရုံများ၊ မကွေးမြို့ရှိ မြသလွန်စေတီ တော်၊ သာသနာ့ဂုဏ်ရည်သီလရှင်ကျောင်း တို့၌လည်းကောင်း၊ တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာန ချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များ က တောင်ငူမြို့၊ ဝေဠုဝန်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာကျောင်း၊ ရွှေ နှလုံးတော် ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း၊ ရွှေကျင်မြို့၊ ကျွဲတဲရပ်ကွက် တပ်ကုန်းရွှေဟင်္သာ တောရဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ အနောက် ဘက်ကျေးရွာ၊ ရန်ကုန်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ တပ်ဦးအဓိဋ္ဌာန်ကြားတောရ ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်း၊ ဂန့်ဂေါ်ဝိုင်း ရပ်ကွက်ရှိ မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်၊ ပဲခူးမြို့၊ ကြခတ်ဝိုင်းစာသင်တိုက်၊ လိပ်ပြာကန်ရပ်ကွက်၊ လိပ်ပြာကန် သီလရှင်စာသင်တိုက်၊ ပြည်မြို့၊ နဝဒေး ရပ်ကွက်၊ ဓမေၼာဒယ စာသင်တိုက်၊ ရွာဘဲရပ်ကွက်၊ ပုဗၺာရုံဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၊ စင်္ကြန်တောင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ပန်းတောင်းမြို့၊ မင်းရပ်ကွက်၊ သတၱမစံသပေါင်း တည်ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၊ တောင်ပို့ကြီး ကျေးရွာ စိန်အန်ထော်နီဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ စည်သာရပ်ကွက်၊ ဂျာမေဗလီ၊ ကရင်ပြည် နယ်၊ လိပ်သိုမြို့၊ ရန်ကြီးအောင်ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်း၊ ရိုမန်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ကျောင်း၊ စိန်ဖရန်စစ်ဇေဗီးယား အမျိုးသမီး ခရစ်ယာန်ကျောင်း၊ ပြည်ခရိုင်၊ ရွှေတောင် မြို့နယ်၊ ရွှေနတ်တောင်ကျေးရွာ၊ ရွှေနတ် တောင်စေတီတော်၊ ယွန်းတန်းရပ်ကွက်၊ ပြည်လုံးချမ်းသာစေတီတော်၊ ပန်းတောင်းမြို့ နယ်၊ ရွှေဘုံသာကျေးရွာ၊ ရွှေဘုံသာမုနိ စေတီတော်၊ ဆံတော်ရပ်ကွက်၊ မြန်မာနှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်ကျောင်း၊ ရွာဘဲရပ်ကွက်၊ မူယာပင် နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ကျောင်း၊ ကျောင်းကြီး အိုးတန်းရပ်ကွက်၊ ကျောင်းကြီးရှီအာဗလီ၊ မဂိုဗလီ၊ တိုက်ဖြူဗလီ၊ ပြည်မြို့၊ မြဝတီ ဘဏ်၊ အင်းဝဘဏ်၊ မီးရထားဘူတာရုံ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနှင့် ခရစ်ယာန် ကျောင်းများ၊ ဗလီများ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်တို့၌လည်းကောင်း ဆရာတော်ကြီးများ၊ သံဃာတော်များ၊ သာသနာနွယ်ဝင် သီလရှင်များ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ဝင်များနှင့်မိသားစုဝင်များ၊ ဒေသခံ ပြည်သူများ၊ မသန်စွမ်းသူများနှင့်ပြည်သူ့စစ် (ဌာနေ)တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို COVID-19 ရောဂါ နှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ အပူချိန်တိုင်းတာပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း၊ စနစ်တကျ လက်ဆေးသရုပ်ပြခြင်း၊ Surgical Disposable Mask အသုံးပြုနည်းသရုပ်ပြသခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ 

 

ထိုသို့ဆောင်ရွက် နေမှုများကို တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် အသီးသီးမှ တိုင်းမှူးများနှင့်တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံ ကြည့်ရှု ကြပြီး COVID-19 ရောဂါကြိုတင် ကာကွယ်ရေး အထောက်အကူပြု ဆေးဝါးများ၊ ရေမလို လက်သန့် ဆေး ရည်များ၊ နှာခေါင်း စည်းများနှင့် လှူဖွယ်ပစၥည်းများ ဆက်ကပ် ပေးအပ်လှူဒါန်းကြသည်။ ထို့ပြင် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်တပ်နယ် အသီးသီးမှ နယ်မြေခံ တပ်မတော်သားများက စေတီပုထိုးများ၊ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများ၊ သီလရှင်ကျောင်းများ၊ ဘာသာရေး ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံဆေးခန်းများ၊ အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နား စခန်းများနှင့် လူသွားလူ လာထူ ထပ်များပြားသည့် နေရာများ၌ ပိုးသတ်ဆေး ဖျန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။        

 

             

Recent News