ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲမႈမ်ား၊ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္ မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္လ်က္ရွိျခင္း

 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲမႈမ်ား၊ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္ မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္လ်က္ရွိျခင္း

ေနျပည္ေတာ္  ဧၿပီ  ၄

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲျခင္းမ်ား၊ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား၊ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားအား အဆက္မျပတ္က်ဴးလြန္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမွ မွီခိုသားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေမာင္ရဲႏိုင္၀င္း အသက္ ၂၅ ႏွစ္၊ ေမာင္ထက္လင္း အသက္ ၁၇ ႏွစ္၊ ေမာင္ဖိုးခ်စ္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္တို႔ ၃ ဦးသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္ ၂၆ ရက္ေန႔က တပ္ျပင္သို႔ ထြက္ခြာခဲ့ရာမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎င္းတို႔ ကိုင္ေဆာင္ေသာ တယ္လီဖုန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္သြယ္၍ မရရွိဘဲ အဆက္အသြယ္ျပတ္္ ေတာက္ေနေၾကာင္း၊ ၎တို႔အား AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္း သူတို႔က ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ အျပစ္မဲ့ကေလးမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈအတြက္ စံုစမ္းေျခရာခံခဲ့ရာတြင္ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ တစ္၀ိုက္တြင္ ေဒသခံ အရပ္သားမ်ားအသြင္ျဖင့္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ဆက္ေၾကးေကာက္၊ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲျခင္း၊ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသျဖင့္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔က လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ ၀င္မ်ားသည္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ သရက္အုပ္ေက်းရြာအတြင္း ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူ ၃ ဦးအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သရက္အုပ္ေက်းရြာမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၏ေတာင္ဘက္ မီတာ ၅၀၀ ခန္႔အကြာ ကားလမ္း ၀ဲယာမွ အေ၀းထိန္းရီမုမိုင္းျဖင့္ ေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္ မ်ားျဖင့္ ထပ္မံေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ ကုလားတန္ျမစ္အတြင္း လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္ေရယာဥ္အား ျမစ္ကမ္းစပ္ အေဆာက္အဦမ်ားအတြင္းမွ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဧၿပီ ၃ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၄ ရက္ေန႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ထပ္မံ၍ ဧၿပီ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တို႔ တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားလစာထုတ္ယူႏိုင္ေရး လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ အျပန္ ညေန ၄ နာရီခ်ိန္ခန္႔တြင္ ကစၥပနဒီတံတား ၀ဲယာေလွခါးသံတိုင္မ်ား၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ မသကၤာဖြယ္ အထုပ္ ၂ ထုပ္အားေတြ႕ရွိသျဖင့္ စိစစ္ရွင္းလင္းရာ မိုင္းမ်ား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေဘးကင္းရာသို႔ လႊင့္ပစ္စဥ္ မိုင္းမ်ားေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ျဖစ္စဥ္ေနရာ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၀ မီတာခန္႔အကြာတြင္ AA  အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား က အေ၀းထိန္းမိုင္းတစ္လံုး ထပ္မံေဖာက္ခြဲခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္၍ မိုင္းေဖာက္ခဲြတိုက္ခိုက္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက တံု႕ျပန္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိုင္းေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ မရွိေၾကာင္း  သတင္းရရွိသည္။

AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း  အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္က်ဴးလြန္ခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမ ၁ ရက္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပီေကာက္၀(ရခိုင္) ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစား တပ္ၾကပ္ႀကီး ၁ ဦး၊ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္အိုးခ်ဳိင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းေမာင္ႏွင့္ သာဒါဆိပ္ေက်းရြာမွ ရာအိမ္မွဴး ဦး၀င္းႏိုင္တို႔ ၂ ဦး၊ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ါးေတာင္ေက်းရြာမွ ဦးရဲလြင္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚတင္ေထြးတို႔ ၂ ဦး၊ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ ဦးေအာင္ဇံေ၀ လမ္း၌ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ၁ ဦးတို႔အား အေၾကာင္းမဲ့ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ရဲမွဴး ေစာသန္းလြင္အား ေက်ာက္ေတာ္ စက္ေလွဆိပ္၌ ဓားျဖင့္ထိုးျခင္း၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ မဟာကံႀကီးသွ်င္ဘုရားအနီးတြင္ စစ္ဘက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မွ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦး အား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမွ အရာရွိ ၁ ဦးႏွင့္ စစ္သည္ ၂ ဦးတို႔အား ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ကစၥပနဒီလမ္း၊ အ.ထ.က (ၿမိဳ႕မ) ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းစဥ္ ဗဗ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ ၅ ဦးခန္႔က တံတားေပၚမွ အေ၀းထိန္း မိုင္း ၁ လံုးပစ္ခ်ေဖာက္ခဲြၿပီး လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ အနီးရွိ ပိုက္သည္(ကုလား) ေက်းရြာ၊ ပိႏၷဲေခ်ာင္းေက်းရြာတို႔မွ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ကမ္းေပၚမွ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ ျခင္းေၾကာင့္ ပစ္ခတ္သည့္ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသတည္ၿငိမ္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္သူလူထုအသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္က AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွိမ္ႏွင္းေရး စစ္ဆင္ ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

ကျောက်တော်မြို့ပေါ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်း AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများက မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲမှုများ၊ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ် များဖြင့် ပစ်ခတ်မှုများ၊ ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်မှုများ ကျူးလွန်လျက်ရှိခြင်း

နေပြည်တော်  ဧပြီ  ၄

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့ပေါ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်း AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများက မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခြင်းများ၊ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းများ၊ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်းများအား အဆက်မပြတ်ကျူးလွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိ ရသည်။

ကျောက်တော်မြို့၊ နယ်မြေခံတပ်ရင်းမှ မှီခိုသားသမီးများဖြစ်ကြသော မောင်ရဲနိုင်ဝင်း အသက် ၂၅ နှစ်၊ မောင်ထက်လင်း အသက် ၁၇ နှစ်၊ မောင်ဖိုးချစ် အသက် ၁၂ နှစ်တို့ ၃ ဦးသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ် ၂၆ ရက်နေ့က တပ်ပြင်သို့ ထွက်ခွာခဲ့ရာမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိဘဲ ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းင်းတို့ ကိုင်ဆောင်သော တယ်လီဖုန်းများကိုလည်း ဆက်သွယ်၍ မရရှိဘဲ အဆက်အသွယ်ပြတ် တောက်နေကြောင်း၊ ၎င်းတို့အား AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်း သူတို့က ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင် သွားဖွယ်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။

အဆိုပါ အပြစ်မဲ့ကလေးများ ပျောက်ဆုံးမှုအတွက် စုံစမ်းခြေရာခံခဲ့ရာတွင် AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများသည် ကျောက်တော်မြို့ပေါ်နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင် တစ်ဝိုက်တွင် ဒေသခံ အရပ်သားများအသွင်ဖြင့် နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ဆက်ကြေးကောက်၊ လူသစ်စုဆောင်းခြင်းများ ပြုလုပ် လျက်ရှိသည့်အပြင် မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခြင်း၊ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ တပ်မတော်သားများ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဖမ်းဆီးခြင်း၊ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိသဖြင့် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ ဝင်များသည် ကျောက်တော်မြို့၊ သရက်အုပ်ကျေးရွာအတွင်း ရှောင်တခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာ AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ ၃ ဦးအား ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်းနှင့် သရက်အုပ်ကျေးရွာမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာချိန် ညနေ ၅ နာရီခွဲခန့်တွင် ကျောက်တော်မြို့၏တောင်ဘက် မီတာ ၅၀၀ ခန့်အကွာ ကားလမ်း ဝဲယာမှ အဝေးထိန်းရီမုမိုင်းဖြင့် ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ် များဖြင့် ထပ်မံနှောင့်ယှက်ပစ်ခတ်ခြင်း၊ ကျောက်တော်မြို့၏ အရှေ့ဘက် ကုလားတန်မြစ်အတွင်း လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေသော တပ်မတော်(ရေ)မှ စစ်ရေယာဉ်အား မြစ်ကမ်းစပ် အဆောက်အဦများအတွင်းမှ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့် ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ရကြောင်း၊ ဧပြီ ၃ ရက်နေ့ နှင့် ၄ ရက်နေ့ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် သတင်းစာများတွင် သတင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ထပ်မံ၍ ဧပြီ ၃ ရက်နေ့တွင် ကျောက်တော် မြို့တွင်းနှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တို့ တွင် ဝန်ထမ်းများလစာထုတ်ယူနိုင်ရေး လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေသော တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ အပြန် ညနေ ၄ နာရီချိန်ခန့်တွင် ကစ္စပနဒီတံတား ဝဲယာလှေခါးသံတိုင်များ၌ ချိတ်ဆွဲထားသည့် မသင်္ကာဖွယ် အထုပ် ၂ ထုပ်အားတွေ့ရှိသဖြင့် စိစစ်ရှင်းလင်းရာ မိုင်းများ ဖြစ်နေသည့်အတွက် ဘေးကင်းရာသို့ လွှင့်ပစ်စဉ် မိုင်းများပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း၊ ဆက်လက် ချီတက် ရန် ဆောင်ရွက်နေစဉ် ဖြစ်စဉ်နေရာ၏ အနောက်မြောက်ဘက် ၁၀ မီတာခန့်အကွာတွင် AA  အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများ က အဝေးထိန်းမိုင်းတစ်လုံး ထပ်မံဖောက်ခွဲခဲ့ကြောင်းနှင့် စောင့်ကြည့်၍ မိုင်းဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်နိုင်သည့်နေရာများသို့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက တုံ့ပြန် ပစ်ခတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ မိုင်းဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ မရှိကြောင်း  သတင်းရရှိသည်။

AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများသည် ကျောက်တော်မြို့ပေါ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ် အတွင်း  အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်တိုက်ကျူးလွန်ခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေ ၁ ရက်တွင် ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ပီကောက်ဝ(ရခိုင်) ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သည့် တပ်မတော်မှ အငြိမ်းစား တပ်ကြပ်ကြီး ၁ ဦး၊ သြဂုတ် ၅ ရက်တွင် ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ဆင်အိုးချိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန်းမောင်နှင့် သာဒါဆိပ်ကျေးရွာမှ ရာအိမ်မှူး ဦးဝင်းနိုင်တို့ ၂ ဦး၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ဝါးတောင်ကျေးရွာမှ ဦးရဲလွင်နှင့် ဇနီး ဒေါ်တင်ထွေးတို့ ၂ ဦး၊ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ကျောက်တော်မြို့၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ဦးအောင်ဇံေ၀ လမ်း၌ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ၁ ဦးတို့အား အကြောင်းမဲ့ ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့က မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး စောသန်းလွင်အား ကျောက်တော် စက်လှေဆိပ်၌ ဓားဖြင့်ထိုးခြင်း၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်တွင် ကျောက်တော်မြို့ မဟာကံကြီးသျှင်ဘုရားအနီးတွင် စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦး အား ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်တွင် နယ်မြေခံတပ်ရင်းမှ အရာရှိ ၁ ဦးနှင့် စစ်သည် ၂ ဦးတို့အား ကျောက်တော်မြို့ ကစ္စပနဒီလမ်း၊ အ.ထ.က (မြို့မ) ကျောင်းရှေ့တွင် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင် သွားခြင်း ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။

ထို့ပြင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၂၈ ရက်နေ့က တပ်မတော်(ရေ)မှ စစ်ရေယာဉ်များ ဖြတ်သန်းစဉ် ဗဗ အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ ၅ ဦးခန့်က တံတားပေါ်မှ အဝေးထိန်း မိုင်း ၁ လုံးပစ်ချဖောက်ခွဲပြီး လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်း၊ အနီးရှိ ပိုက်သည်(ကုလား) ကျေးရွာ၊ ပိန္နဲချောင်းကျေးရွာတို့မှ AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများက လက်နက်ငယ်များဖြင့် ကမ်းပေါ်မှ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက် ခြင်းကြောင့် ပစ်ခတ်သည့်နေရာများကို ပြန်လည် ပစ်ခတ်ခဲ့ရသည့်ဖြစ်စဉ်များလည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ သည်။

ထို့ကြောင့် ကျောက်တော်မြို့ပေါ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်း ဒေသတည်ငြိမ်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပြည်သူလူထုအသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ရေးအတွက် တပ်မတော်က AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများနှိမ်နှင်းရေး စစ်ဆင် ရေးများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

Recent News