ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၁)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် (၁၄-၁-၂၀၂၁)

Recent News