တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္ သင္တန္းသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားအလုိရွိသည္ 

၁။ေလွ်ာက္ထားသူသည္- 
(က)ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရွိဖူးသူ အမ်ဳိးသမီး(အပ်ဳိ)ျဖစ္ရမည္။ 
(ခ)အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းတစ္ခုခုမွ တင္ျပသည့္ေန႔ မတိုင္မီ(၁)လအတြင္းရရွိသည့္ေထာက္ခံစာမူရင္းႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ ဓာတ္ပံု (၃)ပံုတို႔ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္။ 
(ဂ)ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၁-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အသက္(၁၆)ႏွစ္ေအာက္ မငယ္ရ၊ (၁၈)ႏွစ္ ထက္မႀကီးရ။ 
(ဃ)အနည္းဆံုးအရပ္ (၅)ေပ (၂)လက္မႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္(၉၅)ေပါင္ထက္မနည္းရ။ 
(င)မ်က္မွန္တပ္ဆင္ထားသူမျဖစ္ေစရ။ 
(စ)မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရမည္။ 
(ဆ)ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူပါရွိေသာေဆးစစ္ပံုစံျဖင့္ မိမိတုိ႔ေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး/ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံု/ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုတြင္ ပဏာမက်န္းမာေရးစစ္ေဆးေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။ 

(ဇ)တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒဘာသာတြဲမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ (အမွတ္စာရင္းတင္ျပရမည္။) 
(စ်)တပ္မေတာ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
၂။ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မိမိတို႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ တပ္/ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၅-၉-၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွစ၍ အခမဲ့ရယူႏိုင္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာကို၂၉-၉-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူခဲ့ေသာ တပ္/ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ၾကရမည္။ 
၃။သင္တန္း၀င္ခြင့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲအတြက္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒဘာသာတြဲတို႔ကို တကၠသိုလ္ ၀င္စာေမးပြဲသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ ၁၄-၁၀-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ေျဖဆိုၾက ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
၄။အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၁၂-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမည္။ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ၂၆-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွ ၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔အတြင္း တပ္မေတာ္ဗုိလ္ေရြးအဖြဲ႕တြင္ ၀င္ေရာက္အစစ္ေဆးခံရမည္။ 
၅။သင္တန္းကာလတြင္ လစာအျဖစ္ ပထမႏွစ္(၁၆၈၀၀၀)က်ပ္၊ ဒုတိယႏွစ္(၁၇၄၀၀၀)က်ပ္၊ တတိယႏွစ္ (၁၈၀၀၀၀)က်ပ္၊ စတုတၳႏွစ္ (၁၈၆၀၀၀)က်ပ္ ရရွိမည္။ 
၆။သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ မိမိတို႔သင္ယူခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေအာက္ပါဘြဲ႕မ်ားအပ္ႏွင္းေပးမည္- 
(က)သူနာျပဳသိပၸံဘြဲ႕ B.N.Sc(Bachelor of Nursing Science) 
(ခ)ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာဘဲြ႕(ေဆးဘက္ဆုိင္ရာခႏၶာသန္စြမ္းမႈနည္းပညာ) B.Med.Tech (Physiotherapy) 
(ဂ)ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာဘဲြ႕(ေဆးဘက္ဆုိင္ရာဓာတ္မွန္ႏွင့္ပုံရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ) B.Med.Tech (Medical ImagingTechnology) 
(ဃ)ေျခတုလက္တုႏွင့္ အားျပဳကိရိယာနည္းပညာသိပၸံဘြဲ႕ B.Med.Tech(Prosthetics and Orthotics) 
၇။သင္တန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေသာအခါ တပ္မေတာ္ေဆး၀န္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕တြင္ သူနာျပဳ(Nurse)ႏွင့္ ေဆးဘက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ကိုက္ညီပါက မိမိတုိ႔ သင္ယူခဲ့သည့္ဘာသာရပ္အလုိက္ မဟာသိပၸံဘြဲ႕(Master of Science) ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ (Ph.D) သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမည္။ 
၈။တပ္မေတာ္ေဆး၀န္ထမ္းတပ္ဖဲြ႕တြင္ သူနာျပဳ(Nurse)/ေဆးဘက္ကြၽမ္းက်င္သူ(တတိယတန္း) အမႈထမ္း သက္(၁)ႏွစ္၊ အထက္တန္းသူနာျပဳ/ေဆးဘက္ကြၽမ္းက်င္သူ (ဒုတိယတန္း) အမႈထမ္းသက္(၂)ႏွစ္၊ စုစုေပါင္း(၃)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာတုိ႔မွ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ေထာက္ခံ တင္ျပလွ်င္ ဒုတိယဗုိလ္«အထက္တန္းသူနာျပဳ/ကြၽမ္းက်င္သူ(ဒုတိယတန္း)»အျဖစ္ စတင္ခန္႔ အပ္ေပးမည္။ 
မွတ္ခ်က္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက မိမိတုိ႔ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူခဲ့သည့္ တပ္/ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ စုံစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္သည္။ 

 

(Unicode Version)

 

တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ် သင်တန်းသူအမျိုးသမီးများအလိုရှိသည် 

၁။လျှောက်ထားသူသည်- 
(က)ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသား အိမ်ထောင်မရှိဖူးသူ အမျိုးသမီး(အပျို)ဖြစ်ရမည်။ 
(ခ)အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး/ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းတစ်ခုခုမှ တင်ပြသည့်နေ့ မတိုင်မီ(၁)လအတွင်းရရှိသည့်ထောက်ခံစာမူရင်းနှင့် ပတ်စ်ပို့အရွယ် ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။ 
(ဂ)လျှောက်ထားသူသည် ၁-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အသက်(၁၆)နှစ်အောက် မငယ်ရ၊ (၁၈)နှစ် ထက်မကြီးရ။ 
(ဃ)အနည်းဆုံးအရပ် (၅)ပေ (၂)လက်မနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်(၉၅)ပေါင်ထက်မနည်းရ။ 
(င)မျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသူမဖြစ်စေရ။ 
(စ)မိဘအုပ်ထိန်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရမည်။ 
(ဆ)လျှောက်လွှာနှင့်အတူပါရှိသောဆေးစစ်ပုံစံဖြင့် မိမိတို့နေထိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/မြို့နယ်ရှိ တပ်မတော်ဆေးရုံ/ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ပဏာမကျန်းမာရေးစစ်ဆေးအောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။ 

(ဇ)တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒနှင့် ဇီဝဗေဒဘာသာတွဲများဖြင့် အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ (အမှတ်စာရင်းတင်ပြရမည်။) 
(ဈ)တပ်မတော်၏အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
၂။လျှောက်လွှာများကို မိမိတို့နှင့်နီးစပ်ရာ တပ်/ဌာနချုပ်များတွင် ၅-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ အခမဲ့ရယူနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာကို၂၉-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်လွှာထုတ်ယူခဲ့သော တပ်/ဌာနချုပ်များသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ကြရမည်။ 
၃။သင်တန်းဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲအတွက် အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ဇီဝဗေဒဘာသာတွဲတို့ကို တက္ကသိုလ် ဝင်စာမေးပွဲသင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၌ ၁၄-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင်ဖြေဆိုကြ ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ 
၄။အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကို တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များတွင် ၁၂-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာမည်။ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများသည် ၂၆-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့အတွင်း တပ်မတော်ဗိုလ်ရွေးအဖွဲ့တွင် ဝင်ရောက်အစစ်ဆေးခံရမည်။ 
၅။သင်တန်းကာလတွင် လစာအဖြစ် ပထမနှစ်(၁၆၈၀၀၀)ကျပ်၊ ဒုတိယနှစ်(၁၇၄၀၀၀)ကျပ်၊ တတိယနှစ် (၁၈၀၀၀၀)ကျပ်၊ စတုတ္ထနှစ် (၁၈၆၀၀၀)ကျပ် ရရှိမည်။ 
၆။သင်တန်းအောင်မြင်ပြီးလျှင် မိမိတို့သင်ယူခဲ့သည့် ဘာသာရပ်အလိုက် အောက်ပါဘွဲ့များအပ်နှင်းပေးမည်- 
(က)သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့ B.N.Sc(Bachelor of Nursing Science) 
(ခ)ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ့(ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခန္ဓာသန်စွမ်းမှုနည်းပညာ) B.Med.Tech (Physiotherapy) 
(ဂ)ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ့(ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်မှန်နှင့်ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာ) B.Med.Tech (Medical ImagingTechnology) 
(ဃ)ခြေတုလက်တုနှင့် အားပြုကိရိယာနည်းပညာသိပ္ပံဘွဲ့ B.Med.Tech(Prosthetics and Orthotics) 
၇။သင်တန်းပြီးမြောက်အောင်မြင်သောအခါ တပ်မတော်ဆေးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့တွင် သူနာပြု(Nurse)နှင့် ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ် ခန့်အပ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီပါက မိမိတို့ သင်ယူခဲ့သည့်ဘာသာရပ်အလိုက် မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(Master of Science) နှင့် ပါရဂူဘွဲ့ (Ph.D) သင်တန်းများ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်။ 
၈။တပ်မတော်ဆေးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့တွင် သူနာပြု(Nurse)/ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်သူ(တတိယတန်း) အမှုထမ်း သက်(၁)နှစ်၊ အထက်တန်းသူနာပြု/ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်သူ (ဒုတိယတန်း) အမှုထမ်းသက်(၂)နှစ်၊ စုစုပေါင်း(၃)နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတို့မှ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးရန် ထောက်ခံ တင်ပြလျှင် ဒုတိယဗိုလ်«အထက်တန်းသူနာပြု/ကျွမ်းကျင်သူ(ဒုတိယတန်း)»အဖြစ် စတင်ခန့် အပ်ပေးမည်။ 
မှတ်ချက်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မိမိတို့လျှောက်လွှာထုတ်ယူခဲ့သည့် တပ်/ဌာနချုပ်များတွင် စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်သည်။ 

Recent News