တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတ H.E.Mr. Xi Jinping တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး 

တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတ H.E.Mr. Xi Jinping တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ - ၁၈ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတ H.E.Mr. Xi Jinping သည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View Resort Hotel ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆုံ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာမ်ားအား ေဆြးေႏြးသည္။ 

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၊ ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံသမၼတႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Ding Xuexiang ၊ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Chen Hai ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ 

ထုိသုိ႕ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဧည့္သည္ေတာ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံသမၼတက ယခုကဲ့သုိ႕ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုရျခင္းအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမိ၏ ယခုခရီးစဥ္သည္ ေအာင္ျမင္သည့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ ၁၉ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တ႐ုတ္ျပည္ သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတတစ္ဦး၏ ခရီးစဥ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိမွ သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၏ ပထမ ဦးဆံုးျပည္ပ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕လာေရာက္ရျခင္းသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး တုိးတက္ခုိင္မာ လ်က္ရွိသည္ကုိ ေဖာ္ျပျခင္းပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈကုိ ပိုမိုတုိးတက္ခုိင္မာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးလုိၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေအးအတူပူအမွ်ျဖစ္သည့္ အသုိက္ အ၀န္းကုိ ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူလူထုခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တပ္မေတာ္ခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံေအးအတူပူအမွ်ျဖစ္သည့္ အသိုက္အ၀န္းကုိ ပုိမုိအေထာက္ အကူျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ပုိမုိမ်ားျပားသည့္ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေျပာၾကားရာတြင္ အေဆြေတာ္ သမၼတႀကီး အေနျဖင့္ သမၼတ အျဖစ္တာ၀န္ယူၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ ပထမဦးဆုံးခရီးစဥ္ႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း ပထမဆုံးျပည္ပ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ လာေရာက္ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးကုိ အေလးအနက္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးသည္ ပုိမုိေလးနက္မႈရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထု၊ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႕တြင္ ပုိမုိေလးနက္ နက္႐ႈိင္းစြာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေဆြေတာ္ သမၼတႀကီး၏ ႏွစ္ႏုိင္ငံေအးအတူပူအမွ် အသိုက္အ၀န္းတည္ေထာင္ေရးအဆုိကိုလည္း သေဘာတူပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ ၉ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေတြ႕အႀကဳံ မ်ားစြာရရွိခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိသလုိ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနပါေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အဓိကအေရးႀကီး ပါေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအား အစုိးရက ဥပေဒအရ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ နားလည္ ေထာက္ခံပါေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္တစ္ႏုိင္ငံတည္းမူ၀ါဒကိုလည္း ေထာက္ခံပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ရန္အတြက္ အစုိးရ၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈသည္မ်ားစြာအေရးပါၿပီး မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံတြင္လည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း တိုင္းျပည္တုိးတက္မႈမရွိပါက ျပည္သူမ်ားက ယံုၾကည္ႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္းမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေဆာင္ရြက္ေနေသာ OBOR စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ၊ အရင္းႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီးအဖ်ားႏုိင္ငံ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရွိေစေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာၿပီး ျပည္သူမ်ားစိတ္ခ်မ္းသာမႈရရွိကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ အေထာက္အကူရရွိေစႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ရ မည္ကို တုိင္းရင္းသားအားလံုး နားလည္လက္ခံႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အေဆြေတာ္ သမၼတႀကီး ကလည္း တုိက္တြန္းအားေပးႏိုင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလုိပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းရန္ ဆန္႕က်င္သည့္ အၾကမ္း ဖက္ဆူပူမႈမ်ားကုိ မည္သည့္ႏုိင္ငံကမွ် လက္ခံႏုိင္မည္မဟုတ္သလုိ အစိုးရကို ဆန္႕က်င္၍ လက္နက္ကုိင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားဆိုလွ်င္ ပို၍ပင္ လက္ခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေအးအတူပူအမွ် အသိုက္အ၀န္းတည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က အတတ္ႏိုင္ဆံုး ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။ 

  
ဆက္လက္ၿပီး ဧည့္သည္ေတာ္သမၼတက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို သေဘာတူ ခ်ီးက်ဴးပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕ ႏွစ္ဦးအၾကား အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံု ခဲ့ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ ရရွိထားပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ေကာင္းမြန္မႈကို အေလးထားပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေရးတြင္ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးမွာ ထူးျခားမႈရွိပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားဆက္ဆံေရး ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)ကာလအတြင္း ဆက္ဆံေရးမ်ား မေျပာင္း လဲခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ လာေရာက္ခဲ့ခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႕အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ ထုိစဥ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လမ္းျပေျမပံု ၇ ခ်က္အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အားေပးကူညီ ေထာက္ခံခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ကုိင္းကြၽန္းမွီ-ကြၽန္းကိုင္းမွီ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး ထားရွိရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕ ကိုယ္စီက်င့္သံုးေနေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ မတူညီမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း မတူညီမႈမ်ားကို အျပန္အလွန္နားလည္မႈရွိကာ တူညီမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ ေရးမူႀကီး ၅ ရပ္ႏွင့္အညီ က်င့္သံုးလ်က္ရိွၿပီး အျခားႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရး ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္ျခင္းကို လက္မခံေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္အတြက္ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ မုိင္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္လ်က္ ရွိသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ မည္သည့္အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္ေစ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပိုင္နက္ကို အသံုးခ်၍ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ထိခုိက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိးကို လက္မခံေၾကာင္း၊ အမ်ားကစြပ္စြဲေျပာၾကားေနသလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္း လံုး၀မရွိေၾကာင္း၊ အျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ရရွိႏုိင္သည္ ျဖစ္၍ မိမိတို႕ကလည္း ေသခ်ာစြာစိစစ္ေျဖရွင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ နယ္ပယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ဆက္လက္ရပ္တည္ေထာက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားရာတြင္ အေဆြေတာ္ သမၼတႀကီး၏ အႀကံဳျပဳ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အေလးထားပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္ၿပီး ရပ္တည္ ေထာက္ခံေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္သူ႕လူထု၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္း ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးမူႀကီး ၅ ရပ္ႏွင့္အညီ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ ေရးကိုလည္း အေလးအနက္ထားလုိက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို ထပ္ေလာင္းေျပာၾကား လုိပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

  
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတ Mr. Xi Jinping ႏွင့္ ယခုအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ သည္ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံခ်ိန္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

 

(Unicode Version)

 

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ H.E.Mr. Xi Jinping တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး 

နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ - ၁၈ 

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသည့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ H.E.Mr. Xi Jinping သည် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ Horizon Lake View Resort Hotel ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာများအား ဆွေးနွေးသည်။ 

အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတနှင့်အတူ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Ding Xuexiang ၊မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. Chen Hai နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။ 

ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဧည့်သည်တော် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတက ယခုကဲ့သို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ထပ်မံတွေ့ဆုံရခြင်းအတွက် ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်းနှင့် မိမိ၏ ယခုခရီးစဉ်သည် အောင်မြင်သည့် ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါကြောင်း၊ ၁၉ နှစ်တာ ကာလအတွင်း တရုတ်ပြည် သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတတစ်ဦး၏ ခရီးစဉ်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ မိမိမှ သမ္မတ တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၏ ပထမ ဦးဆုံးပြည်ပ ခရီးစဉ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ရခြင်းသည် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး တိုးတက်ခိုင်မာ လျက်ရှိသည်ကို ဖော်ပြခြင်းပင်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုကို ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် တွန်းအားပေးလိုပြီး နှစ်နိုင်ငံ အေးအတူပူအမျှဖြစ်သည့် အသိုက် အဝန်းကို ထူထောင်ရန်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူလူထုချင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် တပ်မတော်ချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လျက်ရှိကြောင်း၊ နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် နှစ်နိုင်ငံအေးအတူပူအမျှဖြစ်သည့် အသိုက်အဝန်းကို ပိုမိုအထောက် အကူဖြစ်စေနိုင်ပြီး နှစ်နိုင်ငံပြည်သူလူထုများအတွက် ပိုမိုများပြားသည့် အကျိုးစီးပွားကို ဖန်တီးပေးနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။ 

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ပြန်လည်ပြောကြားရာတွင် အဆွေတော် သမ္မတကြီး အနေဖြင့် သမ္မတ အဖြစ်တာဝန်ယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အတွင်း ပထမဆုံးပြည်ပ ခရီးစဉ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခြင်းသည် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို အလေးအနက်ထားကြောင်း ဖော်ပြနေပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်းကောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်းနှင့် မဟာဗျူဟာ မိတ်ဖက် နိုင်ငံများဖြစ်သည့်အတွက် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည် ပိုမိုလေးနက်မှုရှိပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူလူထု၊ အစိုးရနှင့် နိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတို့တွင် ပိုမိုလေးနက် နက်ရှိုင်းစွာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆွေတော် သမ္မတကြီး၏ နှစ်နိုင်ငံအေးအတူပူအမျှ အသိုက်အဝန်းတည်ထောင်ရေးအဆိုကိုလည်း သဘောတူပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ၉ နှစ်တာကာလအတွင်း အတွေ့အကြုံ များစွာရရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုများရှိသလို စိန်ခေါ်မှုများလည်း ရှိနေပါကြောင်း၊ အရေးကြီးသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်မှာ နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးသည် အဓိကအရေးကြီး ပါကြောင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများအား အစိုးရက ဥပဒေအရ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် နားလည် ထောက်ခံပါကြောင်းနှင့် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒကိုလည်း ထောက်ခံပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရန်နှင့် ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ ထိန်းကျောင်းမှုသည်များစွာအရေးပါပြီး မိမိတို့နိုင်ငံတွင်လည်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိ ပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း တိုင်းပြည်တိုးတက်မှုမရှိပါက ပြည်သူများက ယုံကြည်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံက ဆောင်ရွက်နေသော OBOR စီမံကိန်းများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ၊ အရင်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအဖျားနိုင်ငံ မဟုတ်သောကြောင့် ယင်းစီမံကိန်းများအား မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိစေသောဆောင်ရွက်ချက်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး ပြည်သူများစိတ်ချမ်းသာမှုရရှိကာ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းအတွက် အထောက်အကူရရှိစေနိုင်ပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ဥပဒေနှင့်အညီသာ ဆောင်ရွက်ရ မည်ကို တိုင်းရင်းသားအားလုံး နားလည်လက်ခံနိုင်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အဆွေတော် သမ္မတကြီး ကလည်း တိုက်တွန်းအားပေးနိုင်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရန် ဆန့်ကျင်သည့် အကြမ်း ဖက်ဆူပူမှုများကို မည်သည့်နိုင်ငံကမျှ လက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်သလို အစိုးရကို ဆန့်ကျင်၍ လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများဆိုလျှင် ပို၍ပင် လက်ခံနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ အေးအတူပူအမျှ အသိုက်အဝန်းတည်ထောင်ရေးနှင့် ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားများအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် တပ်မတော်က အတတ်နိုင်ဆုံး ပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားသည်။ 

ဆက်လက်ပြီး ဧည့်သည်တော်သမ္မတက တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ဆွေးနွေးမှုများကို သဘောတူ ချီးကျူးပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နှစ်ဦးအကြား အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံ ခဲ့ပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှု ရရှိထားပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ကောင်းမွန်မှုကို အလေးထားပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင် ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ဆက်ဆံရေးမှာ ထူးခြားမှုရှိပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေး နှစ်ပေါင်း(၇၀)ကာလအတွင်း ဆက်ဆံရေးများ မပြောင်း လဲခဲ့ပါကြောင်း၊ မိမိ ဒုတိယသမ္မတအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် လာရောက်ခဲ့ချိန်၌ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း၊ ထိုစဉ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ လမ်းပြမြေပုံ ၇ ချက်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများကို တရုတ်နိုင်ငံက အားပေးကူညီ ထောက်ခံခဲ့ပါကြောင်း၊ ဆက်လက်၍လည်း နှစ်နိုင်ငံအကြား ကိုင်းကျွန်းမှီ-ကျွန်းကိုင်းမှီ ဆက်ဆံရေးမျိုး ထားရှိရ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ ကိုယ်စီကျင့်သုံးနေသော နိုင်ငံရေးစနစ် မတူညီမှုများ ရှိသော်လည်း မတူညီမှုများကို အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိကာ တူညီမှုများတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင် ရေးမူကြီး ၅ ရပ်နှင့်အညီ ကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီး အခြားနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေး ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်ခြင်းကို လက်မခံကြောင်း၊ နောင်တွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရန်အတွက် ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန်၊ မိုင်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် နယ်နိမိတ် ထိစပ်လျက် ရှိသဖြင့် နယ်စပ်ဒေသဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်နိုင်ရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ မည်သည့်အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်စေ တရုတ်နိုင်ငံပိုင်နက်ကို အသုံးချ၍ မြန်မာနိုင်ငံကို ထိခိုက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးကို လက်မခံကြောင်း၊ အများကစွပ်စွဲပြောကြားနေသလို မြန်မာနိုင်ငံရှိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကို လက်နက်၊ ခဲယမ်းများ ထောက်ပံ့ပေးနေခြင်း လုံးဝမရှိကြောင်း၊ အခြားနည်းလမ်းများနှင့် ရရှိနိုင်သည် ဖြစ်၍ မိမိတို့ကလည်း သေချာစွာစိစစ်ဖြေရှင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ နယ်ပယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ဆက်လက်ရပ်တည်ထောက်ခံပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။ 

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြောကြားရာတွင် အဆွေတော် သမ္မတကြီး၏ အကြုံပြု ဆွေးနွေးချက်များကို အလေးထားပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခက်အခဲများကို နားလည်ပြီး ရပ်တည် ထောက်ခံပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်သူ့လူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်း ကာကွယ်ရေးအတွက် ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ တာဝန်ထမ်း ဆောင်နေပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး ၅ ရပ်နှင့်အညီ ဆက်ဆံဆောင်ရွက် ရေးကိုလည်း အလေးအနက်ထားလိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ကို ထပ်လောင်းပြောကြား လိုပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် တည်ငြိမ်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။ 

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အနေဖြင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ Mr. Xi Jinping နှင့် ယခုအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု သည် ၆ ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီး တွေ့ဆုံချိန်များတွင် နှစ်နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးတက်ကောင်းမွန် အောင် ဆောင်ရွက်နိုင် မည့် ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ 

Recent News