တပ္မေတာ္(ေရ) အရာရွိငယ္ (စီမံခန့္ခြဲေရး) သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၇၉)ႏွင့္ တပ္မေတာ္(ေရ) အရာရွိငယ္ (အင္ဂ်င္ နီယာ) သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၅၃) သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳညစာ စားပြဲက်င္းပ 

တပ္မေတာ္(ေရ) အရာရွိငယ္ (စီမံခန့္ခြဲေရး) သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၇၉)ႏွင့္ တပ္မေတာ္(ေရ) အရာရွိငယ္ (အင္ဂ်င္ နီယာ) သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၅၃) သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳညစာ စားပြဲက်င္းပ 

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ 

တပ္မေတာ္(ေရ)အရာရွိငယ္ (စီမံခန္႔ခြဲေရး) သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၇၉)ႏွင့္ တပ္မ ေတာ္(ေရ)အရာရွိငယ္ (အင္ဂ်င္နီ ယာ)သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၅၃) သင္တန္းဆင္းဂုဏ္ျပဳ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ သန္လ်င္ တပ္နယ္ ေရတပ္ေလ့က်င့္ေရး ဌာနခ်ဳပ္၌က်င္းပရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအာင္စန္း တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။ 

အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေနာင္၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေအး၊ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သက္ပံု၊ ရန္ကုန္တပ္နယ္ႏွင့္ သန္လ်င္တပ္နယ္တုိ႔မွ တပ္မေတာ္အရာရွိ ႀကီးမ်ား၊ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိမ်ား၏မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ ၾကသည္။  

ဦးစြာ ေက်ာင္းဆင္းတပ္ခြဲႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳ တပ္ခြဲမ်ားက စစ္ေရးျပကြင္းအတြင္း ခ်ီတက္ေနရာယူၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အလံအား အေလးျပဳၾကသည္။ ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္းက ေက်ာင္း ဆင္းတပ္ခြဲႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲမ်ား၏အေလးျပဳျခင္းကိုခံယူၿပီး ေက်ာင္းဆင္းတပ္ခြဲႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲမ်ားကို စစ္ေဆးသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းဆင္းတပ္ခြဲႏွင့္ဂုဏ္ျပဳ တပ္ခြဲမ်ားက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)အား အေႏွးေလွ်ာက္၊ အျမန္ ေလွ်ာက္ျဖင့္ ခ်ီတက္အေလးျပဳၾကသည္။ 

ထုိသုိ႔ခ်ီတက္ အေလးျပဳေနစဥ္ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္ေရ ယာဥ္မ်ားက ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းမွ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)အား ပံုျပဳခ်ီတက္ေမာင္းႏွင္အေလးျပဳၾကသည္။ ဆက္လက္၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ)က တပ္မေတာ္(ေရ)အရာရွိငယ္(စီမံခန္႔ခြဲေရး)သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၇၉)မွ အေကာင္းဆံုးေက်ာင္းသားဆုရ ေရ ၅၃၉၇ ဗုိလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းပညာစာေပထူးခၽြန္ဆုရ ေရ ၅၃၇၇ ဗုိလ္ခ်စ္မင္းသူ တုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္(ေရ) အရာရွိငယ္(အင္ဂ်င္နီယာ)သင္တန္းအမွတ္ စဥ္(၅၃)မွ အေကာင္းဆံုးေက်ာင္းသားဆုရ ေရ ၅၄၁၈ ဗုိလ္လႈိင္မ်ဳိးသက္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာပညာစာေပထူးခၽြန္ဆုရ ေရ ၅၄၁၉ ဗုိလ္သက္ပုိင္မွဴးတုိ႔အားလည္းေကာင္း ထူးခၽြန္ဆုမ်ားအသီးသီး ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ)က သင္တန္းဆင္းမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။ 

 ၎ေနာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) သည္ ေက်ာင္းဆင္းတပ္ခဲြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲမ်ား၏အေလးျပဳျခင္းကိုခံယူၿပီး စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားသည္။ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ)ႏွင့္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာအရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ေက်ာင္းဆင္း အရာရွိမ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္ၿပီး သင္တန္းဆင္းပြဲဂုဏ္ျပဳ ညစာစားပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ညပုိင္းတြင္ သန္လ်င္တပ္နယ္ ေရတပ္ ေလ့က်င့္ ေရးဌာနခ်ဳပ္၌က်င္းပရာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္သည္။ 

အဆုိပါအခမ္းအနားသို႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေနာင္၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေအး၊ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သက္ပံု၊ ရန္ကုန္တပ္နယ္ႏွင့္ သန္လ်င္တပ္နယ္တုိ႔မွ တပ္မေတာ္အရာရွိ ႀကီးမ်ား၊ ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိမ်ား၏မိဘ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ ေရာက္ၾကသည္။ 

ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲက်င္းပေနစဥ္ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံ ေရးႏွင့္စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရး မွဴး႐ံုးကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေရတပ္စစ္တီး၀ုိင္းအဖြဲ႕တုိ႔မွ ေတးသီခ်င္း မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။ ညစာစားပြဲအခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္းသည္ ေက်ာင္းဆင္း အရာရွိမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

တပ်မတော်(ရေ) အရာရှိငယ် (စီမံခန့်ခွဲရေး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇၉)နှင့် တပ်မတော်(ရေ) အရာရှိငယ် (အင်ဂျင် နီယာ) သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅၃) သင်တန်းဆင်းပွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုညစာ စားပွဲကျင်းပ 

နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၂၀ 

တပ်မတော်(ရေ)အရာရှိငယ် (စီမံခန့်ခွဲရေး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇၉)နှင့် တပ်မ တော်(ရေ)အရာရှိငယ် (အင်ဂျင်နီ ယာ)သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅၃) သင်တန်းဆင်းဂုဏ်ပြု စစ်ရေးပြအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် သန်လျင် တပ်နယ် ရေတပ်လေ့ကျင့်ရေး ဌာနချုပ်၌ကျင်းပရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကိုယ်စား ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ရေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်စန်း တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။ 

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနောင်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေး၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်သက်ပုံ၊ ရန်ကုန်တပ်နယ်နှင့် သန်လျင်တပ်နယ်တို့မှ တပ်မတော်အရာရှိ ကြီးများ၊ကျောင်းဆင်းအရာရှိများ၏မိဘဆွေမျိုးများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက် ကြသည်။ 

ဦးစွာ ကျောင်းဆင်းတပ်ခွဲနှင့် ဂုဏ်ပြု တပ်ခွဲများက စစ်ရေးပြကွင်းအတွင်း ချီတက်နေရာယူကြပြီး နိုင်ငံတော် အလံအား အလေးပြုကြသည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကိုယ်စား ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်းက ကျောင်း ဆင်းတပ်ခွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုတပ်ခွဲများ၏အလေးပြုခြင်းကိုခံယူပြီး ကျောင်းဆင်းတပ်ခွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုတပ်ခွဲများကို စစ်ဆေးသည်။ ထို့နောက် ကျောင်းဆင်းတပ်ခွဲနှင့်ဂုဏ်ပြု တပ်ခွဲများက ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)အား အနှေးလျှောက်၊ အမြန် လျှောက်ဖြင့် ချီတက်အလေးပြုကြသည်။ 

ထိုသို့ချီတက် အလေးပြုနေစဉ် တပ်မတော်(ရေ)မှ စစ်ရေ ယာဉ်များက ရန်ကုန်မြစ်အတွင်းမှ ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)အား ပုံပြုချီတက်မောင်းနှင်အလေးပြုကြသည်။ ဆက်လက်၍ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ)က တပ်မတော်(ရေ)အရာရှိငယ်(စီမံခန့်ခွဲရေး)သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇၉)မှ အကောင်းဆုံးကျောင်းသားဆုရ ရေ ၅၃၉၇ ဗိုလ်ငြိမ်းချမ်းအောင်နှင့် ရေကြောင်းပညာစာပေထူးချွန်ဆုရ ရေ ၅၃၇၇ ဗိုလ်ချစ်မင်းသူ တို့အားလည်းကောင်း၊ တပ်မတော်(ရေ) အရာရှိငယ်(အင်ဂျင်နီယာ)သင်တန်းအမှတ် စဉ်(၅၃)မှ အကောင်းဆုံးကျောင်းသားဆုရ ရေ ၅၄၁၈ ဗိုလ်လှိုင်မျိုးသက်နှင့် ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာပညာစာပေထူးချွန်ဆုရ ရေ ၅၄၁၉ ဗိုလ်သက်ပိုင်မှူးတို့အားလည်းကောင်း ထူးချွန်ဆုများအသီးသီး ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။ ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကိုယ်စား ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ)က သင်တန်းဆင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။ 

၎င်းနောက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) သည် ကျောင်းဆင်းတပ်ခွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုတပ်ခွဲများ၏အလေးပြုခြင်းကိုခံယူပြီး စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်။ အခမ်းအနားအပြီးတွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ)နှင့်အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသောအရာရှိကြီးများသည် ကျောင်းဆင်း အရာရှိများနှင့်အတူ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်ပြီး သင်တန်းဆင်းပွဲဂုဏ်ပြု ညစာစားပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ညပိုင်းတွင် သန်လျင်တပ်နယ် ရေတပ် လေ့ကျင့် ရေးဌာနချုပ်၌ကျင်းပရာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုယ်စား ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း တက်ရောက်ချီးမြှင့်သည်။ 

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းနောင်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေး၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်သက်ပုံ၊ ရန်ကုန်တပ်နယ်နှင့် သန်လျင်တပ်နယ်တို့မှ တပ်မတော်အရာရှိ ကြီးများ၊ ကျောင်းဆင်းအရာရှိများ၏မိဘ ဆွေမျိုးများနှင့်ဖိတ်ကြားထားသူများတက် ရောက်ကြသည်။ 

ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲကျင်းပနေစဉ် ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံ ရေးနှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေး မှူးရုံးကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ အနုပညာဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့နှင့် ရေတပ်စစ်တီးဝိုင်းအဖွဲ့တို့မှ တေးသီချင်း များဖြင့် ဧည့်ခံဖျော်ဖြေကြသည်။ ညစာစားပွဲအခမ်းအနားအပြီးတွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်းသည် ကျောင်းဆင်း အရာရှိများနှင့် ၎င်းတို့၏မိဘဆွေမျိုးများအား ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

Recent News