ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း အိႏၵိယသမၼတႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားျပပြဲအခမ္းအနား ( DefExpo India-2020) တက္ေရာက္

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း အိႏၵိယသမၼတႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားျပပြဲအခမ္းအနား ( DefExpo  India-2020)  တက္ေရာက္၊ အိႏၵိယေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ အိႏၵိယၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႕ႏွင့္ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ - ၆

အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံသုိ႕ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္   (၁၁)ႀကိမ္ ေျမာက္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားျပပြဲအခမ္းအနား ( DefExpo  India-2020)  ျပဳလုပ္သည့္ Inaugural   Hangar ၊ Expo  Venue  သို႕ ေရာက္ရွိၾကရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆုိ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

          ထုိ႕ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး စိုး၀င္း ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္  DefExpo  India-2020 ျပပြဲဧရိယာ အတြင္းရွိ India  Pavilion  &  UP  Pavilion တြင္ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ကာကြယ္ ေရးစစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားအား ၾကည့္႐ႈခဲ့ရာ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လုိက္လံရွင္းလင္း ျပသၾကသည္။

၎ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) သည္ DefExpo  India-2020 ဧရိယာရွိ အိႏၵိယေလတပ္၏ ယာယီဧည့္ခန္းေဆာင္၌ အိႏၵိယေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Air   Chief  Marshal  Rakesh  Kumar Singh   Bhadauria ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ရွိရင္းစြဲ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုတုိးတက္ခုိင္မာလာေစေရးအတြက္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ ရြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္စဥ္ေလတပ္ႏွစ္ရပ္အၾကား က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီထားသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေလတပ္ႏွစ္ရပ္အၾကားတြင္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ အဆင့္ အျပန္အလွန္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ဗဟုသုတမ်ား ဖလွယ္မည့္အစီအစဥ္အား ပုိမုိျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ႏွင့္အမွတ္တရ လက္ေဆာင္အျပန္ အလွန္ လဲလွယ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာစစ္သံမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိန္းေဇာ္ တုိ႕ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ၎ေနာက္ အိႏိၵယေလတပ္မွ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ျပခန္းအား သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) သည္ DefExpo  India-2020 ဧရိယာရွိ အိႏၵိယၾကည္းတပ္၏ ဧည့္ခန္းေဆာင္ အစည္းအေ၀းခန္း၌ အိႏၵိယၾကည္း တပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General  Manoj  Mukund  Naravananeႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ၾကည္း)ႏွင့္ အိႏၵိယ  ၾကည္းတပ္တုိ႕အၾကားတြင္ ရွိရင္းစြဲ ဆက္ဆံေရးပိုမိုတုိး တက္ခိုင္မာ ေစေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၾကည္းတပ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႕အတြက္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေန မ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကကာ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ အျပန္အလွန္လဲလွယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာစစ္သံမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိန္းေဇာ္ တုိ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

         

(Unicode Version)

 

ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများပြပွဲအခမ်းအနား ( DefExpo  India-2020)  တက်ရောက်၊ အိန္ဒိယလေတပ်ဦးစီးချုပ်၊ အိန္ဒိယကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်တို့နှင့် သီးခြားစီ တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ - ၆
အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း ဦးဆောင်သော  မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင်   (၁၁)ကြိမ် မြောက်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများပြပွဲအခမ်းအနား ( DefExpo  India-2020)  ပြုလုပ်သည့် Inaugural   Hangar ၊ Expo  Venue  သို့ ရောက်ရှိကြရာ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြသည်။
    ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး စိုးဝင်း နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည်  DefExpo  India-2020 ပြပွဲဧရိယာ အတွင်းရှိ India  Pavilion  &  UP  Pavilion တွင် ခင်းကျင်းပြသထားသည့် ကာကွယ် ရေးစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများအား ကြည့်ရှုခဲ့ရာ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသကြသည်။
၎င်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) သည် DefExpo  India-2020 ဧရိယာရှိ အိန္ဒိယလေတပ်၏ ယာယီဧည့်ခန်းဆောင်၌ အိန္ဒိယလေတပ်ဦးစီးချုပ် Air   Chief  Marshal  Rakesh  Kumar Singh   Bhadauria နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ရှိရင်းစွဲ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာလာစေရေးအတွက် မြှင့်တင်ဆောင် ရွက်ရန် ကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်စဉ်လေတပ်နှစ်ရပ်အကြား ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် အစည်းအဝေးများတွင် ဆွေးနွေး သဘောတူညီထားသည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများနှင့် လေတပ်နှစ်ရပ်အကြားတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အဆင့် အပြန်အလှန် အတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတများ ဖလှယ်မည့်အစီအစဉ်အား ပိုမိုမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကာ အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် နှင့်အမှတ်တရ လက်ဆောင်အပြန် အလှန် လဲလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာစစ်သံမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းဇော် တို့ တက်ရောက်ကြသည်။ ၎င်းနောက် အိန္ဒိယလေတပ်မှ ခင်းကျင်းပြသထားသည့် ပြခန်းအား သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) သည် DefExpo  India-2020 ဧရိယာရှိ အိန္ဒိယကြည်းတပ်၏ ဧည့်ခန်းဆောင် အစည်းအဝေးခန်း၌ အိန္ဒိယကြည်း တပ်ဦးစီးချုပ် General  Manoj  Mukund  Naravananeနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်(ကြည်း)နှင့် အိန္ဒိယ  ကြည်းတပ်တို့အကြားတွင် ရှိရင်းစွဲ ဆက်ဆံရေးပိုမိုတိုး တက်ခိုင်မာ စေရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ကြည်းတပ်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် တပ်မတော်နှစ်ရပ် အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေ များအား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြကာ အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် အပြန်အလှန်လဲလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာစစ်သံမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းဇော် တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
    

Recent News