ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း အိႏိၵယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၊ DefExpo India-2020 ျပခန္းမ်ားအား ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာ၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအေရာင္းဆုိင္မ်ားအား သြားေရာက္ေလ့လာ

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း အိႏိၵယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၊ DefExpo India-2020 ျပခန္းမ်ားအား ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာ၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအေရာင္းဆုိင္မ်ားအား သြားေရာက္ေလ့လာ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ - ၇

အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အိႏိၵယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Bipin Rawat ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားျပပြဲ (DefExpo India-2020) က်င္းပျပဳ လုပ္သည့္ဧရိယာရွိ အိႏိၵယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ယာယီဧည့္ခန္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။

၎ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) သည္ အိႏိၵယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Bipin Rawat ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ရွိရင္းစြဲခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ားအား ပိုမိုတုိးတက္ခိုင္မာလာေစေရးအတြက္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ ေရး၊ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ားအား ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္အေျခအေနမ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ DefExpo India-2020 ျပပြဲတြင္ ဖြင့္လွစ္ျပသ ထားသည့္ ျပခန္းမေဆာင္မ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခဲ့ရာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (DRDO) ၏ တီထြင္စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကကာကြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ခင္းက်င္းျပသသည့္ ကာကြယ္ ေရးပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ျပပြဲတြင္လာေရာက္ခင္းက်င္းျပသသည့္ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း မ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈကာ အမွတ္တရစုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အိႏိၵယၾကည္းတပ္၊ အလယ္ပိုင္း တပ္ေတာ္ ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအေရာင္းဆုိင္ Canteen  သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ တာဝန္ခံျဖစ္သူ အလယ္ပိုင္းတပ္္ေတာ္ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္မွ Major General Sandeep Jahol ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆို ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

၎ေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အေရာင္းဆုိင္၏ Chairman ျဖစ္သူ Colonel AVS Pawan Kumarက အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္၌ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပကာ အေရာင္းဆုိင္ခန္းမ်ားအား လုိက္လံျပသခဲ့ၾကၿပီး အမွတ္ တရစုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ အိႏိၵယ တပ္မေတာ္၏ တပ္မေတာ္အရာရွိ/စစ္သည္မ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္မွအၿငိမ္းစားယူထားသည့္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ားအတြက္ အိမ္သံုးအီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ကေလးပစၥည္းမ်ား၊ အဝတ္ အထည္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား စသည့္ အေျခခံလူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္တြင္းထုတ္ကုမၸဏီမ်ားမွ တုိက္႐ိုက္ရယူတင္/ေရာင္းစနစ္ျဖင့္ ရာထူးအဆင့္အလိုက္ သတ္မွတ္အေရ အတြက္အတိုင္း ေရာင္းခ်ေပးသည့္အတြက္ ျပင္ပေပါက္ေစ်းထက္ပို၍ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ဝယ္ယူရရွိၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအေရာင္းဆုိင္မ်ားသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုး တပ္ဌာနခ်ဳပ္ႀကီး မ်ားတြင္ ဆုိင္ခြဲေပါင္း ၃၉ဝ၁ ဆုိင္ရွိၿပီး ဝယ္ယူစားသံုးသူ ၁၂ သန္းခန္႔အား ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးေပါင္း ၅၃ဝဝ ခန္႔ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း အိႏိၵယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၊ DefExpo India-2020 ျပခန္းမ်ားအား ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာ၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအေရာင္းဆုိင္မ်ားအား သြားေရာက္ေလ့လာ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ - ၇

အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အိႏိၵယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Bipin Rawat ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားျပပြဲ (DefExpo India-2020) က်င္းပျပဳ လုပ္သည့္ဧရိယာရွိ အိႏိၵယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ယာယီဧည့္ခန္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။

၎ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) သည္ အိႏိၵယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Bipin Rawat ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ရွိရင္းစြဲခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ားအား ပိုမိုတုိးတက္ခိုင္မာလာေစေရးအတြက္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ ေရး၊ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ားအား ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္အေျခအေနမ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ DefExpo India-2020 ျပပြဲတြင္ ဖြင့္လွစ္ျပသ ထားသည့္ ျပခန္းမေဆာင္မ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခဲ့ရာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (DRDO) ၏ တီထြင္စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကကာကြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ခင္းက်င္းျပသသည့္ ကာကြယ္ ေရးပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ျပပြဲတြင္လာေရာက္ခင္းက်င္းျပသသည့္ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း မ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈကာ အမွတ္တရစုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အိႏိၵယၾကည္းတပ္၊ အလယ္ပိုင္း တပ္ေတာ္ ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအေရာင္းဆုိင္ Canteen  သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ တာဝန္ခံျဖစ္သူ အလယ္ပိုင္းတပ္္ေတာ္ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္မွ Major General Sandeep Jahol ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆို ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

၎ေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အေရာင္းဆုိင္၏ Chairman ျဖစ္သူ Colonel AVS Pawan Kumarက အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္၌ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပကာ အေရာင္းဆုိင္ခန္းမ်ားအား လုိက္လံျပသခဲ့ၾကၿပီး အမွတ္ တရစုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ အိႏိၵယ တပ္မေတာ္၏ တပ္မေတာ္အရာရွိ/စစ္သည္မ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္မွအၿငိမ္းစားယူထားသည့္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ားအတြက္ အိမ္သံုးအီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ကေလးပစၥည္းမ်ား၊ အဝတ္ အထည္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား စသည့္ အေျခခံလူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္တြင္းထုတ္ကုမၸဏီမ်ားမွ တုိက္႐ိုက္ရယူတင္/ေရာင္းစနစ္ျဖင့္ ရာထူးအဆင့္အလိုက္ သတ္မွတ္အေရ အတြက္အတိုင္း ေရာင္းခ်ေပးသည့္အတြက္ ျပင္ပေပါက္ေစ်းထက္ပို၍ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ဝယ္ယူရရွိၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအေရာင္းဆုိင္မ်ားသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုး တပ္ဌာနခ်ဳပ္ႀကီး မ်ားတြင္ ဆုိင္ခြဲေပါင္း ၃၉ဝ၁ ဆုိင္ရွိၿပီး ဝယ္ယူစားသံုးသူ ၁၂ သန္းခန္႔အား ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးေပါင္း ၅၃ဝဝ ခန္႔ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Recent News