သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

 

သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

ပြည်ထောင်စုရွေးရောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၃၉၈ ၊ ပုဒ်မခွဲ(က) အရ “နိုင်ငံတော်သမ္မတ က ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ခန့်ထားခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းပေးရသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်အပြင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၀၂ အရ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အမိန့်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အယူခံမှုများနှင့် ပြင်ဆင်မှုများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်သော ကိစ္စရပ်များအပေါ် အပြီးအပြတ် ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်း” လည်းဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတက ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ခန့်ထားခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၃၂၊ပုဒ်မခွဲ(ဇ)အရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများသည် နိုင်ငံတော် သမ္မတအား တာဝန်ခံရသည့် အားလျော်စွာ ယင်းပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ခန့်အပ်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည်လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတကို တာဝန်ခံရမည်ဟု သဘောရှိပါသည်။ သို့ပါ၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတ အနေဖြင့်  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်စေရေး၊ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်၍ တရားမျှတမှု  ရှိစေရေး လိုအပ်သလို ကြပ်မတ်ထိန်းကျောင်း ပေးသင့်ပါသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက် နေ့တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများ နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကို ကြားသိ ရပါသည်။ တပ်မတော်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်များသည် ဥပဒေနှင့်အညီ နည်းလမ်းတကျ ဖြစ်ထွန်းခဲ့ခြင်းရှိ/မရှိကို တပ်မတော် တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ့များမှ တပ်မတော်သားများနှင့် ယင်းတို့၏ အိမ်ထောင်စုဝင်များ ဆန္ဒမဲပေးခဲ့သည့် မြို့နယ် ၂၁၈ မြို့နယ်မှ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်များအပေါ် မူတည်၍ ပြန်လည် စိစစ်သုံးသပ်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းသို့ စိစစ်သုံးသပ်ချက်တွေ့ရှိချက်များအရ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်မှ မဲဆန္ဒရှင်များက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာများ တင်သွင်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတမှုရှိသော ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုအဖြစ် သံသယ ကင်းရှင်းစွာ အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်များအား စိစစ်သုံးသပ်ရာတွင် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ကူးယူခွင့်တောင်းခံသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့်အနေဖြင့် သက်သေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၄ နှင့် ပုဒ်မ ၇၆ တို့အရ အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာတမ်းအမှတ်အသားများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ကူးယူခွင့်ပေးရေး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ လိုအပ်သလို ညွှန်ကြားပေးနိုင်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါ သည်။

တပ်မတော်အနေဖြင့် တပ်မတော်တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ့များမှ တပ်မတော်သားများနှင့် ယင်းတို့၏ အိမ်ထောင်စုဝင်များ ဆန္ဒမဲပေးခဲ့သည့်မြို့နယ်များကို စိစစ်ဆောင်ရွက်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် အများပြည်သူ သံသယကင်းရှင်းစွာ အသိအမှတ် ပြုနိုင်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ၏အနှစ်သာရဖြစ်သော တရားဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာခြင်း အလေ့အထ ကောင်းများဖြင့် အနာဂတ်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကို ပိုမိုဖြောင့်ဖြူးစွာ တက်လှမ်းသွားနိုင်ရေး အတွက် ဖြစ်ပါကြောင်း သဘောထားထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

 

တပ်တော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့

 

Recent News